Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 22-23 november 2005 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 22-23 november 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 22 november 2005
Tid:
09:30 - 00:00
Börjar klockan 09.30 båda dagarna.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet.
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88,0 Mhz, 88,9 Mhz, 91,7 Mhz, 94,2 Mhz, 99,9 Mhz, 101,4 Mhz, 104,1 Mhz och 107,8 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:

Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:

Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:

e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Föredragningslista
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Anmälan av interpellationer

Föredragningslista

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets NO efter Christina Andersson (fp) inkalla Caroline Åkerhielm (fp) och till ny ersättare utse Lars Tunberg (fp), till ny ersättare i valkrets NV efter Annette Nylund (s) utse Bo Johansson (s), till ny ersättare i valkrets SO efter Lovisa Arvidsson (s) utse Leif Kjellstrand (s), till ny ersättare i valkrets SV efter Ewy Gaude (s) utse Johan Järvklo (s) och till ny ersättare i valkrets O efter Sunhild Dietrich (mp) utse Mikael Carlsson (mp)
 2. 5.
  Revisorernas höstrapport till landstingsfullmäktige 2005LS 0511-1929 Revisorernas höstrapport

  Bilagorna 1-6 till rapport över löpande granskning av intern kontroll 2005 Landstingsstyrelsen.

Beslutsärenden

 1. 6.
  Fastställande av sammanträdesdag för landstingsfullmäktige i november 2006(förslag 132)LS 0509-1628 Förslaget

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 7.
  Delårsbokslut per den 31 augusti 2005 och prognos för 2005 (förslag 133)LS 0506-1119 landstingsstyrelsens förslag
 2. 8.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2006 och plan för åren 2007-2008 samt investeringsbudget för 2006 och plan för 2007-2010 (förslag 134)LS 0504-0744 Hela landstingsstyrelsens förslag

  Budgeten behandlas i följande ordning:

  Dag 1 - den 22 november 2005
  Allmänpolitisk debatt
  Sjukvård inkl tandvård
  Revisorskollegiet
  Valärenden

  Dag 2 - den 23 november 2005
  Trafik (SL, Färdtjänstnämnden och WÅAB)
  Regionplane- och trafiknämnden
  Kulturnämnden
  Landstingsstyrelsen: inkl personalfrågor, ägarfrågor, finansiering och investering
  Patientnämnden

  Överenskommelseom debattregler under budgetmötet den 22-23 november 2005

  Förslaget uppdelat

  Landstingsstyrelsens beslutsförslag

  Bilaga 1 Budgetdelen

  Bilaga 2 Minnesanteckningar från samverkansmöte med handikapp- och pensionärsorganisationerna

  Bilaga 3 CBG-protokoll

  Bilaga 4 landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 5 Skrivelse från handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i landstingsstyrelsens samverkansråd

  Reservationer

  Bilaga 6 Moderaternas budgetförslag

  Bilaga 7 Folkpartiets budgetförslag

  Bilaga 8 Kristdemokraternas budgetförslag

Valärenden

 1. 9.
  Val av nämndemän till Länsrätten i Stockholms län, Migrationsdomstolen(förslag 135) LS 0504-0760 Förslaget
 2. 10.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 136) LS 0509-1533Förslaget

Nya motioner

 1. 11.
  Anmälan av motioner

Anmälan av interpellationer

 1. 12.
  Interpellation 2005:79 av Lennart Kalderén (m) om att Banverket måste kompensera SL:s resenärerLS 0511-2015 Interpellationen
 2. 13.
  Interpellation 2005:80 av Staffan Sjödén (m) om att nyinköpta övervakningskameror på pendeltågen inte fungerarLS 0511-2016 Interpellationen
 3. 14.
  Interpellation 2005:81 av Inga-Britt Backlund (kd) om unga och alkoholberoendeLS 0511-2017 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 22-23 november 2005

Landstingsfullmäktige den 22-23 november 2005

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Föredragningslista
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 6.
  Fastställande av sammanträdesdag för landstingsfullmäktige i november 2006(förslag 132)LS 0509-1628
  Beslut: enligt Förslaget
 2. 7.
  Delårsbokslut per den 31 augusti 2005 och prognos för 2005 (förslag 133)LS 0506-1119

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 3. 8.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2006 och plan för åren 2007-2008 samt investeringsbudget för 2006 och plan för 2007-2010 (förslag 134)LS 0504-0744
  Hela landstingsstyrelsens förslag

  Budgeten behandlas i följande ordning:

  Dag 1 - den 22 november 2005
  Allmänpolitisk debatt
  Sjukvård inkl tandvård
  Revisorskollegiet
  Valärenden

  Dag 2 - den 23 november 2005
  Trafik (SL, Färdtjänstnämnden och WÅAB)
  Regionplane- och trafiknämnden
  Kulturnämnden
  Landstingsstyrelsen: inkl personalfrågor, ägarfrågor, finansiering och investering
  Patientnämnden

  Överenskommelseom debattregler under budgetmötet den 22-23 november 2005

  Förslaget uppdelat

  Landstingsstyrelsens beslutsförslag

  Bilaga 1 Budgetdelen

  Bilaga 2 Minnesanteckningar från samverkansmöte med handikapp- och pensionärsorganisationerna

  Bilaga 3 CBG-protokoll

  Bilaga 4 landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 5 Skrivelse från handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i landstingsstyrelsens samverkansråd

  Reservationer

  Bilaga 6 Moderaternas budgetförslag

  Bilaga 7 Folkpartiets budgetförslag

  Bilaga 8 Kristdemokraternas budgetförslag

Valärenden

 1. 9.
  Val av nämndemän till Länsrätten i Stockholms län, Migrationsdomstolen(förslag 135) LS 0504-0760
  Förslaget

   

  Beslut enligt valberedningens förslag

 2. 10.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 136) LS 0509-1533

  Förslaget

   

  Beslut enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 11.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2005:33 av Bo Johansson (fp) och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten Löwet)
  LS 0511-2063

  Motionen

  Motion 2005:34 av Inga-Britt Backlund m fl (kd) om graviditet och missbruk
  LS 0511-2064

  Motionen

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid nästa möte

 1. 12.
  Interpellation 2005:79 av Lennart Kalderén (m) om att Banverket måste kompensera SL:s resenärerLS 0511-2015

  Interpellationen

 2. 13.
  Interpellation 2005:80 av Staffan Sjödén (m) om att nyinköpta övervakningskameror på pendeltågen inte fungerarLS 0511-2016

  Interpellationen

 3. 14.
  Interpellation 2005:81 av Inga-Britt Backlund (kd) om unga och alkoholberoendeLS 0511-2017
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll