Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 10 maj 2005

Landstingsfullmäktige den 10 maj 2005

Dag:
Tisdag den 10 maj 2005
Tid:
09:30 - 23:59
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden förläggs till kl 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:

Du kan lyssna på närradion, 88,0 Mhz, 88,9 Mhz, 91,7 Mhz, 94,2 Mhz, 99,9 Mhz, 101,4 Mhz, 104,1 Mhz och 107,8 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:

Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

 

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 1.
  Justering
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Inledning och upprop

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 4.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 57)LS 0503-0532 landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Införande av särskilt resekort kopplat till resekonto för rese- och hotellkostnader i samband med tjänsteresor exklusive taxiresor inom Stockholms län (förslag 58)LS 0501-0021 landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Fastställande av direktiv för budget 2006 och planering för 2007-2008 samt investeringsplan 2007-2010 (förslag 59)LS 0501-0154 landstingsstyrelsens förslag
 4. 7.
  Uppdatering av specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landsting Internfinans (förslag 60)LS 0502-0320 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 8.
  Inriktningsbeslut om ny hälso- och sjukvårdsstruktur för Stockholms läns landsting (förslag 61)LS 0409-1729landstingsstyrelsens förslag
 2. 9.
  Arkitekttävlan avseende nytt universitetssjukhus i Solna (förslag 62)LS 0502-0309 landstingsstyrelsens förslag
 3. 10.
  Projektering och ombyggnad av lokaler i Rosenlunds sjukhus för Handikapp och Habilitering (förslag 63)LS 0502-0343 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 11.
  Regelverk för resekostnadsersättning vid sjukresa (förslag 64)landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 12.
  Bordlagd motion 2003:71 av Aram El Khoury (kd) om att förse alla tunnelbane- och pendeltågstationer inom Stockholms län med sifferkoder (förslag 47)LS 0311-2937 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 13.
  Motion 2001:4 av Brit Rundberg (v) om fortlöpande kartläggning av ägarförhållanden hos företag som bedriver sjukvård på entreprenad åt landstinget (förslag 65)LS 0102-0087 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 14.
  Motion 2004:29 av Irene Johansson (fp) om en äldrevårdscentral i Huddinge(förslag 66)LS 0406-1225 landstingsstyrelsens förslag
 2. 15.
  Motion 2003:34 av Andres Käärik m fl (fp) om en anläggning i Sverige för protonbehandling av cancer (förslag 67)LS 0304-1485 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 16.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 68)förslaget

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 18.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2005:8 av Maria Wallhager (fp) om sammanslagning av journalsystemLS 0503-0404 Interpellationen
  Reviderat interpellationssvaret
 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2005:9 av Lars Joakim Lundquist (m) om sänkt ersättning till vissa husläkare i Stockholms läns landsting LS 0503-0406 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2005:11 av Birgitta Rydberg (fp) om indragning av vård på närsjukhus LS 0503-0412 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 22.
  Bordlagd interpellation 2005:12 av Andres Käärik (fp) om husläkarjour i centrala staden LS 0503-0415 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 23.
  Bordlagd interpellation 2005:14 av Pia Lidwall (kd) om ny behandlingsmetod för postpolioLS 0503-0419 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 24.
  Bordlagd interpellation 2005:15 av Pia Lidwall (kd) om strokemålet LS 0503-0415 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 25.
  Bordlagd interpellation 2005:17 av Margareta Cederfelt (m) om valfrihet inom barntandvården LS 0503-0405 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 26.
  Bordlagd interpellation 2005:18 av Margareta Cederfelt (m) om kampanj för bättre tandhälsa bland barn och ungdomar LS 0503-0407 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 27.
  Bordlagd interpellation 2005:23 av Stig Nyman (kd) om situationen för ”de apatiska flyktingbarnen” LS 0503-0413 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 28.
  Bordlagd interpellation 2005:24 av Pia Lidwall (kd) om pappagrupper LS 0503-0414Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 29.
  Bordlagd interpellation 2005:25 av Pia Lidwall (kd) om vård till kvinnor LS 0503-0416Interpellationen
  Interpellationssvaret
 12. 30.
  Interpellation 2005:27 av av Staffan Sjödén (m) om investeringsberedningens roll LS 0504-0617 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 13. 31.
  Interpellation 2005:28 av Staffan Sjödén (m) om att upphandling av ambulanssjukvårdstjänster inte genomfördes i konkurrensLS 0504-0619 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 14. 32.
  Interpellation 2005:29 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten rörande upphandling av ambulanssjukvårdstjänster LS 0504-0624 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 15. 33.
  Interpellation 2005:30 av Lennart Rohdin (fp) om insatstider för helikopter i skärgården LS 0504-0626 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 16. 34.
  Interpellation 2005:31 av Birgitta Rydberg (fp) om att cancerpatienter inte får de senaste läkemedlen p g a ekonomiska begränsningar LS 0504-0618 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 17. 35.
  Interpellation 2005:32 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till cancervården på sjukhemmen LS 0504-0620 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 18. 36.
  Interpellation 2005:33 av Birgitta Rydberg (fp) om fler ögonbottenfotograferingar LS 0504-0621 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 19. 37.
  Interpellation 2005:34 av Olov Lindquist (fp) om utökat antal demensutredningar LS 0504-0622 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 20. 38.
  Interpellation 2005:35 av Bo Johansson (fp) om centralisering av barnläkarmottagningar till Sollentuna LS 0504-0625 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 21. 39.
  Interpellation 2005:36 av Andres Käärik (fp) om högre löner i Stockholms läns landsting LS 0504-0627Interpellationen
  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

 1. 40.
  Val av styrelse i landstingsägda aktiebolag (förslag 69)LS 0505-0776, LS 0505-0777Förslag

Anmälan av interpellationer

 1. 41.
  Interpellation 2005:37 av Olov Lindquist (fp) om standarden på bussarna i SödertäljeLS 0505-0784 Interpellationen
 2. 42.
  Interpellation 2005:38 av Lars Joakim Lundquist (m) om organdonationer LS 0505-0785 Interpellationen
 3. 43.
  Interpellation 2005:39 av Carin Håkansson (fp) om att följa upp antalet besök hos läkare LS 0505-0786 Interpellationen
 4. 44.
  Interpellation 2005:40 av Lars B Strand (fp) om fortsatt stöd från landstinget till Tolvan i Haninge LS 0505-0787 Interpellationen
 5. 45.
  Interpellation 2005:41 av Gunilla Thorsson (fp) om risk för inställda operationer på Ortopediska Huset LS 0505-0788 Interpellationen
 6. 46.
  Interpellation 2005:42 av Inga-Britt Backlund (kd) om kvaliteten inom sjukvården LS 0505-0789 Interpellationen
 7. 47.
  Interpellation 2005:43 av Anita Hagelbeck (fp) om hjälp till tsunamidrabbade Interpellation 2005:43 av Anita Hagelbeck (fp) om hjälp till tsunamidrabbade Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 10 maj 2005

 

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.
Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 57)LS 0503-0532
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Införande av särskilt resekort kopplat till resekonto för rese- och hotellkostnader i samband med tjänsteresor exklusive taxiresor inom Stockholms län (förslag 58)LS 0501-0021
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Fastställande av direktiv för budget 2006 och planering för 2007-2008 samt investeringsplan 2007-2010 (förslag 59)LS 0501-0154

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sina respektive reservationer i landstingsstyrelsen

 4. 7.
  Uppdatering av specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landsting Internfinans (förslag 60)LS 0502-0320
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 5. 8.
  Inriktningsbeslut om ny hälso- och sjukvårdsstruktur för Stockholms läns landsting (förslag 61)LS 0409-1729

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 6. 9.
  Arkitekttävlan avseende nytt universitetssjukhus i Solna (förslag 62)LS 0502-0309
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  Beslutet blev omedelbart justerat

 7. 10.
  Projektering och ombyggnad av lokaler i Rosenlunds sjukhus för Handikapp och Habilitering (förslag 63)LS 0502-0343
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 8. 11.
  Regelverk för resekostnadsersättning vid sjukresa (förslag 64)
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

Motioner

 1. 12.
  Bordlagd motion 2003:71 av Aram El Khoury (kd) om att förse alla tunnelbane- och pendeltågstationer inom Stockholms län med sifferkoder (förslag 47)LS 0311-2937
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 2. 13.
  Motion 2001:4 av Brit Rundberg (v) om fortlöpande kartläggning av ägarförhållanden hos företag som bedriver sjukvård på entreprenad åt landstinget (förslag 65)LS 0102-0087
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 3. 14.
  Motion 2004:29 av Irene Johansson (fp) om en äldrevårdscentral i Huddinge(förslag 66)LS 0406-1225

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 4. 15.
  Motion 2003:34 av Andres Käärik m fl (fp) om en anläggning i Sverige för protonbehandling av cancer (förslag 67)LS 0304-1485
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 16.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 68)
  Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2005:17 av Marie Ljungberg Schött (m) om guldkort till organdonationer
  LS 0505-0817

  Motionen

  Motion 2005:18 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om barnsjukvården
  LS 0505-0819

  Motionen

  Motion 2005:19 av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om utvecklingen av kollektivtrafiken
  LS 0505-0820

  Motionen

  Motion 2005:20 av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om förbättringar av den psykiatriska vården
  LS 0505-0821

  Motionen

  Motion 2005:21 av Cecilia Carpelan (fp) om funktionshindrades möjlighet att själv upphandla hjälpmedel
  LS 0505-0822

  Motionen

  Motion 2005:22 av Aram El Khoury (kd) om att inrätta ett kunskapscentrum för psykisk sjukdom i samband med barnafödande
  LS 0505-0823

  Motionen

  Motion 2005:23 av Åke Holmström och Sara Frykman (kd) om kombinerad räddnings- och ambulanshelikopter LS 0505-0825

  Motionen

Frågor

 1. 18.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter
  1)
  Christer G Wennerholm (m) frågade:

  Är du oroad över personalsituationen på Karolinska Universitetssjukhuset?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Dag Larsson

  2)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

  Har sammanslagningen av de båda universitetssjukhusen – Karolinska och Huddinge – påverkat vården av patienterna på ett negativt sätt?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros

  3)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Anser du att de villkor och verksamhetsförutsättningar som personalen vid Karolinska Universitetssjukhuset nu beskriver, ett och ett halvt år efter fusionen, rimmar väl med den socialdemokratiska personalvisionen?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg

  4)
  Gunilla Helmerson (m) frågade:

  Kommer Stockholms läns landsting att klara vårdgarantin den 1 november i år?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros

  5)
  Maria Wallhager (fp) frågade:

  Kan du garantera att nuvarande resenärer i kollektivtrafiken inte kommer bli lidande när trängselskatterna införs?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner

  6)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Anser du det vara rimligt att länets minsta och allra svagaste invånare ska behöva betala priset för att uppnå de politiska målen att ”rationalisera och centralisera” neonatalvården på sätt som nu planeras?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord

  7)
  Boris von Uexküll (m) frågade:

  Anser du att genom taxehöjningen det var rätt att inskränka de mest rörelsehindrades möjlighet att någorlunda fritt röra sig i samhället?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner

  8)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

  Kommer teamet för avancerad vård i hemmet för (SABH) på Astrid Lindgrens barnsjukhus att läggas ned?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros

  9)
  Marie Ljungberg Schött (m) frågade:

  Ämnar landstingsrådet vidta några åtgärder för att återinföra valfriheten för döva att få välja tolk?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Bengt Cedrenius

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2005:8 av Maria Wallhager (fp) om sammanslagning av journalsystemLS 0503-0404

  Interpellationen
  Reviderat interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2005:9 av Lars Joakim Lundquist (m) om sänkt ersättning till vissa husläkare i Stockholms läns landsting LS 0503-0406

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2005:11 av Birgitta Rydberg (fp) om indragning av vård på närsjukhus LS 0503-0412

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 22.
  Bordlagd interpellation 2005:12 av Andres Käärik (fp) om husläkarjour i centrala staden LS 0503-0415

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 23.
  Bordlagd interpellation 2005:14 av Pia Lidwall (kd) om ny behandlingsmetod för postpolioLS 0503-0419

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 24.
  Bordlagd interpellation 2005:15 av Pia Lidwall (kd) om strokemålet LS 0503-0415

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 25.
  Bordlagd interpellation 2005:17 av Margareta Cederfelt (m) om valfrihet inom barntandvården LS 0503-0405

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen återtagen av interpellanten

 8. 26.
  Bordlagd interpellation 2005:18 av Margareta Cederfelt (m) om kampanj för bättre tandhälsa bland barn och ungdomar LS 0503-0407

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen återtagen av interpellanten

 9. 27.
  Bordlagd interpellation 2005:23 av Stig Nyman (kd) om situationen för ”de apatiska flyktingbarnen” LS 0503-0413

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 28.
  Bordlagd interpellation 2005:24 av Pia Lidwall (kd) om pappagrupper LS 0503-0414

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 11. 29.
  Bordlagd interpellation 2005:25 av Pia Lidwall (kd) om vård till kvinnor LS 0503-0416

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 12. 30.
  Interpellation 2005:27 av av Staffan Sjödén (m) om investeringsberedningens roll LS 0504-0617

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 31.
  Interpellation 2005:28 av Staffan Sjödén (m) om att upphandling av ambulanssjukvårdstjänster inte genomfördes i konkurrensLS 0504-0619

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 14. 32.
  Interpellation 2005:29 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten rörande upphandling av ambulanssjukvårdstjänster LS 0504-0624

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 15. 33.
  Interpellation 2005:30 av Lennart Rohdin (fp) om insatstider för helikopter i skärgården LS 0504-0626

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 16. 34.
  Interpellation 2005:31 av Birgitta Rydberg (fp) om att cancerpatienter inte får de senaste läkemedlen p g a ekonomiska begränsningar LS 0504-0618

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 17. 35.
  Interpellation 2005:32 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till cancervården på sjukhemmen LS 0504-0620

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 18. 36.
  Interpellation 2005:33 av Birgitta Rydberg (fp) om fler ögonbottenfotograferingar LS 0504-0621

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 19. 37.
  Interpellation 2005:34 av Olov Lindquist (fp) om utökat antal demensutredningar LS 0504-0622

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 20. 38.
  Interpellation 2005:35 av Bo Johansson (fp) om centralisering av barnläkarmottagningar till Sollentuna LS 0504-0625

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 21. 39.
  Interpellation 2005:36 av Andres Käärik (fp) om högre löner i Stockholms läns landsting LS 0504-0627

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Tilläggsärenden

 1. 40.
  Val av styrelse i landstingsägda aktiebolag (förslag 69)LS 0505-0776, LS 0505-0777

  Förslag

   

  Fullmäktige valde enligt ägarutskottets förslag

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid näste möte

 1. 41.
  Interpellation 2005:37 av Olov Lindquist (fp) om standarden på bussarna i SödertäljeLS 0505-0784

  Interpellationen

 2. 42.
  Interpellation 2005:38 av Lars Joakim Lundquist (m) om organdonationer LS 0505-0785
  Interpellationen
 3. 43.
  Interpellation 2005:39 av Carin Håkansson (fp) om att följa upp antalet besök hos läkare LS 0505-0786
  Interpellationen
 4. 44.
  Interpellation 2005:40 av Lars B Strand (fp) om fortsatt stöd från landstinget till Tolvan i Haninge LS 0505-0787
  Interpellationen
 5. 45.
  Interpellation 2005:41 av Gunilla Thorsson (fp) om risk för inställda operationer på Ortopediska Huset LS 0505-0788
  Interpellationen
 6. 46.
  Interpellation 2005:42 av Inga-Britt Backlund (kd) om kvaliteten inom sjukvården LS 0505-0789
  Interpellationen
 7. 47.
  Interpellation 2005:43 av Anita Hagelbeck (fp) om hjälp till tsunamidrabbade Interpellation 2005:43 av Anita Hagelbeck (fp) om hjälp till tsunamidrabbade
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.