Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 13 september 2005 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 13 september 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 13 september 2005
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden förläggs till kl 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet.

Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88,0 Mhz, 88,9 Mhz, 91,7 Mhz, 94,2 Mhz, 99,9 Mhz, 101,4 Mhz, 104,1 Mhz och 107,8 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:

e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Föredragningslista
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Föredragningslista

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 4.
  Specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB (förslag 87)LS 0504-0691 landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB, WÅAB (förslag 88)LS 0506-1114 landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Anmälan av nulägesrapport – Inköp och upphandling inom Stockholms läns landsting (förslag 89)LS 0505-0858 landstingsstyrelsens förslag
 4. 7.
  Åtgärdslista på de tio viktigaste miljöåtgärderna för att öka hälsan i Stockholms län (förslag 90)LS 0506-1184 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 8.
  Överenskommelse med Stockholms kommun i anledning av principöverenskommelse om finansiering av Citybanan (förslag 91)LS 0504-0612 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 9.
  Finansiell samordning för rehabilitering i Haninge, Botkyrka samt Södertälje och Nykvarn (förslag 92)LS 0504-0749, LS 0505-0987 och LS 0507-1246landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 10.
  Utvärdering av remisskrav till öron-, näsa- och halsläkare samt hudläkare (förslag 93)landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 11.
  Bordlagd motion 2004:33 av Bo Lagerquist och Margareta Blombäck (fp) om inrättande av ett forskningscenter inom området transportfordon och logistik (förslag 79)LS 0409-1725 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

  Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

  1. 12.
   Motion 2002:4 av Inger Persson och Jan Bergvall (v) om utredning av nya former för dialog mellan medborgarna och de folkvalda i landstinget (förslag 94)LS 0206-0303 landstingsstyrelsens förslag
  2. 13.
   Motion 2003:61 av Staffan Sjödén (m) om att i landstingssalen placera Sveriges, Europeiska unionens och Förenta nationernas flagga(förslag 95)LS 0310-2602 landstingsstyrelsens förslag
  3. 14.
   Motion 2005:1 av Staffan Sjödén (m) om att väckta motioner, interpellationer, muntliga frågor och anföranden skall finnas tillgängliga i elektronisk form (förslag 96)LS 0502-0276 landstingsstyrelsens förslag
  4. 15.
   Motion 2005:13 av Lena Huss (fp) om effektiviteten och prissättningen inom folktandvården (förslag 97)LS 0504-0667 landstingsstyrelsens förslag

  Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

  1. 16.
   Motion 2003:18 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om åtgärder mot fusk i sjukförsäkringen (förslag 98)LS 0302-0732  landstingsstyrelsens förslag

  Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

  1. 17.
   Motion 1996:28 av Elwe Nilsson (m) om ett framtidsinriktat förändringsprogram för SL (förslag 99)LS 9603-0329 landstingsstyrelsens förslag
  2. 18.
   Motion 2002:5 av Åke Askensten m fl (mp) om en spårvägslinje mellan västra Kungsholmen och Ropsten (förslag 100)LS 0206-0304 landstingsstyrelsens förslag
  3. 19.
   Motion 2002:6 av Åke Askensten m fl (mp) om bättre information till SL:s resenärer (förslag 101)landstingsstyrelsens förslag
  4. 20.
   Motion 2003:69 av Birgitta Bexelius och Caroline Åkerhielm (fp) om en opartisk utredning om rullstolstaxi (förslag 102)LS 0310-2610 landstingsstyrelsens förslag
  5. 21.
   Motion 2003:72 av Maria Wallhager och John Glas (fp) om AB Storstockholms Lokaltrafik och det offentliga rummet (förslag 103)LS 0311-2938 landstingsstyrelsens förslag

    

  6. 22.
   Motion 2004:20 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om samordnad klottersanering (förslag 104)LS 0404-0807

   landstingsstyrelsens förslag

  Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

  1. 23.
   Motion 2003:42 av Andres Käärik m fl (fp) om att det behövs fler obduktioner inom sjukvården (förslag 105)LS 0305-1698 landstingsstyrelsens förslag
  2. 24.
   Motion 2003:56 av Anita Hagelbeck m fl (fp) om ny vårdcentral på Västra Sicklaön mellan Stockholms stad och Nacka kommun(förslag 106)landstingsstyrelsens förslag
  3. 25.
   Motion 2003:68 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om vårdgaranti för rökavvänjning (förslag 107)landstingsstyrelsens förslag
  4. 26.
   Motion 2003:78 av Cecilia Carpelan m fl (fp) och Monica Karlsson m fl (kd) om alkoholförebyggande insatser i primärvården (förslag 108)LS 0312-3046landstingsstyrelsens förslag
  5. 27.
   Motion 2004:39 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att öka andelen patienter som tar sina mediciner (förslag 109)landstingsstyrelsens förslag
  6. 28.
   Motion 2004:43 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om webb-plats för bättre läkemedelsanvändning (förslag 110)LS 0412-2303 landstingsstyrelsens förslag

  Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

  1. 29.
   Motion 2002:12 av Lena Maj Anding m fl (mp) om en långsiktig strategi för utveckling av landstingets folkhälsoarbete (förslag 111)LS 0209-0380 landstingsstyrelsens förslag
  2. 30.
   Motion 2003:55 av Monica Karlsson (kd) om handlingsplan för förebyggande av oönskade tonårsgraviditeter (förslag 112)LS 0309-2404 landstingsstyrelsens förslag

  Valärenden

  1. 31.
   Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 113)

   Förslaget

    

    

  Nya motioner

  1. 32.
   Anmälan av motioner

  Frågor

  1. 33.
   Mellan kl 13.00-14.00 besvarades följande frågor från fullmäktiges ledamöter

  Besvarande av interpellationer

  1. 34.
   Interpellation 2005:44 av Christer G Wennerholm (m) om cancervårdenLS 0506-1014 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  2. 35.
   Interpellation 2005:45 av av Birgitta Rydberg (fp) om otillgänglig vårdLS 0506-1017 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  3. 36.
   Interpellation 2005:46 av Stig Nyman (kd) om Äldrecentral i SolnaLS 0506-1019Interpellationen

   Interpellationssvaret

  4. 37.
   Interpellation 2005:47 av Christer G Wennerholm (m) om psykiatriska vårdenLS 0506-1021 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  5. 38.
   Interpellation 2005:48 av Anita Hagelbeck (fp) om resurser för vård av barn med diabetesLS 0506-1023 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  6. 39.
   Interpellation 2005:49 av Staffan Sjödén (m) om att upphandling av circumcisioner inte genomfördes i konkurrensLS 0506-1026 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  7. 40.
   Interpellation 2005:50 av Andres Käärik (fp) om utbildning för andra specialistläkare till allmänläkareLS 0506-1029 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  8. 41.
   Interpellation 2005:51 av Pia Lidwall (kd) om framtida samarbete mellan SOS-alarm och Vårdguiden på telefonLS 0506-1032 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  9. 42.
   Interpellation 2005:52 av Marianne Watz (m) om vård och organdonationLS 0506-1034 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  10. 43.
   Interpellation 2005:53 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om användningen av implanterbara defibrillatorer i Stockholms länLS 0506-1018 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  11. 44.
   Interpellation 2005:54 av Inga-Britt Backlund (kd) om invandrare med demenssjukdomLS 0506-1020 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  12. 45.
   Interpellation 2005:55 av Margareta Cederfelt (m) om valfrihet inom barntandvårdenInterpellationen

   Interpellationssvaret

  13. 46.
   Interpellation 2005:56 av Margareta Cederfelt (m) om kampanj för bättre tandhälsa bland barn och ungdomarLS 0506-1024 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  14. 47.
   Interpellation 2005:57 av Staffan Sjödén (m) om passagerares säkerhetLS 0506-1025 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  15. 48.
   Interpellation 2005:58 av Olov Lindquist (fp) om utredningen om pendeltågstrafik till HölöLS 0506-1027 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  16. 49.
   Interpellation 2005:59 av Åke Holmström (kd) om alkolås på bussarLS 0506-1028 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  17. 50.
   Interpellation 2005:60 av Janne Stefanson (kd) om sjukresorLS 0506-1030 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  18. 51.
   Interpellation 2005:61 av Lennart Rohdin (fp) om vad landstinget gör för NynäshamnLS 0506-1031 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  19. 52.
   Interpellation 2005:62 av Stig Nyman (kd) om personalrekryteringLS 0506-1033 Interpellationen

   Interpellationssvaret

  Valärenden

  1. 53.
   Nominering av ordförande till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (förslag 114) LS 0506-1191 Förslaget

  Anmälan av interpellationer

  1. 54.
   Interpellation 2005:63 av Birgitta Rydberg (fp) om utbildning om användning av magnetresonansundersökningar (MR) LS 0509-1538 Interpellationen
  2. 55.
   Interpellation 2005:64 av Lars Joakim Lundquist (m) om brist på information om stora problem på landstingsdrivna vårdcentraler i Stockholms innerstad LS 0509-1541 Interpellationen
  3. 56.
   Interpellation 2005:65 av Birgitta Rydberg (fp) om ökande väntetider till vård LS 0509-1542 Interpellationen
  4. 57.
   Interpellation 2005:66 av Anita Hagelbeck (fp) om utbildning för vårdpersonal om ”Shaking baby syndrome” LS 0509-1544 Interpellationen
  5. 58.
   Interpellation 2005:67 av Pia Lidwall (kd) om behandling av hjärt- och kärlsjukdomar LS 0509-1546 Interpellationen
  6. 59.
   Interpellation 2005:68 av Olov Lindquist (fp) om Web-care och trygghetskvitto LS 0509-1537 Interpellationen
  7. 60.
   Interpellation 2005:69 av Lars Joakim Lundquist (m) om slutsatser av utvärdering av skillnader mellan olika driftsformer inom sjukvården LS 0509-1539 Interpellationen
  8. 61.
   Interpellation 2005:70 av Inga-Britt Backlund (kd) om tillgång till somatisk vård för personer med psykiska funktionshinderLS 0509-1540 Interpellationen
  9. 62.
   Interpellation 2005:71 av Stig Nyman (kd) om hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje LS 0509-1543 Interpellationen
  10. 63.
   Interpellation 2005:72 av Åke Holmström (kd) om tankning av etanolbussar LS 0509-1545 Interpellationen
  Senast uppdaterad:
  2006-07-10
  Ansvarig redaktör:
  Kontakta redaktionen

  Kort om fullmäktiges beslut den 13 september 2005

  Landstingsfullmäktige den 13 september 2005

  Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

  Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

  Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

  Utskrifter:
  Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
  Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

  Föredragningslista
  Beslutsärenden
  Motioner
  Valärenden
  Nya motioner
  Frågor
  Besvarande av interpellationer
  Anmälan av interpellationer

  Beslutsärenden

  1. 4.
   Specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB (förslag 87)LS 0504-0691
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
  2. 5.
   Specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB, WÅAB (förslag 88)LS 0506-1114
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
  3. 6.
   Anmälan av nulägesrapport – Inköp och upphandling inom Stockholms läns landsting (förslag 89)LS 0505-0858
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
  4. 7.
   Åtgärdslista på de tio viktigaste miljöåtgärderna för att öka hälsan i Stockholms län (förslag 90)LS 0506-1184
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   M-, fp- och kd-ledamöterna deltog inte i fullmäktiges beslut

   M-, fp- och kd-ledamötrna antecknade särskilt uttalande likalydande med den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  5. 8.
   Överenskommelse med Stockholms kommun i anledning av principöverenskommelse om finansiering av Citybanan (förslag 91)LS 0504-0612
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med det som lades i landstingsstyrelsen

  6. 9.
   Finansiell samordning för rehabilitering i Haninge, Botkyrka samt Södertälje och Nykvarn (förslag 92)LS 0504-0749, LS 0505-0987 och LS 0507-1246
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   Fullmäktige beslutade vidare
   att anta av arbetsförmedlingen i Södertälje föreslagen revidering av reglementet för Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje och Nykvarns kommuner innebärande att följande text tillkommer under § 14 Mandattid för revisorer, andra stycket ”Revisorer och revisorsersättare utses första gången för perioden från och med den 1 november 2005 till och med den 31 december 2006. Härefter väljs revisorer och revisorsersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum i hela landet”.

  Motioner

  1. 11.
   Bordlagd motion 2004:33 av Bo Lagerquist och Margareta Blombäck (fp) om inrättande av ett forskningscenter inom området transportfordon och logistik (förslag 79)LS 0409-1725
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

  2. 12.
   Motion 2002:4 av Inger Persson och Jan Bergvall (v) om utredning av nya former för dialog mellan medborgarna och de folkvalda i landstinget (förslag 94)LS 0206-0303
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
  3. 13.
   Motion 2003:61 av Staffan Sjödén (m) om att i landstingssalen placera Sveriges, Europeiska unionens och Förenta nationernas flagga(förslag 95)LS 0310-2602
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   Mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för mp-reservationen i landstingsstyrelsen

  4. 14.
   Motion 2005:1 av Staffan Sjödén (m) om att väckta motioner, interpellationer, muntliga frågor och anföranden skall finnas tillgängliga i elektronisk form (förslag 96)LS 0502-0276
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
  5. 15.
   Motion 2005:13 av Lena Huss (fp) om effektiviteten och prissättningen inom folktandvården (förslag 97)LS 0504-0667
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
  6. 16.
   Motion 2003:18 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om åtgärder mot fusk i sjukförsäkringen (förslag 98)LS 0302-0732
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

  7. 17.
   Motion 1996:28 av Elwe Nilsson (m) om ett framtidsinriktat förändringsprogram för SL (förslag 99)LS 9603-0329
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
  8. 18.
   Motion 2002:5 av Åke Askensten m fl (mp) om en spårvägslinje mellan västra Kungsholmen och Ropsten (förslag 100)LS 0206-0304
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  9. 19.
   Motion 2002:6 av Åke Askensten m fl (mp) om bättre information till SL:s resenärer (förslag 101)
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
  10. 20.
   Motion 2003:69 av Birgitta Bexelius och Caroline Åkerhielm (fp) om en opartisk utredning om rullstolstaxi (förslag 102)LS 0310-2610
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemansamma reservationen i landstingsstyrelsen

   Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

  11. 21.
   Motion 2003:72 av Maria Wallhager och John Glas (fp) om AB Storstockholms Lokaltrafik och det offentliga rummet (förslag 103)LS 0311-2938
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

  12. 22.
   Motion 2004:20 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om samordnad klottersanering (förslag 104)LS 0404-0807
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  13. 23.
   Motion 2003:42 av Andres Käärik m fl (fp) om att det behövs fler obduktioner inom sjukvården (förslag 105)LS 0305-1698
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
  14. 24.
   Motion 2003:56 av Anita Hagelbeck m fl (fp) om ny vårdcentral på Västra Sicklaön mellan Stockholms stad och Nacka kommun(förslag 106)
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

  15. 25.
   Motion 2003:68 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om vårdgaranti för rökavvänjning (förslag 107)
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

   Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

  16. 26.
   Motion 2003:78 av Cecilia Carpelan m fl (fp) och Monica Karlsson m fl (kd) om alkoholförebyggande insatser i primärvården (förslag 108)LS 0312-3046
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

   Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  17. 27.
   Motion 2004:39 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att öka andelen patienter som tar sina mediciner (förslag 109)
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

   Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  18. 28.
   Motion 2004:43 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om webb-plats för bättre läkemedelsanvändning (förslag 110)LS 0412-2303
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för det egna förslaget

  19. 29.
   Motion 2002:12 av Lena Maj Anding m fl (mp) om en långsiktig strategi för utveckling av landstingets folkhälsoarbete (förslag 111)LS 0209-0380
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   M-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med det som lades i landstingsstyrelsen

  20. 30.
   Motion 2003:55 av Monica Karlsson (kd) om handlingsplan för förebyggande av oönskade tonårsgraviditeter (förslag 112)LS 0309-2404
   Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Valärenden

  1. 31.
   Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 113)

   Förslaget

    

   Beslut: enligt valberedningen förslag

  Nya motioner

  1. 32.
   Anmälan av motioner
   Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

   Motion 2005:28 av Stig Nyman (kd) om psykiskt stöd till tsunamidrabbade
   LS 0509-1579

   Motionen

   Motion 2005:29 av Cecilia Carpelan (fp) om uppföljning av läkemedelsanvändning
   LS 0509-1580

   Motionen

  Frågor

  1. 33.
   Mellan kl 13.00-14.00 besvarades följande frågor från fullmäktiges ledamöter

   1)
   Margareta Cederfelt (m) frågade:

   Anser du att kampanjen om alternativ/komplementärmedicin bidrar till att öka vaccinationsfrekvensen i länet?

   Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   2)
   Birgitta Rydberg (fp) frågade:

   Pågår upphandlingsarbetet av en sammanhållen vårdkedja vid misstänkt bröstcancer hos kvinnor?

   Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   3)
   Stig Nyman (kd) frågade:

   Anser du att det gynnar patienterna att felaktiga mätresultat ligger till grund för vårdgivarnas rörliga ersättning?

   Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

   4)
   Hans-Erik Malmros (m) frågade:

   Är det inriktningen på er politik för kollektivtrafiken, som leder till att SL tre år i rad förlorar resenärer?

   Frågan besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner (s)

   5)
   Bo Lagerquist (fp) frågade:

   Tänker du vidta några åtgärder för att förhindra att personal använder sjukskrivningar som en del i en personal-/arbetsmarknadskonflikt?

   Frågan besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg (s)

   6)
   Stig Nyman (kd) frågade:

   Anser du att väntetider på upp till ett halvår är en rimlig situation för personer med starkt nedsatt hörsel?

   Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

   7)
   Filippa Reinfeldt (m) frågade:

   Anser du att sommarsituationen varit god för de patienter som varit i behov av strålbehandling?

   Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

   8)
   Margareta Blombäck (fp) frågade:

   Har du vidtagit några åtgärder för att underlätta för sjukhusläkare att snabbt komma fram till vårdcentraler på telefon i administrativt brådskande ärenden som att överlämna ansvaret för medicinska kontroller av patienter?

   Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

   9)
   Stig Nyman (kd) frågade:

   Anser du att Stockholms läns landsting lyckats väl i förbättrad samordning av den psykiatriska vården i länet?

   Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   10)
   Gunilla Helmerson (m) frågade:

   Anser du att behovet av utredningsresurser för barn med neuropsykiatriska funktionshinder är tillgodosett i Södertälje?

   Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   11)
   Margaretha Åkerberg (kd) frågade:

   Tycker sjukvårdslandstingsrådet att den förmedling som allmänna sjukvårdsrådgivningen gör bör vara lika i de olika sjukvårdsområdena?

   Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

  Besvarande av interpellationer

  1. 34.
   Interpellation 2005:44 av Christer G Wennerholm (m) om cancervårdenLS 0506-1014

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  2. 35.
   Interpellation 2005:45 av av Birgitta Rydberg (fp) om otillgänglig vårdLS 0506-1017

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  3. 36.
   Interpellation 2005:46 av Stig Nyman (kd) om Äldrecentral i SolnaLS 0506-1019

   Interpellationen

   Interpellationssvaret
    

   Interpellationen förklarades behandlad

  4. 37.
   Interpellation 2005:47 av Christer G Wennerholm (m) om psykiatriska vårdenLS 0506-1021

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  5. 38.
   Interpellation 2005:48 av Anita Hagelbeck (fp) om resurser för vård av barn med diabetesLS 0506-1023

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  6. 39.
   Interpellation 2005:49 av Staffan Sjödén (m) om att upphandling av circumcisioner inte genomfördes i konkurrensLS 0506-1026

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  7. 40.
   Interpellation 2005:50 av Andres Käärik (fp) om utbildning för andra specialistläkare till allmänläkareLS 0506-1029

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  8. 41.
   Interpellation 2005:51 av Pia Lidwall (kd) om framtida samarbete mellan SOS-alarm och Vårdguiden på telefonLS 0506-1032

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  9. 42.
   Interpellation 2005:52 av Marianne Watz (m) om vård och organdonationLS 0506-1034

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

    

  10. 43.
   Interpellation 2005:53 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om användningen av implanterbara defibrillatorer i Stockholms länLS 0506-1018

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  11. 44.
   Interpellation 2005:54 av Inga-Britt Backlund (kd) om invandrare med demenssjukdomLS 0506-1020

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  12. 45.
   Interpellation 2005:55 av Margareta Cederfelt (m) om valfrihet inom barntandvården

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  13. 46.
   Interpellation 2005:56 av Margareta Cederfelt (m) om kampanj för bättre tandhälsa bland barn och ungdomarLS 0506-1024

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  14. 47.
   Interpellation 2005:57 av Staffan Sjödén (m) om passagerares säkerhetLS 0506-1025

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  15. 48.
   Interpellation 2005:58 av Olov Lindquist (fp) om utredningen om pendeltågstrafik till HölöLS 0506-1027

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  16. 49.
   Interpellation 2005:59 av Åke Holmström (kd) om alkolås på bussarLS 0506-1028

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  17. 50.
   Interpellation 2005:60 av Janne Stefanson (kd) om sjukresorLS 0506-1030

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  18. 51.
   Interpellation 2005:61 av Lennart Rohdin (fp) om vad landstinget gör för NynäshamnLS 0506-1031

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  19. 52.
   Interpellation 2005:62 av Stig Nyman (kd) om personalrekryteringLS 0506-1033

   Interpellationen

   Interpellationssvaret

    

   Interpellationen förklarades behandlad

  Valärenden

  1. 53.
   Nominering av ordförande till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (förslag 114) LS 0506-1191
   Förslaget

    

   Beslut: enligt ägarutskottets förslag

  Anmälan av interpellationer

  Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid näste möte

  1. 54.
   Interpellation 2005:63 av Birgitta Rydberg (fp) om utbildning om användning av magnetresonansundersökningar (MR) LS 0509-1538

   Interpellationen

  2. 55.
   Interpellation 2005:64 av Lars Joakim Lundquist (m) om brist på information om stora problem på landstingsdrivna vårdcentraler i Stockholms innerstad LS 0509-1541

   Interpellationen

  3. 56.
   Interpellation 2005:65 av Birgitta Rydberg (fp) om ökande väntetider till vård LS 0509-1542
   Interpellationen
  4. 57.
   Interpellation 2005:66 av Anita Hagelbeck (fp) om utbildning för vårdpersonal om ”Shaking baby syndrome” LS 0509-1544
   Interpellationen
  5. 58.
   Interpellation 2005:67 av Pia Lidwall (kd) om behandling av hjärt- och kärlsjukdomar LS 0509-1546
   Interpellationen
  6. 59.
   Interpellation 2005:68 av Olov Lindquist (fp) om Web-care och trygghetskvitto LS 0509-1537
   Interpellationen
  7. 60.
   Interpellation 2005:69 av Lars Joakim Lundquist (m) om slutsatser av utvärdering av skillnader mellan olika driftsformer inom sjukvården LS 0509-1539
   Interpellationen
  8. 61.
   Interpellation 2005:70 av Inga-Britt Backlund (kd) om tillgång till somatisk vård för personer med psykiska funktionshinderLS 0509-1540
   Interpellationen
  9. 62.
   Interpellation 2005:71 av Stig Nyman (kd) om hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje LS 0509-1543
   Interpellationen
  10. 63.
   Interpellation 2005:72 av Åke Holmström (kd) om tankning av etanolbussar LS 0509-1545
   Interpellationen
  Senast uppdaterad:
  2006-07-10
  Ansvarig redaktör:
  Kontakta redaktionen


  Beslut och protkoll

  Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.