Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 12 maj 2009 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 12 maj 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 12 maj 2009
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klocka 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstsingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ledamot i valkrets Ost efter Anita Tånneryd (FP) inkalla Mats Larsson (FP) och till ny ersättare utse Lennart Nilsson (FP), till ny ersättare i valkrets Nord efter Tomas Tetzell (M) utse Ulf Landström (M)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 5.
  Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet HUSAM i Huddinge (förslag 37)LS 0804-0398

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Införande av radiokommunikationssystemet Rakel inom Stockholm läns landsting (förslag 38)LS 0806-0634

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 7.
  Beviljande av låneram för 2008-2011 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (förslag 39)LS 0812-1177

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 8.
  Förvärv av fastigheten Gustavsberg 1:7, Värmdö kommun (förslag 40) LS 0901-0094

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 9.
  Förvärv av fastigheten Blixtljuset 18 i Stockholms stad, Högdalsdepån (förslag 41)LS 0901-0096, LS 0901-0097Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C)

 1. 10.
  Miljöredovisning 2008 för Stockholms läns landsting (förslag 42)LS 0903-0268

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M)

 1. 11.
  Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 43)LS 0903-0230

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 12.
  Överförande av all verksamhet inom färdtjänstnämnden exklusive myndighetsutövning till AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 44)LS 0903-0231

  Landstingsstyrelsens förslag preliminärt

   

 3. 13.
  Uppdrag om att till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) utfärda fullmakt att företräda landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningarna och tilläggsavtal med SL om samordning, utbyggnad och drift av kollektiva trafiksystem inom Stockholms län (förslag 45)LS 0901-0034 och LS 0901-0040

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M)

 1. 14.
  Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser (förslag 46)LS 0709-0936

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 15.
  Motion 2008:1 av Lars Dahlberg (S) om biljettinlösen (förslag 47)LS 0802-0153Landstingsstyrelsens förslag
 3. 16.
  Motion 2008:3 av Johan Sjölander (S) om trygghetsskapande åtgärder (förslag 48)LS 0802-0155Landstingsstyrelsens förslag
 4. 17.
  Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m.fl. (V) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september (förslag 49)LS 0803-0258

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 18.
  Motion 2008:7 av Jan Strömdahl m.fl. (V) om att landstinget bör utreda konsekvenserna för verksamheten och ekonomin om förbifart Stockholm byggs (förslag 50)LS 0803-0261

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 19.
  Motion 2008:10 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) om att infoga AB Storstockholms Lokaltrafik i övriga landstingskoncernen (förslag 51)LS 0803-0266

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 20.
  Motion 2008:13 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om ökat cyklande i Stockholmsregionen (förslag 52)LS 0804-0374

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 8. 21.
  Motion 2008:18 av Lars Dahlberg och Göran Wrene (S) om att utveckla AB Storstockholms Lokaltrafik som energiproducent (förslag 53)LS 0805-0488Landstingsstyrelsens förslag
 9. 22.
  Motion 2008:22 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om återinförande av regionstyrelser inom AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 54)LS 0805-0492Landstingsstyrelsens förslag
 10. 23.
  Motion 2008:27 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om inrättande av mötesplatser vid knutpunkter och större stationer (förslag 55)LS 0806-0590

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 11. 24.
  Motion 2008:30 av Anna Kettner och Lars Dahlberg (S) om att även terminskort som delas ut till skolelever samt köps av studenter bör omfattas av SL:s förlustgaranti (förslag 56)LS 0809-0814

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 25.
  Valärenden (förslag 57)

  Förslag

Nya motioner

 1. 26.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 27.
  Mellan klockan 13.00 - 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

Besvarande av interpellationer

 1. 28.
  Bordlagd interpellation 2009:15 av Dag Larsson (S) om effekterna av Vårdval StockholmLS 0903-0211

  Interpellation 2009:15

  Interpellationssvar 2009:15

   

 2. 29.
  Interpellation 2009:18 av Dag Larsson (S) om psykiatrins prestationerLS 0904-0305

  Interpellation 2009:18

  Interpellationssvar 2009:18

   

 3. 30.
  Interpellation 2009:19 av Birgitta Sevefjord (V) om omhändertagande och insatser för personer med svår migränproblematikLS 0904-0306

  Interpellation 2009:19

  Interpellationssvar 2009:19

   

 4. 31.
  Interpellation 2009:20 av Lena-Maj Anding (MP) om barns rätt till respektfullt bemötande i hälso- och sjukvårdenLS 0904-0307

  Interpellation 2009:20

  Interpellationssvar 2009:20

   

 5. 32.
  Interpellation 2009:21 av Inger Ros (S) om ökad valfrihet för cancerpatienterLS 0904-0308

  Interpellation 2009:21

  Interpellationssvar 2009:21

   

 6. 33.
  Interpellation 2009:22 av Johan Sjölander (S) om den borgerliga majoritetens misstankar vad beträffar prisdumpning mot ledningen för Karolinska universitetssjukhusetLS 0904-0309

  Interpellation 2009:22

  Interpellationssvar 2009:22

   

 7. 34.
  Interpellation 2009:23 av Ann-Sofi Matthiesen (MP) om BB Stockholms möjligheter att söka auktorisationLS 0904-0310

  Interpellation 2009:23

  Interpellationssvar 2009:23

   

 8. 35.
  Interpellation 2009:24 av Kristina Söderlund (S) om fotvård, kompetens och tillgänglighetLS 0904-0311

  Interpellation 2009:24

  Interpellationssvar 2009:24

   

 9. 36.
  Interpellation 2009:25 av Lars Dahlberg (S) om ny kollektivtrafiklagstiftningLS 0904-0312

  Interpellation 2009:25

  Interpellationssvar 2009:25

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 37.
  Interpellation 2009:26 av Ingela Nylund Watz (S) om upphandlingen av ny modell för patienternas mat vid våra sjukhusLS 0905-0408

  Interpellation 2009:26

   

 2. 38.
  Interpellation 2009:27 av Birgitta Sevefjord (V) om bristningar i samband med förlossningarLS 0905-0409

  Interpellation 2009:27

   

 3. 39.
  Interpellation 2009:28 av Raymond Wigg (MP) om De psykodynamiska metodernas ställning inom Stockholms läns landstingLS 0905-0410

  Interpellation 2009:28

   

 4. 40.
  Interpellation 2009:29 av Dag Larsson (S) om Vårdval Stockholms bristande förmåga att ge vård vid psykisk ohälsaLS 0905-0411

  Interpellation 2009:29

   

 5. 41.
  Interpellation 2009:30 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om bristen på pengar till infrastruktur i Stockholms länLS 0905-0413

  Interpellation 2009:30

   

 6. 42.
  Interpellation 2009:31 av Jan Bergvall (V) om tidigareläggning av fordonsbeställningarLS 0905-0414

  Interpellation 2009:31

   

 7. 43.
  Interpellation 2009:32 av Gizela Sladic (S) om landstingets stöd till folkhögskolorLS 0905-0415

  Interpellation 2009:32

   

 8. 44.
  Interpellation 2009:33 av Birgitta Sevefjord (V) om neuropsykiatriska utredningar för barn och ungaLS 0905-0416

  Interpellation 2009:33

   

Senast uppdaterad:
2009-05-07
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 12 maj 2009

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 5.
  Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet HUSAM i Huddinge (förslag 37)LS 0804-0398

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Införande av radiokommunikationssystemet Rakel inom Stockholm läns landsting (förslag 38)LS 0806-0634

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 3. 7.
  Beviljande av låneram för 2008-2011 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (förslag 39)LS 0812-1177

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna antecknade uttalande likalydande med sitt uttalande i landstingsstyrelsen

   

 4. 8.
  Förvärv av fastigheten Gustavsberg 1:7, Värmdö kommun (förslag 40) LS 0901-0094

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 9.
  Förvärv av fastigheten Blixtljuset 18 i Stockholms stad, Högdalsdepån (förslag 41)LS 0901-0096, LS 0901-0097

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 10.
  Miljöredovisning 2008 för Stockholms läns landsting (förslag 42)LS 0903-0268

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och MP-ledamöterna reseverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 7. 11.
  Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 43)LS 0903-0230

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för S- och V-ledamöternas förslag i landstingsstyrelsen

   

 8. 12.
  Överförande av all verksamhet inom färdtjänstnämnden exklusive myndighetsutövning till AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 44)LS 0903-0231

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för S- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

 9. 13.
  Uppdrag om att till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) utfärda fullmakt att företräda landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningarna och tilläggsavtal med SL om samordning, utbyggnad och drift av kollektiva trafiksystem inom Stockholms län (förslag 45)LS 0901-0034 och LS 0901-0040

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

 1. 14.
  Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser (förslag 46)LS 0709-0936

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  Mp-ledamöterna hänvisade till sitt särskilda uttalande i landstingsstyrelsen

   

