Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 8 december 2009 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 8 december 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 08 december 2009
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klocka 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av delårsrapport och revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 0910-0905

  Anmälan

   

 2. 5.
  Anmälan av revisorernas novemberrapport till landstingsfullmäktigeLS 0911-0992

  Anmälan

   

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 6.
  Ändring av förbundsordningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt investering för Skandionkliniken (förslag 89)LS 0909-0724

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 7.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av miljöbussar (förslag 90)LS 0909-0740Landstingsstyrelsens förslag
 3. 8.
  Länsrättens i Stockholms län dom avseende överföring av verksamhet till AB Storstockholm Lokaltrafik, rättelse av landstingsfullmäktiges tidigare beslut(förslag 91)LS 0909-0768Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 9.
  Uppdatering av Finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 92)LS 0909-0796

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 10.
  Månadsbokslut för september 2009 samt prognos för helåret 2009 (förslag 93)LS 0910-0845

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M)

 1. 11.
  Nytt avtal om färdtjänst med länets kommuner (förslag 94)LS 0910-0852

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (m)

 1. 12.
  Motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson m fl (MP) om landstingets förmånsbilar (förslag 95)LS 0802-0157

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M)

 1. 13.
  Motion 2007:43 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att utveckla ersättningssystemet inom hälso- och sjukvården för att styra mot utjämning av de sociala skillnaderna (förslag 96)LS 0710-1074

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 14.
  Motion 2008:4 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att inrätta en akutmottagning för omhändertagande av offer för gatuvåld (förslag 97)LS 0802-0156

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 15.
  Motion 2008:14 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att utreda huruvida vårdgarantin har en baksida (förslag 98)LS 0804-0375

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 16.
  Motion 2008:20 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om åtgärder för att förbättra bemötandet i hälso- och sjukvården – att ge patienterna mer tid (förslag 99)LS 0805-0491

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 17.
  Motion 2008:23 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa mottagningar där distriktssköterskor får ansvara och bedriva egen mottagning så kallade distriktssköterskeledda mottagningar (förslag 100)LS 0805-0494

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 18.
  Motion 2009:4 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avgränsat projekt med e-hälsa i Stockholms läns landsting (förslag 101)LS 0902-0154

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Lars Joakom Lundquist (M)

 1. 19.
  Motion 2008:12 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om kiropraktorer och naprapater (förslag 102)LS 0804-0372

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 20.
  Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia (förslag 103)LS 0804-0379

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 21.
  Motion 2008:16 av Jerry Adbo (S) om förebyggande åtgärder för spridning av HIV (förslag 104)LS 0804-0378

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 22.
  Motion 2008:38 av Juan Carlos Cebrian (S) om rätt vårdnivå vid rehabilitering av synskadade (förslag 105)LS 0811-1099

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 23.
  Motion 2008:24 av Lena-Maj Anding och Raymond Wigg (MP) om grön rehabilitering, natur och djur i vården på recept (förslag 106)LS 0806-0586

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C)

 1. 24.
  Motion 2009:12 av Kristina Söderlund m.fl. (S) om förbättrad tandhälsa för barn i utsatta områden (förslag 107)LS 0905-0428

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP)

 1. 25.
  Motion 2008:31 av Lena-Maj Anding och Raymond Wigg (MP) om genomförande av ett 10-punktsprogram i landstinget för att förbättra situationen för HBT-personer (förslag 108)LS 0809-0815

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 26.
  Valärenden (förslag 109)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 27.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 28.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 29.
  Bordlagd interpellation 2009:44 av Johan Sjölander (S) om informell politisk styrning i produktionsutskottetLS 0909-0719

  Interpellation 2009:44

  Interpellationssvar 2009:44

   

 2. 30.
  Interpellation 2009:47 av Ingela Nylund Watz (S) om landstingets roll i kulturpolitikenLS 0910-0840

  Interpellation 2009:47

  Interpellationssvar 2009:47

   

 3. 31.
  Interpellation 2009:48 av Raymond Wigg (MP) om landstingets miljöprogramLS 0910-0841

  Interpellation 2009:48

  Interpellationssvar 2009:48

   

 4. 32.
  Interpellation 2009:49 av Lena-Maj Anding (MP) om villkoren i landstingets avtal med kiropraktorerLS 0910-0842

  Interpellation 2009:49

  Interpellationssvar 2009:49

   

 5. 33.
  Interpellation 2009:50 av Barbro Nordgren (S) om snäva åldersgränser inom barnsjukvårdenLS 0910-0843

  Interpellation 2009:50

  Interpellationssvar 2009:50

   

 6. 34.
  Interpellation 2009:51 av Lena-Maj Anding (MP) om tillgänglighet i vården för personer med känslighet för elektromagnetisk strålning/elektromagnetiska fältLS 0910-0844

  Interpellation 2009:51

  Interpellationssvar 2009:51

   

Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 35.
  Anmälan av Norrtälje kommuns beslut om antagande av nya styrdokument för TioHundraprojektet innehållande förbundsordning, ägardirektiv, bolagsordning samt reglemente för gemensam nämndLS 0911-0998

  Anmälan

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 36.
  Interpellation 2009:52 av Birgitta Sevefjord (V) om utökat stöd till rehabilitering av tortyrofferLS 0912-1019

  Interpellation 2009:52

   

 2. 37.
  Interpellation 2009:53 av Lena-Maj Anding (MP) om psykospatienters rätt till stöd för livsstilsförändringarLS 0912-1020

  Interpellation 2009:53

   

 3. 38.
  Interpellation 2009:54 av Jakob Dencker (MP) om alarmerande hög frekvens av autism bland somaliska barnLS 0912-1021

  Interpellation 2009:54

   

Senast uppdaterad:
2009-12-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 8 december 2009

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av delårsrapport och revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 0910-0905

  Anmälan lades till handlingarna

   

 2. 5.
  Anmälan av revisorernas novemberrapport till landstingsfullmäktigeLS 0911-0992

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 6.
  Ändring av förbundsordningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt investering för Skandionkliniken (förslag 89)LS 0909-0724

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 7.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av miljöbussar (förslag 90)LS 0909-0740

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  S-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen

   

 3. 8.
  Länsrättens i Stockholms län dom avseende överföring av verksamhet till AB Storstockholm Lokaltrafik, rättelse av landstingsfullmäktiges tidigare beslut(förslag 91)LS 0909-0768

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna deltog inte i fullmäktiges beslut

  S-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen (med ändring till ... vintern 2010/2011)

   

 4. 9.
  Uppdatering av Finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 92)LS 0909-0796

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 10.
  Månadsbokslut för september 2009 samt prognos för helåret 2009 (förslag 93)LS 0910-0845

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 6. 11.
  Nytt avtal om färdtjänst med länets kommuner (förslag 94)LS 0910-0852

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

 1. 12.
  Motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson m fl (MP) om landstingets förmånsbilar (förslag 95)LS 0802-0157

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 2. 13.
  Motion 2007:43 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att utveckla ersättningssystemet inom hälso- och sjukvården för att styra mot utjämning av de sociala skillnaderna (förslag 96)LS 0710-1074

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sina förslag att bifalla motionen

   

 3. 14.
  Motion 2008:4 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att inrätta en akutmottagning för omhändertagande av offer för gatuvåld (förslag 97)LS 0802-0156

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 4. 15.
  Motion 2008:14 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att utreda huruvida vårdgarantin har en baksida (förslag 98)LS 0804-0375

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 5. 16.
  Motion 2008:20 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om åtgärder för att förbättra bemötandet i hälso- och sjukvården – att ge patienterna mer tid (förslag 99)LS 0805-0491

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 6. 17.
  Motion 2008:23 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa mottagningar där distriktssköterskor får ansvara och bedriva egen mottagning så kallade distriktssköterskeledda mottagningar (förslag 100)LS 0805-0494

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 7. 18.
  Motion 2009:4 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avgränsat projekt med e-hälsa i Stockholms läns landsting (förslag 101)LS 0902-0154

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för S-ledamöternas förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 8. 19.
  Motion 2008:12 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om kiropraktorer och naprapater (förslag 102)LS 0804-0372

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 9. 20.
  Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia (förslag 103)LS 0804-0379

  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att anse motionen besvarad

  S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna anmälde särskilt uttalande likalydande med texten i MP-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

   

 10. 21.
  Motion 2008:16 av Jerry Adbo (S) om förebyggande åtgärder för spridning av HIV (förslag 104)LS 0804-0378

  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullämktige beslutade att bordlägga ärendet

   

 11. 22.
  Motion 2008:38 av Juan Carlos Cebrian (S) om rätt vårdnivå vid rehabilitering av synskadade (förslag 105)LS 0811-1099

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

   

 12. 23.
  Motion 2008:24 av Lena-Maj Anding och Raymond Wigg (MP) om grön rehabilitering, natur och djur i vården på recept (förslag 106)LS 0806-0586

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för att bifalla att-satserna två och tre i motionen

   

 13. 24.
  Motion 2009:12 av Kristina Söderlund m.fl. (S) om förbättrad tandhälsa för barn i utsatta områden (förslag 107)LS 0905-0428

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 14. 25.
  Motion 2008:31 av Lena-Maj Anding och Raymond Wigg (MP) om genomförande av ett 10-punktsprogram i landstinget för att förbättra situationen för HBT-personer (förslag 108)LS 0809-0815

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

Valärenden

 1. 26.
  Valärenden (förslag 109)

  Förslaget

  Beslut enligt fullmäktige

   

Nya motioner

 1. 27.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motioner godkändes för remittering:

   

  Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo och Anita Johansson (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer
  LS 0912-1036

  Motion 2009:36

   

  Motion 2009:37 av Jan Strömdahl m.fl. (V) om ekologiskt fotavtryck för Stockholmsregionen
  LS 0912-1037
  Motion 2009:37

   

Frågor

 1. 28.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor ställdes och besvarades:

   

  Ingela Nylund Watz (S) frågade:

   

  Visste du om att landstinget distribuerat vaccin till andra grupper än de som enligt Socialstyrelsens riktlinjer skall vara de prioriterade grupperna, till exempel militär personal?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

   

  2)
  Birgitta Sevefjord (V) frågade:

   

  Tänker du involvera Stockholms Brukarförening i arbetet med att starta ett sprutbytesprogram i Stockholms län?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (FP)

   

  3)
  Åke Askensten (MP) frågade:

   

  Anser du att landstinget – via staten – bör leverera överblivet vaccin till behövande länder?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

   

  4)
  Från Lars Dahlberg (S) frågade:

   

  Tycker du att det var korrekt att inte informera SL-styrelsens ledamöter om de uppgifter du fått från februari och framåt om oegentligheter vad rör fakturering från Busslink?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  5)
  Kerstin Pettersson (V) frågade:

   

  Kommer de som fyller 75 år under 2009, och som i enlighet med regelboken för husläkare ska kallas till hälsosamtal under 2009, men som av olika anledningar inte kallas i år, att istället kallas år 2010?

   

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (KD)

   

   

  6)
  Mikael Sundesten (S) frågade:

   

  Från och med 1 januari kommer det att bli möjligt att lista sig på någon av de tre barnläkare som finns inom ramen för Vårdval Stockholm. Kommer det då att finnas information på Vårdguiden om var dessa tre barnläkare finns?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

  7)
  Gunilla Roxby Cromvall (V) frågade:

   

  Tänker du verka för att biltrafiken på Hamngatan begränsas eller på annat sätt vidta åtgärder för att förbättra bussförarnas arbetssituation under den tid som bygget av Spårväg City pågår?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  8)
  Curt Hansson (S) frågade:

   

  Finns det nu en åtgärds- och tidplan för påbörjad avsunkifiering av Slussens bussterminal?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  9)
  Dag Larsson (S) frågade:

   

  Kan du garantera att Lättakuterna kommer att starta under 2010?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

   

Besvarande av interpellationer

 1. 29.
  Bordlagd interpellation 2009:44 av Johan Sjölander (S) om informell politisk styrning i produktionsutskottetLS 0909-0719

  Interpellation 2009:44

  Interpellationssvar 2009:44

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 30.
  Interpellation 2009:47 av Ingela Nylund Watz (S) om landstingets roll i kulturpolitikenLS 0910-0840

  Interpellation 2009:47

  Interpellationssvar 2009:47

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 31.
  Interpellation 2009:48 av Raymond Wigg (MP) om landstingets miljöprogramLS 0910-0841

  Interpellation 2009:48

  Interpellationssvar 2009:48

  Interpellationen bordlades

   

 4. 32.
  Interpellation 2009:49 av Lena-Maj Anding (MP) om villkoren i landstingets avtal med kiropraktorerLS 0910-0842

  Interpellation 2009:49

  Interpellationssvar 2009:49

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 34.
  Interpellation 2009:51 av Lena-Maj Anding (MP) om tillgänglighet i vården för personer med känslighet för elektromagnetisk strålning/elektromagnetiska fältLS 0910-0844

  Interpellation 2009:51

  Interpellationssvar 2009:51

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Tilläggsärenden

 1. 35.
  Anmälan av Norrtälje kommuns beslut om antagande av nya styrdokument för TioHundraprojektet innehållande förbundsordning, ägardirektiv, bolagsordning samt reglemente för gemensam nämndLS 0911-0998

  Anmälan lades till handlingarna

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 36.
  Interpellation 2009:52 av Birgitta Sevefjord (V) om utökat stöd till rehabilitering av tortyrofferLS 0912-1019

  Interpellation 2009:52

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 2. 37.
  Interpellation 2009:53 av Lena-Maj Anding (MP) om psykospatienters rätt till stöd för livsstilsförändringarLS 0912-1020

  Interpellation 2009:53

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 3. 38.
  Interpellation 2009:54 av Jakob Dencker (MP) om alarmerande hög frekvens av autism bland somaliska barnLS 0912-1021

  Interpellation 2009:54

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

Senast uppdaterad:
2009-12-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet