Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 8 februari 2005 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 8 februari 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 08 februari 2005
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden förläggs till kl 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet.
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 

Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
Information om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
Bilagor som inte finns i elektronisk form:
E-posta beställning till registrator

 

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av beslut om att krisledningsutskottet trätt i funktion
  Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens krisledningsutskott
 2. 5.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets 1 efter Maria Östberg Svanelind (s) inkalla Gizela Sladic (s) och till ny ersättare efter Gizela Sladic utse Jeanette Agenberg (s) samt till ny ersättare i valdrets 3 efter Majken Wennberg (v) utse Eva-Lena Lundberg (v)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 6.
  Bordlagt ärende om borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafiks räkning för nya bussar med anledning av eventuellt försök med trängselskatt (förslag 104)LS 0405-0949

   

  landstingsstyrelsens förslag

  Tilläggsyrkande från (s), (v) och (mp)

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 7.
  Bordlagt ärende om genomförande av Regional utvecklingsplan för Stockholmregionen (RUFS 2001) - lägesrapport 2004 (förslag 117)LS 0406-1361landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 8.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2003 (förslag 1)LS 0404-0754landstingsstyrelsens förslag
 2. 9.
  Ägardirektiv om priser för vuxentandvård (förslag 2) LS 0411-2126 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 10.
  Redovisning av jämställdhets- och mångfaldsplaner för 2005 (förslag 3)LS 0404-0863, LS 0404-0864 landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 11.
  Bordlagd motion 2003:53 av Andres Käärik m fl (fp) om att bättre ta tillvara sjukvårdens behov vid högskoleutbildningar (förslag 111)LS 0309-2402landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 12.
  Bordlagd motion 2003:52 av Sonia Lunnergård (kd) om att landstinget bör utlysa en kampanj för att minska snuskonsumtionen (förslag 112)LS 0406-1224

  landstingsstyrelsens förslag

 2. 13.
  Bordlagd motion 2003:64 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om riskbedömning av patienter inom psykiatrin (förslag 113)LS 0310-2605landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius (mp)

 1. 14.
  Bordlagd motion 2004:11 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering på lika villkor (förslag 114)LS 0403-0568landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 15.
  Motion 2003:58 av Leiph Berggren (fp) om styrning av offentliga verksamheters samhällsuppdrag genom nyttobaserade nyckeltal (förslag 4) LS 0309-2409 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius (mp)

 1. 16.
  Motion 2003:31 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förbättringar för funktionshindrade inom Stockholms läns landsting (förslag 5) LS 0304-1482 landstingsstyrelsens förslag
 2. 17.
  Motion 2004:3 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om abonnemangstandvård och mer förebyggande tandvård (förslag 6)LS 0402-0340 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 18.
  Motion 2003:48 av Olov Lindquist (fp) om husläkarmottagning på vatten inom Södertälje kommun (förslag 7) LS 0306-1883 landstingsstyrelsens förslag
 2. 19.
  Motion 2003:73 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att verka för fler distriktssköterskeledda mottagningar i Stockholms län (förslag 8) LS 0312-3041 landstingsstyrelsens förslag
 3. 20.
  Motion 2004:4 av Anita Hagelbeck m fl (fp) om att starta fler familjecentraler i Stockholms län (förslag 9) LS 0402-0342 landstingsstyrelsens förslag
 4. 21.
  Motion 2004:24 av Stig Nyman m fl (kd) om vårdprogram för fibromyalgi/generaliserad smärta (förslag 10)LS 0405-0999 landstingsstyrelsens förslag
 5. 22.
  Motion 2004:25 av Stig Nyman m fl (kd) om handlingsplan för ökad kvalitet i vården av personer med demenssjukdom (förslag 11) LS 0405-1000 landstingsstyrelsens förslag
 6. 23.
  Motion 2003:9 av Christer G Wennerholm och Marie Ljungberg Schött (m) om utvidgning av vårdgarantin att gälla även inom psykiatrin (förslag 12) LS 0301-0130 landstingsstyrelsens förslag
 7. 24.
  Motion 2003:40 av Bo Lagerquist m fl (fp) om unga som super och knarkar (förslag 13) LS 0305-1696 landstingsstyrelsens förslag
 8. 25.
  Motion 2003:62 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att tillsätta en psykiatrikommission (förslag 14) LS 0310-2603

  landstingsstyrelsens förslag

 9. 26.
  Motion 2003:63 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om överföringsteam efter rättspsykiatrisk vård (förslag 15) LS 0310-2604 landstingsstyrelsens förslag
 10. 27.
  Motion 2004:28 av Pia Lidwall m fl (kd) om landstingets arbete mot alkohol (förslag 16)LS 0306-1887landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 28.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 17)Förslaget

Nya motioner

 1. 29.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 30.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 31.
  Interpellation 2004:71 av Stig Nyman (kd) om planering och finansiering av läkarnas fortbildning LS 0412-2243 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 32.
  Interpellation 2004:70 av Jan Liliemark (fp) om nytt ersättningssystem för husläkarmottagningar LS 0412-2242 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 33.
  Interpellation 2004:69 av Olov Lindquist (fp) om sjukvård utomlands LS 0412-2241 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 34.
  Interpellation 2004:68 av Olov Lindquist (fp) om närsjukvårdenLS 0412-2240 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 35.
  Interpellation 2004:67 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja husläkare i HässelbyLS 0412-2239 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 36.
  Interpellation 2004:66 av Boris von Uexküll (m) om smärtlindring i livets slutskede LS 0412-2238 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 37.
  Bordlagd interpellation 2004:63 av Lars Joakim Lundquist (m) om flyttningen av Gärdets husläkarmottagning till Värtahamnen och namnbytet till Östermalms vårdcentralLS 0410-1862 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 38.
  Bordlagd interpellation 2004:55 av Stig Nyman (kd) om Allmäntjänstgöring (AT) i Stockholms läns landstingLS 0410-1857 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

 1. 39.
  Förelåg inga tilläggsärenden

Anmälan av nya interpellationer

 1. 40.
  Interpellation 2005:7 av Gunilla Thorsson (fp) om vård av äldre med psykiska problemLS 0502-0231 Interpellationen
 2. 41.
  Interpellation 2005:6 av Lars Åstrand (m) om barnläkarmottagningen i MärstaLS 0502-0230 Interpellationen
 3. 42.
  Interpellation 2005:5 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om att frigöra tid för patientarbete och minska tid för administrationLS 0502-0228 Interpellationen
 4. 43.
  Interpellation 2005:4 av Olov Lindquist (fp) om behovet av fler husläkarteam för bättre tillgänglighet i primärvårdenLS 0502-0226 Interpellationen
 5. 44.
  Interpellation 2005:3 av Birgitta Rydberg (fp) om fler behandlingar av stress- och psykosomatiska tillstånd vid vårdcentralerLS 0502-0229 Interpellationen
 6. 45.
  Interpellation 2005:2 av Stig Nyman (kd) om tidplan för genomförandet av strukturförändringar m m med anledning av Närsjukvårds- och 3 S-utredningarnaLS 0502-0227 Interpellationen
 7. 46.
  Interpellation 2005:1 av Andres Käärik (fp) om mer pengar till sjukvården genom samverkan med försäkringskassanLS 0502-0225 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 8 februari 2005

 

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

 

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

 

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

 

Nedan visas besluten från mötet.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 6.
  Bordlagt ärende om borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafiks räkning för nya bussar med anledning av eventuellt försök med trängselskatt (förslag 104)LS 0405-0949

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Beslut: enligt s-, v- och mp-ledamöternas förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sitt avslagsyrkande

 2. 7.
  Bordlagt ärende om genomförande av Regional utvecklingsplan för Stockholmregionen (RUFS 2001) - lägesrapport 2004 (förslag 117)LS 0406-1361

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Mp-ledamöterna antecknade särskilt uttalande innebärande ”att den kompletterande lägesrapporten om långsiktigt hållbar utveckling kan vara mera handikappinriktad. Stycket om indikatorer (sid 3) anser vi är nyckeln till framgång i arbetet med långsiktigt hållbar utveckling”.

 3. 8.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2003 (förslag 1)LS 0404-0754
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 4. 10.
  Redovisning av jämställdhets- och mångfaldsplaner för 2005 (förslag 3)LS 0404-0863, LS 0404-0864

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna antecknade särskilt uttalande innebärande ”Jämställdhets- och mångfaldsplanerna bör vid uppföljning särskilt fästa uppmärksamheten på § 7, att vid rekrytering medarbetare med olika etnisk tillhörighet ges möjlighet att söka och även ges möjlighet att kallas till intervju”.

Motioner

 1. 11.
  Bordlagd motion 2003:53 av Andres Käärik m fl (fp) om att bättre ta tillvara sjukvårdens behov vid högskoleutbildningar (förslag 111)LS 0309-2402

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

  Fp-ledamöterna antecknade särskilt uttalande innebärande ”Medel bör tillföras till kurser av typ breddmagisterutbildning”

 2. 12.
  Bordlagd motion 2003:52 av Sonia Lunnergård (kd) om att landstinget bör utlysa en kampanj för att minska snuskonsumtionen (förslag 112)LS 0406-1224
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 3. 13.
  Bordlagd motion 2003:64 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om riskbedömning av patienter inom psykiatrin (förslag 113)LS 0310-2605
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 4. 14.
  Bordlagd motion 2004:11 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering på lika villkor (förslag 114)LS 0403-0568
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 5. 15.
  Motion 2003:58 av Leiph Berggren (fp) om styrning av offentliga verksamheters samhällsuppdrag genom nyttobaserade nyckeltal (förslag 4) LS 0309-2409
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 6. 16.
  Motion 2003:31 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förbättringar för funktionshindrade inom Stockholms läns landsting (förslag 5) LS 0304-1482

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 7. 17.
  Motion 2004:3 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om abonnemangstandvård och mer förebyggande tandvård (förslag 6)LS 0402-0340
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 8. 18.
  Motion 2003:48 av Olov Lindquist (fp) om husläkarmottagning på vatten inom Södertälje kommun (förslag 7) LS 0306-1883

  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 9. 19.
  Motion 2003:73 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att verka för fler distriktssköterskeledda mottagningar i Stockholms län (förslag 8) LS 0312-3041
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 10. 20.
  Motion 2004:4 av Anita Hagelbeck m fl (fp) om att starta fler familjecentraler i Stockholms län (förslag 9) LS 0402-0342

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 11. 21.
  Motion 2004:24 av Stig Nyman m fl (kd) om vårdprogram för fibromyalgi/generaliserad smärta (förslag 10)LS 0405-0999
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 12. 22.
  Motion 2004:25 av Stig Nyman m fl (kd) om handlingsplan för ökad kvalitet i vården av personer med demenssjukdom (förslag 11) LS 0405-1000

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

  Curt Linderoth reserverade sig mot fullmäktige beslut med följande motivering: ”att beslut tagits under denna punkt trots att landstingets pensionärsråd ej tillfrågats jämlikt sin av landstingsstyrelsen fastställda instruktion och trots att ordföranden ej yttrat sig över fråga huruvida fullmäktiges arbetsordning tillåter beslut trots ofullständig beredning”.

 13. 23.
  Motion 2003:9 av Christer G Wennerholm och Marie Ljungberg Schött (m) om utvidgning av vårdgarantin att gälla även inom psykiatrin (förslag 12) LS 0301-0130

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 14. 24.
  Motion 2003:40 av Bo Lagerquist m fl (fp) om unga som super och knarkar (förslag 13) LS 0305-1696

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 15. 25.
  Motion 2003:62 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att tillsätta en psykiatrikommission (förslag 14) LS 0310-2603

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 16. 26.
  Motion 2003:63 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om överföringsteam efter rättspsykiatrisk vård (förslag 15) LS 0310-2604
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 17. 27.
  Motion 2004:28 av Pia Lidwall m fl (kd) om landstingets arbete mot alkohol (förslag 16)LS 0306-1887

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

Valärenden

 1. 28.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 17)
  Beslut: enligt valberedningens förslag
  och enligt ägarutskottets förslag

Nya motioner

 1. 29.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2005:01 av Staffan Sjödén (m) om att väckta motioner, interpellationer, muntliga frågor och anföranden skall finnas tillgängliga i elektronisk form
  LS 0502-0276

  Motionen

  Motion 2005:2 av Aram El Khoury m fl (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci
  LS 0502-0277

  Motionen

  Motion 2005:3 av Olov Lindquist och Lars B Strand (fp) om gemensamma nämnder för den psykiatriska vården
  LS 0502-0278

  Motionen

  Motion 2005:4 av Maria Wallhager m fl (fp) om policy och regler beträffande den personliga integriteten
  LS 0502-0279

  Motionen

  Motion 2005:5 av Maria Wallhager m fl (fp) om att ge landstinget det formella ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet
  LS 0502-0281

  Motionen

  Motion 2005:6 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utökade behandlingsinsatser av stressrelaterad ohälsa så att fler sjukskrivna kan återgå till arbete
  LS 0502-0283

  Motionen

  Motion 2005:7 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ansvarsutkrävande inom landstinget
  LS 0502-0284

  Motionen

  Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem
  LS 0502-0285

  Motionen

Frågor

 1. 30.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter
  1)
  Lars Åstrand (m) frågade:

  Vilka konsekvenser får borttagandet av poängersättningsmodeller för bemanningen i landstinget?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg (s)

  2)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

  Kommer du att verka för ett stopp för nya höjningar av landstingsskatten i Stockholms läns landsting?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)

  3)
  Rune Wikström (m) frågade:

  Kan Sjukvårdslandstingsrådet garantera att Uppsalahelikoptern alltid och utan dröjsmål kan sättas in som ersättning för vår förlorade sommarhelikopter?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

  4)
  Lennart Rohdin (fp) frågade:

  Kommer en utvärdering att göras av konsekvenserna, och särskilt för den medicinska säkerheten, av den indragna särskilda sommarhelikoptern?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

  5)
  Olle Reichenberg (m) frågade:

  Vad skulle en marknadsanpassning av p-avgifter på landstingsägd mark innebära för personalen?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg (s)

  6)
  Maria Wallhager (fp) frågade:

  Kommer du att verka för att RTN tar initiativ till en utbyggnad av Österleden?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Dag Larsson (s)

  7)
  Bo Johansson (fp) frågade:

  Kommer du att verka för att patienter lättare skall kunna HIV-testa i Stockholms län?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

Besvarande av interpellationer

 1. 31.
  Interpellation 2004:71 av Stig Nyman (kd) om planering och finansiering av läkarnas fortbildning LS 0412-2243

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 32.
  Interpellation 2004:70 av Jan Liliemark (fp) om nytt ersättningssystem för husläkarmottagningar LS 0412-2242

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 33.
  Interpellation 2004:69 av Olov Lindquist (fp) om sjukvård utomlands LS 0412-2241

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 4. 34.
  Interpellation 2004:68 av Olov Lindquist (fp) om närsjukvårdenLS 0412-2240

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 5. 35.
  Interpellation 2004:67 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja husläkare i HässelbyLS 0412-2239

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 6. 36.
  Interpellation 2004:66 av Boris von Uexküll (m) om smärtlindring i livets slutskede LS 0412-2238

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 37.
  Bordlagd interpellation 2004:63 av Lars Joakim Lundquist (m) om flyttningen av Gärdets husläkarmottagning till Värtahamnen och namnbytet till Östermalms vårdcentralLS 0410-1862

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 38.
  Bordlagd interpellation 2004:55 av Stig Nyman (kd) om Allmäntjänstgöring (AT) i Stockholms läns landstingLS 0410-1857

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Tilläggsärenden

 1. 39.
  Förelåg inga tilläggsärenden

Anmälan av nya interpellationer

 1. 40.
  Interpellation 2005:7 av Gunilla Thorsson (fp) om vård av äldre med psykiska problemLS 0502-0231
  Interpellationen
 2. 41.
  Interpellation 2005:6 av Lars Åstrand (m) om barnläkarmottagningen i MärstaLS 0502-0230
  Interpellationen
 3. 42.
  Interpellation 2005:5 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om att frigöra tid för patientarbete och minska tid för administrationLS 0502-0228
  Interpellationen
 4. 43.
  Interpellation 2005:4 av Olov Lindquist (fp) om behovet av fler husläkarteam för bättre tillgänglighet i primärvårdenLS 0502-0226
  Interpellationen
 5. 44.
  Interpellation 2005:3 av Birgitta Rydberg (fp) om fler behandlingar av stress- och psykosomatiska tillstånd vid vårdcentralerLS 0502-0229
  Interpellationen
 6. 45.
  Interpellation 2005:2 av Stig Nyman (kd) om tidplan för genomförandet av strukturförändringar m m med anledning av Närsjukvårds- och 3 S-utredningarnaLS 0502-0227
  Interpellationen
 7. 46.
  Interpellation 2005:1 av Andres Käärik (fp) om mer pengar till sjukvården genom samverkan med försäkringskassanLS 0502-0225
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.