Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 24-25 november 2009

Landstingsfullmäktige den 24-25 november 2009

Dag:
Tisdag den 24 november 2009
Tid:
09:30
Sammanträdet inleds den 24 november och fortsätter den 25 november. Båda dagarna börjar sammanträden klocka 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstsingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ledamot i valkrets NV efter Eva Hellroth (M) inkalla Cecilia Löfgreen (M) och till ny ersättare utse Inez Kapborg (M)LS 0911-0965

Beslutsärenden

 1. 5.
  Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014 (förslag 87)LS 0910-0883

  Hela budgetförslaget

  Reviderade sidor se nedan

   

  Förslaget uppdelat

   

  Landstingsstyrelsens förslag

  Reviderade sid 1 och 2

  Bilaga 1 Landstingsstyrelsens budgetförslag

  Reviderade sid 13, 14, 16 och 70

  Bilaga 2 Protokoll från revisionens budgetberedning

  Bilaga 3 Socilademokraternas förslag till budget

  Reviderade sid 6, 7 och 75

  Bilaga 4 Vänsterpartiets förslag till budget

  Reviderad sida 46

  Bilaga 5 Miljöpartiets förslag till budget

  Reviderade sid 96 och 117

  Bilaga 6 Landstingsdirektörens PM

  Bilaga 7 Utdrag ur minnesanteckningar från Centrala samverkansgruppen

   

  Budgeten behandlas i följande ordning:

   

  Dag 1 - den 24 november 2009 - behandlas:
  Allmänpolitisk debatt
  Valärenden
  AB Storstockholms Lokaltrafik
  Färdtjänstnämnden
  Waxholms Ångfartygs AB
  Regionplanenämnden
  Kulturnämnden
  Revisorskollegiet

   

  Dag 2 - den 25 november 2009 - behandlas:
  Hälso- och sjukvårdsnämnden inkl. tandvård
  Patientnämnden
  Landstingsstyrelsen/finansiering inkl ägar-, investerings-, miljö- och personalfrågor

   

Valärenden

 1. 6.
  Valärenden (förslag 88)0909-0770 m fl

  Förslaget

   

Senast uppdaterad:
2009-11-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen