Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 7 juni 2005 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 7 juni 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 07 juni 2005
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden förläggs till kl 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet.

Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88,0 Mhz, 88,9 Mhz, 91,7 Mhz, 94,2 Mhz, 99,9 Mhz, 101,4 Mhz, 104,1 Mhz och 107,8 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
Info om ärendena:
Monica Spovér, tfn 08-737 41 14

 
Bilagor som inte finns i elektronisk form:
E-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Föredragningslista
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Föredragningslista

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

 1. 4.
  Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning (förslag 70)LS 0310-2550 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 5.
  Överenskommelse med Stockholms kommun i anledning av principöverenskommelse om finansiering av Citybanan (förslag 71)LS 0504-0612 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 6.
  Slutrapport från Södertäljeprojektet – Den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje (förslag 72)LS 0405-1036 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 7.
  Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting (förslag 73)LS 0403-0592landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 8.
  Motion 1999:10 av Paul Lappalainen m fl (mp) om införandet av en klausul mot diskriminering i offentliga upphandlingar – ett konkret verktyg för både jämställdhet och integration (förslag 74) LS 9904-0239 landstingsstyrelsens förslag
 2. 9.
  Motion 2001:15 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om möjligheterna att erbjuda vård till patienter som betalas med försäkringar eller annan privat finansiering (förslag 75)LS 0104-0220 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius (mp)

 1. 10.
  Motion 2002:11 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om policy för exponering av elektriska fält samt motion 2003:65 av Mikael Freimuth (m) om förbättrad vård för elöverkänsliga (förslag 76)LS 0209-0379, LS 0310-2606

  landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 11.
  Motion 2002:19 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) och 2003:15 av Maria Wallhager (fp) om utökad nattrafik på pendeltågen (förslag 77)LS 0210-0435, LS 0302-0729 landstingsstyrelsens förslag
 2. 12.
  Motion 2003:20 av Lars B Strand och Maria Wallhager (fp) om byggandet av Tvärbanans Älvsjögren (förslag 78)LS 0302-0734landstingsstyrelsens förslag
 3. 13.
  Motion 2004:33 av Bo Lagerquist och Margareta Blombäck (fp) om inrättande av ett forskningscenter inom området transportfordon och logistik (förslag 79)LS 0409-1725 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 14.
  Motion 2003:60 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om jämförelser av sjukvården mellan olika delar av Stockholms län (förslag 80)LS 0309-2411 landstingsstyrelsens förslag
 2. 15.
  Motion 2004:31 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om kultur som hälsobringare inom sjukvården (förslag 81)LS 0406-1227 landstingsstyrelsens förslag
 3. 16.
  Motion 2004:32 av Curt Linderoth och Christer G Wennerholm (m) om förebyggande av demenssjukdom, speciellt Alzheimers sjukdom (förslag 82)LS 0409-1724 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 17.
  Motioner 2002:26 av Birgitta Rydberg m fl (fp), 2003:8 av Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m) och 2003:27 av Olov Lindquist (fp) om utbyggnad och utveckling av förlossnings- och neonatalvården i Stockholms län (förslag 83)LS 0212-0567, LS 0301-0126, LS 0303-1151 landstingsstyrelsens förslag
 2. 18.
  Motion 2003:5 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att inrätta en äldrepsykiatrisk enhet i norra länsdelen (förslag 84)LS 0301-0125 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 19.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 85)LS 0504-0748, LS 0505-0800 Förslaget
 2. 20.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 86)Förslaget

Nya motioner

 1. 21.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 22.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 23.
  Bordlagd interpellation 2005:24 av Pia Lidwall (kd) om pappagrupper LS 0503-0414 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 24.
  Bordlagd interpellation 2005:25 av Pia Lidwall (kd) om vård till kvinnor LS 0503-0416 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 25.
  Interpellation 2005:37 av Olov Lindquist (fp) om standarden på bussarna i SödertäljeLS 0505-0784 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 26.
  Interpellation 2005:38 av Lars Joakim Lundquist (m) om organdonationer LS 0505-0785 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 27.
  Interpellation 2005:39 av Carin Håkansson (fp) om att följa upp antalet besök hos läkare LS 0505-0786 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 28.
  Interpellation 2005:40 av Lars B Strand (fp) om fortsatt stöd från landstinget till Tolvan i Haninge LS 0505-0787 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 29.
  Interpellation 2005:41 av Gunilla Thorsson (fp) om risk för inställda operationer på Ortopediska Huset LS 0505-0788 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 30.
  Interpellation 2005:42 av Inga-Britt Backlund (kd) om kvaliteten inom sjukvården LS 0505-0789 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 31.
  Interpellation 2005:43 av Anita Hagelbeck (fp) om hjälp till tsunamidrabbade LS 0505-0790 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

 1. 32.
  Följande tilläggsärenden

Anmälan av interpellationer

 1. 33.
  Interpellation 2005:44 av Christer G Wennerholm (m) om cancervården LS 0506-1014 Interpellationen
 2. 34.
  Interpellation 2005:45 av av Birgitta Rydberg (fp) om otillgänglig vårdLS 0506-1017 Interpellationen
 3. 35.
  Interpellation 2005:46 av Stig Nyman (kd) om Äldrecentral i SolnaLS 0506-1019 Interpellationen
 4. 36.
  Interpellation 2005:47 av Christer G Wennerholm (m) om psykiatriska vårdenLS 0506-1021 Interpellationen
 5. 37.
  Interpellation 2005:48 av Anita Hagelbeck (fp) om resurser för vård av barn med diabetesLS 0506-1023 Interpellationen
 6. 38.
  Interpellation 2005:49 av Staffan Sjödén (m) om att upphandling av circumcisioner inte genomfördes i konkurrensLS 0506-1026 Interpellationen
 7. 39.
  Interpellation 2005:50 av Andres Käärik (fp) om utbildning för andra specialistläkare till allmänläkareLS 0506-1029Interpellationen
 8. 40.
  Interpellation 2005:51 av Pia Lidwall (kd) om framtida samarbete mellan SOS-alarm och Vårdguiden på telefonLS 0506-1032 Interpellationen
 9. 41.
  Interpellation 2005:52 av Marianne Watz (m) om vård och organdonationLS 0506-1034 Interpellationen
 10. 42.
  Interpellation 2005:53 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om användningen av implanterbara defibrillatorer i Stockholms länLS 0506-1018 Interpellationen
 11. 43.
  Interpellation 2005:54 av Inga-Britt Backlund (kd) om invandrare med demenssjukdomLS 0506-1020 Interpellationen
 12. 44.
  Interpellation 2005:55 av Margareta Cederfelt (m) om valfrihet inom barntandvårdenLS 0506-1022 Interpellationen
 13. 45.
  Interpellation 2005:56 av Margareta Cederfelt (m) om kampanj för bättre tandhälsa bland barn och ungdomarLS 0506-1024 Interpellationen
 14. 46.
  Interpellation 2005:57 av Staffan Sjödén (m) om passagerares säkerhetLS 0506-1025 Interpellationen
 15. 47.
  Interpellation 2005:58 av Olov Lindquist (fp) om utredningen om pendeltågstrafik till HölöLS 0506-1027 Interpellationen
 16. 48.
  Interpellation 2005:59 av Åke Holmström (kd) om alkolås på bussarLS 0506-1028 Interpellationen
 17. 49.
  Interpellation 2005:60 av Janne Stefanson (kd) om sjukresorLS 0506-1030 Interpellationen
 18. 50.
  Interpellation 2005:62 av Stig Nyman (kd) om personalrekryteringLS 0506-1033 Interpellationen
 19. 51.
  Interpellation 2005:61 av Lennart Rohdin (fp) om vad landstinget gör för NynäshamnLS 0506-1031 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 7 juni 2005

Landstingsfullmäktige den 7 juni 2005

 

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Föredragningslista
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning (förslag 70)LS 0310-2550
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Överenskommelse med Stockholms kommun i anledning av principöverenskommelse om finansiering av Citybanan (förslag 71)LS 0504-0612

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet med följande motivering ”att ärendet återremitteras för att ta fram en mer genomarbetad och realistisk kalkyl för kostnaderna för projektet så att en bedömning kan göras om statens ev utökade åtagande och finansieringsgraden för Stockholms stad, i synnerhet som föreliggande förslag till avtal har som villkor att principöverenskommelsen blir slutligt gällande”

 3. 6.
  Slutrapport från Södertäljeprojektet – Den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje (förslag 72)LS 0405-1036

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

  M-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med det som lagts i landstingsstyrelsen

 4. 7.
  Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting (förslag 73)LS 0403-0592
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

Motioner

 1. 8.
  Motion 1999:10 av Paul Lappalainen m fl (mp) om införandet av en klausul mot diskriminering i offentliga upphandlingar – ett konkret verktyg för både jämställdhet och integration (förslag 74) LS 9904-0239

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 2. 9.
  Motion 2001:15 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om möjligheterna att erbjuda vård till patienter som betalas med försäkringar eller annan privat finansiering (förslag 75)LS 0104-0220
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 3. 10.
  Motion 2002:11 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om policy för exponering av elektriska fält samt motion 2003:65 av Mikael Freimuth (m) om förbättrad vård för elöverkänsliga (förslag 76)LS 0209-0379, LS 0310-2606
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 4. 11.
  Motion 2002:19 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) och 2003:15 av Maria Wallhager (fp) om utökad nattrafik på pendeltågen (förslag 77)LS 0210-0435, LS 0302-0729
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 5. 12.
  Motion 2003:20 av Lars B Strand och Maria Wallhager (fp) om byggandet av Tvärbanans Älvsjögren (förslag 78)LS 0302-0734
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 6. 14.
  Motion 2003:60 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om jämförelser av sjukvården mellan olika delar av Stockholms län (förslag 80)LS 0309-2411
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 7. 15.
  Motion 2004:31 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om kultur som hälsobringare inom sjukvården (förslag 81)LS 0406-1227
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 8. 16.
  Motion 2004:32 av Curt Linderoth och Christer G Wennerholm (m) om förebyggande av demenssjukdom, speciellt Alzheimers sjukdom (förslag 82)LS 0409-1724
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 9. 17.
  Motioner 2002:26 av Birgitta Rydberg m fl (fp), 2003:8 av Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m) och 2003:27 av Olov Lindquist (fp) om utbyggnad och utveckling av förlossnings- och neonatalvården i Stockholms län (förslag 83)LS 0212-0567, LS 0301-0126, LS 0303-1151
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 10. 18.
  Motion 2003:5 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att inrätta en äldrepsykiatrisk enhet i norra länsdelen (förslag 84)LS 0301-0125
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 19.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 85)LS 0504-0748, LS 0505-0800

  Förslaget

   

  Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag

 2. 20.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 86)

  Förslaget

   

  Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 21.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2005:24 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om bättre vård för kvinnor
  LS 0506-1086

  Motionen

  Motion 2005:25 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att utveckla primärvården
  LS 0506-1089

  Motionen

  Motion 2005:26 av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om en bättre personalpolitik i Stockholms läns landsting
  LS 0506-1090

  Motionen

  Motion 2005:27 av Gunilla Helmerson (m) om ersättning till blodgivare i form av rabattkort till SL
  LS 0506-1091

  Motionen

Frågor

 1. 22.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

  1)
  Christer G Wennerholm (m) frågade:

  Anser du som ansvarigt landstingsråd att det exempel på cancervård som redovisats i SvD nyligen är ett exempel på värdig cancervård?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros

  2)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

  Tycker du att det är en väl utformad kampanj med den inriktning som landstingets tidningsbilaga i DN respektive SvD fått om sjukvården när bilagan inte alls informerar om att invånaren i första hand bör vända sig till husläkarmottagning eller vårdcentral?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz

  3)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Är du lika säker idag på att det inte finns några som helst ambitioner att dra ner på ambitionerna beträffande värdedialogen, som du var i mitten på mars?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros

  4)
  Boris von Uexküll (m) frågade:

  Sjukvårdsminister Ylva Johansson anser inte att SvD:s redovisade exempel om cancervården i SLL är försvarligt. Jag instämmer. Delar sjukvårdslandstingsrådet ministerns bedömning?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros

  5)
  Lars B Strand (fp) frågade:

  Tycker du att det är rimligt att dra ned antalet sjukgymnaster på Akleja sjukgymnastik när det är långa väntetider till sjukgymnastik för neurologiskt sjuka?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros

  6)
  Janne Stefanson (kd) frågade:

  Kommer DHR:s kritik att föranleda någon särskild utredning om färdtjänstens brister?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner

  7)
  Gunilla Helmerson (m) frågade:

  Är du beredd att se till att snabba och omedelbara åtgärder vidtas avseende tillgängligheten så att bl.a. Huddingeborna får en god tillgång till hälso- och sjukvård på sina vårdcentraler?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros

  8)
  Bo Johansson (fp) frågade:

  Är du beredd att verka för inrättande av en busslinje som trafikerar sträckan Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och Närakuten på Löwenströmska?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner

  9)
  Olle Reichenberg (m) frågade:

  Bedömer finanslandstingsrådet att ytterligare besparingar krävs för att nå budgeterade mål beträffande antalet årsarbetare?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz

  10)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

  Kommer du att verka för att regler införs för uthyrning till marknadsmässiga hyror av och för besittningsskyddet i Skärgårdsstiftelsens fastigheter i skärgården?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Dag Larsson

  11)
  Curt Linderoth (m) frågade:

  Gäller valfrihet inte längre medborgare över 65 år och som är i behov av geriatrisk vård?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros

Besvarande av interpellationer

 1. 23.
  Bordlagd interpellation 2005:24 av Pia Lidwall (kd) om pappagrupper LS 0503-0414

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 24.
  Bordlagd interpellation 2005:25 av Pia Lidwall (kd) om vård till kvinnor LS 0503-0416

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 25.
  Interpellation 2005:37 av Olov Lindquist (fp) om standarden på bussarna i SödertäljeLS 0505-0784

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 26.
  Interpellation 2005:38 av Lars Joakim Lundquist (m) om organdonationer LS 0505-0785

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 27.
  Interpellation 2005:39 av Carin Håkansson (fp) om att följa upp antalet besök hos läkare LS 0505-0786

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 28.
  Interpellation 2005:40 av Lars B Strand (fp) om fortsatt stöd från landstinget till Tolvan i Haninge LS 0505-0787

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 29.
  Interpellation 2005:41 av Gunilla Thorsson (fp) om risk för inställda operationer på Ortopediska Huset LS 0505-0788

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 30.
  Interpellation 2005:42 av Inga-Britt Backlund (kd) om kvaliteten inom sjukvården LS 0505-0789

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 31.
  Interpellation 2005:43 av Anita Hagelbeck (fp) om hjälp till tsunamidrabbade LS 0505-0790

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid nästa möte

 1. 33.
  Interpellation 2005:44 av Christer G Wennerholm (m) om cancervården LS 0506-1014
  Interpellationen
 2. 34.
  Interpellation 2005:45 av av Birgitta Rydberg (fp) om otillgänglig vårdLS 0506-1017
  Interpellationen
 3. 35.
  Interpellation 2005:46 av Stig Nyman (kd) om Äldrecentral i SolnaLS 0506-1019
  Interpellationen
 4. 36.
  Interpellation 2005:47 av Christer G Wennerholm (m) om psykiatriska vårdenLS 0506-1021
  Interpellationen
 5. 37.
  Interpellation 2005:48 av Anita Hagelbeck (fp) om resurser för vård av barn med diabetesLS 0506-1023
  Interpellationen
 6. 38.
  Interpellation 2005:49 av Staffan Sjödén (m) om att upphandling av circumcisioner inte genomfördes i konkurrensLS 0506-1026
  Interpellationen
 7. 39.
  Interpellation 2005:50 av Andres Käärik (fp) om utbildning för andra specialistläkare till allmänläkareLS 0506-1029
  Interpellationen
 8. 40.
  Interpellation 2005:51 av Pia Lidwall (kd) om framtida samarbete mellan SOS-alarm och Vårdguiden på telefonLS 0506-1032
  Interpellationen
 9. 41.
  Interpellation 2005:52 av Marianne Watz (m) om vård och organdonationLS 0506-1034
  Interpellationen
 10. 42.
  Interpellation 2005:53 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om användningen av implanterbara defibrillatorer i Stockholms länLS 0506-1018
  Interpellationen
 11. 43.
  Interpellation 2005:54 av Inga-Britt Backlund (kd) om invandrare med demenssjukdomLS 0506-1020
  Interpellationen
 12. 44.
  Interpellation 2005:55 av Margareta Cederfelt (m) om valfrihet inom barntandvårdenLS 0506-1022
  Interpellationen
 13. 45.
  Interpellation 2005:56 av Margareta Cederfelt (m) om kampanj för bättre tandhälsa bland barn och ungdomarLS 0506-1024
  Interpellationen
 14. 46.
  Interpellation 2005:57 av Staffan Sjödén (m) om passagerares säkerhetLS 0506-1025
  Interpellationen
 15. 47.
  Interpellation 2005:58 av Olov Lindquist (fp) om utredningen om pendeltågstrafik till HölöLS 0506-1027
  Interpellationen
 16. 48.
  Interpellation 2005:59 av Åke Holmström (kd) om alkolås på bussarLS 0506-1028
  Interpellationen
 17. 49.
  Interpellation 2005:60 av Janne Stefanson (kd) om sjukresorLS 0506-1030
  Interpellationen
 18. 50.
  Interpellation 2005:62 av Stig Nyman (kd) om personalrekryteringLS 0506-1033
  Interpellationen
 19. 51.
  Interpellation 2005:61 av Lennart Rohdin (fp) om vad landstinget gör för NynäshamnLS 0506-1031
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.