Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 12 oktober 2010 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 12 oktober 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 12 oktober 2010
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av delårsrapport januari-juni 2010 och revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 1009-0711

  Anmälan

   

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 5.
  Åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk (förslag 70)LS 1003-0199

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science (förslag 71)LS 1008-0629

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 7.
  Tillägg till reglemente för landstingsstyrelse och nämnder beträffande patientnämnden (förslag 72)LS 1008-0636

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 8.
  Ny organisation för Stockholmsregionens Europasamarbete (förslag 73)LS 1008-0662

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD)

 1. 9.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2008 (förslag 74)LS 0906-0515

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 10.
  Utseende av interimsordförande i det vid allmänna val år 2010 nyvalda landstingsfullmäktige (förslag 75)LS 1009-0694

  Förslag

   

 2. 11.
  Valärenden (förslag 76)

  Förslag

   

Motioner

 1. 12.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 13.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 14.
  Bordlagd interpellation 2010:28 av Birgitta Sevefjord (V) om VeramottagningenLS 1006 0493

  Interpellation 2010:28

  Interpellationssvaret

   

 2. 15.
  Bordlagd interpellation 2010:32 av Raymond Wigg (MP) om nyttigare mat inom kollektivtrafikenLS 1006-0497

  Interpellation 2010:32

  Interpellationssvaret

   

Tilläggsärenden

Anmälningsärende

 1. 16.
  Tillfällig förändring i föredragningsskyldighet för landstingsrådLS 1010-0777

  Anmälan

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 17.
  Interpellation 2010:33 av Dag Larsson om nedskärningar av aferesbehandling på SödersjukhusetLS 1010-0786

  Interpellation 2010:33

   

Senast uppdaterad:
2010-09-29
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid fullmäktige den 12 oktober 2010

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av delårsrapport januari-juni 2010 och revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingLS 1009-0711

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 5.
  Åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk (förslag 70)LS 1003-0199

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science (förslag 71)LS 1008-0629

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 7.
  Tillägg till reglemente för landstingsstyrelse och nämnder beträffande patientnämnden (förslag 72)LS 1008-0636

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 8.
  Ny organisation för Stockholmsregionens Europasamarbete (förslag 73)LS 1008-0662

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna reserverade till till förmån för sitt tilläggsyrkande "att den ideella föreningens styrelse tillsätts av politiskt förtroendevalda"

   

 5. 9.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2008 (förslag 74)LS 0906-0515

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 10.
  Utseende av interimsordförande i det vid allmänna val år 2010 nyvalda landstingsfullmäktige (förslag 75)LS 1009-0694

  Förslag

  Fullmäktige beslutade

  att utse Birgitta Rydberg att utöva ordförandeskapet i det år 2010 nyvalda landstingsfullmäktige samt som ersättare för henne utse Mikael Freimuth intill dess val av ordförande förrättats.

   

 2. 11.
  Valärenden (förslag 76)

  Fullmäktiges beslut

   

   

Motioner

 1. 12.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motioner godkändes för remittering:

   

  Motion 2010:9 av Nanna Wikholm (S) om att öppna en sekundäruppgång för tunnelbanan vid Farsta strand för bättre förbindelse med pendeltåget  LS 1010-0799

  Motion 2010:9

   

  Motion 2010:10 av Agnetha Boström (MP) m fl om att upprätta en handlingsplan inom SLL för att förbättra diagnostiseringen av flickor med autism och ADHD LS 1010-0800

  Motion 2010:10

   

Frågor

 1. 13.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor ställdes och besvarades:

  1)
  Curt Hansson (S) frågade:

   

  Kan tidigare utlovade, men inte levererade ljusa, snygga och trygga bussväderskydd, istället bli till årets julklapp för stockholmsregionens tiotusentals vinterhuttrande resenärer?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  2)
  Håkan Jörnehed (V) frågade:

   

  Kommer landstinget att vidta några åtgärder med anledning av att chefen för Radiumhemmet sitter på dubbla stolar?

   

  Frågan besvarades av Maria Wallhager (FP)

   

  3)
  Åke Askensten (MP) frågade:

  Har landstingsrådet några planer på att förstärka kontrollen av hur landstingets entreprenörer sköter sina åtaganden?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  4)
  Birgitta Sevefjord (V) frågade:

   

  Avser du att vidta några åtgärder så att Sachsska Barnsjukhuset snabbt får tillgång till fler vårdplatser?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

  5)
  Yvonne Blombäck (MP) frågade:

   

  Kan du garantera att informationen till SL:s resenärer blir bättre inom kort?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  6)
  Håkan Jörnehed (V) frågade:

   

  Kommer Stockholms läns landsting att vidta några särskilda åtgärder med anledning av dödsfallen på ortopeden vid Danderyds sjukhus som det rapporterats om i medierna?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

  7)
  Raymond Wigg (MP) frågade:

   

  Ska vårdpersonalens sidoverksamheter för egen vinning upphöra?

   

  Frågan besvarades av Maria Wallhager (FP)

   

  8)
  Birgitta Sevefjord (V) frågade:

   

  Har du uppmärksammat den kommande läkarbristen inom mammografiverksamheten och tänker du vidta några åtgärder?

   

  Frågan besvarades av Stig Nyman (KD)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 14.
  Bordlagd interpellation 2010:28 av Birgitta Sevefjord (V) om VeramottagningenLS 1006 0493

  Interpellation 2010:28

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 15.
  Bordlagd interpellation 2010:32 av Raymond Wigg (MP) om nyttigare mat inom kollektivtrafikenLS 1006-0497

  Interpellation 2010:32

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Tilläggsärenden

 1. 16.
  Tillfällig förändring i föredragningsskyldighet för landstingsrådLS 1010-0777

  Anmälan lades till handlingarana

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 17.
  Interpellation 2010:33 av Dag Larsson om nedskärningar av aferesbehandling på SödersjukhusetLS 1010-0786

  Interpellation 2010:33

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

Senast uppdaterad:
2010-09-29
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet