Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 9 februari 2010 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 9 februari 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 09 februari 2010
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 4 efter Johan Ingerö (FP) utse Maryam Barkadehi (FP) och till ny ersättare i valkrets Ost efter Anna-Karin Johansson (KD) utse Leif Kennerberg (KD)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 5.
  Fusion av de vilande bolagen Leasingaktiebolaget Garnis, Västra Servicegruppen Aktiebolag och Vecura AB (förslag 1)LS 0908-0671

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C)

 1. 6.
  Förslag till nytt Skärgårdspolitiskt program (förslag 2)LS 0911-0970

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP)

 1. 7.
  Föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar (förslag 3)LS 0911-0980

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M)

 1. 8.
  Avsiktsförklaring om tidigareläggning av spårutbyggnader i Stockholms län (förslag 4)LS 0910-0888

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 9.
  Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar i Stockholmsregionen – Stockholmsförhandlingen (förslag 5)LS 0911-0958

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist (M)

 1. 10.
  Bordlagd motion 2008:16 av Jerry Adbo (S) om förebyggande åtgärder för spridning av HIV (förslag 104)LS 0804-0378

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP)

 1. 11.
  Motion 2008:34 av Dag Larsson m.fl. (S) om rätt till personlig coach för unga människor med psykisk sjukdom/funktionshinder (förslag 6)LS 0810-0902

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M)

 1. 12.
  Motion 2008:3 av Johan Sjölander (S) om trygghetsskapande åtgärder inom kollektivtrafiken (förslag 7)LS 0802-0155

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 13.
  Motion 2008:33 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om deltagande i Europeiska Trafikantveckan (förslag 8)LS 0810-0901

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 14.
  Motion 2008:39 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om att återinföra trådbussar i Stockholms innerstad (förslag 9)LS 0812-1157

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 15.
  Motion 2008:40 av Jan Stömdahl (V) om tunnelbanan Slussen – Gamla Stan (förslag 10)LS 0812-1158

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 16.
  Motion 2009:5 av Sverre Launy (V) om ny spårbunden tvärförbindelse (förslag 11)LS 0902-0155

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 17.
  Motion 2009:8 av Nanna Wikholm (S) om bättre zongränser i SL-trafiken (förslag 12)LS 0904-0327

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 18.
  Motion 2009:10 av Lars Dahlberg (S) om höjd säkerhet i SL-trafiken (förslag 13)LS 0904-0329

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 8. 19.
  Motion 2009:14 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att sätta fart på Waxholmsbolaget (förslag 14)LS 0905-0430

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 9. 20.
  Motion 2009:15 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att utveckla kollektivtrafiken på vatten (förslag 15)LS 0905-0431

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 21.
  Valärenden (förslag 16)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 22.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 23.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 24.
  Bordlagd interpellation 2009:48 av Raymond Wigg (MP) om landstingets miljöprogramLS 0910-0841

  Interpellation 2009:48

  Interpellationssvaret

   

 2. 25.
  Interpellation 2009:52 av Birgitta Sevefjord (V) om utökat stöd till rehabilitering av tortyrofferLS 0912-1019

  Interpellation 2009:52

  Interpellationssvar 2009:52

   

 3. 26.
  Interpellation 2009:53 av Lena-Maj Anding (MP) om psykospatienters rätt till stöd för livsstilsförändringarLS 0912-1020

  Interpellation 2009:53

  Interpellationssvar 2009:53

   

 4. 27.
  Interpellation 2009:54 av Jakob Dencker (MP) om alarmerande hög frekvens av autism bland somaliska barnLS 0912-1021

  Interpellation 2009:54

  Interpellationssvar 2009:54

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 28.
  Interpellation 2010:1 av Ingela Nylund Watz (S) om patientens rätt till vård i tidLS 1002-0121

  Interpellation 2010:1

   

 2. 29.
  Interpellation 2010:2 av Birgitta Sevefjord (V) om svårigheten att genomföra handlingsprogrammet Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor LS 1002-0122

  Interpellation 2010:2

   

 3. 30.
  Interpellation 2010:3 av Raymond Wigg (MP) om inrättande av en kommission för patientsäkerhet vid Astrid Lindgrens BarnsjukhusLS 1002-0123

  Interpellation 2010:3

   

 4. 31.
  Interpellation 2010:4 av Lars Dahlberg (S) om pendeltågstrafikenLS 1002-0124

  Interpellation 2010:4

   

 5. 32.
  Interpellation 2010:5 av Sverre Launy (V) om bristande trafikinformation vid förseningarLS 1002-0125

  Interpellation 2010:5

   

 6. 33.
  Interpellation 2010:6 av Yvonne Blombäck (MP) om information i kollektivtrafikenLS 1002-0126

  Interpellation 2010:6

   

 7. 34.
  Interpellation 2010:7 av Håkan Jörnehed (V) om hanteringen av Äldreteam Huddinge och dess framtidLS 1002-0127

  Interpellation 2010:7

   

 8. 35.
  Interpellation 2010:8 av av Raymond Wigg (MP) om projektet Äldreteamet i HuddingeLS 1002-0128

  Interpellation 2010:8

   

 9. 36.
  Interpellation 2010:9 av Erika Ullberg (S) om den bristande störningsinformationen i SL-trafikenLS 1002-0129

  Interpellation 2010:9

   

 10. 37.
  Interpellation 2010:10 av Sverre Launy (V) om stora brister i snöröjningenLS 1002-0130

  Interpellation 2010:10

   

 11. 38.
  Interpellation 2010:11 av Sverre Launy (V) om ökade sjukvårdskostnader till följd av bristande snöröjningLS 1002-0131

  Interpellation 2010:11

   

Senast uppdaterad:
2010-02-05
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Monica Spovér

Kort om besluten den 9 februari 2010

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 4 efter Johan Ingerö (FP) utse Maryam Barkadehi (FP) och till ny ersättare i valkrets Ost efter Anna-Karin Johansson (KD) utse Leif Kennerberg (KD)

   

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 5.
  Fusion av de vilande bolagen Leasingaktiebolaget Garnis, Västra Servicegruppen Aktiebolag och Vecura AB (förslag 1)LS 0908-0671

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Förslag till nytt Skärgårdspolitiskt program (förslag 2)LS 0911-0970

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och V-ledamöterna samt MP-ledamöterna reserverade sig

   

 3. 7.
  Föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar (förslag 3)LS 0911-0980

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och MP-ledamöterna reserverade sig

   

 4. 8.
  Avsiktsförklaring om tidigareläggning av spårutbyggnader i Stockholms län (förslag 4)LS 0910-0888

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna reserverade sig

   

 5. 9.
  Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar i Stockholmsregionen – Stockholmsförhandlingen (förslag 5)LS 0911-0958

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-ledamöterna samt V- och MP-ledamöterna reserverade sig

   

Motioner

 1. 10.
  Bordlagd motion 2008:16 av Jerry Adbo (S) om förebyggande åtgärder för spridning av HIV (förslag 104)LS 0804-0378

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig

   

 2. 11.
  Motion 2008:34 av Dag Larsson m.fl. (S) om rätt till personlig coach för unga människor med psykisk sjukdom/funktionshinder (förslag 6)LS 0810-0902

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och V-ledamöterna samt MP-ledamöterna reserverade sig

   

 3. 12.
  Motion 2008:3 av Johan Sjölander (S) om trygghetsskapande åtgärder inom kollektivtrafiken (förslag 7)LS 0802-0155

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig

   

 4. 13.
  Motion 2008:33 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om deltagande i Europeiska Trafikantveckan (förslag 8)LS 0810-0901

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och MP-ledamöterna reserverade sig

   

   

 5. 14.
  Motion 2008:39 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om att återinföra trådbussar i Stockholms innerstad (förslag 9)LS 0812-1157

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V-ledamöterna och MP-ledamöterna reserverade sig

   

 6. 15.
  Motion 2008:40 av Jan Stömdahl (V) om tunnelbanan Slussen – Gamla Stan (förslag 10)LS 0812-1158

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V-ledamöterna och MP-ledamöterna reserverade sig

   

   

 7. 16.
  Motion 2009:5 av Sverre Launy (V) om ny spårbunden tvärförbindelse (förslag 11)LS 0902-0155

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V-ledamöterna och MP-ledamöterna reserverade sig

   

 8. 17.
  Motion 2009:8 av Nanna Wikholm (S) om bättre zongränser i SL-trafiken (förslag 12)LS 0904-0327

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-ledamöterna samt V- och MP-ledamöterna reserverade sig

   

 9. 18.
  Motion 2009:10 av Lars Dahlberg (S) om höjd säkerhet i SL-trafiken (förslag 13)LS 0904-0329

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig

   

 10. 19.
  Motion 2009:14 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att sätta fart på Waxholmsbolaget (förslag 14)LS 0905-0430

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och MP-ledamöterna reserverade sig  

 11. 20.
  Motion 2009:15 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att utveckla kollektivtrafiken på vatten (förslag 15)LS 0905-0431

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V-ledamöterna och MP-ledamöterna reserverade sig

   

Valärenden

 1. 21.
  Valärenden (förslag 16)

  Förslaget

  Valberedningens protokoll

   

Nya motioner

 1. 22.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motion godkändes för remittering:

   

  Motion 2010:1 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om att SL ska se cykling som en del av hela resan

  LS 1002-0138

  Motion 2010:1

   

Frågor

 1. 23.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande ställdes och besvarades:

   

  1)
  Peter Andersson (S) frågade:

   

  Avser du att se till att det införs ett sprututbytesprogram före mandatperiodens utgång?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (FP)

   

  2)
  Birgitta Sevefjord (V) frågade:

   

  Kommer förslaget om införande av sprututbytesprogram i enlighet med Narkotikapolitiska utredningens förslag upp till beslut inom kort?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (FP)

   

  3)
  Yvonne Blombäck (MP) frågade:

   

  Är du beredd att låta SL öppna upp några tunnelbanestationer i Stockholm då temperaturen är under -12 C?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  4)
  Tove Sander (S) frågade:

   

  Är det ett misstag att IVF-behandlingar inte ingår i vårdgarantin i Stockholms läns landsting då den ingår i den nationella vårdgarantin?

   

  Frågan besvarades av Gunilla Helmerson (M)

   

  5)
  Håkan Jörnehed (V) frågade:

   

  Anser du att det vidtagits tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med den bristande städningen på sjukhusen i SLL?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

   

  6)
  Erika Ullberg (S) frågade:

   

  Tycker du att SL har gjort tillräckligt för att säkerställa att pendeltågstrafiken ska fungera vintertid?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  7)
  Jan Strömdal (V) frågade:

   

  Är finanslandstingsrådet berett att kräva ersättning från kommuner och andra väg(o)hållare som misskött snöröjningen för de extra kostnader man förorsakat vården och kollektivtrafiken?

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

   

  8)
  Juan Carlos Cebrian (S) frågade:

   

  Avser du att ta initiativ till att hemsjukvården överförs till kommunerna under den här mandatperioden?

   

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (KD)

   

  9)
  Johan Sjölander (S) frågade:

   

  Känner du dig trygg i att personalorganisationerna är nöjda med hur de inbjudits att delta i arbetet med landstingets nya personalpolicy?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

   

  10)
  Anna Kettner (S) frågade:

   

  Anser du det vara en bra prioritering att låta skolungdom komma sist i övergången till SL Access?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

Besvarande av interpellationer

 1. 24.
  Bordlagd interpellation 2009:48 av Raymond Wigg (MP) om landstingets miljöprogramLS 0910-0841

  Interpellation 2009:48

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

 2. 25.
  Interpellation 2009:52 av Birgitta Sevefjord (V) om utökat stöd till rehabilitering av tortyrofferLS 0912-1019

  Interpellation 2009:52

  Interpellationssvar 2009:52

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 26.
  Interpellation 2009:53 av Lena-Maj Anding (MP) om psykospatienters rätt till stöd för livsstilsförändringarLS 0912-1020

  Interpellation 2009:53

  Interpellationssvar 2009:53

  Interpellationen bordlades

   

 4. 27.
  Interpellation 2009:54 av Jakob Dencker (MP) om alarmerande hög frekvens av autism bland somaliska barnLS 0912-1021

  Interpellation 2009:54

  Interpellationssvar 2009:54

  Interpellationen bordlades

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 28.
  Interpellation 2010:1 av Ingela Nylund Watz (S) om patientens rätt till vård i tidLS 1002-0121

  Interpellation 2010:1

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 2. 29.
  Interpellation 2010:2 av Birgitta Sevefjord (V) om svårigheten att genomföra handlingsprogrammet Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor LS 1002-0122

  Interpellation 2010:2

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 3. 30.
  Interpellation 2010:3 av Raymond Wigg (MP) om inrättande av en kommission för patientsäkerhet vid Astrid Lindgrens BarnsjukhusLS 1002-0123

  Interpellation 2010:3

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 4. 31.
  Interpellation 2010:4 av Lars Dahlberg (S) om pendeltågstrafikenLS 1002-0124

  Interpellation 2010:4

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 5. 32.
  Interpellation 2010:5 av Sverre Launy (V) om bristande trafikinformation vid förseningarLS 1002-0125

  Interpellation 2010:5

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 6. 33.
  Interpellation 2010:6 av Yvonne Blombäck (MP) om information i kollektivtrafikenLS 1002-0126

  Interpellation 2010:6

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 7. 34.
  Interpellation 2010:7 av Håkan Jörnehed (V) om hanteringen av Äldreteam Huddinge och dess framtidLS 1002-0127

  Interpellation 2010:7

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 8. 35.
  Interpellation 2010:8 av av Raymond Wigg (MP) om projektet Äldreteamet i HuddingeLS 1002-0128

  Interpellation 2010:8

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 9. 36.
  Interpellation 2010:9 av Erika Ullberg (S) om den bristande störningsinformationen i SL-trafikenLS 1002-0129

  Interpellation 2010:9

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 10. 37.
  Interpellation 2010:10 av Sverre Launy (V) om stora brister i snöröjningenLS 1002-0130

  Interpellation 2010:10

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 11. 38.
  Interpellation 2010:11 av Sverre Launy (V) om ökade sjukvårdskostnader till följd av bristande snöröjningLS 1002-0131

  Interpellation 2010:11

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

Senast uppdaterad:
2010-02-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Kort om besluten

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet