Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 14 december 2004 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 14 december 2004 med tillägg

Dag:
Tisdag den 14 december 2004
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden förläggs till ca kl 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:

Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 4.
  5 Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafiks räkning för nya bussar med anledning av eventuellt försök med trängselskatt(förslag 104) LS 0405-0949landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB (förslag 105)LS 04081497landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Förslag till landstingets krisledningsorganisation (förslag 106)LS 0409-1633landstingsstyrelsens förslag
 4. 7.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 107)LS 0409-1680landstingsstyrelsens förslag
 5. 8.
  Justering av eget kapital för Karolinska Universitetssjukhuset(förslag 108)LS 0410-1868landstingsstyrelsens förslag
 6. 9.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer (förslag 109)LS 0312-2997landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 10.
  Bordlagd motion 2002:23 av Sten Erson-Wester (kd) om ökade trygghetsskapande åtgärder i form av ett trygghetspaket för kollektivtrafiken (förslag 98)LS 0210-0439 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 11.
  Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader (förslag 110)LS 0112-0695landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 12.
  Motion 2003:53 av Andres Käärik m fl (fp) om att bättre ta tillvara sjukvårdens behov vid högskoleutbildningar (förslag 111)LS 0309-2402landstingsstyrelsens förslag
 2. 13.
  Motion 2003:52 av Sonia Lunnergård (kd) om att landstinget bör utlysa en kampanj för att minska snuskonsumtionen (förslag 112)LS 0306-1887landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 14.
  Motion 2003:64 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om riskbedömning av patienter inom psykiatrin (förslag 113)LS 0310-2605landstingsstyrelsens förslag
 2. 15.
  Motion 2004:11 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering på lika villkor(förslag 114)LS 0403-0568landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 16.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 115)Förslag

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2004:47 av av Staffan Sjödén (m) om Nämnden för offentlig upphandlings (NOU:s) beslut om AB Storstockholms lokaltrafiks avtal med MetroLS 0409-1687 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 20.
  Interpellation 2004:54 av Lars Joakim Lundquist (m) om varför landstinget får sälja privat vård men inte privatägda S:t Görans sjukhusLS 0410-1856 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 21.
  Interpellation 2004:55 av Stig Nyman (kd) om Allmäntjänstgöring (AT) i Stockholms läns landstingLS 0410-1857 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 22.
  Interpellation 2004:56 av Birgitta Rydberg (fp) om rehabilitering för cancerpatienterLS 0410-1858 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 23.
  Interpellation 2004:57 av Andres Käärik (fp) om ersättning för intensivvårdLS 0410-1861 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 24.
  Interpellation 2004:58 av Pia Lidwall (kd) om ojämlik vårdLS 0410-1863 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 25.
  Interpellation 2004:59 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om beredskap vid akutsjukhusen för att hantera NBC-händelserLS 0410-1864 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 26.
  Interpellation 2004:60 av Pia Lidwall (kd) om vården som högriskverksamhetLS 0410-1865 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 27.
  Interpellation 2004:61 av Bo Lagerquist (fp) om brister i arbetsmiljön inom den psykiatriska vårdenLS 0410-1859 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 28.
  Interpellation 2004:62 av Inga-Britt Backlund (kd) om tandvård för hemlösaLS 0410-1860 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 29.
  Interpellation 2004:63 av Lars Joakim Lundquist (m) om flyttningen av Gärdets husläkarmottagning till Värtahamnen och namnbytet till Östermalms vårdcentralLS 0410-1862 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 12. 30.
  Interpellation 2004:64 av Aram El Khoury (kd) om prövning av systemet med SMS och elektronisk post för att kalla blodgivare inom Stockholms läns landsting i en akut större krissituationLS 0411-2107 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 13. 31.
  Interpellation 2004:65 av Lennart Kalderén (m) om vårdcentralers tillgänglighetLS 0411-2106 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 32.
  Förvärv av spåranläggning från Stiftelsen Stockholms Museispårvägar (förslag 116)LS 0401-0008landstingsstyrelsens förslag
 2. 33.
  Genomförande av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2001) – lägesrapport 2004 (förslag 117)LS 0406-1361landstingsstyrelsens förslag
 3. 34.
  Nytt färdtjänstavtal mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner (förslag 118)LS 0411-1993landstingsstyrelsens förslag

