Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2008 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 10 juni 2008
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Budgetdirektiv 2009 med planår 2010-2011 LS 0804-0361

  Landstingsstyrelsens beslut

   

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (m)

 1. 5.
  Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum (förslag 38)LS 0804-0419

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Förbättrade möjligheter för sjukhusen att utnyttja sina resurser effektivt och därmed skapa en ökad patientnytta (förslag 39)LS 0805-0480

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (m) och Stig Nyman (kd)

 1. 7.
  Finansiering och val av upphandlingsform för det nya universitetssjukhuset i Solna (förslag 40)LS 0804-0429

  Landstingsstyrelsens förslag

   

   

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (m) och Christer G Wennerholm (m)

 1. 8.
  Överenskommelse med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms stad om förvaltning och utbyggnad av anläggningar för kollektivtrafiken samt bostäder och arbetsplatser (förslag 41)LS 0804-0351

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager (fp)

 1. 9.
  Överlåtelse av vårdcentral (förslag 42)LS 0804-0390Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 10.
  Komplettering av specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB (förslag 43)LS 0801-0045

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 11.
  Lläkemedelsstrategi 2008-2012 (förslag 44)LS 0803-0270

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (c)

 1. 12.
  Miljöredovisning 2007 för Stockholms läns landsting (förslag 45)LS 0804-0423

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (c)

 1. 13.
  Motioner av Jan Strömdahl m fl (v) om att landstinget bör upphöra med inköp av buteljerat vatten (2007:38) och av Åke Askensten m fl (mp) om stopp för inköp av flaskvatten (2007:40) (förslag 46)LS 0709-0931, LS 0709-0935

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 14.
  Valärenden (förslag 47)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 15.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 16.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 17.
  Bordlagd interpellation 2008:25 av Åke Askensten (mp) om piller i stället för personalLS 0804-0360

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 2. 18.
  Interpellation 2008:26 av Ingela Nylund Watz (s) om rättsläget vid avknoppningarLS 0805-0472

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 3. 19.
  Interpellation 2008:27 av Birgitta Sevefjord (v) om utvecklingen av fertilitetsbehandling (IVF) i Stockholms läns landstingLS 0805-0473

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 4. 20.
  Interpellation 2008:28 av Raymond Wigg (mp) om den Bilfria Veckan eller European Mobility WeekLS 0805-0474

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 5. 21.
  Interpellation 2008:29 av Dag Larsson (s) om Vårdval Stockholms negativa konsekvenser för hemsjukvården till äldreLS 0805-0475

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 6. 22.
  Interpellation 2008:30 av Håkan Jörnehed (v) om landstingets stöd och insatser för barn och ungdomar med hivinfektionLS 0805-0476

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 7. 23.
  Interpellation 2008:31 av Lars Dahlberg (s) om den borgerliga majoritetens planer på att avskaffa SL-kortetLS 0805-0477

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 8. 24.
  Interpellation 2008:32 av Staffan Holmberg (s) om utförsäljning av Skärgårdsstiftelsens markinnehavLS 0805-0478

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 25.
  Interpellation 2008:33 av Birgitta Sevefjord (v) om vård för papperslösaLS 0806-0561

  Interpellationen

   

 2. 26.
  Interpellation 2008:34 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om de höjda avgifterna på sjukresorLS 0806-0564

  Interpellationen

   

 3. 27.
  Interpellation 2008:35 av Anna Kettner (s) om reformerat fraktbidrag och annat stöd i skärgårdenLS 0806-0562

  Interpellationen

   

 4. 28.
  Interpellation 2008:36 av Mats Skoglund (v) om personalbristen hos kollektivtrafikens entreprenörerLS 0806-0563

  Interpellationen

   

 5. 29.
  Interpellation 2008:37 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om riktlinjerna för reklam hos Waxholms Ångfartygs ABLS 0806-0565

  Interpellationen

   

Senast uppdaterad:
2008-06-03
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Monica Spovér

Kort om besluten vid fullmäktiges sammanträde den 10 juni 2008

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Budgetdirektiv 2009 med planår 2010-2011 LS 0804-0361

  Landstingsstyrelsens beslut

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 5.
  Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum (förslag 38)LS 0804-0419

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Förbättrade möjligheter för sjukhusen att utnyttja sina resurser effektivt och därmed skapa en ökad patientnytta (förslag 39)LS 0805-0480

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för mp-lerdamotens förslag i landstingsstyrelsen

   

   

 3. 7.
  Finansiering och val av upphandlingsform för det nya universitetssjukhuset i Solna (förslag 40)LS 0804-0429

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna resreverade sig till förmån för sin gemensamma reservation i landstingsstyrelsen och dels mp-ledamöterna till förmån för sitt förslag på återremiss

   

   

 4. 8.
  Överenskommelse med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms stad om förvaltning och utbyggnad av anläggningar för kollektivtrafiken samt bostäder och arbetsplatser (förslag 41)LS 0804-0351

  Buslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 9.
  Överlåtelse av vårdcentral (förslag 42)LS 0804-0390

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut

   

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

   

 6. 10.
  Komplettering av specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB (förslag 43)LS 0801-0045

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för tjänstgörande mp-ersättarens reservation i landstingsstyrelsen

   

   

   

 7. 11.
  Lläkemedelsstrategi 2008-2012 (förslag 44)LS 0803-0270

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för tjänstgörande mp-ersättarens reservation i landstingsstyrelsen 

   

   

 8. 12.
  Miljöredovisning 2007 för Stockholms läns landsting (förslag 45)LS 0804-0423

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för tjänstgörande mp-ersättarens förslag i landstingsstyrelsen

   

   

Motioner

 1. 13.
  Motioner av Jan Strömdahl m fl (v) om att landstinget bör upphöra med inköp av buteljerat vatten (2007:38) och av Åke Askensten m fl (mp) om stopp för inköp av flaskvatten (2007:40) (förslag 46)LS 0709-0931, LS 0709-0935

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

   

  V- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

   

   

Valärenden

 1. 14.
  Valärenden (förslag 47)

  Förslaget

   

  Beslut enligt: Valberedningen

   

   

Nya motioner

 1. 15.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motioner anmäldes:

   

  Motion 2008:24 av Lena-Maj Anding och Raymond Wigg (mp) om Grön rehabilitering, Natur och Djur i vården på recept
  LS 0806-0586

  Motionen

   

  Motion 2008:25 av Vivianne Gunnarsson m fl m (mp) om tredjepartsinträde på el- och fjärrvärmenäten
  LS 0806-0589

  Motionen

   

  Motion 2008:26 av Håkan Jörnehed m fl (v) om att landstinget ska erbjuda samtalsstöd för transpersoner
  LS 0806-0591

  Motionen

   

  Motion 2008:27 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om inrättandet av mötesplatser vid knutpunkter och större stationer
  LS 0806-0590

  Motionen

   

  Motion 2008:28 av Juan Carlos Cebrián m fl (s) om åtgärder för att förhindra självmord bland äldre människor
  LS 0806-0587

  Motionen

   

  Motion 2008:29 av Inger Ros och Dag Larsson (s) om den fysiska tillgängligheten inom vården
  LS 0806-0588

  Motionen

   

   

Frågor

 1. 16.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor besvarades:

   

  1)
  Anna-Lena Östman (s) frågade:

  Anser du att färdtjänstens telefonväxel erbjuder en väl fungerande service till färdtjänstresenärerna?

  Ordföranden i Färdtjänstnämnden Anna Starbrink (fp) svarade

   

  2)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

  När du nu förmodligen har läst chefsläkarnas förslag till riktlinjer för omhändertagande av papperslösa eller gömda flyktingar på vårdinrättningar tycker du då att förslaget är bra?

  Finanslandstingsrådet Catarina Elmsäter Svärd (m) svarade

   

  3)
  Kaija Olausson (mp) frågade:

  Är det trafiklandstingsrådets avsikt att i framtiden öppna för nattrafik även på tvärbanan?

  Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (m) svarade

   

  4)
  Inger Ros (s) frågade:

  Avser du mot bakgrund av din debattartikel i tidningen Stockholm City se till att auktorisationen sägs upp för de vårdcentraler som ännu inte åtagit sig jouransvaret?

  Biträdande sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (fp) svarade

   

  5)
  Håkan Jörnehed (v) frågade:

  Är du tillfreds med att det alltid bara är heteronormativa bilder i reklam och informationsmaterial från Stockholms läns landsting?

  Finanslandstingsrådet Catarina Elmsäter Svärd (m) svarade

   

  6)
  Raymond Wigg (mp) frågade:

  Ingår det i uppdraget för den tillförordnade verksamhetschefen på den offentligt drivna vårdcentralen i Järna att privatisera denna?

  Biträdande finanslandstingsråd Maria Wallhager (fp) svarade

   

  7)
  Lars Dahlberg (s) frågade:

  Anser du att spårväg mellan Centralstationen och nordvästra Kungsholmen ska prioriteras före andra projekt som en enig SL-styrelse tidigare har beslutat att prioritera?

  Trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm (m) svarade

   

  8)
  Håkan Jörnehed (v) frågade:

  Kommer fler ungdomsmottagningar ha öppet under sommaren 2008 än 2007 med anledning av den pågående klamydiaepidemin?

  Ordföranden i sjukvårdsstyrelsen Stockholms stad och Ekerö Marie Ljungberg Schött (m) svarade

   

  9)
  Dag Larsson (s) frågade:

  Anser du att du fullgjort ditt löfte om att problemen inom hörapparatutprovning skulle vara åtgärdade i mars?

  Biträdande sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist (m) svarade

   

  10)
  Mikael Sundesten (s) frågade:

  Innebär Vårdval Stockholm att patienterna får räkna med att hålla med egna plåster?

  Biträdande sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist (m) svarade

   

  11)
  Johan Sjölander (s) frågade:

  Anser du att SL har gjort tillräckligt för att motverka trafikstörningar i tunnelbanetrafiken 2009?

  Trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm (m) svarade

   

Besvarande av interpellationer

 1. 17.
  Bordlagd interpellation 2008:25 av Åke Askensten (mp) om piller i stället för personalLS 0804-0360

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 18.
  Interpellation 2008:26 av Ingela Nylund Watz (s) om rättsläget vid avknoppningarLS 0805-0472

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

   

 3. 19.
  Interpellation 2008:27 av Birgitta Sevefjord (v) om utvecklingen av fertilitetsbehandling (IVF) i Stockholms läns landstingLS 0805-0473

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

   

 4. 20.
  Interpellation 2008:28 av Raymond Wigg (mp) om den Bilfria Veckan eller European Mobility WeekLS 0805-0474

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

   

 5. 21.
  Interpellation 2008:29 av Dag Larsson (s) om Vårdval Stockholms negativa konsekvenser för hemsjukvården till äldreLS 0805-0475

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

   

 6. 22.
  Interpellation 2008:30 av Håkan Jörnehed (v) om landstingets stöd och insatser för barn och ungdomar med hivinfektionLS 0805-0476

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

   

 7. 23.
  Interpellation 2008:31 av Lars Dahlberg (s) om den borgerliga majoritetens planer på att avskaffa SL-kortetLS 0805-0477

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

   

 8. 24.
  Interpellation 2008:32 av Staffan Holmberg (s) om utförsäljning av Skärgårdsstiftelsens markinnehavLS 0805-0478

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 25.
  Interpellation 2008:33 av Birgitta Sevefjord (v) om vård för papperslösaLS 0806-0561

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

   

 2. 26.
  Interpellation 2008:34 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om de höjda avgifterna på sjukresorLS 0806-0564

  Interpellationen 

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

   

 3. 27.
  Interpellation 2008:35 av Anna Kettner (s) om reformerat fraktbidrag och annat stöd i skärgårdenLS 0806-0562

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

   

 4. 28.
  Interpellation 2008:36 av Mats Skoglund (v) om personalbristen hos kollektivtrafikens entreprenörerLS 0806-0563

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

   

 5. 29.
  Interpellation 2008:37 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om riktlinjerna för reklam hos Waxholms Ångfartygs ABLS 0806-0565

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

   

Senast uppdaterad:
2008-06-09
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet