Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 mars 2008 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 mars 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 11 mars 2008
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering
 4. 4.
  Information från Landstingsrevisorerna

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för 2008 LS 0711-1190Anmälan

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter Svärd (m)

 1. 6.
  Ny upphandlingspolicy (förslag 10)LS 0503-0576Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 7.
  Ansökan om ökat landstingsbidrag för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (förslag 11)LS 0707-0771Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 8.
  Ändring av förbundsordning för Kommunförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg samt bolagsordning för TioHundra AB (förslag 12)LS 0710-1080Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 9.
  Återremitterat ärende om Hantering av avknoppningar (förslag 13)LS 0712-1381

  Landstingsstyrelsens förslag

   

   

 5. 10.
  Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, del kommungränsen Stockholm/Solna-Älvsjö (förslag 14)LS 0801-0039Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager (fp)

 1. 11.
  Specifika ägardirektiv för landstingsdrivna sjukvårdsproducenter (förslag 15)LS 0705-0544Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 12.
  Motion 2007:10 av Dag Larsson och Inger Ros (s) om förbättrade möjligheter för patienter att få del av nya läkemedel (förslag 16)LS 0702-0185Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 13.
  Valärenden (förslag 17)
  Förslaget

Nya motioner

 1. 14.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 15.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter.

Besvarande av interpellationer

 1. 16.
  Interpellation 2008:1 av Ingela Nylund Watz (s) om beslutet om nytt ersättningssystem för allmänpsykiatrinLS 0802-0128Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 17.
  Interpellation 2008:2 av Dag Larsson (s) om vårdval med förhinderLS 0802-0129Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 18.
  Interpellation 2008:3 av Birgitta Sevefjord (v) om utförsäljningar inom FolktandvårdenLS 0802-0130Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 19.
  Interpellation 2008:4 av Birgitta Sevefjord (v) om strategin för genomförandet av nollvision för självmordLS 0802-0131Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 20.
  Interpellation 2008:5 av Curt Hansson (s) om upphandlingens strategiska betydelseLS 0802-0132Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 21.
  Interpellation 2008:6 av Håkan Jörnehed (v) om jämställdheten i sjukhusens ledningsgrupperLS 0802-0133Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 22.
  Interpellation 2008:7 av Håkan Jörnehed (v) om utförsäljning av Serafens husläkarmottagning och Vallentuna doktornLS 0802-0134Interpellationen
  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 23.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2010 till ny ledamot i valkrets NO efter Chris Heister (m) inkalla Sofia Paulsson (m) och till ny ersättare utse Nils Matsson (m), till ny ledamot i valkrets O efter Cathrin Bergenstråhle (m) inkalla Tobias Lodestrand (m) och till ny ersättare utse Fredrik Kronberg (m), till ny ledamot i valkrets 5 efter Yousef Yebari (v) inkalla Gunilla Roxby Cromvall (v) och till ny ersättare utse Carita Stenbacka-Tenezakis (v) samt till ny ersättare i valkrets NO efter Carl Danielsson (m) utse Niklas Thidevall (m)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 24.
  Interpellation 2008:8 av Dag Larsson (s) om konsekvenser för patienterna när psykiatrin privatiserasLS 0803-0234

  Interpellationen

   

 2. 25.
  Interpellation 2008:9 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om resursbristen och ökade behov inom epilepsivården i Stockholms läns landstingLS 0803-0236

  Interpellationen

   

 3. 26.
  Interpellation 2008:10 av Lena-Maj Anding (mp) om epilepsivårdenLS 0803-0240

  Interpellationen

   

 4. 27.
  Interpellation 2008:11 av Johan Sjölander (s) om synen på personalens inflytande vid avknoppningarLS 0803-0242

  Interpellationen

   

 5. 28.
  Interpellation 2008:12 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0803-0235

  Interpellationen

   

 6. 29.
  Interpellation 2008:13 av Erika Ullberg (s) om mödravården i Vårby GårdLS 0803-0237

  Interpellationen

   

 7. 30.
  Interpellation 2008:14 av Staffan Holmberg (s) om trafiken på NynäsbananLS 0803-0241

  Interpellationen

   

 8. 31.
  Interpellation 2008:15 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om den höjda taxan i SL-trafikenLS 0803-0243

  Interpellationen

   

 9. 32.
  Interpellation 2008:16 av Lena-Maj Anding (mp) om beslut i AB Storstockholms lokaltrafiks styrelse som strider mot beslut i landstingsfullmäktige angående tillgänglighet för människor med funktionshinderLS 0803-0238

  Interpellationen

   

 10. 33.
  Interpellation 2008:17 av Raymond Wigg (mp) om landstingets miljöarbeteLS 0803-0239

  Interpellationen

   

Senast uppdaterad:
2008-03-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om landstingsfullmäktiges beslut den 11 mars 2008

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för 2008 LS 0711-1190

  Anmälan lades till handlingarna

   

  S-, v- och mp-ledamöterna deltog ej i beslutet

   

Beslutsärenden

 1. 6.
  Ny upphandlingspolicy (förslag 10)LS 0503-0576

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för s- och v-reservationen i landstingsstyrensen beträffande punkten 11 i landstingsstyrelsens förslag

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen beträffande punkterna 4 och 12 i landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 7.
  Ansökan om ökat landstingsbidrag för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (förslag 11)LS 0707-0771
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 3. 8.
  Ändring av förbundsordning för Kommunförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg samt bolagsordning för TioHundra AB (förslag 12)LS 0710-1080

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  Åke Askensten (mp) reserverade sig till förmån för sitt förslag innebärande "att lydelsen avseende personal representanter under § 6 i den gamla bolagsordningen för TioHundra AB skall  återinföras i den nya bolagsordningen”

   

 4. 9.
  Återremitterat ärende om Hantering av avknoppningar (förslag 13)LS 0712-1381

  S-, v- och mp-ledamöterna yrkade på ett moratorium

  Fullmäktige beslutade avslå förslaget om moratorium. Mot detta beslut reserverade sig s-, v- och mp-ledamöterna

   

  Därefter beslutade fullmäktige enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för mp-ledamotens förslag i landstingstyrelsen med följande ändring att "icke-vinstdrivande" ersätts med icke-vinstutdelande

   

 5. 10.
  Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, del kommungränsen Stockholm/Solna-Älvsjö (förslag 14)LS 0801-0039

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 11.
  Specifika ägardirektiv för landstingsdrivna sjukvårdsproducenter (förslag 15)LS 0705-0544

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

   

Motioner

 1. 12.
  Motion 2007:10 av Dag Larsson och Inger Ros (s) om förbättrade möjligheter för patienter att få del av nya läkemedel (förslag 16)LS 0702-0185

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 13.
  Valärenden (förslag 17)

  Förslaget

   

  Beslut enligt: Valberedningen

   

Nya motioner

 1. 14.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes:

   

  Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september 2008
  LS 0803-0258

  Motionen

   

  Motion 2008:7 av Jan Strömdahl m fl (v) om att landstinget bör utreda konsekvenserna för verksamheten och ekonomin om Förbifart Stockholm byggs
  LS 0803-0261

  Motionen

   

  Motion 2008:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om att inrätta en ”Grön paviljong” vid universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna för samverkan i forskning och utveckling mellan skolmedicin och komplementär-/alternativ medicin
  LS 0803-0264

  Motionen

   

  Motion 2008:9 av Tomas Rudin (s) om separerade rum för män och kvinnor i vården
  LS 0803-0265

  Motionen

   

  Motion 2008:10 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om att infoga AB Storstockholms Lokaltrafik i övriga landstingskoncernen
  LS 0803-0266

  Motionen

   

  Motion 2008:11 av Åke Askensten (mp) om stopp för inköp av torsk
  LS 0803-0267

  Motionen

   

Frågor

 1. 15.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter.

   

  Följande frågor besvarades vid mötet

  1)
  Ingela Nylund Watz (s) frågade:

   

  Inser sjukvårdslandstingsrådet att ett vårdvalssystem behöver kombineras med ett ersättningssystem som tar hänsyn till den högre ohälsan i socialt utsatta områden?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

   

  2)
  Gunilla Roxby-Cromvall (v) frågade:

   

  Är det lämpligt att det förekommer reklam för alkohol ombord på Djurgårdsfärjan och på Waxholmsbolagets övriga turer?

   

  Frågan besvarades av ordförande i WÅAB, Mikael Freimuth (m)

   

  3)
  Johan Sjölander (s) frågade:

   

  Stämmer det att du redan från början kände till de negativa konsekvenserna av Vårdval Stockholm i den södra länsdelen?

   

  Frågan besvarades av ordföranden i sjukvårdsstyrelse Söder, Olov Lindquist (fp)

   

  4)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

   

  Är det din uppfattning att Maria Ungdom även fortsättningsvis ska drivas i landstingets regi tillsammans med Stockholms stad?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (fp)

   

  5)
  Dag Larsson (s) frågade:

   

  Avser du i egenskap av ansvarigt landstingsråd att agera skyndsamt för att sprutbyte ska kunna starta i Stockholms län före sommaren?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (fp)

   

  6)
  Håkan Jörnehed (v) frågade:

   

  Anser du det vara effektiv användning av skattepengar att avsätta 50 miljoner kr i omställningsbidrag för att kunna säga upp personal som en direkt effekt av Vårdval Stockholms resursfördelningseffekter?

   

  Frågan besvarades av Maria Wallhager (fp)

   

  7)
  Inger Ros (s) frågade:

   

  Avser sjukvårdslandstingsrådet, med anledning av beslut om vårdgivare för särskilda boenden i Södertälje och Älvsjö att garantera att reella beslut och prioriteringar om vården i Stockholms läns landsting alltid ska fattas av medborgarföreträdare?

   

  Frågan besvarades av ordföranden i medicinsk programberedning 1, Pia Lidwall (kd)

   

  8)
  Lars Dahlberg (s) frågade:

   

  Kan du tänka dig att ompröva inriktningen på bekämpandet av fusk och svinn om det visar sig att utökad service och biljettförsäljning är mer effektivt än höga böter, polisanmälningar och nya dyra spärrar?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

   

   

Besvarande av interpellationer

 1. 16.
  Interpellation 2008:1 av Ingela Nylund Watz (s) om beslutet om nytt ersättningssystem för allmänpsykiatrinLS 0802-0128

  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 17.
  Interpellation 2008:2 av Dag Larsson (s) om vårdval med förhinderLS 0802-0129

  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 18.
  Interpellation 2008:3 av Birgitta Sevefjord (v) om utförsäljningar inom FolktandvårdenLS 0802-0130

  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 19.
  Interpellation 2008:4 av Birgitta Sevefjord (v) om strategin för genomförandet av nollvision för självmordLS 0802-0131

  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 20.
  Interpellation 2008:5 av Curt Hansson (s) om upphandlingens strategiska betydelseLS 0802-0132

  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades

   

 6. 21.
  Interpellation 2008:6 av Håkan Jörnehed (v) om jämställdheten i sjukhusens ledningsgrupperLS 0802-0133

  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad

   

 7. 22.
  Interpellation 2008:7 av Håkan Jörnehed (v) om utförsäljning av Serafens husläkarmottagning och Vallentuna doktornLS 0802-0134

  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad

   

Tilläggsärenden

 1. 23.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2010 till ny ledamot i valkrets NO efter Chris Heister (m) inkalla Sofia Paulsson (m) och till ny ersättare utse Nils Matsson (m), till ny ledamot i valkrets O efter Cathrin Bergenstråhle (m) inkalla Tobias Lodestrand (m) och till ny ersättare utse Fredrik Kronberg (m), till ny ledamot i valkrets 5 efter Yousef Yebari (v) inkalla Gunilla Roxby Cromvall (v) och till ny ersättare utse Carita Stenbacka-Tenezakis (v) samt till ny ersättare i valkrets NO efter Carl Danielsson (m) utse Niklas Thidevall (m)

   

  Anmälan lades till handlingarna

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 24.
  Interpellation 2008:8 av Dag Larsson (s) om konsekvenser för patienterna när psykiatrin privatiserasLS 0803-0234

  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa fullmäktige

   

 2. 25.
  Interpellation 2008:9 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om resursbristen och ökade behov inom epilepsivården i Stockholms läns landstingLS 0803-0236

  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa fullmäktige

   

 3. 26.
  Interpellation 2008:10 av Lena-Maj Anding (mp) om epilepsivårdenLS 0803-0240

  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa fullmäktige

   

 4. 27.
  Interpellation 2008:11 av Johan Sjölander (s) om synen på personalens inflytande vid avknoppningarLS 0803-0242

  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa fullmäktige

   

 5. 28.
  Interpellation 2008:12 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0803-0235

  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa fullmäktige

   

 6. 29.
  Interpellation 2008:13 av Erika Ullberg (s) om mödravården i Vårby GårdLS 0803-0237

  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa fullmäktige

   

 7. 30.
  Interpellation 2008:14 av Staffan Holmberg (s) om trafiken på NynäsbananLS 0803-0241

  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa fullmäktige

   

 8. 31.
  Interpellation 2008:15 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om den höjda taxan i SL-trafikenLS 0803-0243

  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa fullmäktige

   

 9. 32.
  Interpellation 2008:16 av Lena-Maj Anding (mp) om beslut i AB Storstockholms lokaltrafiks styrelse som strider mot beslut i landstingsfullmäktige angående tillgänglighet för människor med funktionshinderLS 0803-0238

  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa fullmäktige

   

 10. 33.
  Interpellation 2008:17 av Raymond Wigg (mp) om landstingets miljöarbeteLS 0803-0239

  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa fullmäktige

   

Senast uppdaterad:
2008-03-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet