Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige den 10 februari 2009 med tillägg

Landstingsfullmäktige den 10 februari 2009 med tillägg

Dag:
Tisdag den 10 februari 2009
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klocka 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstsingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 2 efter Hans Åberg (fp) utse Paulina Draganja (fp)
 2. 5.
  Överlämnande av slutförd utredning om köp och låsning av utsläppsrätter, i syfte att klimatneutralisera tjänsteresor, är förenligt med kommunallagenLS 0806-0619

  Anmälan

   

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (m)

 1. 6.
  Arbetsordning för landstingsfullmäktige (förslag 1)LS 0702-0239

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 7.
  Ökade resurser till hälso- och sjukvårdsnämnden (förslag 2)LS 0812-1168

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 8.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende Tågia AB (förslag 3)LS 0812-1178

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 9.
  Ändrade förutsättningar för ingångna leasingtransaktioner (förslag 4)LS 0812-1186

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager (fp)

 1. 10.
  Bolagisering av Södertälje sjukhus samt överföring av primärvårds- och psykiatrisk verksamhet till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (förslag 5)LS 0807-0711

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 11.
  Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB (förslag 6)LS 0809-0808

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 12.
  Komplettering av de specifika ägardirektiven för akutsjukhusen (förslag 7)LS 0810-0929

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (m)

 1. 13.
  Motion 2005:4 av Maria Wallhager m fl (fp) om policy och regler beträffande den personliga integriteten (förslag 8)LS 0502-0279

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 14.
  Motion 2008:2 av Tomas Rudin (s) om offentlig upphandling (förslag 9)LS 0802-0154

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager (fp)

 1. 15.
  Motion 2007:5 av Håkan Jörnehed (v) om fler lönebidragsanställda i landstinget (förslag 10)LS 0702-0180

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 16.
  Motion 2008:9 av Tomas Rudin (s) om separerade rum för män och kvinnor i vården (förslag 11)LS 0803-0265

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (c)

 1. 17.
  Motion 2008:11 av Åke Askensten (mp) om stopp för inköp av torsk (förslag 12)LS 0803-0267Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande Landstingsråd: Lars Joakim Lundquist (m)

 1. 18.
  Motion 2007:9 av Mikael Sundesten (s) om införande av screening för bukaortaaneurysm (förslag 13)LS 0702-0184

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 19.
  Valärenden (förslag 14)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 20.
  Anmälan av nya motioner

Frågor

 1. 21.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 22.
  Bordlagd interpellation 2008:45 av Dag Larsson (s) om resursfördelningen inom Vårdval StockholmLS 0810-0883

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 2. 23.
  Bordlagd interpellation 2008:46 av Inger Ros (s) om barnsjukvården inom Stockholms läns landstingLS 0810-0878

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 3. 24.
  Bordlagd interpellation 2008:51 av Håkan Jörnehed (v) om stängningen av Hemsjukvården HögalidLS 0811-1084

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 4. 25.
  Bordlagd interpellation 2008:52 av Pia Ortiz-Venegas (v) om rätten till en egen läkareLS 0811-1085

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 5. 26.
  Bordlagd interpellation 2008:42 av Åke Askensten (mp) om problem för rörelsehindrade i busstrafikenLS 0810-0877

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 6. 27.
  Bordlagd interpellation 2008:44 av Åke Askensten (mp) om finansiering av spårvagnar m.m.LS 0810-0881

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 7. 28.
  Interpellation 2008:53 av Dag Larsson (s) om den dåliga vården för de hemlösa LS 0812-1131

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 8. 29.
  Interpellation 2008:54 av Birgitta Sevefjord (v) om hur Engelbrektskliniken kan få auktorisationLS 0812-1133

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 9. 30.
  Interpellation 2008:55 av Raymond Wigg (mp) om den fortsatta utvecklingen av hälsopedagogikLS 0812-1135

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 10. 31.
  Interpellation 2008:56 av Juan Carlos Cebrian (s) om bristande trygghet för äldre inom hemsjukvårdenLS 0812-1136

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 11. 32.
  Interpellation 2008:57 av Håkan Jörnehed (v) om städningen på våra sjukhusLS 0812-1139

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 12. 33.
  Interpellation 2008:58 av Christos Tsoukatos (s) om bristande valfrihet inom rehabilitering för strokepatienter över 65 årLS 0812-1134

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 13. 34.
  Interpellation 2008:59 av Birgitta Sevefjord (v) om en total genomlysning av den psykiatriska slutenvården i Stockholms läns landstingLS 0812-1138

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 14. 35.
  Interpellation 2008:60 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om framkomligheten för bussar i linjetrafikLS 0812-1140

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 15. 36.
  Interpellation 2008:61 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om stora problem inom FärdtjänstenLS 0812-1141

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 37.
  Interpellation 2009:1 av Ingela Nylund Watz (s) om de stora besparingarna på Karolinska universitetssjukhusetLS 0902-0124

  Interpellationen

   

 2. 38.
  Interpellation 2009:2 av Birgitta Sevefjord (v) om fortsatt utbyggnad av förlossningsvården i Stockholms läns landstingLS 0902-0125

  Interpellationen

   

 3. 39.
  Interpellation 2009:3 av Lena-Maj Anding (mp) om besparingar inom cancervårdenLS 0902-0126

  Interpellationen

   

 4. 40.
  Interpellation 2009:4 av Dag Larsson (s) om problem i det akuta omhändertagandetLS 0902-0127

  Interpellationen

   

 5. 41.
  Interpellation 2009:5 av Håkan Jörnehed (v) om att man inte får testa sig anonymt för hiv och att det tas betalt för hivtestLS 0902-0128

  Interpellationen

   

 6. 42.
  Interpellation 2009:6 av Yvonne Blombäck (mp) om sittplatsgarantinLS 0902-0129

  Interpellationen

   

 7. 43.
  Interpellation 2009:7 av Sverre Launy (v) om SL:s ovilja att tillhandahålla kartor i elektronisk formLS 0902-0130

  Interpellationen

   

 8. 44.
  Interpellation 2009:8 av Dag Larsson (s) om remisscirkusen inom somatisk specialistvårdLS 0902-0131

  Interpellationen

   

 9. 45.
  Interpellation 2009:9 av Birgitta Sevefjord (v) om hur Stockholms läns landsting kan hjälpa GazaLS 0902-0132

  Interpellationen

   

 10. 46.
  Interpellation 2009:10 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om översyn av etiska regler vid upphandlingLS 0902-0133

  Interpellationen

   

 11. 47.
  Interpellation 2009:11 av Juan Carlos Cebrian (s) om överbeläggningar på sjukhusen under jul- och nyårshelgernaLS 0902-0134

  Interpellationen

   

 12. 48.
  Interpellation 2009:12 av Mariana P. Buzaglo (s) om förebyggande insatser av skador hos unga människorLS 0902-0135

  Interpellationen

   

Senast uppdaterad:
2009-02-05
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 10 februari 2009

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Överlämnande av slutförd utredning om köp och låsning av utsläppsrätter, i syfte att klimatneutralisera tjänsteresor, är förenligt med kommunallagenLS 0806-0619

  Anmälan

   

  Anmälan lades till handlingarna.

  Mp-ledamöterna hänvisade till sitt särskilda uttalande i landstingsstyrelsen.

   

Beslutsärenden

 1. 6.
  Arbetsordning för landstingsfullmäktige (förslag 1)LS 0702-0239

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 7.
  Ökade resurser till hälso- och sjukvårdsnämnden (förslag 2)LS 0812-1168

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 8.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende Tågia AB (förslag 3)LS 0812-1178

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 9.
  Ändrade förutsättningar för ingångna leasingtransaktioner (förslag 4)LS 0812-1186

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 10.
  Bolagisering av Södertälje sjukhus samt överföring av primärvårds- och psykiatrisk verksamhet till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (förslag 5)LS 0807-0711

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig innebärande avslag till landstingsstyrelsens förslag

   

  Kd-ledamöterna antecknade särskilt uttalande

   

  Beslutet blev omedelbart justerat. Protokollsutdrag

   

   

   

 6. 11.
  Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB (förslag 6)LS 0809-0808

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 12.
  Komplettering av de specifika ägardirektiven för akutsjukhusen (förslag 7)LS 0810-0929

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande

   

Motioner

 1. 13.
  Motion 2005:4 av Maria Wallhager m fl (fp) om policy och regler beträffande den personliga integriteten (förslag 8)LS 0502-0279

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 2. 14.
  Motion 2008:2 av Tomas Rudin (s) om offentlig upphandling (förslag 9)LS 0802-0154

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 3. 15.
  Motion 2007:5 av Håkan Jörnehed (v) om fler lönebidragsanställda i landstinget (förslag 10)LS 0702-0180

  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens korrigerade förslag

  att Stockholms läns landsting vidtar åtgärder för att öka antalet personer med lönebidrag

  att i övrigt anse motionen besvarad

   

 4. 16.
  Motion 2008:9 av Tomas Rudin (s) om separerade rum för män och kvinnor i vården (förslag 11)LS 0803-0265

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 5. 17.
  Motion 2008:11 av Åke Askensten (mp) om stopp för inköp av torsk (förslag 12)LS 0803-0267

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Mp- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 6. 18.
  Motion 2007:9 av Mikael Sundesten (s) om införande av screening för bukaortaaneurysm (förslag 13)LS 0702-0184

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

Valärenden

 1. 19.
  Valärenden (förslag 14)

  Förslaget

   

  Beslut  valärenden

   

Nya motioner

 1. 20.
  Anmälan av nya motioner

   

  Följande motioner anmäldes:

  Motion 2009:1 av Lars Dahlberg m fl (s) om respekten för internationell rätt

  Motion 2009:1

   

  Motion 2009:2 av Ingela Nylund Watz m.fl. (s) om att bilda region i Stockholm-Mälardalen

  Motion 2009:2

   

  Motion 2009:3 av Ingela Nylund Watz m.fl. (s) om att ge landstinget det formella ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet

  Motion 2009:3

   

  Motion 2009:4 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om avgränsat projekt med e-hälsa i Stockholms läns landsting

  Motion 2009:4

   

  Motion 2009:5 av Sverre Launy (v) om ny spårbunden tvärförbindelse

  Motion 2009:5

   

   

Frågor

 1. 21.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  1)
  Ingela Nylund Watz (s) frågade:

   

  Anser landstingsrådet att mediauppgifterna om att patienter med invandrarbakgrund utsätts för diskriminering av vårdpersonal föranleder några mer generella initiativ i landstinget rörande bemötandefrågor och värdegrunden i hälso- och sjukvården?

   

  Frågan besvarades av Maria Wallhager (fp)

   

  2)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

   

  Är du beredd att ta initiativ till en gemensam uppvaktning till regeringen angående finansieringen av vård för papperslösa?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter Swärd (m):

   

  3)
  Lena-Maj Anding (mp) frågade

   

  Finns det lokala samverkansavtal med kommunerna i länet inom den ordinarie missbruks- och beroendevården?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (fp)

   

  4)
  Inger Ros (s) frågade:

   

  Kommer du att vidta åtgärder för att stoppa de planerade nedskärningarna inom cancervården?

   

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundqvist (m)

   

  5)
  Jan Bergvall (v) frågade:

   

  Tänker du aktivt medverka till att bussförarnas arbetsvillkor förbättras så att en lösning mellan dem och arbetsgivarna kan nås?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m):

   

   

  6)
  Dag Larsson (s) frågade:

   

  Känner du dig nöjd med det bemötande som patienterna får vid S:t Eriks ögonsjukhus?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

   

  7)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

   

  Tycker du det är rimligt att föräldrar ska behöva betala patientavgift för att få intyg för vård av sjukt barn?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

   

  8)
  Lars Dahlberg (s) frågade:

   

  Tycker du att det är acceptabelt att fler än 20 pendeltågsenheter står kvar i depå varje dag istället för att användas i trafiken?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

   

  9)
  Peter Andersson (s) frågade:

   

  Har landstingsrådet säkrat att barn- och ungdomspsykiatrin vid Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista tar emot nya patienter trots att verksamhetsövergångar planeras under våren?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (fp)

   

   

Besvarande av interpellationer

 1. 22.
  Bordlagd interpellation 2008:45 av Dag Larsson (s) om resursfördelningen inom Vårdval StockholmLS 0810-0883

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 23.
  Bordlagd interpellation 2008:46 av Inger Ros (s) om barnsjukvården inom Stockholms läns landstingLS 0810-0878

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 24.
  Bordlagd interpellation 2008:51 av Håkan Jörnehed (v) om stängningen av Hemsjukvården HögalidLS 0811-1084

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 25.
  Bordlagd interpellation 2008:52 av Pia Ortiz-Venegas (v) om rätten till en egen läkareLS 0811-1085

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 26.
  Bordlagd interpellation 2008:42 av Åke Askensten (mp) om problem för rörelsehindrade i busstrafikenLS 0810-0877

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 6. 27.
  Bordlagd interpellation 2008:44 av Åke Askensten (mp) om finansiering av spårvagnar m.m.LS 0810-0881

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 7. 28.
  Interpellation 2008:53 av Dag Larsson (s) om den dåliga vården för de hemlösa LS 0812-1131

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 8. 29.
  Interpellation 2008:54 av Birgitta Sevefjord (v) om hur Engelbrektskliniken kan få auktorisationLS 0812-1133

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 9. 30.
  Interpellation 2008:55 av Raymond Wigg (mp) om den fortsatta utvecklingen av hälsopedagogikLS 0812-1135

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 10. 31.
  Interpellation 2008:56 av Juan Carlos Cebrian (s) om bristande trygghet för äldre inom hemsjukvårdenLS 0812-1136

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 11. 32.
  Interpellation 2008:57 av Håkan Jörnehed (v) om städningen på våra sjukhusLS 0812-1139

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 12. 33.
  Interpellation 2008:58 av Christos Tsoukatos (s) om bristande valfrihet inom rehabilitering för strokepatienter över 65 årLS 0812-1134

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 13. 34.
  Interpellation 2008:59 av Birgitta Sevefjord (v) om en total genomlysning av den psykiatriska slutenvården i Stockholms läns landstingLS 0812-1138

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 14. 35.
  Interpellation 2008:60 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om framkomligheten för bussar i linjetrafikLS 0812-1140

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 15. 36.
  Interpellation 2008:61 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om stora problem inom FärdtjänstenLS 0812-1141

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 37.
  Interpellation 2009:1 av Ingela Nylund Watz (s) om de stora besparingarna på Karolinska universitetssjukhusetLS 0902-0124

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 2. 38.
  Interpellation 2009:2 av Birgitta Sevefjord (v) om fortsatt utbyggnad av förlossningsvården i Stockholms läns landstingLS 0902-0125

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 3. 39.
  Interpellation 2009:3 av Lena-Maj Anding (mp) om besparingar inom cancervårdenLS 0902-0126

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 4. 40.
  Interpellation 2009:4 av Dag Larsson (s) om problem i det akuta omhändertagandetLS 0902-0127

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 5. 41.
  Interpellation 2009:5 av Håkan Jörnehed (v) om att man inte får testa sig anonymt för hiv och att det tas betalt för hivtestLS 0902-0128

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 6. 42.
  Interpellation 2009:6 av Yvonne Blombäck (mp) om sittplatsgarantinLS 0902-0129

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

 7. 43.
  Interpellation 2009:7 av Sverre Launy (v) om SL:s ovilja att tillhandahålla kartor i elektronisk formLS 0902-0130

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 8. 44.
  Interpellation 2009:8 av Dag Larsson (s) om remisscirkusen inom somatisk specialistvårdLS 0902-0131

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 9. 45.
  Interpellation 2009:9 av Birgitta Sevefjord (v) om hur Stockholms läns landsting kan hjälpa GazaLS 0902-0132

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 10. 46.
  Interpellation 2009:10 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om översyn av etiska regler vid upphandlingLS 0902-0133

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 11. 47.
  Interpellation 2009:11 av Juan Carlos Cebrian (s) om överbeläggningar på sjukhusen under jul- och nyårshelgernaLS 0902-0134

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 12. 48.
  Interpellation 2009:12 av Mariana P. Buzaglo (s) om förebyggande insatser av skador hos unga människorLS 0902-0135

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

Senast uppdaterad:
2009-02-05
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet