Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 7 april 2009 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 7 april 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 07 april 2009
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klocka 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstsingssalen i Landstingshuset, Hnatverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 1 efter Sofia Segergren (C) utse Mathias Steffens (C)
 2. 5.
  Anmälan av Patientnämndens årsrapport 2008LS 0903-0246

  Anmälan

   

 3. 6.
  Anmälan av landstingsstyrelsens redovisning av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2008 års budget – avrapportering årsbokslut 2008LS 0902 0166

  Anmälan

   

 4. 7.
  Anmälan av lägesredovisning för utvecklingen av den regionala kärnan FlemingsbergLS 0903-0219

  Anmälan

   

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 8.
  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2008 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 21)LS 0811-1021

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 9.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2008 samt ansvarsprövning (förslag 22)LS 0903-0262

  Förslaget

  Revisionsberättelserna

   

 3. 10.
  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2008 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 21)LS 0811-1021

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 11.
  Årsredovisning och revisionsberättelser 2006 för Samordningsförbunden i Södertälje och Botkyrka samt årsredovisningar och revisionsberättelser 2007 för Samordningsförbunden i Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge (förslag 23)LS 0810-0994

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 12.
  Fastställande av soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen (förslag 24)LS 0901-0012Landstingsstyrelsens förslag
 6. 13.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Södertälje sjukhus AB (förslag 25)LS 0901-0015

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 14.
  Reviderad plan för krishantering för Stockholms läns landsting samt plan för krisledningsnämnden inför extraordinära händelser (förslag 26)LS 0902-0185Landstingsstyrelsens förslag
 8. 15.
  Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms, Sörmlands och Västmanlands län, godkännande av avsiktsförklaring (förslag 27)LS 0902-0187

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD)

 1. 16.
  Överflyttning av ärenden från Centrum för folkhälsa till annan verksamhet i landstinget och till Karolinska Institutet med anledning av bildande av KFA (förslag 28)LS 0901-0102Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M)

 1. 17.
  Bildande av samordningsförbund för rehabilitering i Värmdö (förslag 29)LS 0902-0183Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP)

 1. 18.
  Motion 2008:19 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av hälsocentraler med förstärkt kompetens i hälsofrämjande arbete (förslag 30)LS 0805-0490Landstingsstyrelsens förslag
 2. 19.
  Motion 2008:21 av Raymond Wigg m fl (MP) om ohälsosamma transfetter (förslag 31)LS 0805-0493Landstingsstyrelsens förslag
 3. 20.
  Motion 2008:28 av Juan Carlos Cebrian m fl (S) om åtgärder för att förhindra självmord bland äldre människor (förslag 32)LS 0806-0587Landstingsstyrelsens förslag
 4. 21.
  Motion 2008:26 av Håkan Jörnehed m fl (V) om att landstinget ska erbjuda samtalsstöd för transpersoner (förslag 33)LS 0806-0591

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C)

 1. 22.
  Motion 2007:21 av Raymond Wigg m fl (MP) om en regional sårbarhetsplan (förslag 34)LS 0704-0416Landstingsstyrelsens förslag
 2. 23.
  Motion 2007:48 av Jan Strömdahl m fl (V) om vetenskaplig klimatpanel för Stockholmsregionen (förslag 35)LS 0712-1377

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 24.
  Valärenden (förslag 36)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 25.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 26.
  Mellan klockan 13.00 - 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 27.
  Bordlagd interpellation 2009:6 av Yvonne Blombäck (MP) om sittplatsgarantinLS 0902-0129

  Interpellation 2009:6

  Interpellationssvar 2009:6

   

 2. 28.
  Interpellation 2009:13 av Lars Dahlberg (S) om de nya pendeltågenLS 0903-0209

  Interpellation 2009:13

  Interpellationssvar 2009:13

   

 3. 29.
  Interpellation 2009:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att SL tar bort möjligheten att gå på bak på blåbussarnaLS 0903-0210

  Interpellation 2009:14

  Interpellationssvar 2009:14

   

 4. 30.
  Interpellation 2009:15 av Dag Larsson (S) om effekterna av Vårdval StockholmLS 0903-0211

  Interpellation 2009:15

  Interpellationssvar 2009:15

   

 5. 31.
  Interpellation 2009:16 av Juan Carlos Cebrian (S) om bristfällig vård för äldre multisjukaLS 0903-0212

  Interpellation 2009:16

  Interpellationssvar 2009:16

   

 6. 32.
  Interpellation 2009:17 av Peter Andersson (S) om ouppfyllda mål för hälso- och sjukvårdenLS 0903-0213

  Interpellation 2009:17

  Interpellationssvar 2009:17

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 33.
  Interpellation 2009:18 av Dag Larsson (S) om psykiatrins prestationerLS 0904-0305

  Interpellation 2009:18

   

 2. 34.
  Interpellation 2009:19 av Birgitta Sevefjord (V) om omhändertagande och insatser för personer med svår migränproblematikLS 0904-0306

  Interpellation 2009:19

   

 3. 35.
  Interpellation 2009:20 av Lena-Maj Anding (MP) om barns rätt till respektfullt bemötande i hälso- och sjukvårdenLS 0904-0307

  Interpellation 2009:20

   

 4. 36.
  Interpellation 2009:21 av Inger Ros (S) om ökad valfrihet för cancerpatienterLS 0904-0308

  Interpellation 2009:21

   

 5. 37.
  Interpellation 2009:22 av Johan Sjölander (S) om den borgerliga majoritetens misstankar vad beträffar prisdumpning mot ledningen för Karolinska universitetssjukhusetLS 0904-0309

  Interpellation 2009:22

   

 6. 38.
  Interpellation 2009:23 av Ann-Sofi Matthiesen (MP) om BB Stockholms möjligheter att söka auktorisationLS 0904-0310

  Interpellation 2009:23

   

 7. 39.
  Interpellation 2009:24 av Kristina Söderlund (S) om fotvård, kompetens och tillgänglighetLS 0904-0311

  Interpellation 2009:24

   

 8. 40.
  Interpellation 2009:25 av Lars Dahlberg (S) om ny kollektivtrafiklagstiftningLS 0904-0312

  Interpellation 2009:25

   

Senast uppdaterad:
2009-04-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 7 april 2009

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan av Patientnämndens årsrapport 2008LS 0903-0246

  Årsrapporten lades till handlingarna

   

 2. 6.
  Anmälan av landstingsstyrelsens redovisning av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2008 års budget – avrapportering årsbokslut 2008LS 0902 0166

   

  Fullmäktige beslutade att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna

   

 3. 7.
  Anmälan av lägesredovisning för utvecklingen av den regionala kärnan FlemingsbergLS 0903-0219

  Redovisningen lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 8.
  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2008 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 21)LS 0811-1021

  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige överlade i ärendet

   

 2. 9.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2008 samt ansvarsprövning (förslag 22)LS 0903-0262

  Beslut enligt: Förslaget

  Revisionsberättelserna

   

   

 3. 10.
  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2008 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 21)LS 0811-1021

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 4. 11.
  Årsredovisning och revisionsberättelser 2006 för Samordningsförbunden i Södertälje och Botkyrka samt årsredovisningar och revisionsberättelser 2007 för Samordningsförbunden i Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge (förslag 23)LS 0810-0994

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 12.
  Fastställande av soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen (förslag 24)LS 0901-0012

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 6. 13.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Södertälje sjukhus AB (förslag 25)LS 0901-0015

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 14.
  Reviderad plan för krishantering för Stockholms läns landsting samt plan för krisledningsnämnden inför extraordinära händelser (förslag 26)LS 0902-0185

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 8. 15.
  Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms, Sörmlands och Västmanlands län, godkännande av avsiktsförklaring (förslag 27)LS 0902-0187

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 9. 16.
  Överflyttning av ärenden från Centrum för folkhälsa till annan verksamhet i landstinget och till Karolinska Institutet med anledning av bildande av KFA (förslag 28)LS 0901-0102

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 10. 17.
  Bildande av samordningsförbund för rehabilitering i Värmdö (förslag 29)LS 0902-0183

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

 1. 18.
  Motion 2008:19 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av hälsocentraler med förstärkt kompetens i hälsofrämjande arbete (förslag 30)LS 0805-0490

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  MP och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 2. 19.
  Motion 2008:21 av Raymond Wigg m fl (MP) om ohälsosamma transfetter (förslag 31)LS 0805-0493

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 3. 20.
  Motion 2008:28 av Juan Carlos Cebrian m fl (S) om åtgärder för att förhindra självmord bland äldre människor (förslag 32)LS 0806-0587

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen och den andra att-satsen i motionen

   

 4. 21.
  Motion 2008:26 av Håkan Jörnehed m fl (V) om att landstinget ska erbjuda samtalsstöd för transpersoner (förslag 33)LS 0806-0591

  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bifalla motionen

   

 5. 22.
  Motion 2007:21 av Raymond Wigg m fl (MP) om en regional sårbarhetsplan (förslag 34)LS 0704-0416

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 6. 23.
  Motion 2007:48 av Jan Strömdahl m fl (V) om vetenskaplig klimatpanel för Stockholmsregionen (förslag 35)LS 0712-1377

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

Valärenden

 1. 24.
  Valärenden (förslag 36)

  Beslut valärenden

   

Nya motioner

 1. 25.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motioner anmäldes:

   

  Motion 2009:8 av Nanna Wikholm (S) om bättre zongränser i SL-trafiken 

  LS 0904-00327

  Motion 2009:8

   

  Motion 2009:9 av Dag Larsson m.fl. (S) om jämlik cancervård

  LS 0904-00328

  Motion 2009:9

   

  Motion 2009:10 av Lars Dahlberg (S) om höjd säkerhet i SL-trafiken

  LS 0904-00329

  Motion 2009:10

   

  Motion 2009:11 av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem

  LS 0904-0330

  Motion 2009:11

   

Frågor

 1. 26.
  Mellan klockan 13.00 - 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  1)

  Peter Andersson (S) frågade:

   

  Har du för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av personalens brev om att Vårdval Stockholm inte fungerar som överlämnades till södra sjukvårdsstyrelsen vid studiebesök på Forums vårdcentral den 12 mars?

   

  Frågan besvarades av ordföranden i Södra sjukvårdsstyrelsen Olof Lindquist (FP)

   

   

  2)
  Birgitta Sevefjord (V) frågade:

   

  Tänker du ta några initiativ från SLL till snabba lösningar så att barn inte ska behöva skuldsättas och dra på sig betalningsanmärkningar?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M):

   

   

  3)
  Raymond Wigg (MP) frågade:

   

  Är det Stockholms läns landsting som har lagt ned Psykoterapiinstitutet?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (FP)

   

   

  4)
  Birgitta Sevefjord (V) frågade:

   

  Är du beredd att ta initiativ till en frysning av landstingsrådens och gruppledarnas löner i Stockholms läns landsting?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M):

   

   

  5)
  Anders Johansson (S) frågade:

   

  Är du nöjd med landstingets insatser till Barnahuset i Norrort?

   

  Frågan besvarades av Olle Reichenberg (M)

   

   

  6)
  Mikael Sundesten (S) frågade:

   

  Ångrar du att majoriteten inte värnat familjecentralerna mot bakgrund av regeringens konstaterande att familjestödet är bäst i kommuner med familjecentraler?

   

  Frågan besvarades av Gunilla Helmerson (M)

   

   

  7)
  Tomas Rudin (S) frågade:

   

  Är du nöjd med beslutet att lägga ner majoriteten av de gamla närakuterna mot bakgrund av att patienterna nu istället vänder sig till akutmottagningarna på akutsjukhusen?

   

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (M)

   

   

  8)
  Inger Ros (S) frågade:

   

  Med anledning av Caremas stora kampanj till invånarna i Vårberg och Skärholmen med bland annat erbjudande om hälsocheck värd 250 kr om man listar sig på vårdcentralen: Är det rimligt att skattepengar går till dyra marknadsföringskampanjer istället för vård?

   

  Frågan besvarades av Marie Ljungberg Schött (M)

   

   

  9)
  Curt Hansson (S) frågade:

   

  Är landstingsrådet, liksom jag villig att, utifrån västkustens positiva erfarenheter av hänsynsområden i skärgården (s.k. tysta naturhamnar) utveckla sådana i vår vackra men ofta alltför bullriga skärgård?

   

  Frågan besvarades av Gustav Andersson (C)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 27.
  Bordlagd interpellation 2009:6 av Yvonne Blombäck (MP) om sittplatsgarantinLS 0902-0129

  Interpellation 2009:6

  Interpellationssvar 2009:6

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 28.
  Interpellation 2009:13 av Lars Dahlberg (S) om de nya pendeltågenLS 0903-0209

  Interpellation 2009:13

  Interpellationssvar 2009:13

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 29.
  Interpellation 2009:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att SL tar bort möjligheten att gå på bak på blåbussarnaLS 0903-0210

  Interpellation 2009:14

  Interpellationssvar 2009:14

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 30.
  Interpellation 2009:15 av Dag Larsson (S) om effekterna av Vårdval StockholmLS 0903-0211

  Interpellation 2009:15

  Interpellationssvar 2009:15

  Interpellationen bordlades

   

 5. 31.
  Interpellation 2009:16 av Juan Carlos Cebrian (S) om bristfällig vård för äldre multisjukaLS 0903-0212

  Interpellation 2009:16

  Interpellationssvar 2009:16

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 6. 32.
  Interpellation 2009:17 av Peter Andersson (S) om ouppfyllda mål för hälso- och sjukvårdenLS 0903-0213

  Interpellation 2009:17

  Interpellationssvar 2009:17

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 33.
  Interpellation 2009:18 av Dag Larsson (S) om psykiatrins prestationerLS 0904-0305

  Interpellation 2009:18

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 2. 34.
  Interpellation 2009:19 av Birgitta Sevefjord (V) om omhändertagande och insatser för personer med svår migränproblematikLS 0904-0306

  Interpellation 2009:19

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 3. 35.
  Interpellation 2009:20 av Lena-Maj Anding (MP) om barns rätt till respektfullt bemötande i hälso- och sjukvårdenLS 0904-0307

  Interpellation 2009:20

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 4. 36.
  Interpellation 2009:21 av Inger Ros (S) om ökad valfrihet för cancerpatienterLS 0904-0308

  Interpellation 2009:21

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 5. 37.
  Interpellation 2009:22 av Johan Sjölander (S) om den borgerliga majoritetens misstankar vad beträffar prisdumpning mot ledningen för Karolinska universitetssjukhusetLS 0904-0309

  Interpellation 2009:22

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 6. 38.
  Interpellation 2009:23 av Ann-Sofi Matthiesen (MP) om BB Stockholms möjligheter att söka auktorisationLS 0904-0310

  Interpellation 2009:23

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 7. 39.
  Interpellation 2009:24 av Kristina Söderlund (S) om fotvård, kompetens och tillgänglighetLS 0904-0311

  Interpellation 2009:24

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 8. 40.
  Interpellation 2009:25 av Lars Dahlberg (S) om ny kollektivtrafiklagstiftningLS 0904-0312

  Interpellation 2009:25

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

Senast uppdaterad:
2009-04-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet