Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 september 2007 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 september 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 11 september 2007
Tid:
09:30 - 21:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset)
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om slutrapport Miljö Steg 4LS 0704-0386Anmälan
 2. 5.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om uppföljning av Landstingets handikapprogramLS 0611-1880 Anmälan

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 6.
  Delårsbokslut 2007 (förslag 53)LS 0704-0375Landstingsstyrelsens förslag
 2. 7.
  Uppdrag i budget 2006 att efter utredning och uppföljning föreslå en ny ordning för fördelning av landstingsstyrelsens forskningsanslag (förslag 54)LS 0601-0104Landstingsstyrelsens förslag
 3. 8.
  Investeringar för operationsavdelningar vid Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus (förslag 55)LS 0609-1628Landstingsstyrelsens förslag
 4. 9.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer (förslag 56)LS 0706-0644Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager (fp)

 1. 10.
  Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön (förslag 57)LS 0509-1630, LS 0602-0407Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (kd)

 1. 11.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer (förslag 58)LS 0706-0710Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (m)

 1. 12.
  Betalning för multifokala linser vid starroperationer (förslag 59)LS 0705-0541Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 13.
  Motion 2005:30 av Sonia Lunnegård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och te (förslag 60)LS 0510-1775Landstingsstyrelsens förslag
 2. 14.
  Motion 2006:11 av Peter Bondesson (fp) om att tillämpa ISO 9000 och Fair Trade inom landstinget (förslag 61)LS 0605-0950Landstingsstyrelsens förslag
 3. 15.
  Motion 2006:19 av Gertrud Brorsson (mp) om att anpassa landstingspolitikernas arvoden till nutid (förslag 62)LS 0608-1415Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 16.
  Motion 2005:20 av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om förbättringar av den psykiatriska vården (förslag 63)LS 0505-0821Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 17.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 64)
  Förslag

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 19.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m. fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Bordlagd interpellation 2007:40 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0704-0400Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 21.
  Bordlagd interpellation 2007:62 av Helene Sigfridsson (mp) om avgift för barnsjukvårdLS 0705-0507Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 22.
  Interpellation 2007:68 av Anna Kettner (s) om avtal mellan Stockholms läns landsting och staten angående CitybananLS 0706-0584Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 23.
  Interpellation 2007:69 av Raymond Wigg (mp) om villkoren för privatiseringen av Naturbruksgymnasierna Berga och SäbyholmLS 0706-0585Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 24.
  Interpellation 2007:70 av Johan Sjölander (s) om privatiseringar i sjukvårdenLS 0706-0586Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 25.
  Interpellation 2007:71 av Juan Carlos Cebrian (s) om bättre tillgänglighet till Stockholms SyncentralLS 0706-0587Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 26.
  Interpellation 2007:72 av Peter Andersson (s) om landstingsmajoritetens ambitioner beträffande psykiatrin i Stockholms länLS 0706-0588Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 27.
  Interpellation 2007:73 av Birgitta Sevefjord (v) om busskaoset i OrmingeLS 0706-0590Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 28.
  Interpellation 2007:74 av Mats Skoglund (v) om stängd spärrlinje vid Slussen norraLS 0706-0591Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 29.
  Interpellation 2007:75 av Yvonne Blombäck (mp) om spärrsystemet i kollektivtrafiksystemetLS 0706-0593Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 30.
  Interpellation 2007:76 av Viviann Gunnarsson (mp) om Waxholmsbolagets beställning av nya fartyg för vinterdriftLS 0706-0594Interpellationen
  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

Anmälnimngsärende

 1. 31.
  Anmälan av revisorernas augustirapportLS 0708-0864Revisorernas rapport

Anmälan av nya interpellationer

 1. 32.
  Interpellation 2007:77 av Dag Larsson (s) om de borgerligas syn på befolkningsansvaretLS 0709-0895Interpellationen
 2. 33.
  Interpellation 2007:78 av Birgitta Sevefjord (v) om nedläggning av närakuterLS 0709-0896Interpellationen
 3. 34.
  Interpellation 2007:79 av Raymond Wigg (mp) om patientperspektivet på det Nya Karolinska SolnaLS 0709-0898Interpellationen

   

 4. 35.
  Interpellation 2007:80 av Viviann Gunnarsson (mp) om Nya Karolinska Solnas miljöåtgärder m.m.LS 0709-0900Interpellationen

   

 5. 36.
  Interpellation 2007:81 av Inger Ros (s) om diskriminering av invandrarkvinnor vid förlossningLS 0709-0902Interpellationen

   

 6. 37.
  Interpellation 2007:82 av Håkan Jörnehed (v) om beslutet att lägga ner Jakobsbergs närakutLS 0709-0894Interpellationen

   

 7. 38.
  Interpellation 2007:83 av Lena-Maj Anding (mp) om vård och vårdlokaler anpassade för personer med känslighet för elektromagnetisk strålning/elektromagnetiska fältLS 0709-0897Interpellationen

   

 8. 39.
  Interpellation 2007:84 av Johan Sjölander (s) om landstingets hälsoplanLS 0709-0899Interpellationen

   

 9. 40.
  Interpellation 2007:85 av Inger Ros (s) om möjligheterna att få dialysvård i Norrtälje och SödertäljeLS 0709-0901Interpellationen

   

 10. 41.
  Interpellation 2007:86 av Dag Larsson (s) om beslutet att inte pröva möjligheten att införa vaccination med Gardasil mot livmoderhalscancerLS 0709-0903Interpellationen

   

Senast uppdaterad:
2007-09-05
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 11 september 2007

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om slutrapport Miljö Steg 4LS 0704-0386
  Anmälan lades till handlingarna
 2. 5.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om uppföljning av Landstingets handikapprogramLS 0611-1880

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 6.
  Delårsbokslut 2007 (förslag 53)LS 0704-0375
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelen

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservationen i landstingsstyrelen

 2. 7.
  Uppdrag i budget 2006 att efter utredning och uppföljning föreslå en ny ordning för fördelning av landstingsstyrelsens forskningsanslag (förslag 54)LS 0601-0104
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 3. 8.
  Investeringar för operationsavdelningar vid Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus (förslag 55)LS 0609-1628
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 4. 9.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer (förslag 56)LS 0706-0644
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 5. 10.
  Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön (förslag 57)LS 0509-1630, LS 0602-0407
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 6. 11.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer (förslag 58)LS 0706-0710
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 7. 12.
  Betalning för multifokala linser vid starroperationer (förslag 59)LS 0705-0541
  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade återremittera ärendet

Motioner

 1. 13.
  Motion 2005:30 av Sonia Lunnegård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och te (förslag 60)LS 0510-1775
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin gemensamma reservation i landstingsstyrelsen

 2. 14.
  Motion 2006:11 av Peter Bondesson (fp) om att tillämpa ISO 9000 och Fair Trade inom landstinget (förslag 61)LS 0605-0950
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin gemensamma reservation i landstingsstyrelsen

 3. 15.
  Motion 2006:19 av Gertrud Brorsson (mp) om att anpassa landstingspolitikernas arvoden till nutid (förslag 62)LS 0608-1415
  Beslut enlig: Landstingsstyrelsens förslag

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag innebärande ”att landstingsfullmäktige inför nästa mandatperiod beslutar utreda alternativ till nuvarande arvodering av landstingsråd och gruppledare. Utredningen och beslut i  frågan bör fattas i god tid före nästa mandatperiod.”

 4. 16.
  Motion 2005:20 av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om förbättringar av den psykiatriska vården (förslag 63)LS 0505-0821
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin gemensamma reservation i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 17.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 64)
  Förslag

  Fullmäktige beslutade enligt valberedningen och allmänna utskottets förslag 

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes:

  Motion 2007:37 av Håkan Jörnehed m fl (v) om det ökande khatmissbruket i Stockholms län och landstingets insatser
  LS 0709-0932

  Motionen

  Motion 2007:38 av Jan Strömdahl m fl (v) om att landstinget bör upphöra med inköp av buteljerat vatten
  LS 0709-0935

  Motionen

  Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (s) om kapacitetsstarka tvärförbindelser
  LS 0709-0936

  Motionen

  Motion 2007:40 av Åke Askensten m fl (mp) om stopp för inköp av flaskvatten
  LS 0709-0931

  Motionen

  Motion 2007:41 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om lika villkor för hantering av vinster/överskott i skattefinansierad hälso- och sjukvård oavsett driftsform
  LS 0709-0933

  Motionen

  Motion 2007:42 av Lena-Maj Anding (mp) m fl om effektivare stöd i hjälpmedelsförskrivning
  LS 0709-00934

  Motionen

Frågor

 1. 19.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m. fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

  Följande frågor besvarades:

  1)
  Dag Larsson (s) frågade:

  Anser sjukvårdslandstingsrådet att det är rimligt att vårdcentralerna i områden med högst ohälsotal förlorar mest på det nya ersättningssystemet i sjukvården?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

  2)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

  Anser du att det är lämpligt att Aleris aktivt deltar i psykiatriöversynen, samtidigt som de lagt utmaningar på delar av allmänpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin?

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (fp)

  3)
  Åke Askensten (mp) frågade:

  Har landstingsrådet några planer för hur universitetssjukhuset ska finansieras?

  Frågan besvarades av Chris Heister (m)

  4)
  Inger Ros (s) frågade:

  Finns det något som kan få det ansvariga landstingsrådet eller alliansen att ompröva beslutet om nedläggning av Jakobsbergs närakut?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

  5)
  Gunilla Roxby-Cromvall (v) frågade:

  Med anledning av tidningscitat av Johan von Schantz, teknisk direktör på SL, om att sjuka förare inte ska få ställa till förseningar för stockholmarna, vill jag fråga om du instämmer i Sekos krav på ursäkt av Johan von Schantz?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

   

   

  6)
  Viviann Gunnarsson (mp) frågade:

  Har den tidigare policyn att inte tillåta försäljning innanför spärrarna frångåtts?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

  7)
  Staffan Holmberg (s) frågade:

  Delar landstingsstyrelsens ordförande uppfattningen att landstingsfullmäktige har valt att inrätta ett begränsat antal landstingsrådsposter, med vilka följer formellt definierade befogenheter och ansvar?

  Frågan besvarades av Chris Heister (m)

  8)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

  Kommer du att se till att personal inom privatdriven vård som finansieras med skattemedel också ska omfattas av meddelarfrihet?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

  9)
  Björn Sigurdson (mp) frågade:

  Anser landstingsrådet att han gör tillräckligt för att landstinget ska nå målet om 25% ekologisk mat till år 2011?

  Frågan besvarades av Gustav Andersson (c)

  10)
  Nylund Watz (s) frågade:

  Kommer landstingets bidrag till Novum forskningspark att finnas kvar på nuvarande nivå även de närmaste åren?

  Frågan besvarades av Chris Heister (m)

   

  11)
  Håkan Jörnehed (v) frågade:

  Kommer stängningen av Jakobsbergs närakut att medföra att även direktintaget till den geriatriska avdelningen på Jakobsbergs sjukhus försvinner?

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (kd)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Bordlagd interpellation 2007:40 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0704-0400
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 2. 21.
  Bordlagd interpellation 2007:62 av Helene Sigfridsson (mp) om avgift för barnsjukvårdLS 0705-0507
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen återtagen av interpellanten
 3. 22.
  Interpellation 2007:68 av Anna Kettner (s) om avtal mellan Stockholms läns landsting och staten angående CitybananLS 0706-0584
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 4. 23.
  Interpellation 2007:69 av Raymond Wigg (mp) om villkoren för privatiseringen av Naturbruksgymnasierna Berga och SäbyholmLS 0706-0585
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 5. 24.
  Interpellation 2007:70 av Johan Sjölander (s) om privatiseringar i sjukvårdenLS 0706-0586
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades
 6. 25.
  Interpellation 2007:71 av Juan Carlos Cebrian (s) om bättre tillgänglighet till Stockholms SyncentralLS 0706-0587
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 7. 26.
  Interpellation 2007:72 av Peter Andersson (s) om landstingsmajoritetens ambitioner beträffande psykiatrin i Stockholms länLS 0706-0588
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 8. 27.
  Interpellation 2007:73 av Birgitta Sevefjord (v) om busskaoset i OrmingeLS 0706-0590
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 9. 28.
  Interpellation 2007:74 av Mats Skoglund (v) om stängd spärrlinje vid Slussen norraLS 0706-0591
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 10. 29.
  Interpellation 2007:75 av Yvonne Blombäck (mp) om spärrsystemet i kollektivtrafiksystemetLS 0706-0593
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 11. 30.
  Interpellation 2007:76 av Viviann Gunnarsson (mp) om Waxholmsbolagets beställning av nya fartyg för vinterdriftLS 0706-0594
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad

Tilläggsärenden

 1. 31.
  Anmälan av revisorernas augustirapportLS 0708-0864
  Revisorernas rapport
  Anmälan lades till handlingarna

Anmälan av nya interpellationer

 1. 32.
  Interpellation 2007:77 av Dag Larsson (s) om de borgerligas syn på befolkningsansvaretLS 0709-0895
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 2. 33.
  Interpellation 2007:78 av Birgitta Sevefjord (v) om nedläggning av närakuterLS 0709-0896
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 3. 34.
  Interpellation 2007:79 av Raymond Wigg (mp) om patientperspektivet på det Nya Karolinska SolnaLS 0709-0898
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 4. 35.
  Interpellation 2007:80 av Viviann Gunnarsson (mp) om Nya Karolinska Solnas miljöåtgärder m.m.LS 0709-0900
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 5. 36.
  Interpellation 2007:81 av Inger Ros (s) om diskriminering av invandrarkvinnor vid förlossningLS 0709-0902
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 6. 37.
  Interpellation 2007:82 av Håkan Jörnehed (v) om beslutet att lägga ner Jakobsbergs närakutLS 0709-0894
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 7. 38.
  Interpellation 2007:83 av Lena-Maj Anding (mp) om vård och vårdlokaler anpassade för personer med känslighet för elektromagnetisk strålning/elektromagnetiska fältLS 0709-0897
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 8. 39.
  Interpellation 2007:84 av Johan Sjölander (s) om landstingets hälsoplanLS 0709-0899
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 9. 40.
  Interpellation 2007:85 av Inger Ros (s) om möjligheterna att få dialysvård i Norrtälje och SödertäljeLS 0709-0901
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 10. 41.
  Interpellation 2007:86 av Dag Larsson (s) om beslutet att inte pröva möjligheten att införa vaccination med Gardasil mot livmoderhalscancerLS 0709-0903
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

Senast uppdaterad:
2007-09-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet