Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 30 november 2010 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 30 november 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 30 november 2010
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Revisorernas novemberrapport till landstingsfullmäktigeLS 1011-0934

  Rapporten

   

Beslutsärenden

 1. 5.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2011 (förslag 82)LS 1011-0926

  Reviderat förslag

   

 2. 6.
  Annonsering av landstingsfullmäktige under 2011 (förslag 83) LS 1011-0927

  Förslaget

   

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M)

 1. 7.
  Fastställande av skattesats för 2011 (förslag 84)LS 1010-0768

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 8.
  Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting (förslag 85)LS 1011-0897

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 9.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 86)LS 1010-0784, 1005-0447

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 10.
  Månadsbokslut för september 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting (förslag 87)LS 1010-0809

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 11.
  Information avseende undertecknande av projektavtal inklusive finansiellt avslut av OPS-upphandlingen av Nya Karolinska Solna (förslag 88)LS 1008-0623

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 12.
  Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg (förslag 89)LS 1010-0766

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 13.
  Valärenden (förslag 90)

  Förslaget

   

Motioner

 1. 14.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 15.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 16.
  Interpellation 2010:33 av Dag Larsson (S) om nedskärningar av aferesbehandling på SödersjukhusetLS 1010-0786

  Interpellation 2010:33

  Interpellationssvar 2010:33

   

 2. 17.
  Interpellation 2010:34 av Håkan Jörnehed (V) om överbeläggningar och platsbrist på länets akutsjukhusLS 1011-0887

  Interpellation 2010:34

  Interpellationssvar 2010:34

   

Tilläggsärenden

Anmälningsärende

 1. 18.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets 6 efter Amir Adan (M) inkalla Kahin Ahmed (M) och till ny ersättare utse Carina Klevenvall (M), till ny ledamot i valkrets SV efter Catharina Elmsäter-Svärd (M) inkalla Magnus Widén (M) och till ny ersättare utse Christina Lindahl Nilsson (M), till ny ledamot i valkrets 5 efter Demba Bah (MP) inkalla Ann-Sofi Matthiesen (MP) och till ny ersättare utse Erik Malm (MP) samt till ny ledamot i valkrets NO efter Björn Sigurdsson (MP) inkalla Jacqueline Bouvin (MP) och till ny ersättare utse Mikael Adersteg (MP)
Senast uppdaterad:
2010-11-26
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om besluten den 30 november 2010

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Revisorernas novemberrapport till landstingsfullmäktigeLS 1011-0934

  Rapporten

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 5.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2011 (förslag 82)LS 1011-0926

  Fullmäktige beslutade

   

  att fastställa dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2011 enligt följande:

   

  18 januari, 22 mars, 3 maj, 14-15 juni (budgetsammanträde), 13 september, 11 oktober, 15 november samt 6 december.

   

 2. 6.
  Annonsering av landstingsfullmäktige under 2011 (förslag 83) LS 1011-0927

  Fullmäktige beslutade enligt: Förslaget

   

 3. 7.
  Fastställande av skattesats för 2011 (förslag 84)LS 1010-0768

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sina förslag i landstingsstyrelsen

   

 4. 8.
  Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting (förslag 85)LS 1011-0897

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, MP- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut

   

 5. 9.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 86)LS 1010-0784, 1005-0447

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 10.
  Månadsbokslut för september 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting (förslag 87)LS 1010-0809

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 11.
  Information avseende undertecknande av projektavtal inklusive finansiellt avslut av OPS-upphandlingen av Nya Karolinska Solna (förslag 88)LS 1008-0623

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 8. 12.
  Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg (förslag 89)LS 1010-0766

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 13.
  Valärenden (förslag 90)

   

  Fullmäktiges beslut

   

Motioner

 1. 14.
  Anmälan av motioner

   

  Inga nya motioner anmäldes

   

Frågor

 1. 15.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor ställdes och besvarades:

   

  1)
  Från Ilija Batljan (S) frågade:

   

  Mot bakgrund av att Stockholms läns landsting i dagsläget är långt ifrån att klara kraven för kömiljarden: anser du att arbetet med att korta vårdköerna varit framgångsrikt?

   

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (M)

   

  2)
  Yvonne Blombäck (MP) frågade:

   

  Är du beredd att vidta kraftåtgärder gentemot företaget som ska sköta SL:s hissar och rulltrappor?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  3)
  Håkan Jörnehed (V) frågade:

   

  Anser du att reglerna för överlåtelse av ersättningsetableringar bör ändras då det visat sig att de diskriminerar gravida kvinnliga köpare?

   

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (M)

   

  4)
  Helene Hellmark Knutsson (S) frågade:

   

  Tänker du att uppvakta regeringen/infrastrukturministern och protestera mot att Trafikverket inte ges förutsättningar för att skapa ens en dräglig punktlighet för pendeltågen?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  5)
  Annika Hjelm (MP) frågade:

   

  Är det inte krav på att bussarna ska ha vinterdäck?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

  6)
  Kerstin Pettersson (V) frågade:

   

  Är du nöjd med att 41 procent av alla 75-åringar fått erbjudande om hälsosamtal per den sista oktober detta år?

   

  Frågan besvarades av Stig Nyman (KD)

   

  7)
  Ilija Batljan (S) frågade:

   

  Kommer du att kräva att regeringen ska återbetala de 700 miljoner kronor av trängselskatteintäkterna till Stockholmsregionen plus ränta som ännu inte gått tillbaka till Stockholmsregionen?

   

  Frågan besvarades av Torbjörn Rosdahl (M)

   

  8)
  Birgitta Sevefjord (V) frågade:

   

  Avser du att vidta åtgärder för att de svårast sjuka barnen på Sachsska och Astrid Lindgrens Barnsjukhus inte ska komma i kläm på grund av vårdgarantin?

   

  Frågan besvarades av Gunilla Helmerson (M)

   

  9)
  Dag Larsson (S) frågade:

   

  Mot bakgrund av att den borgerliga majoritetens budget för 2011 anger att den basala hemsjukvården kan bli aktuell för en upphandling: betyder detta att det nu är inaktuellt att inleda en diskussion med KSL om en överföring av ansvaret för hemsjukvården till kommunerna?

   

  Frågan besvarades av Stig Nyman (KD)

   

  10)
  Anna Kettner (S) frågade:

   

  Mot bakgrund av incidenten i Rinkeby nyligen då väktare under över en halvtimme tvingades argumentera med 112 för att rekvirera ambulans till en svårt misshandlad man: kommer du att vidta åtgärder för att se till att alla länets invånare kan vara trygga i att ambulansen kommer när behov finns?

   

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (M)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 16.
  Interpellation 2010:33 av Dag Larsson (S) om nedskärningar av aferesbehandling på SödersjukhusetLS 1010-0786

  Interpellation 2010:33

  Interpellationssvar 2010:33

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 17.
  Interpellation 2010:34 av Håkan Jörnehed (V) om överbeläggningar och platsbrist på länets akutsjukhusLS 1011-0887

  Interpellation 2010:34

  Interpellationssvar 2010:34

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Tilläggsärenden

 1. 18.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets 6 efter Amir Adan (M) inkalla Kahin Ahmed (M) och till ny ersättare utse Carina Klevenvall (M), till ny ledamot i valkrets SV efter Catharina Elmsäter-Svärd (M) inkalla Magnus Widén (M) och till ny ersättare utse Christina Lindahl Nilsson (M), till ny ledamot i valkrets 5 efter Demba Bah (MP) inkalla Ann-Sofi Matthiesen (MP) och till ny ersättare utse Erik Malm (MP) samt till ny ledamot i valkrets NO efter Björn Sigurdsson (MP) inkalla Jacqueline Bouvin (MP) och till ny ersättare utse Mikael Adersteg (MP)

   

  Anmälan lades till handlingarna

   

Senast uppdaterad:
2010-11-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet