Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 9 juni 2009 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 9 juni 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 09 juni 2009
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klocka 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstsingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 5.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 58)LS 0904-0364

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Verksamhetsplan och budgetram 2010 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 59)LS 0903-0289

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 7.
  Utökat landstingsbidrag för TioHundranämnden 2009 (förslag 60)LS 0904-0326

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 8.
  Avtal om förtida frånträde av tomträtten till fastigheten Sandstugan 3, Stockholms stad (förslag 61)LS 0904-0361

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 9.
  Förnyat borgensåtagande för Stiftelsen Clara (förslag 62)LS 0904-0387

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 10.
  Tillämpning av ansvaret för underåriga barns avgifter i hälso- och sjukvården (förslag 63)LS 0905-0405

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 11.
  Reviderat föredragningsansvar för landstingsråd (förslag 64)LS 0905-0433

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 8. 12.
  Överlåtelse av vårdcentral – med utgångspunkt från ansökan om avknoppning (förslag 65)LS 0905-0461

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD)

 1. 13.
  Ny huvudman för Säbyholms naturbruksgymnasium (förslag 66)LS 0805-0469

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M)

 1. 14.
  Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar (förslag 67)LS 0904-0342

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C)

 1. 15.
  Redovisning av uppdrag i budget 2008 om konsekvenser av klimatförändringarnas påverkan för Stockholmsregionen (förslag 68)LS 0801-0055Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP)

 1. 16.
  Motion 2008:32 av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om en röd matta in i vården för de äldsta psykiskt sjuka (förslag 69)LS 0809-0817

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C)

 1. 17.
  Motion 2007:26 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ett fossilbränslefritt landsting 2015 (förslag 70)LS 0705-0521

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 18.
  Motion 2008:25 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om tredjepartsinträde på el- och fjärrvärmenäten (förslag 71)LS 0806-0589

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 19.
  Valärenden

Nya motioner

 1. 20.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 21.
  Mellan klockan 13.00 - 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 22.
  Bordlagd interpellation 2009:15 av Dag Larsson (S) om effekterna av Vårdval StockholmLS 0903-0211

  Interpellation 2009:15

  Interpellationssvar

   

   

 2. 23.
  Bordlagd interpellation 2009:21 av Inger Ros (S) om ökad valfrihet för cancerpatienterLS 0904-0308

  Interpellation 2009:21

  Interpellationssvaret

   

 3. 24.
  Bordlagd interpellation 2009:22 av Johan Sjölander (S) om den borgerliga majoritetens misstankar vad beträffar prisdumpning mot ledningen för Karolinska universitetssjukhusetLS 0904-0309

  Interpellation 2009:22

  Interpellationssvaret

   

 4. 25.
  Interpellation 2009:26 av Ingela Nylund Watz (S) om upphandlingen av ny modell för patienternas mat vid våra sjukhusLS 0905-0408

  Interpellation 2009:26

  Interpellationssvaret

   

 5. 26.
  Interpellation 2009:27 av Birgitta Sevefjord (V) om bristningar i samband med förlossningarLS 0905-0409

  Interpellation 2009:27

  Interpellationssvaret

   

 6. 27.
  Interpellation 2009:28 av Raymond Wigg (MP) om De psykodynamiska metodernas ställning inom Stockholms läns landstingLS 0905-0410

  Interpellation 2009:28

  Interpellationssvaret

   

 7. 28.
  Interpellation 2009:29 av Dag Larsson (S) om Vårdval Stockholms bristande förmåga att ge vård vid psykisk ohälsaLS 0905-0411

  Interpellation 2009:29

  Interpellationssvaret

   

 8. 29.
  Interpellation 2009:30 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om bristen på pengar till infrastruktur i Stockholms länLS 0905-0413

  Interpellation 2009:30

  Interpellationssvaret

   

 9. 30.
  Interpellation 2009:31 av Jan Bergvall (V) om tidigareläggning av fordonsbeställningarLS 0905-0414

  Interpellation 2009:31

  Interpellationssvaret

   

 10. 31.
  Interpellation 2009:32 av Gizela Sladic (S) om landstingets stöd till folkhögskolorLS 0905-0415

  Interpellation 2009:32

  Interpellationssvaret

   

 11. 32.
  Interpellation 2009:33 av Birgitta Sevefjord (V) om neuropsykiatriska utredningar för barn och ungaLS 0905-0416

  Interpellation 2009:33

  Interpellationssvaret

   

Tilläggsärenden

 1. 33.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets Ost efter Majvor Nilsson (KD) utse Marianne Essén (KD)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 34.
  Interpellation 2009:34 av Dag Larsson (S) om bristerna i barnsjukvårdenLS 0906-0501

  Interpellation 2009:34

   

 2. 35.
  Interpellation 2009:35 av Birgitta Sevefjord (V) om återinförande av pappagruppsverksamhet på mödravårdscentralerna och barnavårdscentralernaLS 0906-0502

  Interpellation 2009:35

   

 3. 36.
  Interpellation 2009:36 av Helene Sigfridsson (MP) om barnavårdscentralerna i StockholmLS 0906-0503

  Interpellation 2009:36

   

 4. 37.
  Interpellation 2009:37 av Håkan Jörnehed (V) om tandvårdsinsatser för personer med hivinfektionerLS 0906-0504

  Interpellation 2009:37

   

 5. 38.
  Interpellation 2009:38 av Vivianne Gunnarsson (MP) om införande av fler biogasbussar i kollektivtrafikenLS 0906-0505

  Interpellation 2009:38

   

Senast uppdaterad:
2009-06-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Budgetdirektiv 2010 med planår 2011-2012LS 0904-0303

  Landstingsstyrelsens beslut

  S-ledamöternas reservation

  V-ledamotens reservation

  MP-ledamotens reservation

   

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 5.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 58)LS 0904-0364

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Verksamhetsplan och budgetram 2010 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 59)LS 0903-0289
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Utökat landstingsbidrag för TioHundranämnden 2009 (förslag 60)LS 0904-0326

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 4. 8.
  Avtal om förtida frånträde av tomträtten till fastigheten Sandstugan 3, Stockholms stad (förslag 61)LS 0904-0361

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 9.
  Förnyat borgensåtagande för Stiftelsen Clara (förslag 62)LS 0904-0387

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 10.
  Tillämpning av ansvaret för underåriga barns avgifter i hälso- och sjukvården (förslag 63)LS 0905-0405

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 11.
  Reviderat föredragningsansvar för landstingsråd (förslag 64)LS 0905-0433

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna deltog inte i fullmäktiges beslut

   

 8. 12.
  Överlåtelse av vårdcentral – med utgångspunkt från ansökan om avknoppning (förslag 65)LS 0905-0461

  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet med följande motivering

   

 9. 13.
  Ny huvudman för Säbyholms naturbruksgymnasium (förslag 66)LS 0805-0469

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 10. 14.
  Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar (förslag 67)LS 0904-0342

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 11. 15.
  Redovisning av uppdrag i budget 2008 om konsekvenser av klimatförändringarnas påverkan för Stockholmsregionen (förslag 68)LS 0801-0055

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

Motioner

 1. 16.
  Motion 2008:32 av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om en röd matta in i vården för de äldsta psykiskt sjuka (förslag 69)LS 0809-0817

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för S- och V-ledamöternas förslag i landstingsstyrelsen

   

 2. 17.
  Motion 2007:26 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ett fossilbränslefritt landsting 2015 (förslag 70)LS 0705-0521

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna med instämmande av V-ledamöterna reserverade sig till förmån för MP-ledamöternas förslag

   

  S-ledamötrna reserverade sig till förmån för första att-satsen i MP- och V-ledamöternas reservation

   

 3. 18.
  Motion 2008:25 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om tredjepartsinträde på el- och fjärrvärmenäten (förslag 71)LS 0806-0589

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

Valärenden

 1. 19.
  Valärenden

  Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag

   

Nya motioner

 1. 20.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motioner anmäldes:

   

  Motion 2009:16 av Lars Dahlberg (S), Yvonne Blombäck (MP) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik
  LS 0906-0520

  Motion 2009:16 

   

  Motion 2009:17 av Lars Dahlberg och Erika Ullberg (S) om lånecyklar vid bytespunkter i SL-trafiken
  LS 0906-0521

  Motion 2009:17

   

  Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård
  LS 0906-0522

  Motion 2009:18
   

  Motion 2009:19 av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om att inhämta kunskaper för en kompetenshöjning i syfte att förbättra vård och omsorg för äldre invandrare
  LS 0906-0523

  Motion 2009:19

   

  Motion 2009:20 av Ingvar von Malmborg m.fl. (MP) om inrättandet av en länsteaterfunktion i Stockholms län
  LS 0906-0524

  Motion 2009:20

   

  Motion 2009:21 av Lena-Maj Anding m.fl (MP) om projekt med djurstödd terapi inom psykiatrisk verksamhet och beroendevård
  LS 0906-525

  Motion 2009:21

   

  Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon
  LS 0906-0526

  Motion 2009:22

   

  Motion 2009:23 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avvecklingen av Säbyholm och Berga naturbruksgymnasier
  LS 0906-0527

  Motion 2009:23

   

  Motion 2009:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att Stockholms läns landsting ska utreda konsekvenserna av ädel- och psykiatrireformen utifrån patient och organisationsperspektivet
  LS 0906-0528

  Motion 2009:24

   

Frågor

 1. 21.
  Mellan klockan 13.00 - 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor ställdes och besvarades:

   

  1)
  Johan Sjölander (S) frågade:

   

  Anser du att du är ansvarig för att utvärderingen av Steamplicity-projektet inte låg till grund för upphandlingen av kostförsörjningen vid Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus?

   

  Frågan besvarades av Maria Wallhager (FP)

   

  2)
  Håkan Jörnehed (V) frågade:

   

  Anser du att upphandlingar är ett politiskt ansvar och att de kräver politiska beslut?

   

  Frågan besvarades av Catarina Elmsäter-Svärd (M)

   

  3)
  Helene Sigfridsson (MP) frågade:

   

  Kan du tänka dig att införa en vårdgaranti för missbrukare i Stockholms län, för att göra vården mer tillgänglig för dem som vill bli drogfria?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (FP)

   

  4)
  Erika Ullberg (S) frågade:

   

  Är du beredd att vidta åtgärder mot den explosionsartade ökningen av penicillinförskrivning till barn som Vårdval Stockholm inneburit?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

  5)
  Birgitta Sevefjord (V) frågade:

   

  Tänker du leva upp till moderaternas vallöfte om valfrihet och platsgaranti för blivande mödrar under denna mandatperiod?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

  6)
  Lena-Maj Anding (MP) frågade:

   

  Anser du att att processen kring upphandlingen av sjukhusmaten har skötts på rätt sätt?

   

  Frågan besvarades av Maria Wallhager (FP)

   

  7)
  Tove Sander (S) frågade:

   

  Kan du garantera att det inte blir några vårdgarantifall avseende aborter i sommar?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

   
  8)
  Håkan Jörnehed (V) frågade:

   

  Tycker du det är bra med ett privat vårdmonopol i Stockholms innerstad?

   

  Frågan besvarades av Marie Ljungberg Schött (M)

   

  9)
  Raymond Wigg (MP) frågade:

   

  Vet du om en sådan mängd av tillsatser (upp till 20 st) som finns i sjukhusmaten påverkar patienternas hälsa?

   

  Frågan besvarades av Maria Wallhager (FP)

   

  10)
  Dag Larsson (S) frågade:

   

  Kommer de hemlösa på Hållpunkt att ha stadigvarande läkarkontakt i sommar?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (FP)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 22.
  Bordlagd interpellation 2009:15 av Dag Larsson (S) om effekterna av Vårdval StockholmLS 0903-0211

  Interpellation 2009:15

  Interpellationssvar

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 23.
  Bordlagd interpellation 2009:21 av Inger Ros (S) om ökad valfrihet för cancerpatienterLS 0904-0308

  Interpellation 2009:21

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

 3. 24.
  Bordlagd interpellation 2009:22 av Johan Sjölander (S) om den borgerliga majoritetens misstankar vad beträffar prisdumpning mot ledningen för Karolinska universitetssjukhusetLS 0904-0309

  Interpellation 2009:22

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 25.
  Interpellation 2009:26 av Ingela Nylund Watz (S) om upphandlingen av ny modell för patienternas mat vid våra sjukhusLS 0905-0408

  Interpellation 2009:26

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 26.
  Interpellation 2009:27 av Birgitta Sevefjord (V) om bristningar i samband med förlossningarLS 0905-0409

  Interpellation 2009:27

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 6. 27.
  Interpellation 2009:28 av Raymond Wigg (MP) om De psykodynamiska metodernas ställning inom Stockholms läns landstingLS 0905-0410

  Interpellation 2009:28

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 7. 28.
  Interpellation 2009:29 av Dag Larsson (S) om Vårdval Stockholms bristande förmåga att ge vård vid psykisk ohälsaLS 0905-0411

  Interpellation 2009:29

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 8. 29.
  Interpellation 2009:30 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om bristen på pengar till infrastruktur i Stockholms länLS 0905-0413

  Interpellation 2009:30

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

 9. 30.
  Interpellation 2009:31 av Jan Bergvall (V) om tidigareläggning av fordonsbeställningarLS 0905-0414

  Interpellation 2009:31

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

 10. 31.
  Interpellation 2009:32 av Gizela Sladic (S) om landstingets stöd till folkhögskolorLS 0905-0415

  Interpellation 2009:32

  Interpellationssvaret

  Interpellationen drogs tillbaka

   

 11. 32.
  Interpellation 2009:33 av Birgitta Sevefjord (V) om neuropsykiatriska utredningar för barn och ungaLS 0905-0416

  Interpellation 2009:33

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Tilläggsärenden

 1. 33.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets Ost efter Majvor Nilsson (KD) utse Marianne Essén (KD)

  Anmälan lades till handlingarna

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 34.
  Interpellation 2009:34 av Dag Larsson (S) om bristerna i barnsjukvårdenLS 0906-0501

  Interpellation 2009:34

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie fullmäktigemöte

   

 2. 35.
  Interpellation 2009:35 av Birgitta Sevefjord (V) om återinförande av pappagruppsverksamhet på mödravårdscentralerna och barnavårdscentralernaLS 0906-0502

  Interpellation 2009:35

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie fullmäktigemöte

   

 3. 36.
  Interpellation 2009:36 av Helene Sigfridsson (MP) om barnavårdscentralerna i StockholmLS 0906-0503

  Interpellation 2009:36

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie fullmäktigemöte

   

 4. 37.
  Interpellation 2009:37 av Håkan Jörnehed (V) om tandvårdsinsatser för personer med hivinfektionerLS 0906-0504

  Interpellation 2009:37

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie fullmäktigemöte

   

 5. 38.
  Interpellation 2009:38 av Vivianne Gunnarsson (MP) om införande av fler biogasbussar i kollektivtrafikenLS 0906-0505

  Interpellation 2009:38

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie fullmäktigemöte

   

Senast uppdaterad:
2009-06-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet