Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 8 mars 2005 med tllägg

Landstingsfullmäktige den 8 mars 2005 med tllägg

Dag:
Tisdag den 08 mars 2005
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden förläggs till kl 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!

Radio
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 99,9 Mhz, 101,4 Mhz och 107,8 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Information
Anmälningsärenden
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 1.
  Förlängning av försöket med den nya ordningen för interpellationer, frågor och beslutsärenden vid fullmäktiges sammanträden (förslag 18)LS 0310-2550landstingsstyrelsens förslag
 2. 2.
  Principer för utseende av styrelseledamöter i landstingsägda aktiebolag samt ändring av reglemente (förslag 19)LS 0412-2195landstingsstyrelsens förslag
 3. 3.
  Ändring av årsarvode för kulturnämndens presidium (förslag 20)LS 0310-2550landstingsstyrelsens förslag
 4. 4.
  Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring av reglemente (förslag 21)LS 0412-2364landstingsstyrelsens förslag
 5. 5.
  Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB(förslag 22)LS 0412-2385landstingsstyrelsens förslag
 6. 6.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2005(förslag 23)LS 0412-2403landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 7.
  Bordlagd motion 2003:48 av Olov Lindquist (fp) om husläkarmottagning på vatten inom Södertälje kommun (förslag 7)LS 0306-1883 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s

 1. 8.
  Motion 2000:51 av Bengt Cedrenius och Mats Pertoft (mp) om policy för etisk upphandling (förslag 24)LS 0012-0763 landstingsstyrelsens förslag
 2. 9.
  Motion 2002:24 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om folkomröstning angående trängselavgifter (förslag 25)LS 0211-0485 landstingsstyrelsens förslag
 3. 10.
  Motion 2003:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om öppna frågestunder i landstingsfullmäktige (förslag 26)LS 0302-0725 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 11.
  Motion 2004:9 av Stig Nyman m fl (kd) om prioriteringsprinciper för landstingets hälso- och sjukvård (förslag 27)LS 0402-0347 landstingsstyrelsens förslag
 2. 12.
  Motion 2004:21 av Christer G Wennerholm m fl (m) om ranking inom sjukvården (förslag 28)LS 0404-0808 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 13.
  Motion 2003:23 av Gunilla Thorsson m fl (fp) om ökad flexibilitet vid övergång från barn/ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin (förslag 29)LS 0303-1148 landstingsstyrelsens förslag
 2. 14.
  Motion 2003:66 av Christer G Wennerholm och Torbjörn Rosdahl (m) om gemensamt psykiatriskt huvudmannaskap (förslag 30)LS 0310-2607 landstingsstyrelsens förslag
 3. 15.
  Motion 2003:74 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att ta tillvara kunskaper från Ericastiftelsen om ungdomars depressionstillstånd (förslag 31)LS 0312-0342 landstingsstyrelsens förslag
 4. 16.
  Motion 2003:75 av Lena Huss (fp) om resurscenter för behandling av hypokondri (förslag 32)LS 0312-3043 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 17.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 33 och 34)Förslagen

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 19.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m fl svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Bordlagd interpellation 2004:67 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja husläkare i HässelbyLS 0412-2239 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 21.
  Bordlagd interpellation 2004:68 av Olov Lindquist (fp) om närsjukvården LS 0412-2240 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 22.
  Bordlagd interpellation 2004:69 av Olov Lindquist (fp) om sjukvård utomlands LS 0412-2241 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 23.
  Interpellation 2005:1 av Andres Käärik (fp) om mer pengar till sjukvården genom samverkan med försäkringskassanLS 0502-0225 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 24.
  Interpellation 2005:2 av Stig Nyman (kd) om tidplan för genomförandet av strukturförändringar m m med anledning av Närsjukvårds- och 3 S-utredningarnaLS 0502-0227 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 25.
  Interpellation 2005:3 av Birgitta Rydberg (fp) om fler behandlingar av stress- och psykosomatiska tillstånd vid vårdcentralerLS 0502-0229 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 26.
  Interpellation 2005:4 av Olov Lindquist (fp) om behovet av fler husläkarteam för bättre tillgänglighet i primärvårdenLS 0502-0226 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 27.
  Interpellation 2005:5 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om att frigöra tid för patientarbete och minska tid för administrationLS 0502-0228 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 28.
  Interpellation 2005:6 av Lars Åstrand (m) om barnläkarmottagningen i MärstaLS 0502-0230 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 29.
  Interpellation 2005:7 av Gunilla Thorsson (fp) om vård av äldre med psykiska problemLS 0502-0231 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

 1. 30.
  Tillägg

Information

 1. 31.
  Information om landstingets jämställdhetsarbeteav Birgitta Evengård, jämställdhetsansvarig

Anmälningsärenden

 1. 32.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets N efter Joakim Edhborg (s) inkalla Christina Fjellström (s) och till ny ersättare efter Christina Fjellström utse Edith Nocetti (s) samt till ny ledamot i valkrets 3 efter Annika Sandström (m) inkalla Elisabeth Wennerholm (m) och till ny ersättare efter Elisabeth Wennerholm utse Caroline Wallensten (m)

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid nästa möte

 1. 33.
  Interpellation 2005:8 av Maria Wallhager (fp) om sammanslagning av journalsystemLS 0503-0404 Interpellationen
 2. 34.
  Interpellation 2005:9 av Lars Joakim Lundquist (m) om sänkt ersättning till vissa husläkare i Stockholms läns landsting LS 0503-0406 Interpellationen
 3. 35.
  Interpellation 2005:11 av Birgitta Rydberg (fp) om indragning av vård på närsjukhus LS 0503-0412 Interpellationen
 4. 36.
  Interpellation 2005:12 av Andres Käärik (fp) om husläkarjour i centrala staden LS 0503-0415 Interpellationen
 5. 37.
  Interpellation 2005:13 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om postpolio och prioriteringar i Stockholms läns landsting LS 0503-0417 Interpellationen
 6. 38.
  Interpellation 2005:14 av Pia Lidwall (kd) om ny behandlingsmetod för postpolio LS 0503-0419 Interpellationen
 7. 39.
  Interpellation 2005:15 av Pia Lidwall (kd) om strokemålet LS 0503-0420 Interpellationen
 8. 40.
  Interpellation 2005:16 av Lennart Rohdin (fp) om behovet av fler utbildningsplatser för intensivvårdssjuksköterskor LS 0503-0421 Interpellationen
 9. 41.
  Interpellation 2005:17 av Margareta Cederfelt (m) om valfrihet inom barntandvården LS 0503-0405 Interpellationen
 10. 42.
  Interpellation 2005:18 av Margareta Cederfelt (m) om kampanj för bättre tandhälsa bland barn och ungdomar LS 0503-0407 Interpellationen
 11. 43.
  Interpellation 2005:19 av Lennart Rohdin (fp) om medicinsk utvärdering av den indragna sommarhelikoptern LS 0503-0408 Interpellationen
 12. 44.
  Interpellation 2005:20 av Lars B Strand (fp) om operation av åderbråck LS 0503-0409 Interpellationen
 13. 45.
  Interpellation 2005:21 av Margaretha Åkerberg (kd) om ögonbottenscreening LS 0503-0411 Interpellationen
 14. 46.
  Interpellation 2005:22 av Janne Stefanson (kd) om stängning av akutmottagning på Karolinska LS 0503-0422 Interpellationen
 15. 47.
  Interpellation 2005:23 av Stig Nyman (kd) om situationen för ”de apatiska flyktingbarnen” LS 0503-0413 Interpellationen
 16. 48.
  Interpellation 2005:24 av Pia Lidwall (kd) om pappagrupper LS 0503-0414 Interpellationen
 17. 49.
  Interpellation 2005:25 av Pia Lidwall (kd) om vård till kvinnorLS 0503-0416 Interpellationen
 18. 50.
  Interpellation 2005:26 av Sonia Lunnergård (kd) om centralisering av barnläkarmottagningar LS 0503-0418 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-07
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 8 mars 2005

Landstingsfullmäktige den 8 mars 2005

 

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

 

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Information
Anmälningsärenden
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 1.
  Förlängning av försöket med den nya ordningen för interpellationer, frågor och beslutsärenden vid fullmäktiges sammanträden (förslag 18)LS 0310-2550
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
 2. 2.
  Principer för utseende av styrelseledamöter i landstingsägda aktiebolag samt ändring av reglemente (förslag 19)LS 0412-2195
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
 3. 3.
  Ändring av årsarvode för kulturnämndens presidium (förslag 20)LS 0310-2550
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  Ledamöterna i kulturnämndens presidium deltog inte i fullmäktiges beslut.

 4. 4.
  Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring av reglemente (förslag 21)LS 0412-2364
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  M- och fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

 5. 5.
  Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB(förslag 22)LS 0412-2385
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  Det antecknades att m- och fp-ledamöterna inte deltog i fullmäktiges beslut med hänvisning till det gemensamma särskilda uttalandet i landstingsstyrelsen.

 6. 6.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2005(förslag 23)LS 0412-2403
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  Det antecknades att m- och fp-ledamöterna inte deltog i fullmäktiges beslut med hänvisning till det gemensamma särskilda uttalandet i landstingsstyrelsen.

 7. 7.
  Bordlagd motion 2003:48 av Olov Lindquist (fp) om husläkarmottagning på vatten inom Södertälje kommun (förslag 7)LS 0306-1883
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

 8. 8.
  Motion 2000:51 av Bengt Cedrenius och Mats Pertoft (mp) om policy för etisk upphandling (förslag 24)LS 0012-0763

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  M- och fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

 9. 9.
  Motion 2002:24 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om folkomröstning angående trängselavgifter (förslag 25)LS 0211-0485
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag 

  M- och kd-ledamöterna motiverade sitt ställningstagande med hänvisning till sin gemensamma reservation i landstingsstyrelsen.

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

 10. 10.
  Motion 2003:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om öppna frågestunder i landstingsfullmäktige (förslag 26)LS 0302-0725
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag 
 11. 11.
  Motion 2004:9 av Stig Nyman m fl (kd) om prioriteringsprinciper för landstingets hälso- och sjukvård (förslag 27)LS 0402-0347
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen.

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

 12. 12.
  Motion 2004:21 av Christer G Wennerholm m fl (m) om ranking inom sjukvården (förslag 28)LS 0404-0808
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

 13. 13.
  Motion 2003:23 av Gunilla Thorsson m fl (fp) om ökad flexibilitet vid övergång från barn/ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin (förslag 29)LS 0303-1148

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

 14. 14.
  Motion 2003:66 av Christer G Wennerholm och Torbjörn Rosdahl (m) om gemensamt psykiatriskt huvudmannaskap (förslag 30)LS 0310-2607

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen i landstingsstyrelsen med instämmande av fp-ledamöterna beträffande att-satsen i reservationen.

 15. 15.
  Motion 2003:74 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att ta tillvara kunskaper från Ericastiftelsen om ungdomars depressionstillstånd (förslag 31)LS 0312-0342

  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 16. 16.
  Motion 2003:75 av Lena Huss (fp) om resurscenter för behandling av hypokondri (förslag 32)LS 0312-3043
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

Valärenden

 1. 17.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 33 och 34)

  Förslagen

  Beslut enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2005:9 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att inrätta en ungdomscentral på försök i Stockholms stad
  LS 0503-0461

  Motionen

  Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna
  LS 0503-0462

  Motionen

  Motion 2005:11 av Olov Lindquist (fp) om linjenummer i SL-trafiken
  LS 0503-0463

  Motionen

Frågor

 1. 19.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m fl svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter
  1)
  Lena Cronvall Morén (m) frågade:

  Anser sjukvårdslandstingsrådet att det är rimligt att den enskilde numera kan få betala upp emot 40.000:- kr för en operation av åderbråck?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros.

  2)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

  Anser du att operationer som kräver slutenvård ska betraktas som högspecialiserad vård?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros.

  3)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Anser du att dina uttalanden om framtiden för Norrtälje sjukhus ligger i linje med landstingets senaste budgetbeslut?

  Frågan besvarades av ägarutskottets ordförande, Anders Lönnberg

  4)
  Gunilla Helmerson (m) frågade:

  Kan sjukvårdslandstingsrådet garantera att vårdgarantin kommer att gälla barnen i operationskö vid Astrid Lindgrens barnsjukhus?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord.

  5)
  Lennart Rohdin (fp) frågade:

  Är du beredd att verka för att lämplig landstingsverksamhet flyttas och förläggs till Nynäshamns kommun?

  Frågan besvarades av finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz

  6)
  Åke Holmström (kd) frågade:

  Kommer de nya bussar som köps in för trängselförsöket att vara utrustade med alkolås?

  Frågan besvarades av trafiklandstingsrådet Anna Berger Kettner.

  7)
  Christer G Wennerholm (m) frågade:

  Vart skall de apatiska flyktingbarnen ta vägen efter Eugeniaklinikens stängning vid halvårsskiftet?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord.

  8)
  Rolf Bromme (fp) frågade:

  Är du nu villig att för landstingsfullmäktige berätta hur det förhåller sig om besparingarna på 40 Mkr inom den privata vården?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros

  9)
  Pia Lidwall (kd) frågade:

  Är det rimligt att vårdpersonalen på Karolinska universitetssjukhuset genom lönesänkning och brist på tillit betalar priset för de nedskärningar som görs 2005?

  Frågan besvarades av personallandstingsrådet Lars Dahlberg

  10)
  Olle Reichenberg (m) frågade:

  Avser sjukvårdslandstingsrådet vidta några åtgärder för att tillse att sjukvårdsberedningarna informeras i god tid om planerade förändringar av central betydelse inom verksamhetsområdet?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Bordlagd interpellation 2004:67 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja husläkare i HässelbyLS 0412-2239

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 21.
  Bordlagd interpellation 2004:68 av Olov Lindquist (fp) om närsjukvården LS 0412-2240

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 22.
  Bordlagd interpellation 2004:69 av Olov Lindquist (fp) om sjukvård utomlands LS 0412-2241

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 23.
  Interpellation 2005:1 av Andres Käärik (fp) om mer pengar till sjukvården genom samverkan med försäkringskassanLS 0502-0225

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 24.
  Interpellation 2005:2 av Stig Nyman (kd) om tidplan för genomförandet av strukturförändringar m m med anledning av Närsjukvårds- och 3 S-utredningarnaLS 0502-0227

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 25.
  Interpellation 2005:3 av Birgitta Rydberg (fp) om fler behandlingar av stress- och psykosomatiska tillstånd vid vårdcentralerLS 0502-0229

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 26.
  Interpellation 2005:4 av Olov Lindquist (fp) om behovet av fler husläkarteam för bättre tillgänglighet i primärvårdenLS 0502-0226

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 27.
  Interpellation 2005:5 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om att frigöra tid för patientarbete och minska tid för administrationLS 0502-0228

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 9. 28.
  Interpellation 2005:6 av Lars Åstrand (m) om barnläkarmottagningen i MärstaLS 0502-0230

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 29.
  Interpellation 2005:7 av Gunilla Thorsson (fp) om vård av äldre med psykiska problemLS 0502-0231

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Tilläggsärenden

 1. 30.
  Tillägg

Information

 1. 31.
  Information om landstingets jämställdhetsarbeteav Birgitta Evengård, jämställdhetsansvarig

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid nästa möte

 1. 33.
  Interpellation 2005:8 av Maria Wallhager (fp) om sammanslagning av journalsystemLS 0503-0404
  Interpellationen
 2. 34.
  Interpellation 2005:9 av Lars Joakim Lundquist (m) om sänkt ersättning till vissa husläkare i Stockholms läns landsting LS 0503-0406
  Interpellationen
 3. 35.
  Interpellation 2005:11 av Birgitta Rydberg (fp) om indragning av vård på närsjukhus LS 0503-0412
  Interpellationen
 4. 36.
  Interpellation 2005:12 av Andres Käärik (fp) om husläkarjour i centrala staden LS 0503-0415
  Interpellationen
 5. 37.
  Interpellation 2005:13 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om postpolio och prioriteringar i Stockholms läns landsting LS 0503-0417
  Interpellationen
 6. 38.
  Interpellation 2005:14 av Pia Lidwall (kd) om ny behandlingsmetod för postpolio LS 0503-0419
  Interpellationen
 7. 39.
  Interpellation 2005:15 av Pia Lidwall (kd) om strokemålet LS 0503-0420

  Interpellationen

 8. 40.
  Interpellation 2005:16 av Lennart Rohdin (fp) om behovet av fler utbildningsplatser för intensivvårdssjuksköterskor LS 0503-0421
  Interpellationen
 9. 41.
  Interpellation 2005:17 av Margareta Cederfelt (m) om valfrihet inom barntandvården LS 0503-0405
  Interpellationen
 10. 42.
  Interpellation 2005:18 av Margareta Cederfelt (m) om kampanj för bättre tandhälsa bland barn och ungdomar LS 0503-0407
  Interpellationen
 11. 43.
  Interpellation 2005:19 av Lennart Rohdin (fp) om medicinsk utvärdering av den indragna sommarhelikoptern LS 0503-0408
  Interpellationen
 12. 44.
  Interpellation 2005:20 av Lars B Strand (fp) om operation av åderbråck LS 0503-0409
  Interpellationen
 13. 45.
  Interpellation 2005:21 av Margaretha Åkerberg (kd) om ögonbottenscreening LS 0503-0411
  Interpellationen
 14. 46.
  Interpellation 2005:22 av Janne Stefanson (kd) om stängning av akutmottagning på Karolinska LS 0503-0422
  Interpellationen
 15. 47.
  Interpellation 2005:23 av Stig Nyman (kd) om situationen för ”de apatiska flyktingbarnen” LS 0503-0413
  Interpellationen
 16. 48.
  Interpellation 2005:24 av Pia Lidwall (kd) om pappagrupper LS 0503-0414
  Interpellationen
 17. 49.
  Interpellation 2005:25 av Pia Lidwall (kd) om vård till kvinnorLS 0503-0416
  Interpellationen
 18. 50.
  Interpellation 2005:26 av Sonia Lunnergård (kd) om centralisering av barnläkarmottagningar LS 0503-0418
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-07
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.