Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 11 oktober 2005 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 11 oktober 2005 med tillägg

Dag:
Tisdag den 11 oktober 2005
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden förläggs till kl 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet.
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88,0 Mhz, 88,9 Mhz, 91,7 Mhz, 94,2 Mhz, 99,9 Mhz, 101,4 Mhz, 104,1 Mhz och 107,8 Mhz

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Föredragningslista
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Föredragningslista

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

 1. 4.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2006 (förslag 115)LS 0509-1628 landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2006 (förslag 116)LS 0509-1627 landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Valkretsindelning för landstingsval perioden 2006-2010 (förslag 117)LS 0503-1525 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 7.
  Reviderat föredragningsansvar för landstingsråd (förslag 118)LS 0509-1437 landstingsstyrelsens förslag
 2. 8.
  Hemställan om borgensförbindelse för pensionsförsäkring för Svensk Banproduktion AB (förslag 119)LS 0502-0328 landstingsstyrelsens förslag
 3. 9.
  Plan för det fortsatta arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting 2005-2008 (förslag 120)LS 0503-0549 landstingsstyrelsens förslag
 4. 10.
  Gemensam organisation för hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun (förslag 121)LS 0504-0616 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 11.
  Planerat fastighetsunderhåll i ett långsiktigt fastighetsekonomiskt perspektiv (förslag 122)LS 0504-0697 landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 12.
  Motioner av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda spårvägstrafik på de mest belastade delarna av stomnätet i Stockholms innerstad 2002:14, om förlängning av Djurgårdslinjen till Centralen och införande av ordinarie trafik 2002:17, om utredning av en spårvägslinje runt Stockholm 2002:20 (förslag 123)LS 0210-0427, LS 0210-0433, LS 0210-0436 landstingsstyrelsens förslag
 2. 13.
  Motion 2004:45 av Kent-Rune Sjöholm och Åke Holmström (kd) om utredning av ny järnvägsförbindelse från Lidingö till Ropsten (förslag 124)LS 0412-2305 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 14.
  Motion 2004:13 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om effekter av införandet av avgifter för gynekologisk screening (förslag 125)LS 0403-0570 landstingsstyrelsens förslag
 2. 15.
  Motion 2004:19 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om vaccinationsfrekvensen för barn (förslag 126)LS 0404-0805 landstingsstyrelsens förslag
 3. 16.
  Motion 2004:26 av Carin Håkansson m fl (fp) om hälsoambassadörer på ungdomsmottagningar (förslag 127)LS 0405-1001 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 17.
  Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i fullmäktige samt sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (förslag 128)LS 0509-1626 Förslaget
 2. 18.
  Val av jurymän vid tryckfrihetsmål (förslag 129)LS 0509-1533Förslaget
 3. 19.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 130) Förslaget

Nya motioner

 1. 20.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 21.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 22.
  Interpellation 2005:63 av Birgitta Rydberg (fp) om utbildning om användning av magnetresonansundersökningar (MR) LS 0509-1538 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 2. 23.
  Interpellation 2005:64 av Lars Joakim Lundquist (m) om brist på information om stora problem på landstingsdrivna vårdcentraler i Stockholms innerstad LS 0509-1541 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 3. 24.
  Interpellation 2005:65 av Birgitta Rydberg (fp) om ökande väntetider till vård LS 0509-1542 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 4. 25.
  Interpellation 2005:66 av Anita Hagelbeck (fp) om utbildning för vårdpersonal om ”Shaking baby syndrome” LS 0509-1544 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 5. 26.
  Interpellation 2005:67 av Pia Lidwall (kd) om behandling av hjärt- och kärlsjukdomar LS 0509-1546 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 6. 27.
  Interpellation 2005:68 av Olov Lindquist (fp) om Web-care och trygghetskvitto LS 0509-1537 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 7. 28.
  Interpellation 2005:69 av Lars Joakim Lundquist (m) om slutsatser av utvärdering av skillnader mellan olika driftsformer inom sjukvården LS 0509-1539 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 8. 29.
  Interpellation 2005:70 av Inga-Britt Backlund (kd) om tillgång till somatisk vård för personer med psykiska funktionshinder LS 0509-1540 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 9. 30.
  Interpellation 2005:71 av Stig Nyman (kd) om hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje LS 0509-1543 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 10. 31.
  Interpellation 2005:72 av Åke Holmström (kd) om tankning av etanolbussar LS 0509-1545 Interpellationen

  Interpellationssvaret

Beslutsärenden

 1. 32.
  Ersättningar för uppdrag inom ramen för samverkansmodellen mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer(förslag 131)LS 0509-1691Förslaget

Anmälan av interpellationer

 1. 33.
  Interpellation 2005:73 73 av Christer G Wennerholm (m) om de allvarliga bristerna i cancervården LS 0510-1727 Interpellationen
 2. 34.
  Interpellation 2005:74 av Pia Lidwall (kd) om valfrihet eller tillhörighet LS 0510-1728 Interpellationen
 3. 35.
  Interpellation 2005:75 av Cecilia Carpelan (fp) om hur rutinerna för Sexual Transmitted Infections (STI) fungerar vid husläkarmottagningar i Stockholms stad LS 0510-1729 Interpellationen
 4. 36.
  Interpellation 2005:76 av Sonia Lunnergård (kd) om stöd för att sluta snusa LS 0510-1730 Interpellationen
 5. 37.
  Interpellation 2005:77 av Stig Nyman (kd) om AT i Stockholms läns landsting LS 0510-1731 Interpellationen
 6. 38.
  Interpellation 2005:78 av Andres Käärik (fp) om Karolinska Universitetssjukhusets investering i en ny strålkniv LS 0510-1732 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 11 oktober 2005

Landstingsfullmäktige den 11 oktober 2005

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Föredragningslista
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2006 (förslag 115)LS 0509-1628
  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade

  att fastställa dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2006 enligt följande: 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 10 oktober, 2 november (valärenden), 28 29 november (budgetsammanträde) och 12 december

  att samtliga sammanträden börjar klockan 09.30.

  Fullmäktige beslutade även efter förslag från ordföranden
  att på fullmäktiges nästa sammanträde den 22-23 november 2005 behandla fråga om eventuell ändring av dagens beslut avseende sammanträdesdagen den 2 november 2006

 2. 5.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2006 (förslag 116)LS 0509-1627
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Valkretsindelning för landstingsval perioden 2006-2010 (förslag 117)LS 0503-1525
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 4. 7.
  Reviderat föredragningsansvar för landstingsråd (förslag 118)LS 0509-1437

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna deltog inte i fullmäktiges beslut

  M-, fp- och kd-ledamötrna antecknade särskilt uttalande likalydande med den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 5. 8.
  Hemställan om borgensförbindelse för pensionsförsäkring för Svensk Banproduktion AB (förslag 119)LS 0502-0328

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med det som lades i landstingsstyrelsen

 6. 9.
  Plan för det fortsatta arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting 2005-2008 (förslag 120)LS 0503-0549
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag med ändring av lydelsen i sista att-satsen innebärande ”att avrapportering skall ske årligen till landstingsfullmäktige istället för som i tidigare lydelse landstingsstyrelsen”
 7. 10.
  Gemensam organisation för hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun (förslag 121)LS 0504-0616
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag med tillägg

  att landstingsstyrelsen får i uppdrag att initiera en vetenskaplig studie av den gemensamma nämndens och den nya vårdorganisationens arbete under dess fyra - fem första år

  M-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med det som lagts i landstingsstyrelsen

 8. 11.
  Planerat fastighetsunderhåll i ett långsiktigt fastighetsekonomiskt perspektiv (förslag 122)LS 0504-0697
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

Motioner

 1. 12.
  Motioner av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda spårvägstrafik på de mest belastade delarna av stomnätet i Stockholms innerstad 2002:14, om förlängning av Djurgårdslinjen till Centralen och införande av ordinarie trafik 2002:17, om utredning av en spårvägslinje runt Stockholm 2002:20 (förslag 123)LS 0210-0427, LS 0210-0433, LS 0210-0436
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  Protokollsanteckning inlämnades av mp-ledamöterna

  Protokollsanteckning

 2. 13.
  Motion 2004:45 av Kent-Rune Sjöholm och Åke Holmström (kd) om utredning av ny järnvägsförbindelse från Lidingö till Ropsten (förslag 124)LS 0412-2305

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 3. 14.
  Motion 2004:13 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om effekter av införandet av avgifter för gynekologisk screening (förslag 125)LS 0403-0570
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 4. 15.
  Motion 2004:19 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om vaccinationsfrekvensen för barn (förslag 126)LS 0404-0805
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 5. 16.
  Motion 2004:26 av Carin Håkansson m fl (fp) om hälsoambassadörer på ungdomsmottagningar (förslag 127)LS 0405-1001
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

Valärenden

 1. 17.
  Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i fullmäktige samt sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (förslag 128)LS 0509-1626
  Förslaget

   

  Beslut: enligt valberedningens förslag

 2. 18.
  Val av jurymän vid tryckfrihetsmål (förslag 129)LS 0509-1533
  Förslaget

   

  Beslut: enligt valberedningens förslag

 3. 19.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 130)

  Förslaget

   

  Beslut: enligt valberedningens förslag

  Beslut: enligt ägarutskottets förslag

Nya motioner

 1. 20.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och te
  LS 0510-1775

  Motionen

  Motion 2005:31 av Christer G Wennerholm m fl (m) om Karolinska Universitetssjukhuset
  LS 0510-1776

  Motionen

  Motion 2005:32 av Christer G Wennerholm m fl (m) om vårdvisare
  LS 0510-1777

  Motionen

Frågor

 1. 21.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

  1)
  Olle Reichenberg (m) frågade:

  Har produktiviteten på Karolinska Universitetssjukhuset utvecklats negativt under 2005?