Anmälan av nya interpellationer

 1. 35.
  Interpellation 2004:66 av Boris von Uexküll (m) om smärtlindring i livets slutskede LS 0412-2238 Interpellationen
 2. 36.
  Interpellation 2004:67 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja husläkare i Hässelby LS 0412-2239 Interpellationen
 3. 37.
  Interpellation 2004:68 av Olov Lindquist (fp) om närsjukvården LS 0412-2240 Interpellationen
 4. 38.
  Interpellation 2004:69 av Olov Lindquist (fp) om sjukvård utomlands LS 0412-2241 Interpellationen
 5. 39.
  Interpellation 2004:70 av Jan Liliemark (fp) om nytt ersättningssystem för husläkarmottagningar LS 0412-2242 Interpellationen
 6. 40.
  Interpellation 2004:71 av Stig Nyman (kd) om planering och finansiering av läkarnas fortbildning LS 0412-2243 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF den 14 september 2004

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  5 Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafiks räkning för nya bussar med anledning av eventuellt försök med trängselskatt(förslag 104) LS 0405-0949

  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 2. 5.
  Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB (förslag 105)LS 04081497

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M- och fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  Kd-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande som i landstingsstyrelsen

 3. 6.
  Förslag till landstingets krisledningsorganisation (förslag 106)LS 0409-1633

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 4. 7.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 107)LS 0409-1680

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 5. 8.
  Justering av eget kapital för Karolinska Universitetssjukhuset(förslag 108)LS 0410-1868

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade särskilt uttalande

  Beslutet blev omedelbart justerat

 6. 9.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer (förslag 109)LS 0312-2997

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

   

  M-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande som i landstingsstyrelsen

   

  Beslutet blev omedelbart justerat

 7. 10.
  Bordlagd motion 2002:23 av Sten Erson-Wester (kd) om ökade trygghetsskapande åtgärder i form av ett trygghetspaket för kollektivtrafiken (förslag 98)LS 0210-0439

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag  och
  enligt landstingsrådet Anna Berger Kettners framlagda tilläggsförslag innebärande

  att landstingsstyrelsen skriver till justitieministern och polisstyrelsens ordförande för att beskriva behovet av både utökade polisresurser och utvecklade arbetsformer för trygghetsarbetet i kollektivtrafiken samt inbjuda till möte i frågan.

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för det gemensamma tilläggsyrkandet i landstingsstyrelsen

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 8. 11.
  Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader (förslag 110)LS 0112-0695

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemansamma reservationen i landstingsstyrelsen

   

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet med motiveringen "Ärendet återremitteras i syfte att erbjuda föredragande landstingsråd möjlighet att samråda med oppositionspartierna innan beslut fattas av landstingsfullmäktige"

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för landstingsstyrelsens förslag

 9. 12.
  Motion 2003:53 av Andres Käärik m fl (fp) om att bättre ta tillvara sjukvårdens behov vid högskoleutbildningar (förslag 111)LS 0309-2402

  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 10. 13.
  Motion 2003:52 av Sonia Lunnergård (kd) om att landstinget bör utlysa en kampanj för att minska snuskonsumtionen (förslag 112)LS 0306-1887

  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 11. 14.
  Motion 2003:64 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om riskbedömning av patienter inom psykiatrin (förslag 113)LS 0310-2605

  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 12. 15.
  Motion 2004:11 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering på lika villkor(förslag 114)LS 0403-0568

  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

Valärenden

 1. 16.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 115)
  Beslut: enligt valberedningens förslag
  och enligt ägarutskottets förslag

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2004:42 av Titti Adlercreutz och Mats Larsson (fp) om inrättande av rullande vårdcentraler i Stockholms län
  LS 0412-2302

  Motionen

  Motion 2004:43 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om web-plats för bättre läkemedelsanvändning
  LS 0412-2303

  Motionen

  Motion 2004:44 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om hållbar tillväxt i Stockholmsregionen
  LS 0412-2304

  Motionen

  Motion 2004:45 av Kent-Rune Sjöholm och Åke Holmström (kd) om att Stockholms läns landsting tar initiativ till en utredning avseende ny järnvägsförbindelse från Lidingö till Ropsten med 1971-års bilbro som "plattform"
  LS 0412-2305

  Motionen 

Frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågor

  1)
  Filippa Reinfeldt (m) frågade:

  Är Är du som ansvarigt landstingsråd beredd att ompröva beslutet om nattstängningen av barnakuten vid Danderyds sjukhus?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s)

  2)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

  Tycker du att det är ansvarsfullt att partiellt stänga akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset för 34 000 patienter utan att det finns några faktiska vårdalternativ?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s)

  3)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Är du förvånad över det faktum att de privata vårdcentralerna har bättre tillgänglighet?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s)

  4)
  Wolfgang Ramstedt (s) frågade:

  Är du beredd att föra in krav på svenska kollektivavtal när det gäller landstingets upphandlingar?

  Frågan besvarades av finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)

  5)
  Boris von Uexküll (m) frågade:

  Kommer landstingsrådet att ta initiativ till att det kontraproduktiva remisstvånget upphävs under nästa år?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s)

  6)
  Cecilia Carpelan (fp) frågade:

  Kommer du att vidta några åtgärder för att minska de långa väntetiderna till vård vid Överviktsenheten på Universitetssjukhuset i Huddinge?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s)

  7)
  Pia Lidwall (kd) frågade:

  Är det rimligt att vårdpersonalen genom lönesänkning betalar priset för de nedskärningar som görs 2005?

  Frågan besvarades av personallandstingsrådet Lars Dahlberg (s)

  8)
  Christer G Wennerholm (m) frågade:

  Gäller det nyligen beslutade avtalet mellan hälso- och sjukvårdsutskottet och Karolinska Universitetssjukhuset avseende den sjukhusanslutna hemsjukvården för barn vid Astrid Lindgrens barnsjukhus?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s)

  9)
  Olov Lindquist (fp) frågade:

  Tänker du vidta några åtgärder för att förbättra tillgängligheten hos landstingsdrivna husläkarmottagningar?

  Frågan besvarades av sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2004:47 av av Staffan Sjödén (m) om Nämnden för offentlig upphandlings (NOU:s) beslut om AB Storstockholms lokaltrafiks avtal med MetroLS 0409-1687

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 20.
  Interpellation 2004:54 av Lars Joakim Lundquist (m) om varför landstinget får sälja privat vård men inte privatägda S:t Görans sjukhusLS 0410-1856

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 21.
  Interpellation 2004:55 av Stig Nyman (kd) om Allmäntjänstgöring (AT) i Stockholms läns landstingLS 0410-1857

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 4. 22.
  Interpellation 2004:56 av Birgitta Rydberg (fp) om rehabilitering för cancerpatienterLS 0410-1858

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 23.
  Interpellation 2004:57 av Andres Käärik (fp) om ersättning för intensivvårdLS 0410-1861

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 24.
  Interpellation 2004:58 av Pia Lidwall (kd) om ojämlik vårdLS 0410-1863

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 25.
  Interpellation 2004:59 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om beredskap vid akutsjukhusen för att hantera NBC-händelserLS 0410-1864

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 26.
  Interpellation 2004:60 av Pia Lidwall (kd) om vården som högriskverksamhetLS 0410-1865

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 27.
  Interpellation 2004:61 av Bo Lagerquist (fp) om brister i arbetsmiljön inom den psykiatriska vårdenLS 0410-1859

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 28.
  Interpellation 2004:62 av Inga-Britt Backlund (kd) om tandvård för hemlösaLS 0410-1860

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 29.
  Interpellation 2004:63 av Lars Joakim Lundquist (m) om flyttningen av Gärdets husläkarmottagning till Värtahamnen och namnbytet till Östermalms vårdcentralLS 0410-1862

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 12. 30.
  Interpellation 2004:64 av Aram El Khoury (kd) om prövning av systemet med SMS och elektronisk post för att kalla blodgivare inom Stockholms läns landsting i en akut större krissituationLS 0411-2107

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 31.
  Interpellation 2004:65 av Lennart Kalderén (m) om vårdcentralers tillgänglighetLS 0411-2106

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Beslutsärenden

 1. 32.
  Förvärv av spåranläggning från Stiftelsen Stockholms Museispårvägar (förslag 116)LS 0401-0008

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Beslutet blev omedelbart justerat

 2. 33.
  Genomförande av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2001) – lägesrapport 2004 (förslag 117)LS 0406-1361

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 3. 34.
  Nytt färdtjänstavtal mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner (förslag 118)LS 0411-1993

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Beslutet blev omedelbart justerat

Anmälan av nya interpellationer

 1. 35.
  Interpellation 2004:66 av Boris von Uexküll (m) om smärtlindring i livets slutskede LS 0412-2238
  Interpellationen
 2. 36.
  Interpellation 2004:67 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja husläkare i Hässelby LS 0412-2239
  Interpellationen


 3. 37.
  Interpellation 2004:68 av Olov Lindquist (fp) om närsjukvården LS 0412-2240

  Interpellationen

 4. 38.
  Interpellation 2004:69 av Olov Lindquist (fp) om sjukvård utomlands LS 0412-2241
  Interpellationen

 5. 39.
  Interpellation 2004:70 av Jan Liliemark (fp) om nytt ersättningssystem för husläkarmottagningar LS 0412-2242

  Interpellationen

 6. 40.
  Interpellation 2004:71 av Stig Nyman (kd) om planering och finansiering av läkarnas fortbildning LS 0412-2243
  Interpellationen

Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.