Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 13 december 2005 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 13 december 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 13 december 2005
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden börjar klockan 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet.
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88,0 Mhz, 88,9 Mhz, 91,7 Mhz, 94,2 Mhz, 99,9 Mhz, 101,4 Mhz, 104,1 Mhz och 107,8 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

 

Information om ärendena
Monica Spovér, tfn 08-737 41 14

 

Bilagor som inte finns i elektronisk form
E-posta beställning till registrator, landstinget@sll.se

 

Utskrifter
Kungörelsen: Klicka på symbolen för skriv ut längst ner på sidan.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Föredragningslista
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Föredragningslista

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om förlängning av policy med riktlinjer för barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget, BUS-policynLS 0309-2318 Anmälan

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 5.
  Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profil (förslag 137)LS 0409-1809 landstingsstyrelsens förslag

  Grafisk manual
 2. 6.
  Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting(förslag 138)LS 0411-2055 landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Stiftelsernas årsredovisningar för år 2004 (förslag 139)LS 0502-0335 landstingsstyrelsens förslag
 4. 8.
  Specifika ägardirektiv för landstingsdrivna sjukvårdsproducenter(förslag 140)LS 0504-0628 landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Specifika ägardirektiv för MediCarrier AB (förslag 141)LS 0506-1041 landstingsstyrelsens förslag
 6. 10.
  Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB (förslag 142)LS 0506-1103 landstingsstyrelsens förslag
 7. 11.
  Specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB(förslag 143)LS 0506-1104 landstingsstyrelsens förslag
 8. 12.
  Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 144)LS 0509-1609 landstingsstyrelsens förslag
 9. 13.
  Intern kontroll – policy och reglemente för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 145)LS 0508-1353 landstingsstyrelsens förslag
 10. 14.
  Rapport om utredning av AB Storstockholms Lokaltrafiks långsiktiga ekonomiska situation (förslag 146)LS 0508-1415 landstingsstyrelsens förslag
 11. 15.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 147)LS 0509-1518 landstingsstyrelsens förslag
 12. 16.
  Ändring i avtal om samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal/forskare (förslag 148)LS 0509-1619 landstingsstyrelsens förslag
 13. 17.
  Avsättning för kompetens- och motivationshöjande åtgärder för år 2005 (förslag 149) LS 0510-1723 landstingsstyrelsens förslag
 14. 18.
  Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete (förslag 150)LS 0510-1724 landstingsstyrelsens förslag
 15. 19.
  Godkännande av investering i en strålkniv till neurokirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 151)LS 0510-1800 landstingsstyrelsens förslag
 16. 20.
  Överförande av verksamhet inom dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB till moderbolaget Danderyds Sjukhus AB (förslag 152)LS 0511-1976 landstingsstyrelsens förslag
 17. 21.
  Regler avseende soliditet och principer för koncernbidrag och aktieägartillskott inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB(förslag 153) LS 0510-1855 landstingsstyrelsens förslag
 18. 22.
  Regler avseende resultathantering och soliditet för en resultatenhet inom Stockholms läns landstings förvaltningskoncern (förslag 154)LS 0510-1867 landstingsstyrelsens förslag
 19. 23.
  Landstingets bidrag 2006 till den gemensamma nämnden i Norrtälje kommun samt till Kommunförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg (förslag 155)LS 0510-1870 landstingsstyrelsens förslag
 20. 24.
  Ombildning av Novumstiftelserna till Centrumbildningar inom Karolinska Institutet (förslag 156)LS 0510-1802 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Kettner (s)

 1. 25.
  Aktualitetsprövning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2001 (RUFS) (förslag 157)LS 0510-1737 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 26.
  Handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor(förslag 158) LS 0505-0801 landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Raymond Wigg (mp)

 1. 27.
  Motion 2004:12 av Gunilla Thorsson m fl (fp) om ett regionalt resursteam för döva (förslag 159)LS 0403-0569 landstingsstyrelsens förslag
 2. 28.
  Motion 2004:27 av Maria Wallhager (fp) om allergiker och astmatiker i tunnelbanan (förslag 160)LS 0405-1002 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Kettner (s)

 1. 29.
  Motion 2004:40 av Olov Lindquist (fp) om servicelinjer i Södertälje (förslag 161) LS 0410-1911 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 30.
  Motion 2005:3 av Olov Lindquist och Lars B Strand (fp) om gemensamma nämnder för den psykiatriska vården (förslag 162)LS 0502-0278 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 31.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 163) LS 0504-0760 Förslag

Nya motioner

 1. 32.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 33.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 34.
  Interpellation 2005:73 av Christer G Wennerholm (m) om de allvarliga bristerna i cancervården LS 0510-1727 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 2. 35.
  Interpellation 2005:74 av Pia Lidwall (kd) om valfrihet eller tillhörighet LS 0510-1728 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 3. 36.
  Interpellation 2005:75 av Cecilia Carpelan (fp) om hur rutinerna för Sexual Transmitted Infections (STI) fungerar vid husläkarmottagningar i Stockholms stad LS 0510-1729 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 4. 37.
  Interpellation 2005:76 av Sonia Lunnergård (kd) om stöd för att sluta snusa LS 0510-1730 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 5. 38.
  Interpellation 2005:77 av Stig Nyman (kd) om AT i Stockholms läns landsting LS 0510-1731 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 6. 39.
  Interpellation 2005:78 av Andres Käärik (fp) om Karolinska Universitetssjukhusets investering i en ny strålkniv LS 0510-1732 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 7. 40.
  Interpellation 2005:79 av Lennart Kalderén (m) om att Banverket måste kompensera SL:s resenärerLS 0511-2015 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 8. 41.
  Interpellation 2005:80 av Staffan Sjödén (m) om att nyinköpta övervakningskameror på pendeltågen inte fungerarLS 0511-2016 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 9. 42.
  Interpellation 2005:81 av Inga-Britt Backlund (kd) om unga och alkoholberoendeLS 0511-2017 Interpellationen

  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 43.
  Regionalt resurscentrum för film och rörlig bild 2005 (förslag 164)LS 0510-1736 landstingsstyrelsens förslag
 2. 44.
  Borgensförbindelse för pensionsskuld för Norrtälje sjukhus AB (under namnändring) (förslag 165)LS 0511-2027 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 45.
  Förlängning av giltighetstiden för principöverenskommelse om Citybanan (förslag 166)LS 0511-2073 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 46.
  Befrielse från patientavgift gällande patienter med komplexa vårdbehov för besök på landstingets nya öppenvårdsmottagning vid rättspsykiatrin i Huddinge (förslag 167)LS 0510-1738 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 47.
  Nominering m m från landstingsstyrelsens ägarutskott (förslag 168)LS 0506-1191, LS 0512-2168 Förslaget

Anmälan av interpellationer

 1. 48.
  Interpellation 2005:82 av Lars Joakim Lundquist (m) om kvalitetssäkring av kvalitetsbedömning i samband med upphandlingLS 0512-2190 Interpellationen
 2. 49.
  Interpellation 2005:83 av Birgitta Rydberg (fp) om nolltolerans mot köer inom cancersjukvårdenLS 0512-2191 Interpellationen
 3. 50.
  Interpellation 2005:84 av Stig Nyman (kd) om vissa framtidsfrågor rörande Karolinska Universitetssjukhuset från ett styrelseperspektiv LS 0512-2192 Interpellationen
 4. 51.
  Interpellation 2005:85 av Torbjörn Rosdahl (m) om psykiatrin LS 0512-2193 Interpellationen
 5. 52.
  Interpellation 2005:86 av Olov Lindquist (fp) om nedskärningar inom psykiatrin i Södertälje LS 0512-2194 Interpellationen
 6. 53.
  Interpellation 2005:87 av Pia Lidwall (kd) om nyblivna mammor som mår dåligt LS 0512-2195 Interpellationen
 7. 54.
  Interpellation 2005:88 av Jan Liliemark (fp) om hög utskrivning av sömnmedel LS 0512-2196 Interpellationen
 8. 55.
  Interpellation 2005:89 av Maria Halkiewicz (fp) om PEG-operation (slang direkt i magsäcken) av äldre inför hemgång LS 0512-2197 Interpellationen
 9. 56.
  Interpellation 2005:90 av Andres Käärik (fp) om deltagande i kampanjen för att rädda 100 000 liv LS 0512-2199 Interpellationen
 10. 57.
  Interpellation 2005:91 av Åke Holmström (kd) om kameror på SL-bussarna LS 0512-2200 Interpellationen
 11. 58.
  Interpellation 2005:92 av David Kärnerud (kd) om förseningar på Roslagsbanan LS 0512-2201 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 13 december 2005

Landstingsfullmäktige den 13 december 2005

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Föredragningslista
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om förlängning av policy med riktlinjer för barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget, BUS-policynLS 0309-2318
  Anmälan

Beslutsärenden

 1. 5.
  Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profil (förslag 137)LS 0409-1809

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

  Grafisk manual

 2. 6.
  Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting(förslag 138)LS 0411-2055

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 7.
  Stiftelsernas årsredovisningar för år 2004 (förslag 139)LS 0502-0335
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
 4. 8.
  Specifika ägardirektiv för landstingsdrivna sjukvårdsproducenter(förslag 140)LS 0504-0628
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen samt med ett tillägg innebärande ”att uppdra till styrelsen för Karolinska sjukhuset att vidta åtgärder för att säkerställa såväl patienternas behov av sjukvård som att patientsäkerheten snarast tillgodoses”

 5. 9.
  Specifika ägardirektiv för MediCarrier AB (förslag 141)LS 0506-1041
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
 6. 10.
  Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB (förslag 142)LS 0506-1103
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
 7. 12.
  Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 144)LS 0509-1609
  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade återremittera ärendet

 8. 13.
  Intern kontroll – policy och reglemente för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 145)LS 0508-1353
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
 9. 14.
  Rapport om utredning av AB Storstockholms Lokaltrafiks långsiktiga ekonomiska situation (förslag 146)LS 0508-1415

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen

 10. 15.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 147)LS 0509-1518
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
 11. 16.
  Ändring i avtal om samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal/forskare (förslag 148)LS 0509-1619
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
 12. 17.
  Avsättning för kompetens- och motivationshöjande åtgärder för år 2005 (förslag 149) LS 0510-1723
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
 13. 18.
  Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete (förslag 150)LS 0510-1724

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

 14. 19.
  Godkännande av investering i en strålkniv till neurokirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 151)LS 0510-1800

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i beslutet av den andra och tredje att-satsen i landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

   

   

 15. 20.
  Överförande av verksamhet inom dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB till moderbolaget Danderyds Sjukhus AB (förslag 152)LS 0511-1976

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 16. 21.
  Regler avseende soliditet och principer för koncernbidrag och aktieägartillskott inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB(förslag 153) LS 0510-1855
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
 17. 22.
  Regler avseende resultathantering och soliditet för en resultatenhet inom Stockholms läns landstings förvaltningskoncern (förslag 154)LS 0510-1867

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

 18. 23.
  Landstingets bidrag 2006 till den gemensamma nämnden i Norrtälje kommun samt till Kommunförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg (förslag 155)LS 0510-1870

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

 19. 24.
  Ombildning av Novumstiftelserna till Centrumbildningar inom Karolinska Institutet (förslag 156)LS 0510-1802

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag  med tillägg

  att utvärdera satsningarnas kvalitet i förhållande till det ursprungliga syftet att skapa förutsättningar för en positiv näringslivsutveckling och gränsen för den landstingskommunala kompetensen

  M- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

 20. 25.
  Aktualitetsprövning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2001 (RUFS) (förslag 157)LS 0510-1737

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med sitt uttalande i landstingsstyrelsen

  Mp-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med sitt uttalande i landstingsstyrelsen med följande tillägg innebärande "Miljöpartiet instämmer inte i påståendet att 'nya förbifartsleder behövs som avlastar innerstaden från genomfartstrafik'. S.k förbifartsleder resulterar i ökad biltrafik och motverkar därmed målet om ett hållbart samhälle."

 21. 26.
  Handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor(förslag 158) LS 0505-0801
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

Motioner

 1. 27.
  Motion 2004:12 av Gunilla Thorsson m fl (fp) om ett regionalt resursteam för döva (förslag 159)LS 0403-0569
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
 2. 28.
  Motion 2004:27 av Maria Wallhager (fp) om allergiker och astmatiker i tunnelbanan (förslag 160)LS 0405-1002

  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bifalla motionen

 3. 29.
  Motion 2004:40 av Olov Lindquist (fp) om servicelinjer i Södertälje (förslag 161) LS 0410-1911

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 4. 30.
  Motion 2005:3 av Olov Lindquist och Lars B Strand (fp) om gemensamma nämnder för den psykiatriska vården (förslag 162)LS 0502-0278
  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

Valärenden

 1. 31.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 163) LS 0504-0760
  Förslag

   

  Beslut enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 32.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2005:35 av Pia Lidwall m fl (kd) omlarm för döva
  LS 0512-2245

  Motionen

  Motion 2005:36 av Pia Lidwall m fl (kd) om nya typer av föräldrautbildning på BVC
  LS 0512-2244

  Motionen

Frågor

 1. 33.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter
  1)
  Gunilla Helmerson (m) frågade:

  Är Du beredd att ta upp en diskussion med länets förlossningskliniker för att snarast möjligt försöka minska andelen sfinkterrupturer i Stockholms län?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  2)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

  Kommer allmän vaccinering av barn mot hjärnhinneinflammation med det nya vaccinet MCV4 att införas i Stockholms län?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  3)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Landstingsfullmäktige ska få en årlig rapport om det s.k. 15-punktsprogrammet för barn. Har du lämnat någon sådan rapport på sistone?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  4)
  Lars Åstrand (m) frågade:

  Är Du beredd att medge Danderyds Sjukhus AB rätten att behålla nuvarande personaladministrativa system?

  Frågan besvarades av Lars Dahlberg (s)

  5)
  Andres Käärik (fp) frågade:

  Tycker du att sammanslagningen av de båda thoraxkirurgiska klinikerna vid KS och HS varit lyckad när patienter måste skickas till Uppsala för operation?

  Frågan besvarades av Anders Lönnberg (s)

  6)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Har du inget mer att erbjuda av vägledning, i din egenskap av personallandstingsråd, till ledningen och/eller personalen vid Karolinska Universitetssjukhuset i den aktuella situationen än vad som framgår av SvD-artikeln?

  Frågan besvarades av Lars Dahlberg (s)

  7)
  Olle Reichenberg (m) frågade:

  Hade det inte varit lämpligt att låta de geografiska sjukvårdsberedningarna under ärendenas beredning få möjlighet att yttra sig om upphandlingar av sjukvård i beredningens geografiska område?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  8)
  Cecilia Carpelan (fp) frågade:

  Tänker du göra något för att öka andelen barn som vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund i Rinkeby?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  9)
  Magnus Agestav (kd) frågade:

  Är majoriteten beredd att ompröva taxesystemet så att även färdtjänstresenärer ska kunna åka en enstaka resa för 20 kronor precis som SL-resenärerna?

  Frågan besvarades av Johan Sjölander (s)

  10)
  Rolf Bromme (fp) frågade:

  Finns det någon beredskap inom Stockholms läns landsting inför en befarad pandemi av fågelinfluensa?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 34.
  Interpellation 2005:73 av Christer G Wennerholm (m) om de allvarliga bristerna i cancervården LS 0510-1727

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 35.
  Interpellation 2005:74 av Pia Lidwall (kd) om valfrihet eller tillhörighet LS 0510-1728

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 36.
  Interpellation 2005:75 av Cecilia Carpelan (fp) om hur rutinerna för Sexual Transmitted Infections (STI) fungerar vid husläkarmottagningar i Stockholms stad LS 0510-1729

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 37.
  Interpellation 2005:76 av Sonia Lunnergård (kd) om stöd för att sluta snusa LS 0510-1730

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 38.
  Interpellation 2005:77 av Stig Nyman (kd) om AT i Stockholms läns landsting LS 0510-1731

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 39.
  Interpellation 2005:78 av Andres Käärik (fp) om Karolinska Universitetssjukhusets investering i en ny strålkniv LS 0510-1732

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 40.
  Interpellation 2005:79 av Lennart Kalderén (m) om att Banverket måste kompensera SL:s resenärerLS 0511-2015

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 8. 41.
  Interpellation 2005:80 av Staffan Sjödén (m) om att nyinköpta övervakningskameror på pendeltågen inte fungerarLS 0511-2016

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 9. 42.
  Interpellation 2005:81 av Inga-Britt Backlund (kd) om unga och alkoholberoendeLS 0511-2017

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Tilläggsärenden

 1. 43.
  Regionalt resurscentrum för film och rörlig bild 2005 (förslag 164)LS 0510-1736
  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet

 2. 44.
  Borgensförbindelse för pensionsskuld för Norrtälje sjukhus AB (under namnändring) (förslag 165)LS 0511-2027

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

 3. 45.
  Förlängning av giltighetstiden för principöverenskommelse om Citybanan (förslag 166)LS 0511-2073

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med sitt uttalande i landstingsstyrelsen

 4. 46.
  Befrielse från patientavgift gällande patienter med komplexa vårdbehov för besök på landstingets nya öppenvårdsmottagning vid rättspsykiatrin i Huddinge (förslag 167)LS 0510-1738
  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 47.
  Nominering m m från landstingsstyrelsens ägarutskott (förslag 168)LS 0506-1191, LS 0512-2168

  Förslaget

   

  Beslut enligt ägarutskottets förslag

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid nästa sammanträde

 1. 48.
  Interpellation 2005:82 av Lars Joakim Lundquist (m) om kvalitetssäkring av kvalitetsbedömning i samband med upphandlingLS 0512-2190
  Interpellationen
 2. 49.
  Interpellation 2005:83 av Birgitta Rydberg (fp) om nolltolerans mot köer inom cancersjukvårdenLS 0512-2191
  Interpellationen
 3. 50.
  Interpellation 2005:84 av Stig Nyman (kd) om vissa framtidsfrågor rörande Karolinska Universitetssjukhuset från ett styrelseperspektiv LS 0512-2192
  Interpellationen
 4. 51.
  Interpellation 2005:85 av Torbjörn Rosdahl (m) om psykiatrin LS 0512-2193
  Interpellationen
 5. 52.
  Interpellation 2005:86 av Olov Lindquist (fp) om nedskärningar inom psykiatrin i Södertälje LS 0512-2194
  Interpellationen
 6. 53.
  Interpellation 2005:87 av Pia Lidwall (kd) om nyblivna mammor som mår dåligt LS 0512-2195
  Interpellationen
 7. 54.
  Interpellation 2005:88 av Jan Liliemark (fp) om hög utskrivning av sömnmedel LS 0512-2196
  Interpellationen
 8. 55.
  Interpellation 2005:89 av Maria Halkiewicz (fp) om PEG-operation (slang direkt i magsäcken) av äldre inför hemgång LS 0512-2197
  Interpellationen
 9. 56.
  Interpellation 2005:90 av Andres Käärik (fp) om deltagande i kampanjen för att rädda 100 000 liv LS 0512-2199
  Interpellationen
 10. 57.
  Interpellation 2005:91 av Åke Holmström (kd) om kameror på SL-bussarna LS 0512-2200
  Interpellationen
 11. 58.
  Interpellation 2005:92 av David Kärnerud (kd) om förseningar på Roslagsbanan LS 0512-2201

  Interpellationen

Senast uppdaterad:
2006-07-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.