Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 10 mars 2009 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 10 mars 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 10 mars 2009
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klocka 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstsingssalen i Landstingshuset, Hntnverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling överlämnade delårsrapportLS 0812-1144

  Anmälan

   

 2. 5.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2009LS 0811-1073

  Anmälan

   

Beslutsärenden

 1. 6.
  Ändring av Stockholms läns landstings indelning i revisionsområden (förslag 15)LS 0901-0066

  Förslaget

   

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (m)

 1. 7.
  Utredning avseende Stockholms läns landstings fastighetskapital (förslag 16)LS 0802-0114

  Landstingsstyrelsens förslag

  Bilaga 1. Rapport KPMG

  Bilaga 2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

   

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (m)

 1. 8.
  Nytt avtal om färdtjänst med länets kommuner för år 2009 (förslag 17)LS 0812-1175

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (kd)

 1. 9.
  Motion 2008:8 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om att inrätta en Grön paviljong vid universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna för samverkan i forskning och utveckling mellan skolmedicin och komplementär-/alternativ medicin (förslag 18)LS 0803-0264

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (c)

 1. 10.
  Motion 2007:12 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om klimatneutral landstingsverksamhet (förslag 19)LS 0703-0298

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 11.
  Valärenden (förslag 20)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 12.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 13.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 14.
  Bordlagd interpellation 2008:61 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om stora problem inom FärdtjänstenLS 0812-1141

  Interpellation 2008:61

  Interpellationssvaret

   

 2. 15.
  Interpellation 2009:1 av Ingela Nylund Watz (S) om de stora besparingarna på Karolinska universitetssjukhusetLS 0902-0124

  Interpellation 2009:1

  Interpellationssvar 2009:1

   

   

 3. 16.
  Interpellation 2009:2 av Birgitta Sevefjord (V) om fortsatt utbyggnad av förlossningsvården i Stockholms läns landstingLS 0902-0125

  Interpellation 2009:2

  Interpellationssvar 2009:2

   

   

 4. 17.
  Interpellation 2009:3 av Lena-Maj Anding (MP) om besparingar inom cancervårdenLS 0902-0126

  Interpellation 2009:3

  Interpellationssvar 2009:3

   

   

 5. 18.
  Interpellation 2009:4 av Dag Larsson (S) om problem i det akuta omhändertagandetLS 0902-0127

  Interpellation 2009:4

  Interpellationssvar 2009:4

   

   

 6. 19.
  Interpellation 2009:5 av Håkan Jörnehed (V) om att man inte får testa sig anonymt för hiv och att det tas betalt för hivtestLS 0902-0128

  Interpellation 2009:5

  Interpellationssvar 2009:5

   

   

 7. 20.
  Interpellation 2009:6 av Yvonne Blombäck (MP) om sittplatsgarantinLS 0902-0129

  Interpellation 2009:6

  Interpellationssvar 2009:6

   

   

 8. 21.
  Interpellation 2009:7 av Sverre Launy (V) om SL:s ovilja att tillhandahålla kartor i elektronisk formLS 0902-0130

  Interpellation 2009:7

  Interpellationssvar 2009:7

   

 9. 22.
  Interpellation 2009:8 av Dag Larsson (S) om remisscirkusen inom somatisk specialistvårdLS 0902-0131

  Interpellation 2009:8

  Interpellationssvar 2009:8

   

   

 10. 23.
  Interpellation 2009:9 av Birgitta Sevefjord (V) om hur Stockholms läns landsting kan hjälpa GazaLS 0902-0132

  Interpellation 2009:9

  Interpellationssvar 2009:9

   

   

 11. 24.
  Interpellation 2009:10 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om översyn av etiska regler vid upphandlingLS 0902-0133

  Interpellation 2009:10

  Interpellationssvar 2009:10

   

   

 12. 25.
  Interpellation 2009:11 av Juan Carlos Cebrian (S) om överbeläggningar på sjukhusen under jul- och nyårshelgernaLS 0902-0134

  Interpellation 2009:11

  Interpellationssvar 2009:11

   

   

 13. 26.
  Interpellation 2009:12 av Mariana Penchansky Buzaglo (S) om förebyggande insatser av skador hos unga människorLS 0902-0135

  Interpellation 2009:12

  Interpellationssvar 2009:12

   

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 27.
  Interpellation 2009:13 av Lars Dahlberg (S) om de nya pendeltågenLS 0903-0209

  Interpellation 2009:13

   

   

 2. 28.
  Interpellation 2009:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att SL tar bort möjligheten att gå på bak på blåbussarnaLS 0903-0210

  Interpellation 2009:14

   

 3. 29.
  Interpellation 2009:15 av Dag Larsson (S) om effekterna av Vårdval StockholmLS 0903-0211

  Interpellation 2009:15

   

 4. 30.
  Interpellation 2009:16 av Juan Carlos Cebrian (S) om bristfällig vård för äldre multisjukaLS 0903-0212

  Interpellation 2009:16

   

 5. 31.
  Interpellation 2009:17 av Peter Andersson (S) om ouppfyllda mål för hälso- och sjukvårdenLS 0903-0213

  Interpellation 2009:17

   

Senast uppdaterad:
2009-03-05
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 10 mars 2009

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling överlämnade delårsrapportLS 0812-1144

  Anmälan lades till handlingarna

   

 2. 5.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2009LS 0811-1073

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 6.
  Ändring av Stockholms läns landstings indelning i revisionsområden (förslag 15)LS 0901-0066

  Fullmäktige beslutade enligt: Förslaget

   

 2. 7.
  Utredning avseende Stockholms läns landstings fastighetskapital (förslag 16)LS 0802-0114
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Bilaga 1. Rapport KPMG

  Bilaga 2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  S-, V- och MP-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med det gemensamma uttalandet i landstingsstyrelsen

   

 3. 8.
  Nytt avtal om färdtjänst med länets kommuner för år 2009 (förslag 17)LS 0812-1175

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande sitt uttalande i landstingsstyrelsen

   

Motioner

 1. 9.
  Motion 2008:8 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om att inrätta en Grön paviljong vid universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna för samverkan i forskning och utveckling mellan skolmedicin och komplementär-/alternativ medicin (förslag 18)LS 0803-0264

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V-ledamöterna deltog ej i beslutet

  S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 2. 10.
  Motion 2007:12 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om klimatneutral landstingsverksamhet (förslag 19)LS 0703-0298

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

Valärenden

 1. 11.
  Valärenden (förslag 20)

  Förslaget

   

  Beslut: Valärenden

   

Nya motioner

 1. 12.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motioner anmäldes

   

  Motion 2009:6 av Raymond Wigg (MP) om Handslag för jämställda löner
  LS 0903-0228

  Motion 2009:6

   

  Motion 2009:7 Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska diagnoser
  LS 0903-0229

  Motion 2009:7

   

Frågor

 1. 13.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor ställdes och besvarades vid fullmäktigemötet

  1)
  Dag Larsson (S) frågade:

   

  Har du säkrat ansvaret för det akuta omhändertagandet inom de delar av vuxenpsykiatrin som privatiserats?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (FP)

   

  2)
  Kerstin Pettersson (V) frågade:

   

  Sätter du likhetstecken mellan palliativ vård och geriatrik eftersom du i samband med den planerade privatiseringen av ASIH avser att slå samman de palliativa och geriatriska verksamheterna?

   

  Frågan besvarades av Pia Lidvall (KD)

   

  3)
  Ann-Sofi Matthiesen (MP) frågade:

   

  Kommer BB Stockholms verksamhetsinnehåll att kunna vara kvar inom ramen för en eventuell övergång till Danderyds sjukhus AB?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

  4)
  Ingela Nylund Watz (S) frågade:

   

  Avser finanslandstingsrådet vidta några åtgärder med anledning av den kraftiga nedskrivning av skatteintäktsprognosen som SKL presenterat?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

   

  5)
  Håkan Jörnehed (V) frågade:

   

  Kommer Järva mansmottagning att läggas ned i Rinkeby?

   

  Frågan besvarades av Marie Ljungberg Schött (M)

   

   

  6)
  Lena-Maj Anding (MP) frågade:

   

  Om BB Stockholm blir kvar i nuvarande regi, kommer BB Stockholm att kunna få ett liknande avtal som förlossningsvården vid Södertälje sjukhus?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

   

  7)
  Mikael Sundesten (S) frågade:

   

  Är det rimligt att privatisering av specialisttandvården för barn ska kosta skattebetalarna 10 miljoner per år?

   

  Frågan besvarades av Gustav Andersson (C)

   

  8)
  Thomas Magnusson (V) frågade:

   

  Avser du ta initiativ till att förstärka landstingets budget 2009 med anledning av de negativa skatteintäktsprognoserna för SLL?

   

  Frågan besvarades av Catarina Elmsäter Swärd (M)

   

  9)
  Curt Hansson (S) frågade:

   

  Är landstingsrådet beredd att initiera ett arbete där även människor i våra förorter och länskommuner förses med samma snygga, stabila och väl inglasade busskurer som återfinns på bland annat Östermalm?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  10
  Birgitta Sevefjord (V) frågade:

   

  Avser du vidta några åtgärder med syfte att uppdatera fullmäktiges ledamöter i frågan om meddelarfrihet och källskydd?

   

  Frågan besvarades av Catarina Elmsäter Swärd (M):

   

   

Besvarande av interpellationer

 1. 14.
  Bordlagd interpellation 2008:61 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om stora problem inom FärdtjänstenLS 0812-1141

  Interpellation 2008:61

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 15.
  Interpellation 2009:1 av Ingela Nylund Watz (S) om de stora besparingarna på Karolinska universitetssjukhusetLS 0902-0124

  Interpellation 2009:1

  Interpellationssvar 2009:1

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 16.
  Interpellation 2009:2 av Birgitta Sevefjord (V) om fortsatt utbyggnad av förlossningsvården i Stockholms läns landstingLS 0902-0125

  Interpellation 2009:2

  Interpellationssvar 2009:2

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 17.
  Interpellation 2009:3 av Lena-Maj Anding (MP) om besparingar inom cancervårdenLS 0902-0126

  Interpellation 2009:3

  Interpellationssvar 2009:3

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 18.
  Interpellation 2009:4 av Dag Larsson (S) om problem i det akuta omhändertagandetLS 0902-0127

  Interpellation 2009:4

  Interpellationssvar 2009:4

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 6. 19.
  Interpellation 2009:5 av Håkan Jörnehed (V) om att man inte får testa sig anonymt för hiv och att det tas betalt för hivtestLS 0902-0128

  Interpellation 2009:5

  Interpellationssvar 2009:5

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 7. 20.
  Interpellation 2009:6 av Yvonne Blombäck (MP) om sittplatsgarantinLS 0902-0129

  Interpellation 2009:6

  Interpellationssvar 2009:6

  Interpellationen bordlades

   

 8. 21.
  Interpellation 2009:7 av Sverre Launy (V) om SL:s ovilja att tillhandahålla kartor i elektronisk formLS 0902-0130

  Interpellation 2009:7

  Interpellationssvar 2009:7

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 9. 22.
  Interpellation 2009:8 av Dag Larsson (S) om remisscirkusen inom somatisk specialistvårdLS 0902-0131

  Interpellation 2009:8

  Interpellationssvar 2009:8

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 10. 23.
  Interpellation 2009:9 av Birgitta Sevefjord (V) om hur Stockholms läns landsting kan hjälpa GazaLS 0902-0132

  Interpellation 2009:9

  Interpellationssvar 2009:9

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 11. 24.
  Interpellation 2009:10 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om översyn av etiska regler vid upphandlingLS 0902-0133

  Interpellation 2009:10

  Interpellationssvar 2009:10

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 12. 25.
  Interpellation 2009:11 av Juan Carlos Cebrian (S) om överbeläggningar på sjukhusen under jul- och nyårshelgernaLS 0902-0134

  Interpellation 2009:11

  Interpellationssvar 2009:11

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 13. 26.
  Interpellation 2009:12 av Mariana Penchansky Buzaglo (S) om förebyggande insatser av skador hos unga människorLS 0902-0135

  Interpellation 2009:12

  Interpellationssvar 2009:12

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 27.
  Interpellation 2009:13 av Lars Dahlberg (S) om de nya pendeltågenLS 0903-0209

  Interpellation 2009:13

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 2. 28.
  Interpellation 2009:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att SL tar bort möjligheten att gå på bak på blåbussarnaLS 0903-0210

  Interpellation 2009:14

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 3. 29.
  Interpellation 2009:15 av Dag Larsson (S) om effekterna av Vårdval StockholmLS 0903-0211

  Interpellation 2009:15

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 4. 30.
  Interpellation 2009:16 av Juan Carlos Cebrian (S) om bristfällig vård för äldre multisjukaLS 0903-0212

  Interpellation 2009:16

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 5. 31.
  Interpellation 2009:17 av Peter Andersson (S) om ouppfyllda mål för hälso- och sjukvårdenLS 0903-0213

  Interpellation 2009:17

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

Senast uppdaterad:
2009-03-05
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet