Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 december med fortsättning den 13 december 2006 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 december med fortsättning den 13 december 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 12 december 2006
Tid:
09:30
Sammanträdet inleds den 12 december och fortsätter den 13 december. Båda dagarna börjar sammanträdet klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset)
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet

Radio

Du kan lyssna på närradion 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

 

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Motioner
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 4.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2007 och plan för åren 2008-2009 samt investeringsbudget för 2007 och plan för åren 2008-2011 (förslag 117)LS 0604-0698

  Landstingsstyrelsens förslag
  Socialdemokraternas budgetförslag
  Vänsterpartiets budgetförslag
  Miljöpartiets budgetförslag
  Reviderade sidor i mp-bil-2

  Budgeten behandlas i följande ordning:

  Dag 1 – den 12 december 2006
  Allmänpolitisk debatt
  Valärenden
  Trafik (inkl Färdtjänstnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik,
  och Waxholms Ångfartygs AB)
  Regionplane- och trafiknämnden
  Kulturnämnden
  Revisorskollegiet

  Dag 2 – den 13 december 2006
  Hälso- och sjukvård inkl tandvård och patientnämnden
  Landstingsstyrelsen (inkl personalfrågor, ägarfrågor, finansiering och investering)

  Överenskommelsen om debattregler under budgetmötet

Valärenden

 1. 5.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 118)LS 0611-1959Bilaga C

   

 2. 6.
  Val av styrelser för stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för molekylär medicin (förslag 119)LS 0611-1936Förslaget
 3. 7.
  Val av ledamöter och ersättare samt revisorer i stiftelsen Clara (förslag 120)LS 0611-1935Förslaget
 4. 8.
  Val av revisorer för landstingets donationsfonder (förslag 121)LS 0611-1937Förslaget
 5. 9.
  Samordningsförbundet för rehabilitering i Botkyrka samt Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje (förslag 122)LS 0611-1933Förslaget
 6. 10.
  Val till Stockholms läns hemslöjdsförening samt Svenska Jägarförbundets avdelning för Stockholms län (förslag 123)LS 0611-1822Förslaget
 7. 11.
  Val av ledamöter och ersättare till Mälardalsrådet (förslag 124)LS 0611-1934Förslaget
 8. 12.
  Val av revisorer och revisorsersättare i vissa stiftelser m.fl. (förslag 125)LS 0611-1822

  Reviderat förlag

   

 9. 13.
  Val av ledamöter och ersättare i Pliktverkets inskrivningsnämnd och övervakningsnämnderna (förslag 126)LS 0610-1771Förslaget
 10. 14.
  Val av ledamöter och ersättare i styrelserna för vissa stiftelser (förslag 127)LS 0611-1822Förslaget
 11. 15.
  Val av ledamöter och ersättare i landstingets nämnder samt av ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande m m (förslag 128)LS 0611-1932Förslaget
 12. 16.
  Val av ledamöter och ersättare i styrelserna för vissa landstingsägda bolag (förslag 129)LS 0611-1958Reviderat förslag

   

Motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner

Tilläggsärenden

Beslutsärenden

 1. 18.
  Bestämmelser m m om arvoden för förtroendevalda inom Stockholms läns landsting för mandatperioden 2007 – 2010 samt pensionsrättigheter för förtroendevalda med omfattade uppdrag (förslag 130) LS 0611-1974Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 19.
  Ändring av bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 131)LS 0611-1966Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 20.
  Val av minoritetsföreträdare (förslag 132) LS 0612-1980Förslaget

Anmälan av nya interpellationer

 1. 21.
  Interpellation 2006:64 av Birgitta Sevefjord (v) om planerna på att privatisera Folktandvården AB i Stockholms läns landsting LS 0612-2026Interpellationen
 2. 22.
  Interpellation 2006:65 av Dag Larsson (s) om privatisering av Folktandvården LS 0612-2027Interpellationen
 3. 23.
  Interpellation 2006:66 av Birgitta Sevefjord (v) om privata vårdcentraler i Stockholm LS 0612-2028Interpellationen
 4. 24.
  Interpellation 2006:67 av Inger Ros (s) om vad den borgerliga majoriteten vill med länets närakuter LS 0612-2029Interpellationen
 5. 25.
  Interpellation 2006:68 av Håkan Jörnehed (v) om hur ökningen av klamydia ska stoppas LS 0612-2030Interpellationen
 6. 26.
  Interpellation 2006:69 av Lars Dahlberg (s) om kollektivtrafiken vid återinförandet av trängselskatt LS 0612-2031Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-11-29
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 12 och 13 december 2006

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Motioner
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2007 och plan för åren 2008-2009 samt investeringsbudget för 2007 och plan för åren 2008-2011 (förslag 117)LS 0604-0698

  Landstingsstyrelsens förslag
  Socialdemokraternas budgetförslag
  Vänsterpartiets budgetförslag
  Miljöpartiets budgetförslag
  Reviderade sidor i mp-bil-2

  Budgeten behandlas i följande ordning:

  Dag 1 – den 12 december 2006
  Allmänpolitisk debatt
  Valärenden
  Trafik (inkl Färdtjänstnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik,
  och Waxholms Ångfartygs AB)
  Regionplane- och trafiknämnden
  Kulturnämnden
  Revisorskollegiet

  Dag 2 – den 13 december 2006
  Hälso- och sjukvård inkl tandvård och patientnämnden
  Landstingsstyrelsen (inkl personalfrågor, ägarfrågor, finansiering och investering)

  Överenskommelsen om debattregler under budgetmötet

   

  Besluten kommer att publiceras i beslutsprotokollet.
  Justeringsdag är den 20 december 2006.

Valärenden

 1. 5.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 118)LS 0611-1959

  Bilaga C

  Beslut enligt valberedningens förslag. Valberedningens protokoll se nedan under punkten 16.

 2. 6.
  Val av styrelser för stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för molekylär medicin (förslag 119)LS 0611-1936

  Förslaget

  Beslut enligt valberedningens förslag. Valberedningens protokoll se nedan under punkten 16.

 3. 7.
  Val av ledamöter och ersättare samt revisorer i stiftelsen Clara (förslag 120)LS 0611-1935

  Förslaget

  Beslut enligt valberedningens förslag. Valberedningens protokoll se nedan under punkten 16.

 4. 8.
  Val av revisorer för landstingets donationsfonder (förslag 121)LS 0611-1937

  Förslaget

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 5. 9.
  Samordningsförbundet för rehabilitering i Botkyrka samt Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje (förslag 122)LS 0611-1933

  Förslaget

  Beslut enligt valberedningens förslag. Valberedningens protokoll se nedan under punkten 16.

 6. 10.
  Val till Stockholms läns hemslöjdsförening samt Svenska Jägarförbundets avdelning för Stockholms län (förslag 123)LS 0611-1822

  Förslaget

  Beslut enligt valberedningens förslag. Valberedningens protokoll se nedan under punkten 16.

 7. 11.
  Val av ledamöter och ersättare till Mälardalsrådet (förslag 124)LS 0611-1934

  Förslaget

  Beslut enligt valberedningens förslag. Valberedningens protokoll se nedan under punkten 16.

 8. 12.
  Val av revisorer och revisorsersättare i vissa stiftelser m.fl. (förslag 125)LS 0611-1822

  Förlaget

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

 9. 13.
  Val av ledamöter och ersättare i Pliktverkets inskrivningsnämnd och övervakningsnämnderna (förslag 126)LS 0610-1771

  Förslaget

  Beslut enligt valberedningens förslag. Valberedningens protokoll se nedan under punkten 16.

 10. 14.
  Val av ledamöter och ersättare i styrelserna för vissa stiftelser (förslag 127)LS 0611-1822

  Förslaget

  Beslut enligt valberedningens förslag. Valberedningens protokoll se nedan under punkten 16.

 11. 15.
  Val av ledamöter och ersättare i landstingets nämnder samt av ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande m m (förslag 128)LS 0611-1932

  Förslaget

  Beslut enligt valberedningens förslag. Valberedningens protokoll se nedan under punkten 16.

 12. 16.
  Val av ledamöter och ersättare i styrelserna för vissa landstingsägda bolag (förslag 129)LS 0611-1958

  Förslaget

  Beslut enligt valberedningens förslag.

  Valberedningens protokoll se nedan.
  Valberedningens protokoll

Motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner

  Inga nya motioner hade inkommit

Tilläggsärenden

 1. 18.
  Bestämmelser m m om arvoden för förtroendevalda inom Stockholms läns landsting för mandatperioden 2007 – 2010 samt pensionsrättigheter för förtroendevalda med omfattade uppdrag (förslag 130) LS 0611-1974
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för mp-reservationen i landstingsstyrelsen

 2. 19.
  Ändring av bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 131)LS 0611-1966
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 3. 20.
  Val av minoritetsföreträdare (förslag 132) LS 0612-1980
  Beslut enligt: Förslaget

Anmälan av nya interpellationer

 1. 21.
  Interpellation 2006:64 av Birgitta Sevefjord (v) om planerna på att privatisera Folktandvården AB i Stockholms läns landsting LS 0612-2026
  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa möte
 2. 22.
  Interpellation 2006:65 av Dag Larsson (s) om privatisering av Folktandvården LS 0612-2027
  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa möte
 3. 23.
  Interpellation 2006:66 av Birgitta Sevefjord (v) om privata vårdcentraler i Stockholm LS 0612-2028
  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa möte
 4. 24.
  Interpellation 2006:67 av Inger Ros (s) om vad den borgerliga majoriteten vill med länets närakuter LS 0612-2029
  Interpellationen  anmäldes och besvaras vid nästa möte
 5. 25.
  Interpellation 2006:68 av Håkan Jörnehed (v) om hur ökningen av klamydia ska stoppas LS 0612-2030
  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa möte
 6. 26.
  Interpellation 2006:69 av Lars Dahlberg (s) om kollektivtrafiken vid återinförandet av trängselskatt LS 0612-2031
  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa möte
Senast uppdaterad:
2006-12-14
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet

Med möjlighet att söka på ärende och talare.