Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2011

Landstingsfullmäktige den 11 oktober 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 11 oktober 2011
Tid:
10:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 10.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Besvarande av interpellationer
Frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Anmälan av nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m. m.

Besvarande av interpellationer

Interpellationer besvaras mellan klockan 10.30 och 12.00

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2011:20 av Conny Fogelström (S) om busslinje 609: Trafikering till Gribbylund LS 1104-0662

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 2. 3.
  Interpellation 2011:21 av Dag Larsson (S) om klinisk mammografi LS 1109-1171

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 3. 4.
  Interpellation 2011:22 av Raymond Wigg (MP) om måluppfyllelsen i miljösteg 5 LS 1109-1172

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 4. 5.
  Interpellation 2011:23 av Erika Ullberg (S) om en fungerande SL-trafik vintertid LS 1109-1173

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 5. 6.
  Interpellation 2011:24 av Johan Sjölander (S) om utflyttningen av psykiatrin LS 1109-1174

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

Frågor

Frågor besvaras mellan klockan 12.00 och 13.00

 1. 7.
  Besvarande av frågor

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 8.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 9.
  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Beslutsärenden behandlas från klockan 13.00

 1. 10.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2012 (förslag 78) LS 1109-1180Förslag 78

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 1. 11.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2009 (förslag 79)LS 1005-0463Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg (M) Rotel I

 1. 12.
  Försäljning av fastigheten Mimer 8, Stockholms kommun (förslag 80) LS 1107-1045Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 1. 13.
  Motion 2011:11 av Anna Sehlin och Bekir Uzunel (V) om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges möten (förslag 81) LS 1103-0491Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

 1. 14.
  Motion 2010:10 av Agnetha Boström m.fl. (MP) om att upprätta handlingsplan inom Stockholms läns landsting för att förbättra diagnostiseringen av flickor med autism och ADHD (förslag 82) LS 1010-0800Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD) Rotel VI

 1. 15.
  Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård (förslag 83)LS 0906-0522Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 16.
  Valärenden (förslag 84)

  Valberedningens förslag

Anmälan av nya motioner

 1. 17.

Anmälan av nya interpellationer

 1. 18.
  Interpellation 2011:25 av Erika Ullberg (S) om styrning av projekt avseende Tvärbanan Norr och Roslagsbanan LS 1110-1306Interpellationen
 2. 19.
  Interpellation 2011:26 av Yvonne Blombäck (MP) om framkomligheten för innerstadsbussarna LS 1110-1307Interpellationen
 3. 20.
  Interpellation 2011:27 av Birgitta Sevefjord (V) om människor som utsatts för tortyr LS 1110-1308Interpellationen
 4. 21.
  Interpellation 2011:28 av Nanna Wikholm (S) om upphandling av helhetsansvar för sjötrafikenLS 1110-1309Interpellationen
 5. 22.
  Interpellation 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om hållplatsomläggning i NorrtäljeLS 1110-1310Interpellationen
 6. 23.
  Interpellation 2011:30 av Håkan Jörnehed (V) om tilltron till SOS Alarm LS 1110-1311Interpellationen
 7. 24.
  Interpellation 2011:31 av Erika Ullberg (S) om oligopol inom färdtjänsten LS 1110-1312Interpellationen
 8. 25.
  Interpellation 2011:32 av Yvonne Blombäck (MP) om ordningsvakters befogenheter gentemot unga i kollektivtrafiken LS 1110-1313Interpellationen
 9. 26.
  Interpellation 2011:33 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken LS 1110-1314Interpellationen
 10. 27.
  Interpellation 2011:34 av Ann-Sofi Matthiesen (MP) om kartor i tunnelbanan LS 1110-1315Interpellationen
 11. 28.
  Interpellation 2011:35 av Susanne Nordling (MP) om patienter med kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) LS 1110-1316Interpellationen
Senast uppdaterad:
2010-12-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

 

Inledning
Besvarande av interpellationer
Frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Anmälan av nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m. m.

Besvarande av interpellationer

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2011:20 av Conny Fogelström (S) om busslinje 609: Trafikering till Gribbylund LS 1104-0662

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

  Interpellationen besvarades.

 2. 3.
  Interpellation 2011:21 av Dag Larsson (S) om klinisk mammografi LS 1109-1171

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

  Interpellationen besvarades

 3. 4.
  Interpellation 2011:22 av Raymond Wigg (MP) om måluppfyllelsen i miljösteg 5 LS 1109-1172

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

  Interpellationen besvarades

 4. 5.
  Interpellation 2011:23 av Erika Ullberg (S) om en fungerande SL-trafik vintertid LS 1109-1173

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

  Interpellationen besvarades

 5. 6.
  Interpellation 2011:24 av Johan Sjölander (S) om utflyttningen av psykiatrin LS 1109-1174

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

  Interpellationen besvarades

Frågor

 1. 7.
  Besvarande av frågor

  Frågor som besvarades vid sammanträdet

   

  1. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser du att en kollektivtrafikinvestering om sammanlagt 8 miljarder bör betraktas som en fråga ”av principiell beskaffenhet eller större vikt”?

   

  2. Fråga av Vivianne Gunnarsson (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är det sant att avtalet med Västberga Åkeri avseende samordnade skärgårdsfrakter är uppsagt och att frakterna läggs in i någon landstingsägd organisation?

   

  3. Fråga av Catarina Wahlgren (V) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser du fortfarande, efter första presentationen av utvärderingen av Tiohundraprojektet, att Norrtälje sjukhus bör lyftas ut ur Tiohundra AB?

   

  4. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kan du garantera att SL kan köra tiominuterstrafik på Roslagsbanan i effektiva hastigheter genom Danderyd och Täby?

   

  5. Fråga av Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Tänker du ändra dig och införa öppen spärrlinje i tunnelbanan?

   

  6. Fråga av Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Stämmer det att ni tänker upphandla BUP i Botkyrka?

   

  7. Fråga av Anders Johansson (S) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Är landstingsrådet – inte minst mot bakgrund av att regeringens utredare, Ewa Samuelsson (KD) nu föreslår att hemsjukvården bör kommunaliseras – beredd att låta kommuner i länet som så önskar så snart som möjligt överta ansvaret för hemsjukvården och på så sätt skapa en sammanhållen hemvård för bättre kontinuitet och kvalitet för brukarna?

   

  8. Fråga av Helene Öberg (MP) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Tycker du det är rimligt att ta ut en avgift på 350 kr för akut sjukvård till ett barn?

   

  9. Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Tänker du vidta några åtgärder för att minska antalet olycksfall i tunnelbanan?

   

  10. Fråga av Johan Sjölander (S) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Har landstinget en tydlig och korrekt uppfattning om hur kösituationen inom psykiatrin i Stockholms län ser ut?

   

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 8.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 9.
  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

 1. 10.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2012 (förslag 78) LS 1109-1180

   

  Beslut enligt ordförandens förslag

 2. 11.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2009 (förslag 79)LS 1005-0463

   

  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

 3. 12.
  Försäljning av fastigheten Mimer 8, Stockholms kommun (förslag 80) LS 1107-1045

   

  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

 1. 13.
  Motion 2011:11 av Anna Sehlin och Bekir Uzunel (V) om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges möten (förslag 81) LS 1103-0491

   

  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

 2. 14.
  Motion 2010:10 av Agnetha Boström m.fl. (MP) om att upprätta handlingsplan inom Stockholms läns landsting för att förbättra diagnostiseringen av flickor med autism och ADHD (förslag 82) LS 1010-0800

   

  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

 3. 15.
  Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård (förslag 83)LS 0906-0522

   

  Ärendet återremitterades

Valärenden

 1. 16.
  Valärenden (förslag 84)

   

  Beslut enligt Valberedningens förslag

Anmälan av nya motioner

 1. 17.

Anmälan av nya interpellationer

 1. 18.
  Interpellation 2011:25 av Erika Ullberg (S) om styrning av projekt avseende Tvärbanan Norr och Roslagsbanan LS 1110-1306
  Interpellationen
 2. 19.
  Interpellation 2011:26 av Yvonne Blombäck (MP) om framkomligheten för innerstadsbussarna LS 1110-1307
  Interpellationen
 3. 20.
  Interpellation 2011:27 av Birgitta Sevefjord (V) om människor som utsatts för tortyr LS 1110-1308
  Interpellationen
 4. 21.
  Interpellation 2011:28 av Nanna Wikholm (S) om upphandling av helhetsansvar för sjötrafikenLS 1110-1309
  Interpellationen
 5. 22.
  Interpellation 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om hållplatsomläggning i NorrtäljeLS 1110-1310
  Interpellationen
 6. 23.
  Interpellation 2011:30 av Håkan Jörnehed (V) om tilltron till SOS Alarm LS 1110-1311
  Interpellationen
 7. 24.
  Interpellation 2011:31 av Erika Ullberg (S) om oligopol inom färdtjänsten LS 1110-1312
  Interpellationen
 8. 25.
  Interpellation 2011:32 av Yvonne Blombäck (MP) om ordningsvakters befogenheter gentemot unga i kollektivtrafiken LS 1110-1313
  Interpellationen
 9. 26.
  Interpellation 2011:33 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken LS 1110-1314
  Interpellationen
 10. 27.
  Interpellation 2011:34 av Ann-Sofi Matthiesen (MP) om kartor i tunnelbanan LS 1110-1315
  Interpellationen
 11. 28.
  Interpellation 2011:35 av Susanne Nordling (MP) om patienter med kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) LS 1110-1316
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2011-11-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen