Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 april 2006 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 april 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 11 april 2006
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden börjar klockan 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet.

Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

 

Information om ärendena
Monica Spovér, tfn 08-737 41 14

 

Bilagor som inte finns i elektronisk form
E-posta beställning till registrator, landstinget@sll.se

 

Utskrifter
Kungörelsen: Klicka på symbolen för skriv ut längst ner på sidan.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om landstingsfullmäktiges uppdrag i 2005 års budgetLS 0602-0442 Anmälan
 2. 5.
  Anmälan av patientnämndens årsrapport 2005LS 0603-0644 Anmälan
  OBS! Stort dokument

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 6.
  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2005 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 34)LS 0509-1617 landstingsstyrelsens förslag
  OBS! Stort dokument
 2. 7.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2005(förslag 33)LS 0603-0667

  Förslag

  Hela revisionsberättelsen
  OBS! Stort dokument

   

  Revisionsberättelserna uppdelade på revisorsgrupper

  Innehållsregister

  Revisorsgrupp I

  Revisorsgrupp II

  Revisorsgrupp III

  Vilande bolag

 3. 8.
  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2005 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 34)LS 0509-1617

  landstingsstyrelsens förslag
  OBS! Stort dokument

   

   

 4. 9.
  Ändring av bolagsordning för aktiebolag i Stockholms läns landsting (förslag 35)LS 0512-2326 landstingsstyrelsens förslag
 5. 10.
  Inrättande av kompetenscentrum för prehospital vård vid Södersjukhuset (förslag 36)LS 0603-0496 landstingsstyrelsens förslag
 6. 11.
  Förslag till kostpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 37)LS 0411-1982 landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 12.
  Motion 2000:33 av Jan Bergvall m fl (v) om rehabilitering/kvalificerad medicinsk behandling av strålskadade barn från Vitryssland och Ukraina(förslag 38)LS 0006-0403 landstingsstyrelsens förslag
 2. 13.
  Motion 2003:38 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att avbolagisera AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 39)LS 0305-1694 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 14.
  Motion 2002:10 av Sunhild Dietrich- Larsson och Roland von Malmborg (mp) om åtgärder för att minska långtidssjukskrivningar (förslag 40)LS 0209-0378 landstingsstyrelsens förslag
 2. 15.
  Motion 2004:5 av Maria Wallhager m fl (fp) om tandsköterskeutbildning (förslag 41)LS 0402-0343 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 16.
  Motion 2005:14 av Pia Lidwall m fl (kd) om stöd till anhöriga(förslag 42)LS 0504-0669 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 17.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 43) LS 0601-0044 Förslag

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 19.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Interpellation 2006:15 av Christer G Wennerholm (m) om kostnadsutvecklingen i sjukvårdenLS 0603-0497 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 2. 21.
  Interpellation 2006:16 av Stig Nyman (kd) om möjligheten till politisk debatt efter nedläggningen av tidningen Fakta LS 0603-0498 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 3. 22.
  Interpellation 2006:17 av Margaretha Åkerberg (kd) om läkarstuderandes patienttid LS 0603-0499 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 4. 23.
  Interpellation 2006:18 av Filippa Reinfeldt (m) om alla barns rätt till sjukvård LS 0603-0500 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 5. 24.
  Interpellation 2006:19 av Birgitta Rydberg (fp) om ökning av olycksfall orsakat av dålig snöröjning i Stockholms stad LS 0603-0501 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 6. 25.
  Interpellation 2006:20 av Pia Lidwall (kd) om de politiska målens bristande överensstämmelse med verkligheten inom äldrevården LS 0603-0502 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 7. 26.
  Interpellation 2006:21 av Birgitta Rydberg (fp) om fler distriktssköterskeledda mottagningar i Stockholms län LS 0603-0503 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 8. 27.
  Interpellation 2006:22 av Gunilla Helmerson (m) om återtagande av BVC/MVC-centraler i landstingsdrift LS 0603-0504 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 9. 28.
  Interpellation 2006:23 av Andres Käärik (fp) om att lägga viss högspecialiserad vård hos privata vårdgivare LS 0603-0505 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 10. 29.
  Interpellation 2006:24 av Margaretha Åkerberg (kd) om närakuternas brist på läkare och akuttider LS 0603-0506 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 11. 30.
  Interpellation 2006:25 av Marianne Watz (m) om landstingets beredskap inför en eventuell fågelinfluensaepidemi LS 0603-0507 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 12. 31.
  Interpellation 2006:26 av Cecilia Carpelan (fp) om vaccinering av barn med ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion LS 0603-0508 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 13. 32.
  Interpellation 2006:27 av Anita Hagelbeck (fp) om inrättande av en regional vårdkedja för skolbarn med förvärvade hjärnskador LS 0603-0509 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 14. 33.
  Interpellation 2006:28 av Lennart Kalderén (m) om fördelningspolitisk omfördelning av kollektivtrafiken LS 0603-0510 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 15. 34.
  Interpellation 2006:29 av Olov Lindquist (fp) om låggolvbussar LS 0603-0511 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 16. 35.
  Interpellation 2006:30 av Staffan Anderberg (m) om planerna på att beställa nya vagnar till Lidingöbanan LS 0603-0512 Interpellationen

  Interpellationssvaret

Anmälningsärenden

 1. 36.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets N efter Hans-Erik Malmros (m) inkalla Lars-Erik Salminen (m) och till ny ersättare utse Gisela Laestander Tollin (m), till ny ledamot efter Anders Gustâv (m) inkalla Benkt Kullgard (m) och till ny ersättare utse Johanna Möllerström (m), till ny ersättare i valkrets 4 efter Lennart Mehlberg (s) utse Lillemor Forsslund (s), till ny ersättare i valkrets O efter Camilla Jacobsson (m) utse Björn Samuelson (m) och till ny ersättare efter Gunnar Järsjö (m) utse Annika Jung-Backman (m)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 37.
  Interpellation 2006:31 av Stig Nyman (kd) om framtiden för Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0604-0738 Interpellationen
 2. 38.
  Interpellation 2006:32 av Andres Käärik (fp) om placering av ST-tjänster i allmänmedicinLS 0604-0739 Interpellationen
 3. 39.
  Interpellation 2006:33 av Christer G Wennerholm (m) om intensivvårdenLS 0604-0740 Interpellationen
 4. 40.
  Interpellation 2006:34 av Birgitta Rydberg (fp) om förlossningskris i Stockholm – patientsäkerheten hotad LS 0604-0741 Interpellationen
 5. 41.
  Interpellation 2006:35 av Pia Lidwall (kd) om väntetider till barnläkareLS 0604-0742 Interpellationen
 6. 42.
  Interpellation 2006:36 av Marie Ljungberg Schött (m) om bokning av tid på vårdcentralLS 0604-0743 Interpellationen
 7. 43.
  Interpellation 2006:37 av Cecilia Carpelan (fp) om åtgärder för att upptäcka personer med diabetesLS 0604-0744 Interpellationen
 8. 44.
  Interpellation 2006:38 av Monica Karlsson (kd) om allmän screening för GBS, Grupp B-streptokockerLS 0604-0745 Interpellationen
 9. 45.
  Interpellation 2006:39 av Gunilla Thorsson (fp) om möjligheterna att kostnaderna för andningsmasker vid sömnapné ska ingå i högkostnadsskyddet LS 0604-0746 Interpellationen
 10. 46.
  Interpellation 2006:40 av Inga-Britt Backlund (kd) om vård för vuxna asylsökandeLS 0604-0747 Interpellationen
 11. 47.
  Interpellation 2006:41 av Maria Wallhager (fp) om hur ett prissänkt SL-kort ska finansierasLS 0604-0748 Interpellationen
 12. 48.
  Interpellation 2006:42 av Olov Lindquist (fp) om när beslut om pendeltåg till Hölö kommer att tasLS 0604-0749 Interpellationen
 13. 49.
  Interpellation 2006:43 av Håkan Emsgård (fp) om inrättande av servicelinje i Norra BotkyrkaLS 0604-0750 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-04-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 11 april 2006

 

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om landstingsfullmäktiges uppdrag i 2005 års budgetLS 0602-0442

  Anmälan

   

  Anmälan lades till handlingarna

 2. 5.
  Anmälan av patientnämndens årsrapport 2005LS 0603-0644

  Anmälan
  OBS! Stort dokument

   

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 1. 6.
  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2005 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 34)LS 0509-1617
  landstingsstyrelsens förslag
  OBS! Stort dokument
 2. 7.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2005(förslag 33)LS 0603-0667

  Förslag

  Hela revisionsberättelsen
  OBS! Stort dokument

   

  Revisionsberättelserna uppdelade på revisorsgrupper

  Innehållsregister

  Revisorsgrupp I

  Revisorsgrupp II

  Revisorsgrupp III

  Vilande bolag

   

  Fullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen samt övriga nämnder och styrelser i revisorsgrupperna I - III för verksamheten år 2005

  De ledamöter och ersättare som innehaft updrag i berörda nämnder, styrelser och bolag inom revisorsgrupp I, II och III under år 2005 deltog ej i behandlingen och beslutet för de nämnder och styrelser i vilka de innehaft uppdrag

 3. 8.
  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2005 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 34)LS 0509-1617

  landstingsstyrelsens förslag

  OBS! Stort dokument

   

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen i landstingsstyrelsen

  M-, fp- och kd-ledamöterna anmälde särskilt uttalande likalydande som i landstingsstyrelsen

 4. 9.
  Ändring av bolagsordning för aktiebolag i Stockholms läns landsting (förslag 35)LS 0512-2326

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 5. 10.
  Inrättande av kompetenscentrum för prehospital vård vid Södersjukhuset (förslag 36)LS 0603-0496

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sitt gemensamma yrkande om en tilläggsatt-sats med följande lydelse "att" frågan om utredning av förutsättningarna för eventuell gemensam upphandling av sjukvårdsrådgivning m m remitteras till landstingsstyrelsen för beredning i bl a hälso- och sjukvårdsutskottet, ägarutskottet och Vårdguidens politiska styrgrupp"

 6. 11.
  Förslag till kostpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 37)LS 0411-1982

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sitt gemensamma yrkande om avslag till landstingsstyrelsens förslag

Motioner

 1. 12.
  Motion 2000:33 av Jan Bergvall m fl (v) om rehabilitering/kvalificerad medicinsk behandling av strålskadade barn från Vitryssland och Ukraina(förslag 38)LS 0006-0403

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 2. 13.
  Motion 2003:38 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att avbolagisera AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 39)LS 0305-1694

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

 3. 14.
  Motion 2002:10 av Sunhild Dietrich- Larsson och Roland von Malmborg (mp) om åtgärder för att minska långtidssjukskrivningar (förslag 40)LS 0209-0378

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i hälso- och sjukvårdsutskottet

 4. 15.
  Motion 2004:5 av Maria Wallhager m fl (fp) om tandsköterskeutbildning (förslag 41)LS 0402-0343
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 5. 16.
  Motion 2005:14 av Pia Lidwall m fl (kd) om stöd till anhöriga(förslag 42)LS 0504-0669

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 17.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 43) LS 0601-0044

  Förslag

   

  Beslut: enligt Valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner
  Följande motion anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2006:9 av Bo Lantz (kd) och Maria Piotrowski-Halkiewicz (fp) om hälsokontroller för blod-, vävnads och organdonatorer
  LS 0604-0780

  Motionen

Frågor

 1. 19.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter
  1)
  Christer G Wennerholm (m) frågade:

  Anser Du att cancerpatienterna på Karolinska Universitetssjukhuset får vänta för länge på diagnos?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  2)
  Rolf Bromme (fp) frågade:

  Är du nöjd med landstingets information till allmänheten om när den nya entreprenören – Danderyds sjukhus AB – startar sin verksamhet med specialistvård på Löwenströmska?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  3)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Håller ni på att tappa greppet om förlossningsvården?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  4)
  Boris von Uexküll (m) frågade:

  Avser Du se till att Karolinska sjukhusets ledning omgående ser till att medarbetare och patienter informeras om rätten att utföra röntgenundersökningar även utanför Karolinska sjukhuset?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  5)
  Cecilia Carpelan (fp) frågade:

  Kommer en allmän GBS-testning (streptokockinfektion grupp B) att införas för gravida kvinnor i Stockholms läns landsting?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  6)
  Sonia Lunnergård (kd) frågade:

  Är det rimligt att ett så viktigt område som BUP ska driva verksamheten med så dålig framförhållning att man inte vet hur mycket personal man kan anställa?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  7)
  Anita Hagelbeck (fp) frågade:

  Tycker du att det är tillfredställande med månadslånga väntetider till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  8)
  Åke Holmström (kd) frågade:

  Kommer SL att till nästa vår ha åtgärdat problemen med årligt återkommande översvämning av södra uppgången på Handens station?

  Frågan besvarades av Anna Kettner (s)

  9)
  Marie Ljungberg Schött (m) frågade:

  Avser Du att vidta erforderliga åtgärder för att dessa IVA-platser ska kunna bemannas?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Interpellation 2006:15 av Christer G Wennerholm (m) om kostnadsutvecklingen i sjukvårdenLS 0603-0497

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 2. 21.
  Interpellation 2006:16 av Stig Nyman (kd) om möjligheten till politisk debatt efter nedläggningen av tidningen Fakta LS 0603-0498

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 3. 22.
  Interpellation 2006:17 av Margaretha Åkerberg (kd) om läkarstuderandes patienttid LS 0603-0499

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 4. 23.
  Interpellation 2006:18 av Filippa Reinfeldt (m) om alla barns rätt till sjukvård LS 0603-0500

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 5. 24.
  Interpellation 2006:19 av Birgitta Rydberg (fp) om ökning av olycksfall orsakat av dålig snöröjning i Stockholms stad LS 0603-0501

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 25.
  Interpellation 2006:20 av Pia Lidwall (kd) om de politiska målens bristande överensstämmelse med verkligheten inom äldrevården LS 0603-0502
  Interpellationen förklarades behandlad
 7. 26.
  Interpellation 2006:21 av Birgitta Rydberg (fp) om fler distriktssköterskeledda mottagningar i Stockholms län LS 0603-0503

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 27.
  Interpellation 2006:22 av Gunilla Helmerson (m) om återtagande av BVC/MVC-centraler i landstingsdrift LS 0603-0504
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 28.
  Interpellation 2006:23 av Andres Käärik (fp) om att lägga viss högspecialiserad vård hos privata vårdgivare LS 0603-0505

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 10. 29.
  Interpellation 2006:24 av Margaretha Åkerberg (kd) om närakuternas brist på läkare och akuttider LS 0603-0506

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 11. 30.
  Interpellation 2006:25 av Marianne Watz (m) om landstingets beredskap inför en eventuell fågelinfluensaepidemi LS 0603-0507

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 12. 31.
  Interpellation 2006:26 av Cecilia Carpelan (fp) om vaccinering av barn med ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion LS 0603-0508
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 32.
  Interpellation 2006:27 av Anita Hagelbeck (fp) om inrättande av en regional vårdkedja för skolbarn med förvärvade hjärnskador LS 0603-0509

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 14. 33.
  Interpellation 2006:28 av Lennart Kalderén (m) om fördelningspolitisk omfördelning av kollektivtrafiken LS 0603-0510

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 15. 34.
  Interpellation 2006:29 av Olov Lindquist (fp) om låggolvbussar LS 0603-0511

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 16. 35.
  Interpellation 2006:30 av Staffan Anderberg (m) om planerna på att beställa nya vagnar till Lidingöbanan LS 0603-0512

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälningsärenden

 1. 36.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets N efter Hans-Erik Malmros (m) inkalla Lars-Erik Salminen (m) och till ny ersättare utse Gisela Laestander Tollin (m), till ny ledamot efter Anders Gustâv (m) inkalla Benkt Kullgard (m) och till ny ersättare utse Johanna Möllerström (m), till ny ersättare i valkrets 4 efter Lennart Mehlberg (s) utse Lillemor Forsslund (s), till ny ersättare i valkrets O efter Camilla Jacobsson (m) utse Björn Samuelson (m) och till ny ersättare efter Gunnar Järsjö (m) utse Annika Jung-Backman (m)

  Anmälan lades till handlingarna

Anmälan av nya interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid nästa möte

 1. 37.
  Interpellation 2006:31 av Stig Nyman (kd) om framtiden för Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0604-0738
  Interpellationen
 2. 38.
  Interpellation 2006:32 av Andres Käärik (fp) om placering av ST-tjänster i allmänmedicinLS 0604-0739
  Interpellationen
 3. 39.
  Interpellation 2006:33 av Christer G Wennerholm (m) om intensivvårdenLS 0604-0740
  Interpellationen
 4. 40.
  Interpellation 2006:34 av Birgitta Rydberg (fp) om förlossningskris i Stockholm – patientsäkerheten hotad LS 0604-0741
  Interpellationen
 5. 41.
  Interpellation 2006:35 av Pia Lidwall (kd) om väntetider till barnläkareLS 0604-0742
  Interpellationen
 6. 42.
  Interpellation 2006:36 av Marie Ljungberg Schött (m) om bokning av tid på vårdcentralLS 0604-0743
  Interpellationen
 7. 43.
  Interpellation 2006:37 av Cecilia Carpelan (fp) om åtgärder för att upptäcka personer med diabetesLS 0604-0744
  Interpellationen
 8. 44.
  Interpellation 2006:38 av Monica Karlsson (kd) om allmän screening för GBS, Grupp B-streptokockerLS 0604-0745
  Interpellationen
 9. 45.
  Interpellation 2006:39 av Gunilla Thorsson (fp) om möjligheterna att kostnaderna för andningsmasker vid sömnapné ska ingå i högkostnadsskyddet LS 0604-0746
  Interpellationen
 10. 46.
  Interpellation 2006:40 av Inga-Britt Backlund (kd) om vård för vuxna asylsökandeLS 0604-0747
  Interpellationen
 11. 47.
  Interpellation 2006:41 av Maria Wallhager (fp) om hur ett prissänkt SL-kort ska finansierasLS 0604-0748
  Interpellationen
 12. 48.
  Interpellation 2006:42 av Olov Lindquist (fp) om när beslut om pendeltåg till Hölö kommer att tasLS 0604-0749
  Interpellationen
 13. 49.
  Interpellation 2006:43 av Håkan Emsgård (fp) om inrättande av servicelinje i Norra BotkyrkaLS 0604-0750
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut & protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.