  Frågan besvarades av Ingela Nylund Watz (s)

  2)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

  Är det rimligt att Karolinska Universitetssjukhuset binder upp 20 Mkr i inköp av en strålkniv samtidigt som man kunnat köpa vården billigare av den tidigare underentreprenören än vad KUS själva får betalt enligt DRG?

  Frågan besvarades av Ingela Nylund Watz (s)

  3)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Är den aktuella vårdsituationen på Karolinska Universitetssjukhuset något att vara nöjd över?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  4)
  Christer G Wennerholm (m) frågade:

  Har patientsäkerheten på Karolinska Universitetssjukhuset utvecklats negativt under 2005?

  Frågan besvarades av Inger Ros(s)

  5)
  Gunilla Thorsson (fp) frågade:

  Kommer nya vårdplatser för asylsökande apatiska barn och deras familjer att inrättas på Ersta sjukhus?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  6)
  Åke Holmström (kd) frågade:

  Kan de två räddningshelikoptrar som Sjöfartsverket avtalat med Norrlandsflyg om att nyttja när så erfordras även användas som ambulanshelikoptrar?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  7)
  Lars Åstrand (m) frågade:

  Har åtgärder vidtagits för att mildra oron bland personalen på Karolinska Universitetssjukhuset under 2005?

  Frågan besvarades av Lars Dahlberg (s)

  8)
  Andres Käärik (fp) frågade:

  Har sammanslagningen av de två universitetssjukhusen Karolinska och Huddinge medfört sänkta vårdkostnader genom effektiviseringar som inte enbart är nedskärningar?

  Frågan besvarades av Anders Lönnberg (s)

  9)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Finns det en beredskap i vårt landsting att möta det ökade vårdbehovet p g a ökad alkoholkonsumtion?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  10)
  Torbjörn Rosdahl (m) frågade:

  Tycker Du att det är rimligt att ungdomsmottagningarna i Sollentuna ges mindre bidrag än ungdomsmottagningarna i grannkommunerna?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

Besvarande av interpellationer

 1. 22.
  Interpellation 2005:63 av Birgitta Rydberg (fp) om utbildning om användning av magnetresonansundersökningar (MR) LS 0509-1538

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 23.
  Interpellation 2005:64 av Lars Joakim Lundquist (m) om brist på information om stora problem på landstingsdrivna vårdcentraler i Stockholms innerstad LS 0509-1541

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 24.
  Interpellation 2005:65 av Birgitta Rydberg (fp) om ökande väntetider till vård LS 0509-1542

  Interpellationen

  Interpellationssvaret 
   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 25.
  Interpellation 2005:66 av Anita Hagelbeck (fp) om utbildning för vårdpersonal om ”Shaking baby syndrome” LS 0509-1544

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 26.
  Interpellation 2005:67 av Pia Lidwall (kd) om behandling av hjärt- och kärlsjukdomar LS 0509-1546

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 27.
  Interpellation 2005:68 av Olov Lindquist (fp) om Web-care och trygghetskvitto LS 0509-1537

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 28.
  Interpellation 2005:69 av Lars Joakim Lundquist (m) om slutsatser av utvärdering av skillnader mellan olika driftsformer inom sjukvården LS 0509-1539

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 29.
  Interpellation 2005:70 av Inga-Britt Backlund (kd) om tillgång till somatisk vård för personer med psykiska funktionshinder LS 0509-1540

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 30.
  Interpellation 2005:71 av Stig Nyman (kd) om hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje LS 0509-1543

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 10. 31.
  Interpellation 2005:72 av Åke Holmström (kd) om tankning av etanolbussar LS 0509-1545

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Beslutsärenden

 1. 32.
  Ersättningar för uppdrag inom ramen för samverkansmodellen mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer(förslag 131)LS 0509-1691
  Beslut: enligt Förslaget

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 12 december 2005

 1. 33.
  Interpellation 2005:73 73 av Christer G Wennerholm (m) om de allvarliga bristerna i cancervården LS 0510-1727

  Interpellationen

 2. 34.
  Interpellation 2005:74 av Pia Lidwall (kd) om valfrihet eller tillhörighet LS 0510-1728

  Interpellationen

 3. 35.
  Interpellation 2005:75 av Cecilia Carpelan (fp) om hur rutinerna för Sexual Transmitted Infections (STI) fungerar vid husläkarmottagningar i Stockholms stad LS 0510-1729
  Interpellationen
 4. 36.
  Interpellation 2005:76 av Sonia Lunnergård (kd) om stöd för att sluta snusa LS 0510-1730
  Interpellationen
 5. 37.
  Interpellation 2005:77 av Stig Nyman (kd) om AT i Stockholms läns landsting LS 0510-1731
  Interpellationen
 6. 38.
  Interpellation 2005:78 av Andres Käärik (fp) om Karolinska Universitetssjukhusets investering i en ny strålkniv LS 0510-1732
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-10
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protkoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.