Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 oktober 2006 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 oktober 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 10 oktober 2006
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan)
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.

Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.
Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut av redovisning av ägarförhållanden i företag som bedriver sjukvård på landstingets uppdragLS 0511-2003Anmälan 
 2. 5.
  Anmälan om TioHundranämndens beslut om verksamhetsplan och budget 2006LS 0607-1305Anmälan 

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 6.
  Redovisning av hur produktiviteten har utvecklats inom Folktandvården Stockholms län AB sedan år 1999 (förslag 73) LS 0510-1822

  Landstingsstyrelsens förslag

 2. 7.
  Kompensation för merkostnader för FoUU-verksamheten i samband med koncentrationen av rehabiliteringsmedicin till Danderyds sjukhus AB (förslag 74) LS 0601-0240Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 8.
  Omställningsåtgärder 2006 för Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (förslag 75) LS 0604-0848Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 9.
  Rekommendation till landstinget att teckna ansvarsförsäkring med Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, avseende strålskada som drabbat patient genom strålbehandling vid bröstcancer (förslag 76)LS 0605-0888Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 10.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende spårvagnar till Nockebybanan och Tvärbanan (förslag 77) LS 0605-0921Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 11.
  Årsredovisning och revisionsberättelse 2005 för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg (förslag 78) LS 0606-1163Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 12.
  Avtal med Banverket rörande Nynäsbanan (förslag 79) LS 0607-1316Landstingsstyrelsens förslag

   

 8. 13.
  Ersättning till förtroendevalda för förlorad pensionsförmån (förslag 80) LS 0608-1392Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 14.
  Omstruktureringsinvestering under 2006 vid Danderyds sjukhus i samband med övertagande av rehabiliteringsmedicinsk forskning (förslag 81) LS 0512-2257Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 15.
  Investering i magnetröntgenkamera (MR) till Norrtälje sjukhus (förslag 82) LS 0607-1341Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 16.
  Förslag att bilda samordningsförbund för rehabilitering i Haninge respektive i Huddinge (förslag 83) LS 0603-0601, LS 0605-0982

   Landstingsstyrelsens förslag

 2. 17.
  Överenskommelse med Försäkringskassan Stockholms län om åtgärder för att minska sjukfrånvaron samt förslag till åtgärdsplan 2006 – 2008 och åtgärdsplan 2006 med förslag till fördelning av medel (förslag 84) LS 0604-0847Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Raymond Wigg (mp)

 1. 18.
  Policy för samverkan mellan personal i hälso- och sjukvården och utövare av komplementär- och alternativmedicin inom Stockholms läns landsting (förslag 85) LS 0405-1035Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Ingels Nylund Watz (s)

 1. 19.
  Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms län (förslag 86)LS 0301-0117

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 20.
  Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg och Anita Hagelbeck (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem (förslag 87) LS 0502-0285

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 21.
  Motion 2002:9 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om kostterapier som hjälp för hyperaktiva barn (förslag 88) LS 0209-0377

  Landstingsstyrelsens förslag

 2. 22.
  Motion 2003:25 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om nya metoder för fosterdiagnostik av Downs syndrom (förslag 89) LS 0303-1153Landstingsstyrelsens förslag
 3. 23.
  Motion 2004:8 av Pia Lidwall m fl (kd) om inrättande av centralt belägen mottagning för unga vuxna som ska tillgodose det ökade behovet av psykosocialt stöd (förslag 90) LS 0402-0346Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 24.
  Motion 2004:18 av Bo Johansson och Cecilia Carpelan (fp) om tillgänglighet vid landstingets lesbiska hälsomottagning (förslag 91) LS 0404-0804Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 25.
  Motion 2004:36 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om att erbjuda HER2-test vid bröstcancer vid samtliga sjukhus (förslag 92) LS 0410-1906Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 26.
  Motion 2005:9 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att inrätta en ungdomscentral på försök i Stockholms stad (förslag 93) LS 0503-0461

  Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 27.
  Val av interimsordförande i det vid allmänna val år 2006 nyvalda landstingsfullmäktige (förslag 94) LS 0609-1531Förslaget

   

 2. 28.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 95)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 29.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 30.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 31.
  Interpellation 2006:57 av Shadi Larsson (-) om tillgängliga bussar LS 0606-1168Interpellationen
  Interpellationssvar
 2. 32.
  Interpellation 2006:58 av Shadi Larsson (-) om rätt behandling av bröstcancerpatienter LS 0606-1169Interpellationen
  Interpellationssvar
 3. 33.
  Interpellation 2006:59 av Shadi Larsson (-) om omskärelse av små pojkar LS 0606-1170Interpellationen
  Interpellationssvar
 4. 34.
  Interpellation 2006:60 av Shadi Larsson (-) om att patienter ska få vara med och påverka valet mellan terapi eller läkemedel LS 0606-1171Interpellation
  Interpellationssvar
Senast uppdaterad:
2006-10-04
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 10 oktober 2006

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut av redovisning av ägarförhållanden i företag som bedriver sjukvård på landstingets uppdragLS 0511-2003

  Anmälan lades till handlingarna

   

 2. 5.
  Anmälan om TioHundranämndens beslut om verksamhetsplan och budget 2006LS 0607-1305
  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 1. 6.
  Redovisning av hur produktiviteten har utvecklats inom Folktandvården Stockholms län AB sedan år 1999 (förslag 73) LS 0510-1822
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 2. 7.
  Kompensation för merkostnader för FoUU-verksamheten i samband med koncentrationen av rehabiliteringsmedicin till Danderyds sjukhus AB (förslag 74) LS 0601-0240
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 3. 8.
  Omställningsåtgärder 2006 för Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (förslag 75) LS 0604-0848
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 4. 9.
  Rekommendation till landstinget att teckna ansvarsförsäkring med Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, avseende strålskada som drabbat patient genom strålbehandling vid bröstcancer (förslag 76)LS 0605-0888

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag 

  Beslutet blev omedelbart justerat

 5. 10.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende spårvagnar till Nockebybanan och Tvärbanan (förslag 77) LS 0605-0921
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 6. 11.
  Årsredovisning och revisionsberättelse 2005 för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg (förslag 78) LS 0606-1163
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 7. 12.
  Avtal med Banverket rörande Nynäsbanan (förslag 79) LS 0607-1316
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 8. 13.
  Ersättning till förtroendevalda för förlorad pensionsförmån (förslag 80) LS 0608-1392
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 9. 14.
  Omstruktureringsinvestering under 2006 vid Danderyds sjukhus i samband med övertagande av rehabiliteringsmedicinsk forskning (förslag 81) LS 0512-2257
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 10. 15.
  Investering i magnetröntgenkamera (MR) till Norrtälje sjukhus (förslag 82) LS 0607-1341
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 11. 16.
  Förslag att bilda samordningsförbund för rehabilitering i Haninge respektive i Huddinge (förslag 83) LS 0603-0601, LS 0605-0982
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 12. 17.
  Överenskommelse med Försäkringskassan Stockholms län om åtgärder för att minska sjukfrånvaron samt förslag till åtgärdsplan 2006 – 2008 och åtgärdsplan 2006 med förslag till fördelning av medel (förslag 84) LS 0604-0847
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 13. 18.
  Policy för samverkan mellan personal i hälso- och sjukvården och utövare av komplementär- och alternativmedicin inom Stockholms läns landsting (förslag 85) LS 0405-1035

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Ärendet återremitterades

Motioner

 1. 19.
  Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms län (förslag 86)LS 0301-0117

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Ärendet återremitterades

 2. 20.
  Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg och Anita Hagelbeck (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem (förslag 87) LS 0502-0285

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att bifalla motionen

 3. 21.
  Motion 2002:9 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om kostterapier som hjälp för hyperaktiva barn (förslag 88) LS 0209-0377

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  M-,fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 4. 22.
  Motion 2003:25 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om nya metoder för fosterdiagnostik av Downs syndrom (förslag 89) LS 0303-1153

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Ärendet återremitterades

 5. 23.
  Motion 2004:8 av Pia Lidwall m fl (kd) om inrättande av centralt belägen mottagning för unga vuxna som ska tillgodose det ökade behovet av psykosocialt stöd (förslag 90) LS 0402-0346

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Ärendet återremitterades

 6. 24.
  Motion 2004:18 av Bo Johansson och Cecilia Carpelan (fp) om tillgänglighet vid landstingets lesbiska hälsomottagning (förslag 91) LS 0404-0804

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Ärendet återremitterades

 7. 25.
  Motion 2004:36 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om att erbjuda HER2-test vid bröstcancer vid samtliga sjukhus (förslag 92) LS 0410-1906

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för m-, fp- och kd-reservationen i landstingsstyrelsen

 8. 26.
  Motion 2005:9 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att inrätta en ungdomscentral på försök i Stockholms stad (förslag 93) LS 0503-0461

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för deras reservation i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 27.
  Val av interimsordförande i det vid allmänna val år 2006 nyvalda landstingsfullmäktige (förslag 94) LS 0609-1531

  Fullmäktige beslutade att till interimsordförande välja Jan Strömdahl (v) och till vice interimsordförande välja Birgitta Rydberg (fp)

   

 2. 28.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 95)

   

  Fullmäktige beslutade enligt:  Valberedningens förslag 

Nya motioner

 1. 29.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

   

  Motion 2006:20 av Gertrud Brorssom m fl (mp) om Handbok angående tillgänglighet i kollektivtrafiken

  LS 0610-1693

  Motionen

   

  Motion 2006:21 av Shadi Larsson (-) om studeranderabatt för SL-kortet

  LS 0610-1694

   

  Motionen

   

Frågor

 1. 30.
  Besvarande av frågor
  Punkten utgick då det inte fanns några frågor att besvara

Besvarande av interpellationer

 1. 31.
  Interpellation 2006:57 av Shadi Larsson (-) om tillgängliga bussar LS 0606-1168
  Interpellationen förklarades behandlad
 2. 32.
  Interpellation 2006:58 av Shadi Larsson (-) om rätt behandling av bröstcancerpatienter LS 0606-1169
  Interpellationen förklarades behandlad
 3. 33.
  Interpellation 2006:59 av Shadi Larsson (-) om omskärelse av små pojkar LS 0606-1170
  Interpellationen förklarades behandlad
 4. 34.
  Interpellation 2006:60 av Shadi Larsson (-) om att patienter ska få vara med och påverka valet mellan terapi eller läkemedel LS 0606-1171
  Interpellationen förklarades behandlad
Senast uppdaterad:
2006-10-09
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet