Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige 9 april 2002

Landstingsfullmäktige 9 april 2002

Dag:
Tisdag den 09 april 2002
Tid:
09:30 - 00:00
tisdagen den 9 april 2002. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas ca kl 17.00. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan) Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Lokal-tv:
Du kan se sammanträdet på lokal-TV om Du har kabel-TV från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV.
Utsändningen på webb-TV är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Peggy Lagerström
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:

e-posta anmälan om förhinder till kansliet

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2002 dels till ny ledamot i valkrets SV efter Claes Ånstrand (s) inkalla Frank Grenehed (s) dels till ny ersättare efter Frank Grenehed (s) utse Robert Ask (s)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel

 1. 5.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2001 (förslag 25)LS 0203-0150förslag 25

  Revisorsgrupp I:s granskningsområde:

  Revisionsberättelse landstingsstyrelsen
  Sammanfattning landstingsstyrelsen

  Sammanfattning landstingskontoret
  Sammanfattning Landstingsfastigheter
  Sammanfattning Koncernfinansiering

  Revisionsberättelse regionplane- och trafiknämnden
  Sammanfattning regionplane- och trafiknämnden

  Revisionsberättelse färdtjänstnämnden
  Sammanfattning färdtjänstnämnden

  Revisionsberättelse kulturnämnden
  Sammanfattning kulturnämnden

  Revisionsberättelse Väddö folkhögskola
  Sammanfattning Väddö folkhögskola

  Revisionsberättelse Västerhaninge folkhögskola
  Sammanfattning Västerhaninge folkhögskola

  Revisionsberättelse tandvårdsnämnden
  Sammanfattning tandvårdsnämnden

  Revisionsberättelse patientnämnden
  Sammanfattning patientnämnden

  Revisorsgrupp II:s granskningsområde:

  Revisionsberättelse hälso- och sjukvårdsnämnden
  Sammanfattning hälso- och sjukvårdsnämnden

  Sammanfattning hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  Sammanfattning samhällsmedicin

  Revisionsberättelse nordöstra sjukvårdsstyrelsen
  Sammanfattning nordöstra sjukvårdsstyrelsen

  Revisionsberättelse nordvästra sjukvårdsstyrelsen
  Sammanfattning nordvästra sjukvårdsstyrelsen

  Revisionsberättelse norra Stockholms sjukvårdsstyrelse
  Sammanfattning norra Stockholms sjukvårdsstyrelse

  Revisionsberättelse Södra Stockholms sjukvårdsstyrelse
  Sammanfattning södra Stockholms sjukvårdsstyrelse

  Revisionsberättelse sydöstra sjukvårdsstyrelsen
  Sammanfattning sydöstra sjukvårdsstyrelsen

  Revisionsberättelse sydvästra sjukvårdsstyrelsen
  Sammanfattning sydvästra sjukvårdsstyrelsen

  Revisionsberättelse produktionsstyrelsen
  Sammanfattning produktionsstyrelsen

  Bolag:

  Granskningsrapport Landstingshuset AB
  Sammanfattning Landstingshuset AB

  Granskningsrapport Internfinans AB
  Sammanfattning Internfinans AB

  Granskningsrapport Locum AB
  Sammanfattning Locum AB

  Granskningsrapport WÅAB
  Sammanfattning WÅAB

  Granskningsrapport AISAB
  Sammanfattning AISAB

  Granskningsrapport VSG AB
  Sammanfattning VSG AB

  Granskningsrapport Stockholm Care AB
  Sammanfattning Stockholm Care AB

  Granskningsrapport SL AB
  Sammanfattning SL AB

  Granskningsrapport Danderyds sjukhus AB
  Sammanfattning Danderyds sjukhus AB

  Granskningsrapport S:t Eriks Ögonsjukhus AB
  Sammanfattning S:t Eriks Ögonsjukhus AB

  Granskningsrapport Huddinge Universitetssjukhus AB
  Sammanfattning Huddinge Universitetssjukhus AB

  Granskningsrapport Folktandvården Stockholms län AB
  Sammanfattning Folktandvården Stockholms län AB

  Granskningsrapport Medicarrier AB
  Sammanfattning Medicarrier AB

 2. 6.
  Årsredovisning för 2001 för Stockholms läns landsting och dess bolag (förslag 26)LS 0106-0353landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Överenskommelse med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen om överförandet av huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor (förslag 27)LS 0005-0366landstingsstyrelsens förslag
 4. 8.
  Reviderat miljöpolitiskt program, Miljö steg 4 (förslag 28)LS 0110-0588landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende 70 st Vagn 2000 (förslag 29)LS 0201-0053landstingsstyrelsens förslag
 6. 10.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning (förslag 30)LS 0202-0106landstingsstyrelsens förslag
 7. 11.
  Prövning av pågående och planerade investeringar inom sjukvården (förslag 31)LS 0201-0049landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

 1. 12.
  Motion 2000:22 av Mats Pertoft m fl (mp) om tillskapandet av ett jämförbart kvalitetssystem för mjuka värden inom landstinget (förslag 32)LS 0005-0333landstingsstyrelsens förslag
 2. 13.
  Motion 2001:8 av Brit Rundberg (v) om förenkling av rutinerna kring beräkning av högkostnadsskyddet i vården genom datorisering (förslag 33)LS 0103-0166landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Andres Käärik

 1. 14.
  Motion 2001:17 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om skapande av forskningsprogram kring barn med neuropsykiatriska störningar (förslag 34)LS 0104-0222landstingsstyrelsens förslag
 2. 15.
  Motion 2001:26 och 2001:30 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om kartläggning av informationen om komplementära metoder samt komplementärmedicinska vårdcentraler (förslag 35)LS 0106-0356, LS 0109-0482landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 16.
  Vissa fyllnadsval och bordlagda val (förslag 36)LS 0203-0139 m flvalberedningens förslag

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågor
  a) Bordlagd fråga av Thore Nyman (s) om primärvårdsförsöket i Sigtuna

  frågan
  OBS att frågan besvaras av ordföranden i Nordvästra sjukvårdsstyrelsen, Sonja Weidland (m)

  b) Fråga av Herta Fischer (v) om att garantera Huvudstaborna en tillgänglig vårdcentral

  frågan
  OBS att frågan besvaras av ordföranden i Nordvästra sjukvårdsstyrelsen, Sonja Weidland (m)

  c) Fråga av Mikael Sundesten (s) om byte av namn på tunnelbanestationen Näckrosen

  frågan

  d) Fråga av Herta Fischer (v) om att hjälpa palestinier med överskottsmateriel

  frågan

Tilläggsärenden

 1. 19.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2002 dels till ny ledamot i valkrets IV efter Lars Ahlqvist (mp) inkalla Elin Låby (mp), dels till ny ersättare efter Elin Låby (mp) utse Lennart Asp (mp)

Anmälan av interpellationer

 1. 20.
  2002:4 av Inger Ros (s) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landstingLS 0204-0170interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

LF-besluten 9 april

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-TVsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

 

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

 

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Tilläggsärenden
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 5.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2001 (förslag 25)LS 0203-0150
  rev förslag 25 (sid 1 har reviderats, se markering)

  Beslut: - efter votering med siffrorna 78 för och 69 mot - att bevilja landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamheten för år 2001.
  Reservationer mot detta beslut: s + v + mp

  samt

  att bevilja ansvarsfrihet för övriga nämnder och styrelser för verksamheten år 2001.

 2. 6.
  Årsredovisning för 2001 för Stockholms läns landsting och dess bolag (förslag 26)LS 0106-0353

  Beslut:
  - efter att ha avslagit s, v och mp-ledamöternas yrkande om återremiss -
  Reservation s + v + mp.

   

  enligt landstingsstyrelsens förslag

  s, v och mp-ledamöterna deltog ej i beslutet.

   

  Vidare beslutade fullmäktige enligt landstingsrådet Stig Nymans förslag

  att uttala: "Landstingets möjlighet att uppnå ekonomisk balans förutsätter antingen en radikal reformering av utjämningssystemet eller en skattehöjning."
  Reservation mot uttalandet: s + v + mp.

 3. 7.
  Överenskommelse med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen om överförandet av huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor (förslag 27)LS 0005-0366

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Reservation: s + v till förmån för s + v-reservation i landstingsstyrelsen

 4. 8.
  Reviderat miljöpolitiskt program, Miljö steg 4 (förslag 28)LS 0110-0588
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende 70 st Vagn 2000 (förslag 29)LS 0201-0053

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Beslutet förklarades omedelbart justerat

 6. 10.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning (förslag 30)LS 0202-0106

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Särskilt uttalande: s + v + mp-ledamöterna

 7. 11.
  Prövning av pågående och planerade investeringar inom sjukvården (förslag 31)LS 0201-0049
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 8. 12.
  Motion 2000:22 av Mats Pertoft m fl (mp) om tillskapandet av ett jämförbart kvalitetssystem för mjuka värden inom landstinget (förslag 32)LS 0005-0333
  Beslut: Bordläggning
 9. 13.
  Motion 2001:8 av Brit Rundberg (v) om förenkling av rutinerna kring beräkning av högkostnadsskyddet i vården genom datorisering (förslag 33)LS 0103-0166

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens reviderade förslag

 10. 14.
  Motion 2001:17 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om skapande av forskningsprogram kring barn med neuropsykiatriska störningar (förslag 34)LS 0104-0222
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 11. 15.
  Motion 2001:26 och 2001:30 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om kartläggning av informationen om komplementära metoder samt komplementärmedicinska vårdcentraler (förslag 35)LS 0106-0356, LS 0109-0482

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Reservation: mp till förmån för mp ersättaryttrande i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 16.
  Vissa fyllnadsval och bordlagda val (förslag 36)LS 0203-0139 m fl

  Beslut: enligt valberedningens förslag

   

  FYLLNADSVAL

   

  Kulturnämnden intill utgången av 2002

  Ersättare

  s Lennart Mehlberg(efter J Heinonen)

   

  Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda ersättarna:

  För ledamöterna Eriksson, Romlin och Johansson inträder ersättarna Björkman, Parkdal, Mehlberg och Åström; För ledamoten Wattsgård inträder ersättarna Åström, Björkman, Parkdal och Mehlberg.

  Svea Hovrätt intill utgången av 2002

  Nämndeman

  fp Jonas Källman (efter R Ljunglöf)

   

  Övervakningsnämnd Stockholms Centrums 2:a intill utgången av 2002

  Ersättare

  m Jen P Ahl (efter P Gröön)

   

   

  Sparbanksstiftelsen Första t o m 30 juni 2003

  Huvudman

  s Elaine Kristensson (efter O Holmberg)

   

  Nordöstra sjukvårdsstyrelsen intill utgången av 2002

  Ersättare

  s Sune Rosdahl (efter P Kalliopuro)

   

  Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda ersättarna:
  För ledamöterna Sellin, Pettersson och Pilz inträder ersättarna Rasmusson, Schill, Rosdahl och Wahlgren; För ledamoten Ramström inträder ersättarna Wahlgren, Rasmusson, Schill och Rosdahl.

   

  BORDLAGDA VAL

  Övervakningsnämnden Stockholms centrum 2 intill utgången av 2002

  Ledamot

  m Naémi Karlsson (efter F Nur)

   

  Jurymän för tryckfrihetsmål 2:a gruppen intill utgången av 2005

   

  Jurymän

  s Ulrik Andersen (efter M Hedberg)

   

  Svea Hovrätt intill utgången av 2002

  Nämndeman

  fp Sven Hugosson (efter E Blomberg)

   

  Länsrätten intill utgången av 2002

  Nämndeman

  s Hans Larsson (efter G Kjellberg)

   

  Norrtälje sjukhus AB
  intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige

   

  Ledamot

   

  - Bordlägges

   

  ALMI Stockholm Investeringsfond AB intill utgången av 2002

   

  Suppleant

  s Staffan Holmberg

  Skattenämnden för skattekontor Spånga intill utgången av 2002

   

  Ledamot

  s Sune Pettersson (efter H Jansson)

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner

  Följande motion anmäldes och överlämnades till landstingsstyrelsen för beredning:

   

  Olof Pontusson (s) om genomförandet av barnkonventionen (publiceras senare)

   

Frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågor
  Fråga a) bordlades.
  Frågorna b) - d) besvarades

  Du kan läsa frågorna ikungörelsen

  skriftligt svar på fråga b) - ordföranden i Nordvästra sjukvårdsstyrelsen, Sonja Weidland (m)
  skriftligt svar på fråga d) - landstingsrådet Stig Nyman (kd)

Anmälan av interpellationer

Följande interpellation godkändes och överlämnades för beredning:

 1. 20.
  2002:4 av Inger Ros (s) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landstingLS 0204-0170
  interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-18
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.