Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 december 2007 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 december 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 11 december 2007
Tid:
09:30 - 23:00
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset)
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Revisorernas novemberrapport till landstingsfullmäktige LS 0711-1307Revisorernas rapport

Beslutsärenden

 1. 5.
  Arvodering av styrelseledamöter i TioHundra AB (förslag 77) LS 0709-0917Landstingsstyrelsens förslag
 2. 6.
  Årsarvode till ordföranden i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 78)LS 0709-0993Landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Arvoden till ledamöter och ersättare i samverkansråden med pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna (förslag 79)LS 0709-0994Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 8.
  Åtgärder med anledning av delårsbokslut 2007 (förslag 80)LS 0710-1041, LS 0707-0765, LS 0710-1105Landstingsstyrelsens förslag
 2. 9.
  Månadsbokslut för september 2007 samt prognos för helåret 2007 (förslag 81)LS 0710-1116Landstingsstyrelsens förslag
 3. 10.
  Tilläggsanslag till investeringsbudget för Mötesplats SL Östermalmstorg Södra (förslag 82)LS 0705-0483

  Landstingsstyrelsens förslag

 4. 11.
  Ökning av Landstingshuset i Stockholm AB:s egna kapital inklusive ökat aktiekapital medelst nyemission till överkurs (förslag 83)LS 0710-1100Landstingsstyrelsen förslag
 5. 12.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 84)LS 0710-1091Landstingsstyrelsens förslag
 6. 13.
  Inköpskort av företagstyp vid mindre inköp för Stockholms läns landsting (förslag 85)LS 0705-0454Landstingsstyrelsenns förslag
 7. 14.
  Plan för influensapandemi i Stockholms läns landsting (förslag 86)LS 0703-0371Landstingsstyrelsens förslag
 8. 15.
  Namnändring av Sjukvårdsstyrelse Mitt till Sjukvårdsstyrelsen för Stockholm stad och Ekerö samt Sjukvårdsutskottet Mitt till Sjukvårdsutskottet för Stockholm stad och Ekerö (förslag 87)LS 0705-0540Landstingsstyrelsens förslag
 9. 16.
  Utvecklingsprogram, organisation och genomförande avseende den regionala kärnan Flemingsberg (förslag 88)LS 0707-0754Landstingsstyrelsens förslag
 10. 17.
  Justering av Folktandvårdens prislista (förslag 89) LS 0710-1094Landstingsstyrelsens förslag
 11. 18.
  Ökad mångfald av vårdgivare och konkurrens inom tandvården (förslag 90)LS 0710-1170Landstingsstyrelsens förslag
 12. 19.
  Strukturförändringar i Tågia AB (förslag 91)LS 0710-1098Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 20.
  Tillägg till avtal om samverkan mellan medicintekniska och diagnostiska företag och sjukvårdspersonal och forskare (förslag 92)LS 0708-0798Landstingsstyrelsens förslag
 2. 21.
  Tillägg till nationell överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården (förslag 93)LS 0708-0799Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 22.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 94)
  Förslag

Nya motioner

 1. 23.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 24.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 25.
  Interpellation 2007:87 av Mats Skoglund (v) om politikens ansvar för extremt dyra läkemedelLS 0710-1052Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 26.
  Interpellation 2007:88 av Thomas Magnusson (v) om hyresgäster som tvingas flytta när Nya Karolinska börjar byggasLS 0710-1054Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 27.
  Interpellation 2007:89 av Viviann Gunnarsson (mp) om Nya Karolinska Solnas säkerhetLS 0710-1056Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 28.
  Interpellation 2007:90 av Dag Larsson (s) om hälso- och livsvillkor hos utsatta grupperLS 0710-1051Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 29.
  Interpellation 2007:91 av Håkan Jörnehed (v) om psykhälsan ska erbjuda samtalsstöd för transpersonerLS 0710-1055Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 30.
  Interpellation 2007:92 av Curt Hansson (s) om cyklar i MälardalstrafikenLS 0710-1053Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 31.
  Interpellation 2007:93 av Ingela Nylund Watz (s) om privatisering av sjukvården i Salem, Nykvarn och SödertäljeLS 0711-1292Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 32.
  Interpellation 2007:94 av Juan Carlos Cebrian (s) om framtiden för Närvårdscentralen i HökarängenLS 0711-1294Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 33.
  Interpellation 2007:95 av Juan Carlos Cebrian (s) om Hökarängens Närvårdscentral och dess betydelse för funktionshindradeLS 0711-1295Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 34.
  Interpellation 2007:96 av Juan Carlos Cebrian (s) om förbättrad tillgänglighet till influensavaccinLS 0711-1291Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 35.
  Interpellation 2007:97 av Lars Dahlberg (s) om SL AccessLS 0711-1293Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälan av nya interpellationer

 1. 36.
  Interpellation 2007:98 av Raymond Wigg (mp) om anestesigas och dess arbetsmiljöpåverkanLS 0712-1357Interpellationen
 2. 37.
  Interpellation 2007:99 av Raymond Wigg (mp) om anestesigas och dess miljöpåverkanLS 0712-1358Interpellationen
Senast uppdaterad:
2007-12-06
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid fullmäktiges sammanträde den 11 december 2007

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Revisorernas novemberrapport till landstingsfullmäktige LS 0711-1307
  Revisorernas rapport

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 1. 5.
  Arvodering av styrelseledamöter i TioHundra AB (förslag 77) LS 0709-0917
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

 2. 6.
  Årsarvode till ordföranden i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 78)LS 0709-0993
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

 3. 7.
  Arvoden till ledamöter och ersättare i samverkansråden med pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna (förslag 79)LS 0709-0994
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 4. 8.
  Åtgärder med anledning av delårsbokslut 2007 (förslag 80)LS 0710-1041, LS 0707-0765, LS 0710-1105
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

 5. 9.
  Månadsbokslut för september 2007 samt prognos för helåret 2007 (förslag 81)LS 0710-1116
  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet

 6. 10.
  Tilläggsanslag till investeringsbudget för Mötesplats SL Östermalmstorg Södra (förslag 82)LS 0705-0483

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i lanstingsstyrelsen innebärande återremiss

 7. 11.
  Ökning av Landstingshuset i Stockholm AB:s egna kapital inklusive ökat aktiekapital medelst nyemission till överkurs (förslag 83)LS 0710-1100
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsen förslag
 8. 12.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 84)LS 0710-1091
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 9. 13.
  Inköpskort av företagstyp vid mindre inköp för Stockholms läns landsting (förslag 85)LS 0705-0454
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsenns förslag
 10. 14.
  Plan för influensapandemi i Stockholms läns landsting (förslag 86)LS 0703-0371
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

 11. 15.
  Namnändring av Sjukvårdsstyrelse Mitt till Sjukvårdsstyrelsen för Stockholm stad och Ekerö samt Sjukvårdsutskottet Mitt till Sjukvårdsutskottet för Stockholm stad och Ekerö (förslag 87)LS 0705-0540
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 12. 16.
  Utvecklingsprogram, organisation och genomförande avseende den regionala kärnan Flemingsberg (förslag 88)LS 0707-0754
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sina respektive förslag i landstingsstyrelsen

 13. 17.
  Justering av Folktandvårdens prislista (förslag 89) LS 0710-1094
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sina respektive förslag i landstingsstyrelsen

 14. 18.
  Ökad mångfald av vårdgivare och konkurrens inom tandvården (förslag 90)LS 0710-1170

  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet

  M-, fp-, kd- och c-ledamöterna reserverade sig mot beslutet

 15. 19.
  Strukturförändringar i Tågia AB (förslag 91)LS 0710-1098
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Beslutet blev omedelbart justerat Protokollsutdrag

 16. 20.
  Tillägg till avtal om samverkan mellan medicintekniska och diagnostiska företag och sjukvårdspersonal och forskare (förslag 92)LS 0708-0798
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Mp-ledamöterna yrkade på återremiss och anmälde  att de inte deltog i beslutet

 17. 21.
  Tillägg till nationell överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården (förslag 93)LS 0708-0799

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  Mp-ledamöterna yrkade på återremiss och anmälde att de inte deltog i beslutet att bifalla landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 22.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 94)
  Förslag

  Fullmäktiges beslut

Nya motioner

 1. 23.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes:

  Motion 2007:48 av Jan Strömdahl m fl (v) om vetenskaplig klimatpanel för Stockholmsregionen
  LS 0712-1377

  Motionen

  Motion 2007:49 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om offentlighetsprincipen och meddelarfriheten
  LS 0712-1378
  Motionen

Frågor

 1. 24.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter


  Följande frågor besvarades
  :

  1)
  Lars Dahlberg (s) frågade:

  Kommer de inställda insatstågen i pendeltågstrafiken att vara igång den 1 mars 2008?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

  2)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

  Kommer hela eller delar av Danderyds sjukhus att säljas ut under mandatperioden?

  Frågan besvarades av Chris Heister (m):

  3)
  Ingela Nylund Watz (s) frågade:

  Anser sjukvårdslandstingsrådet att det vore önskvärt att tillmötesgå den inkomna framställan från Capio S:t Görans sjukhus om att upphäva klausulen om att sjukhuset inte får ta emot privatfinansierade sjukbesök?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

  4)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

  Kommer den privata cancerkliniken i Knivsta och som RayClinic AB står bakom att få vårdavtal med Stockholms läns landsting?

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (m):

  5)
  Anders Johansson (s) frågade:

  Vill trafiklandstingsrådet medverka till att införa en ny princip för infrastrukturinvesteringar som innebär att kommuner och landsting ska betala en allt större del av kostnaden för investeringar i statliga vägar och järnvägar?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

   

  6)
  Håkan Jörnehed (v) frågade:

  Anser du det vara rimligt att samtliga ungdomsmottagningar i länet ska få samma ersättning oavsett vårdtyngd och trots ökat antal klamydiafall och ökat antal aborter?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m):

  7)
  Inger Ros (s) frågade:

  Anser sjukvårdslandstingsrådet att de nya vårdcentraler/husläkarmottagningar som startar den 1 januari 2008 är riktigt fördelade utifrån vårdbehoven?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

  8)
  Jan Strömdahl (v) frågade:

  Anser du att det finns skäl för Stockholms läns landsting att knyta an till FN:s klimatpanel och den svenska regeringens nationella initiativ genom att verka för en vetenskaplig klimatpanel också på regional nivå?

  Frågan besvarades av Gustav Andersson (c)

  9)
  Dag Larsson (s) frågade:

  Kommer majoriteten i Stockholms läns landsting att ändra sin hittillsvarande privatiseringspolitik för sjukvården med tanke på den debattartikel i Dagens Nyheter som sjukvårdslandstingsrådet lät publicera nyligen?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 25.
  Interpellation 2007:87 av Mats Skoglund (v) om politikens ansvar för extremt dyra läkemedelLS 0710-1052

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 26.
  Interpellation 2007:88 av Thomas Magnusson (v) om hyresgäster som tvingas flytta när Nya Karolinska börjar byggasLS 0710-1054
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 27.
  Interpellation 2007:89 av Viviann Gunnarsson (mp) om Nya Karolinska Solnas säkerhetLS 0710-1056
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 28.
  Interpellation 2007:90 av Dag Larsson (s) om hälso- och livsvillkor hos utsatta grupperLS 0710-1051
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 29.
  Interpellation 2007:91 av Håkan Jörnehed (v) om psykhälsan ska erbjuda samtalsstöd för transpersonerLS 0710-1055
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 30.
  Interpellation 2007:92 av Curt Hansson (s) om cyklar i MälardalstrafikenLS 0710-1053
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 31.
  Interpellation 2007:93 av Ingela Nylund Watz (s) om privatisering av sjukvården i Salem, Nykvarn och SödertäljeLS 0711-1292
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 32.
  Interpellation 2007:94 av Juan Carlos Cebrian (s) om framtiden för Närvårdscentralen i HökarängenLS 0711-1294
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 33.
  Interpellation 2007:95 av Juan Carlos Cebrian (s) om Hökarängens Närvårdscentral och dess betydelse för funktionshindradeLS 0711-1295
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 34.
  Interpellation 2007:96 av Juan Carlos Cebrian (s) om förbättrad tillgänglighet till influensavaccinLS 0711-1291
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 35.
  Interpellation 2007:97 av Lars Dahlberg (s) om SL AccessLS 0711-1293
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälan av nya interpellationer

 1. 36.
  Interpellation 2007:98 av Raymond Wigg (mp) om anestesigas och dess arbetsmiljöpåverkanLS 0712-1357
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas på fullmäktiges möte den 12 februari 2008

 2. 37.
  Interpellation 2007:99 av Raymond Wigg (mp) om anestesigas och dess miljöpåverkanLS 0712-1358
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas på fullmäktiges möte den 12 februari 2008

Senast uppdaterad:
2007-12-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet