Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 13 oktober 2009 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 13 oktober 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 13 oktober 2009
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klocka 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstsingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets Sydost efter Iréne Johansson (FP) utse Leif Stenquist (FP) och till ny ersättare i valkrets 4 efter Jenny Abrahamsson (FP) utse Johan Ingerö (FP)LS 0908-0653, LS 0908-0660

Beslutsärenden

 1. 5.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2010 (förslag 82)LS 0909-0800

  Förslag

   

 2. 6.
  Valkretsindelning till landstingsval för perioden 2010-2014 (förslag 83)LS 0905-0432

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 7.
  Ändring av styrdokument avseende Tiohundraprojektet (förslag 84)LS 0903-0238

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD)

 1. 8.
  Motion 2008:35 av Juan Carlos Cebrian m fl (S) om synskadades möjligheter att delta i enkätundersökningar (förslag 85)LS 0810-0903

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 9.
  Valärenden (förslag 86)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 10.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 11.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 12.
  Interpellation 2009:39 av Lars Dahlberg (S) om trafiklandstingsrådets uttalanden om att tunnelbanan är färdigbyggdLS 0909-0714

  Interpellation 2009:39

  Interpellationssvar 2009:39

   

 2. 13.
  Interpellation 2009:40 av Sverre Launy (V) om smutsiga och otrygga pendeltågLS 0909-0715

  Interpellation 2009:40

  Interpellationssvar 2009:40

   

 3. 14.
  Interpellation 2009:41 av Lars Dahlberg (S) om missnöjet med neddragningarna i sommartidtabellenLS 0909-0716

  Interpellation 2009:41

  Interpellationssvar 2009:41

   

   

 4. 15.
  Interpellation 2009:42 av Dag Larsson (S) om sprututbytesprogramLS 0909-0717

  Interpellation 2009:42

  Interpellationssvar 2009:42

   

 5. 16.
  Interpellation 2009:43 av Birgitta Sevefjord (V) om att mindre än hälften av utländska nyanlända till länet genomgår hälsoundersökningLS 0909-0718

  Interpellation 2009:43

  Interpellationssvar 2009:43

   

 6. 17.
  Interpellation 2009:44 av Johan Sjölander (S) om informell politisk styrning i produktionsutskottetLS 0909-0719

  Interpellation 2009:44

  Interpellationssvar 2009:44

   

 7. 18.
  Interpellation 2009:45 av Håkan Jörnehed (V) om framtiden för Järva mansmottagning i RinkebyLS 0909-0720

  Interpellation 2009:45

  Interpellationssvar 2009:45

   

 8. 19.
  Interpellation 2009:46 av Birgitta Sevefjord (V) om insatser för patienter med ME/kroniskt trötthetssyndromLS 0909-0721

  Interpellation 2009:46

  Interpellationssvar 2009:46

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 20.
  Interpellation 2009:47 av Ingela Nylund Watz (S) om landstingets roll i kulturpolitikenLS 0910-0840

  Interpellation 2009:47

   

 2. 21.
  Interpellation 2009:48 av Raymond Wigg (MP) om landstingets miljöprogram LS 0910-0841

  Interpellation 2009:48

   

 3. 22.
  Interpellation 2009:49 av Lena-Maj Anding (MP) om villkoren i landstingets avtal med kiropraktorerLS 0910-0842

  Interpellation 2009:49

   

 4. 23.
  Interpellation 2009:50 av Barbro Nordgren (S) om snäva åldersgränser inom barnsjukvårdenLS 0910-0843

  Interpellation 2009:50

   

 5. 24.
  Interpellation 2009:51 av Lena-Maj Anding (MP) om tillgänglighet i vården för personer med känslighet för elektromagnetisk strålning/elektromagnetiska fältLS 0910-0844

  Interpellation 2009:51

   

Senast uppdaterad:
2009-10-09
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid landstingsfullmäktige den 13 oktober 2009

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets Sydost efter Iréne Johansson (FP) utse Leif Stenquist (FP) och till ny ersättare i valkrets 4 efter Jenny Abrahamsson (FP) utse Johan Ingerö (FP)LS 0908-0653, LS 0908-0660

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 5.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2010 (förslag 82)LS 0909-0800

  Beslut enligt: Förslaget

   

 2. 6.
  Valkretsindelning till landstingsval för perioden 2010-2014 (förslag 83)LS 0905-0432
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Ändring av styrdokument avseende Tiohundraprojektet (förslag 84)LS 0903-0238

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen

   

Motioner

 1. 8.
  Motion 2008:35 av Juan Carlos Cebrian m fl (S) om synskadades möjligheter att delta i enkätundersökningar (förslag 85)LS 0810-0903

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverades sig till förmån för sitt förslaag i landstingsstyrelsen

   

Valärenden

 1. 9.
  Valärenden (förslag 86)

  Förslaget

  Beslut enligt valberedningen

   

Nya motioner

 1. 10.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motioner godkändes för remittering:

   

  Motion 2009:25 av Lars Dahlberg (S) om att inrätta expressbussar i väntan på Spårväg Syd
  LS 0910-0861

  Motion 2009:25

   

  Motion 2009:26 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om ungdomsting och demokratiutskott
  LS 0910-0862

  Motion 2009:26

   

  Motion 2009:27 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om fortsatt miljöarbete för att förbättra folkhälsan steg 2
  LS 0910-0863

  Motion 2009:27

   

   

  Motion 2009:28 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar
  LS 0910-0864

  Motion 2009:28

   

  Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar
  LS 0910-0865

  Motion 2009:29

   

  Motion 2009:30 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om ungdomsmottagningarna och uppsökande verksamhet
  LS 0910-0866

  Motion 2009:30

   

  Motion 2009:31 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av fler mottagningar för våldsutsatta kvinnor samt inrättande av en mottagning för våldsutsatta män
  LS 0910-0867

  Motion 2009:31

   

  Motion 2009:32 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om samordnad vård för multisjuka äldre
  LS 0910-0868

  Motion 2009:32

   

  Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken
  LS 0910-0869

  Motion 2009:33

   

   

Frågor

 1. 11.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor ställdes och besvarades:

   

  1)
  Ingela Nylund Watz (S) frågade:

   

  Kommer den utvärdering av patientmaten som presenterades den 10 september att bli föremål för några politiska beslut om åtgärder?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

   

  2)
  Håkan Jörnehed (V) frågade:

   

  Gäller utvecklingsplanen för dialysvården i SLL 2009-2012 som antogs av HSN i oktober 2008 inte längre med anledning av förslaget att upphandla dialysvården som bedrivs vid Kronan i Sundbyberg?

   

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (M)

   

  3)
  Vivianne Gunnarsson (MP) frågade:

   

  Är det rimligt att den som fastnat i en hiss på T-centralen ska behöva vänta i över en timme på att bli utsläppt?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  4)
  Lars Dahlberg (S) frågade:

   

  Anser trafiklandstingsrådet att Stockholms stad ska vara med och betala återinförandet av spårväg i Stockholms innerstad?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  5)
  Vivianne Gunnarsson (MP) frågade:

   

  Är det sant att människor som åker färdtjänst får betala färjan mellan Ekerö och Botkyrka själva?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  6)
  Inger Ros (S) frågade:

   

  Anser du att resurserna inom den akuta barnsjukvården är tillräckliga?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

  7)
  Åke Askensten (MP) frågade:

   

  Avser landstingsrådet att vidta några åtgärder med anledning av uppgifterna om att landstinget inte följer socialstyrelsens rekommendation när det gäller att kalla äldre kvinnor till mammografiundersökningar?

   

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (M)

   

  8)
  Curt Hansson (S) frågade:

   

  Kan vi med gemensamma krafter se till att den sunkiga miljön vid Slussen ges en provisorisk ansiktslyftning i väntan på kommande ombyggnad?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  9)
  Juan Carlos Cebrian (S) frågade:

   

  Avser du att avauktorisera de vårdgivare som inte följer regelboken gällande upprättande av dokumenterad vårdplan för hemsjukvårdspatienterna?

   

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (KD)

   

   

Besvarande av interpellationer

 1. 12.
  Interpellation 2009:39 av Lars Dahlberg (S) om trafiklandstingsrådets uttalanden om att tunnelbanan är färdigbyggdLS 0909-0714

  Interpellation 2009:39

  Interpellationssvar 2009:39

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 13.
  Interpellation 2009:40 av Sverre Launy (V) om smutsiga och otrygga pendeltågLS 0909-0715

  Interpellation 2009:40

  Interpellationssvar 2009:40

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 14.
  Interpellation 2009:41 av Lars Dahlberg (S) om missnöjet med neddragningarna i sommartidtabellenLS 0909-0716

  Interpellation 2009:41

  Interpellationssvar 2009:41

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 15.
  Interpellation 2009:42 av Dag Larsson (S) om sprututbytesprogramLS 0909-0717

  Interpellation 2009:42

  Interpellationssvar 2009:42

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 16.
  Interpellation 2009:43 av Birgitta Sevefjord (V) om att mindre än hälften av utländska nyanlända till länet genomgår hälsoundersökningLS 0909-0718

  Interpellation 2009:43

  Interpellationssvar 2009:43

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 6. 17.
  Interpellation 2009:44 av Johan Sjölander (S) om informell politisk styrning i produktionsutskottetLS 0909-0719

  Interpellation 2009:44

  Interpellationssvar 2009:44

  Interpellationen bordlades

   

 7. 18.
  Interpellation 2009:45 av Håkan Jörnehed (V) om framtiden för Järva mansmottagning i RinkebyLS 0909-0720

  Interpellation 2009:45

  Interpellationssvar 2009:45

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 8. 19.
  Interpellation 2009:46 av Birgitta Sevefjord (V) om insatser för patienter med ME/kroniskt trötthetssyndromLS 0909-0721

  Interpellation 2009:46

  Interpellationssvar 2009:46

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 20.
  Interpellation 2009:47 av Ingela Nylund Watz (S) om landstingets roll i kulturpolitikenLS 0910-0840

  Interpellation 2009:47

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid sammanträdet den 8 december 2009

 2. 21.
  Interpellation 2009:48 av Raymond Wigg (MP) om landstingets miljöprogram LS 0910-0841

  Interpellation 2009:48

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid sammanträdet den 8 december 2009

   

 3. 22.
  Interpellation 2009:49 av Lena-Maj Anding (MP) om villkoren i landstingets avtal med kiropraktorerLS 0910-0842

  Interpellation 2009:49

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid sammanträdet den 8 december 2009

   

 4. 23.
  Interpellation 2009:50 av Barbro Nordgren (S) om snäva åldersgränser inom barnsjukvårdenLS 0910-0843

  Interpellation 2009:50

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid sammanträdet den 8 december 2009

   

 5. 24.
  Interpellation 2009:51 av Lena-Maj Anding (MP) om tillgänglighet i vården för personer med känslighet för elektromagnetisk strålning/elektromagnetiska fältLS 0910-0844

  Interpellation 2009:51

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid sammanträdet den 8 december 2009

   

Senast uppdaterad:
2009-10-09
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet