Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 23-24 november 2004 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 23-24 november 2004 med tillägg

Dag:
Tisdag den 23 november 2004
Tid:
09:30 - 00:00
Börjar tisdagen den 23 november och fortsätter onsdagen den 24 november 2004. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:

Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ersättare i valkrets SO efter Åsa Westlund (s) utse Nathalie Sail (s) och till till ny ersättare i valkrets NO efter Dick Dernhagen (mp) utse Dan Westin (mp)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 5.
  Delårsbokslut 2004 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 101) LS 0406-1151landstingsstyrelsens förslag
 2. 6.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2005 och plan för åren 2006-2007 samt investeringsplan 2005-2009 (förslag 102)Budgeten behandlas i följande ordning:

  Dag 1 - den 23 november 2004
  Allmänpolitisk debatt
  Trafik (SL, Färdtjänstnämnden och WÅAB)
  Regionplane- och trafiknämnden
  Kulturnämnden
  Revisorskollegiet
  Valärenden

  Dag 2 - den 24 november 2004
  Sjukvård inkl tandvård
  Landstingsstyrelsen: inkl personalfrågor, ägarfrågor, finansiering och investering samt miljöfrågor
  Patientnämnden

  Överenskommelse om debattregler under budgetmötet 23-24 november 2004

  Hela landstingsstyrelsens förslag

  Förslaget uppdelat

  Landstingsstyrelsens beslutsförslag

  Bilaga 1 Landstingsrådsberedningens förslag

  Bilaga 2 landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 MBL-protokoll

  Bilaga 4 Skrivelse från HSO

  Reservationer

  Moderaternas förslag

  Folkpartiets förslag

  Kristdemokraternas förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 7.
  Bordlagd motion av Sten Erson-Wester (kd) om ökade trygghetsskapande åtgärder i form av ett trygghetspaket för kollektivtrafiken landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 8.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 103)Förslag

Nya motioner

 1. 9.
  Anmälan av motionerFöljande motion anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2004:41 av Olle Reichenberg (m) om kvalitetsarbete i primärvården
  LS 0411-2130

  Motionen

Anmälningsärenden

 1. 10.
  Revisorernas höstrapport till landstingsfullmäktige 2004LS 0411-2033Rapporten

Anmälan av nya interpellationer

 1. 11.
  Interpellation 2004:64 av Aram El Khoury (kd) om prövning av systemet med SMS och elektronisk post för att kalla blodgivare inom Stockholms läns landsting i en akut större krissituationLS 0411-2107Interpellationen
 2. 12.
  Interpellation 2004:65 av Lennart Kalderén (m) om vårdcentralers tillgänglighetLS 0411-2106Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF den 23-24 november 2004

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ersättare i valkrets SO efter Åsa Westlund (s) utse Nathalie Sail (s) och till till ny ersättare i valkrets NO efter Dick Dernhagen (mp) utse Dan Westin (mp)

Beslutsärenden

 1. 5.
  Delårsbokslut 2004 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 101) LS 0406-1151

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag 

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 2. 6.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2005 och plan för åren 2006-2007 samt investeringsplan 2005-2009 (förslag 102)

  Budgeten behandlas i följande ordning:

  Dag 1 - den 23 november 2004
  Allmänpolitisk debatt
  Trafik (SL, Färdtjänstnämnden och WÅAB)
  Regionplane- och trafiknämnden
  Kulturnämnden
  Revisorskollegiet
  Valärenden

  Dag 2 - den 24 november 2004
  Sjukvård inkl tandvård
  Landstingsstyrelsen: inkl personalfrågor, ägarfrågor, finansiering och investering samt miljöfrågor
  Patientnämnden

  Överenskommelse om debattregler under budgetmötet 23-24 november 2004

  Hela landstingsstyrelsens förslag

  Förslaget uppdelat

  Landstingsstyrelsens beslutsförslag

  Bilaga 1 Landstingsrådsberedningens förslag

  Bilaga 2 landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 3 MBL-protokoll

  Bilaga 4 Skrivelse från HSO

  Reservationer

  Moderaternas förslag

  Folkpartiets förslag

  Kristdemokraternas förslag

   

  Beslut om budget publiceras efter att protokollet blivit justerat
  den 8 december 2004. (Se beslutsprotokollet)

 3. 7.
  Bordlagd motion av Sten Erson-Wester (kd) om ökade trygghetsskapande åtgärder i form av ett trygghetspaket för kollektivtrafiken

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

Valärenden

 1. 8.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 103)

  Förslag

   

  Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 9.
  Anmälan av motioner

   

Anmälningsärenden

 1. 10.
  Revisorernas höstrapport till landstingsfullmäktige 2004LS 0411-2033
  Rapporten

Anmälan av nya interpellationer

 1. 11.
  Interpellation 2004:64 av Aram El Khoury (kd) om prövning av systemet med SMS och elektronisk post för att kalla blodgivare inom Stockholms läns landsting i en akut större krissituationLS 0411-2107
  Interpellationen
 2. 12.
  Interpellation 2004:65 av Lennart Kalderén (m) om vårdcentralers tillgänglighetLS 0411-2106
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.