 2. 15.
  Motion 2008:1 av Lars Dahlberg (S) om biljettinlösen (förslag 47)LS 0802-0153

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 3. 16.
  Motion 2008:3 av Johan Sjölander (S) om trygghetsskapande åtgärder (förslag 48)LS 0802-0155

  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet

 4. 17.
  Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m.fl. (V) om avgiftsfri kollektivtrafik den 22 september (förslag 49)LS 0803-0258

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för V-ledamotens förslag i landstingsstyrelsen

   

   

 5. 18.
  Motion 2008:7 av Jan Strömdahl m.fl. (V) om att landstinget bör utreda konsekvenserna för verksamheten och ekonomin om förbifart Stockholm byggs (förslag 50)LS 0803-0261

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 6. 19.
  Motion 2008:10 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) om att infoga AB Storstockholms Lokaltrafik i övriga landstingskoncernen (förslag 51)LS 0803-0266

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna deltog inte i fullmäktiges beslut

  S-och V-ledamöterna reserverade sig till förån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 7. 20.
  Motion 2008:13 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om ökat cyklande i Stockholmsregionen (förslag 52)LS 0804-0374

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och MP-ledamöterna reseverade sig till förmån för sin reservation i landstingssstyrelsen

   

 8. 21.
  Motion 2008:18 av Lars Dahlberg och Göran Wrene (S) om att utveckla AB Storstockholms Lokaltrafik som energiproducent (förslag 53)LS 0805-0488

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för S- och V-ledamöternas förslag i landstingsstyrelsen

   

 9. 22.
  Motion 2008:22 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om återinförande av regionstyrelser inom AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 54)LS 0805-0492

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för S-ledamöternas förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 10. 23.
  Motion 2008:27 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om inrättande av mötesplatser vid knutpunkter och större stationer (förslag 55)LS 0806-0590

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 11. 24.
  Motion 2008:30 av Anna Kettner och Lars Dahlberg (S) om att även terminskort som delas ut till skolelever samt köps av studenter bör omfattas av SL:s förlustgaranti (förslag 56)LS 0809-0814

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

Valärenden

 1. 25.
  Valärenden (förslag 57)

  Förslag

  Beslut  valärenden

Nya motioner

 1. 26.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes:

   

  Motion 2009:12 av Kristina Söderlund m fl (S) om förbättrad tandhälsa för barn i utsatta områden  LS 0905-0428

  Motion 2009:12

   

  Motion 2009:13 Kerstin Pettersson m fl (V) om insatser för att förebygga fallolyckor bland äldre  LS 0905-0429

  Motion 2009:13

   

  Motion 2009:14 Vivianne Gunnarsson m fl (MP) om att sätta fart på Waxholmsbolaget  LS 0905-0430

  Motion 2009:14

   

  Motion 2009:15 Vivianne Gunnarsson m fl (MP) om att utveckla kollektivtrafiken på vatten  LS 0905-0431

  Motion 2009:15

   

Frågor

 1. 27.
  Mellan klockan 13.00 - 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

   

  Följande frågor ställdes och besvarades:

  1)
  Ingela Nylund Watz (S) frågade:

  Är du nöjd med beslutet som gör att ett privat vårdföretag inne på Södersjukhuset från och med nu kan ägna sig åt att enbart ta emot de hjärtsjuka patienter som har råd att betala själva för den dyra behandlingen?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M):

   

   

  2)

  Håkan Jörnehed (V) frågade:

   

  Är du beredd att låta landstingsfullmäktiges politiker ingå i en utvärdering av maten genom att vid nästa landstingsfullmäktige möte 9 juni servera sjukhusmaten till varje fullmäktigeledamot?

   

  Frågan besvarades av Maria Wallhager (FP):

   

  3)
  Raymond Wigg (MP) frågade:

   

  Anser du att den upphandlade patientmaten håller den kvalitet som landstingets kostpolicy kräver?

   

  Frågan besvaras av Maria Wallhager (FP)

   

  4)
  Catharina Agrell (S) frågade:

   

  Har du för avsikt att rädda Café Jollen som riskerar att försvinna på grund av privatiseringen av psykiatrin i Nordost?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (FP)

   

  5)

  Kerstin Pettersson (V) frågade:

   

  Kommer du vidta några åtgärder för att säkerställa att äldre kvinnor får lika bra vård och behandling för sin bröstcancer som yngre kvinnor?

   

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (M)

   

  6)

  Yvonne Blombäck (MP) frågade

   

  Anser du att Lidingöbanan ska vara kvar och på sikt upprustas till tvärbana i likhet med Saltsjöbanan?"

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  7)
  Tove Sander (S) frågade:

   

  Anser du att upphandlingsunderlaget av psykiatrin i Nordost är fullgott när det visat sig att alla frågor om tvångsvården inte klarats ut?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (FP)

  8)
  Åke Askensten (MP) frågade:

   

  Är startåret för utbyggnaden av Djurgårdslinjen uppskjutet?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  9)
  Dag Larsson (S) frågade:

   

  Kommer någon landstingsstudie om sambandet mellan överlevnad i cancer och social tillhörighet att starta i år?

   

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (M)

   

  10)
  Lena-Maj Anding (MP) frågade:

   

  Anser landstingsrådet att vårdtiden när det gäller neurologisk rehabilitering har minskat och att därigenom kvaliteten sänkts?

   

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (M)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 28.
  Bordlagd interpellation 2009:15 av Dag Larsson (S) om effekterna av Vårdval StockholmLS 0903-0211

  Interpellation 2009:15

  Interpellationssvar 2009:15

  Interpellationen bordlades

   

 2. 29.
  Interpellation 2009:18 av Dag Larsson (S) om psykiatrins prestationerLS 0904-0305

  Interpellation 2009:18

  Interpellationssvar 2009:18

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 30.
  Interpellation 2009:19 av Birgitta Sevefjord (V) om omhändertagande och insatser för personer med svår migränproblematikLS 0904-0306

  Interpellation 2009:19

  Interpellationssvar 2009:19

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 31.
  Interpellation 2009:20 av Lena-Maj Anding (MP) om barns rätt till respektfullt bemötande i hälso- och sjukvårdenLS 0904-0307

  Interpellation 2009:20

  Interpellationssvar 2009:20

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 32.
  Interpellation 2009:21 av Inger Ros (S) om ökad valfrihet för cancerpatienterLS 0904-0308

  Interpellation 2009:21

  Interpellationssvar 2009:21

  Interpellationen bordlades

   

 6. 33.
  Interpellation 2009:22 av Johan Sjölander (S) om den borgerliga majoritetens misstankar vad beträffar prisdumpning mot ledningen för Karolinska universitetssjukhusetLS 0904-0309

  Interpellation 2009:22

  Interpellationssvar 2009:22

  Interpellationen bordlades

   

 7. 34.
  Interpellation 2009:23 av Ann-Sofi Matthiesen (MP) om BB Stockholms möjligheter att söka auktorisationLS 0904-0310

  Interpellation 2009:23

  Interpellationssvar 2009:23

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 8. 35.
  Interpellation 2009:24 av Kristina Söderlund (S) om fotvård, kompetens och tillgänglighetLS 0904-0311

  Interpellation 2009:24

  Interpellationssvar 2009:24

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 9. 36.
  Interpellation 2009:25 av Lars Dahlberg (S) om ny kollektivtrafiklagstiftningLS 0904-0312

  Interpellation 2009:25

  Interpellationssvar 2009:25

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 37.
  Interpellation 2009:26 av Ingela Nylund Watz (S) om upphandlingen av ny modell för patienternas mat vid våra sjukhusLS 0905-0408

  Interpellation 2009:26

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 2. 38.
  Interpellation 2009:27 av Birgitta Sevefjord (V) om bristningar i samband med förlossningarLS 0905-0409

  Interpellation 2009:27

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 3. 39.
  Interpellation 2009:28 av Raymond Wigg (MP) om De psykodynamiska metodernas ställning inom Stockholms läns landstingLS 0905-0410

  Interpellation 2009:28

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 4. 40.
  Interpellation 2009:29 av Dag Larsson (S) om Vårdval Stockholms bristande förmåga att ge vård vid psykisk ohälsaLS 0905-0411

  Interpellation 2009:29

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 5. 41.
  Interpellation 2009:30 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om bristen på pengar till infrastruktur i Stockholms länLS 0905-0413

  Interpellation 2009:30

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 6. 42.
  Interpellation 2009:31 av Jan Bergvall (V) om tidigareläggning av fordonsbeställningarLS 0905-0414

  Interpellation 2009:31

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 7. 43.
  Interpellation 2009:32 av Gizela Sladic (S) om landstingets stöd till folkhögskolorLS 0905-0415

  Interpellation 2009:32

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 8. 44.
  Interpellation 2009:33 av Birgitta Sevefjord (V) om neuropsykiatriska utredningar för barn och ungaLS 0905-0416

  Interpellation 2009:33

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

Senast uppdaterad:
2009-05-07
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet