Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 14 och 15 december 2010 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 14 och 15 december 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 14 december 2010
Tid:
09:30
Sammanträdet inleds den 14 december och fortsätter den 15 december. Båda dagarna börjar sammanträdet klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca klockan 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M)

 1. 4.
  Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2011 och planåren 2012-2013 samt investeringsbudget för år 2011 med inriktningsnivåer för planåren 2012-2015 (förslag 91)LS 1011-0911

  Förslag 91

  Socialdemokraternas förslag till budget (Bilaga 2)

  Miljöpartiets budgetförslag (Bilaga 3)

  Vänsterpartiets förslag till budget (Bilaga 4)

  Landstingsdirektörens PM (Bilaga 5)

  Kommentarer från personalorganisationerna (Bilaga 6)

  Kommentarer från SKTF

  Protokoll från revisorernas budgetberedning (Bilaga 7)

   

  Tidsfördelning i minuter per ämne/block

   

 2. 5.
  Förtida lösen av US-lease tecknad av AB Transitio för SL-fordon samt utökad investeringsram för SL (förslag 92)LS 1011-0963Förslag 92
 3. 6.
  Arbetsordning för landstingsfullmäktige, reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder, bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB samt ändring i ägarpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 93)LS 1011-0949

  Förslag 93

  Reviderad bilaga 6

  Reviderad sid 8 bilaga 10

   

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M)

 1. 7.
  Påkallande av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB (förslag 94)LS 1011-0923Förslag 94

Valärenden

 1. 8.
  Entledigande av suppleant i SLL Internfinans AB och förrättande av fyllnadsval (förslag 95)LS 1012-1000Förslag 95
 2. 9.
  Val av revisorer och revisorskollegium (förslag 96)LS 1011-0889Förslag 96
 3. 10.
  Utseende av lekmannarevisorer i vissa stiftelser m. fl. (förslag 97)LS 1011-0952Förslag 97
 4. 11.
  Val av ledamöter och ersättare i vissa av landstingets nämnder och styrelser samt av ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande m m (förslag 98)LS 1012-0998Förslag 98
 5. 12.
  Val till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg och Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling (förslag 99)LS 1010-0823Förslag 99
 6. 13.
  Val av rådsledamöter och personliga ersättare till Mälardalsrådet (förslag 100)LS 1010-0794Förslag 100
 7. 14.
  Val till samordningsförbunden för rehabilitering i Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn (förslag 101)LS 1011-0953Förslag 101
 8. 15.
  Val av styrelser för Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin (förslag 102)LS 1011-0951Förslag 102
 9. 16.
  Val av ledamöter och ersättare i styrelserna för vissa stiftelser m. fl. (förslag 103)LS 1010-0825Förslag 103
 10. 17.
  Val av nämndemän till Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala, Fastighetsdomstolen, Svea hovrätt och Kammarrätten (förslag 104)LS 1009-0721, LS 1010-0781, LS 1010-0806, LS 1010-0833 Förslag 104
 11. 18.
  Val av ledamöter till skattenämnder (förslag 105)LS 1009-0712, LS 1009-0739, LS 1011-0869Förslag 105
 12. 19.
  Val av ledamöter och ersättare i övervakningsnämnder (förslag 106)LS 1011-0954Förslag 106
 13. 20.
  Bordlagda val

Tilläggsärenden

 1. 21.
  Bestämmelser m. m. om arvoden för landstingskommunala uppdrag mandatperioden 2011 - 2014LS 1012-1018

  Beslutsunderlag

   

 2. 22.
  Entledigande av styrelseledamöter i Locum AB och Landstingshuset i Stockholm ABLS 1011-0993

  Beslutsunderlag

   

 3. 23.
  Val till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och styrelsen för Karolinska UniversitetssjukhusetLS 1012-1020

  Beslutsunderlag

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 24.
  Interpellation 2010:35 av Helene Hellmark Knutsson (S) om störningarna i pendeltågstrafikenLS 1012-1032

  Interpellation 2010:35

   

Senast uppdaterad:
2010-12-10
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen