Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige 8 juni 2010 med tillägg 2

Landstingsfullmäktige 8 juni 2010 med tillägg 2

Dag:
Tisdag den 08 juni 2010
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya Motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om Förlängning av Tiohundraprojektet i NorrtäljeLS 1004-0340

  Anmälan

   

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 5.
  Årsredovisning 2009 och budget för 2011 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 50)LS 1003-0310

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Markförorening i anslutning till f.d. Söderby sjukhus, fastigheten Salem 5:29 i Salems kommun (förslag 51)LS 1003-0326

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 7.
  Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2010 (förslag 52)LS 1004-0367

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager (FP)

 1. 8.
  Förslag till ny personalpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 53)LS 0909-0750

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD)

 1. 9.
  Bidragsutredning 2009 – utredning om bidrag till ideella organisationer, pensionärsorganisationer och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län (förslag 54)LS 0901-0047

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP)

 1. 10.
  Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare (förslag 55)LS 1004-0369

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C)

 1. 11.
  Miljöredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting (förslag 56)LS 0911-0959

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 12.
  Valärenden (förslag 57)

  Förslag

   

Nya Motioner

 1. 13.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 14.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 15.
  Bordlagd interpellation 2010:21 av Lars Dahlberg (S) om Spårväg city LS 1004-0353

  Interpellation 2010:21

  Interpellationssvar 2020:21

   

 2. 16.
  Interpellation 2010:23 av Birgitta Sevefjord (V) om beredskap inför ökat tryck på förlossningsverksamhetenLS 1005-0415

  Interpellation 2010:23

  Interpellationssvar 2010:23

   

 3. 17.
  Interpellation 2010:24 av Yvonne Blombäck (MP) om buller från kollektivtrafikenLS 1005-0416

  Interpellation 2010:24

  Interpellationssvar 2010:24

   

 4. 18.
  Interpellation 2010:25 av Håkan Jörnehed (V) om åtgärder mot privata vårdgivares fuskandeLS 1005-0417

  Interpellation 2010:25

  Interpellationssvar 2010:25

   

 5. 19.
  Interpellation 2010:26 av Yvonne Blombäck (MP) om behovet av nya depåerLS 1005-0418

  Interpellation 2010:26

  Interpellationssvar 2010:26

   

Tilläggsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M) och Stig Nyman (KD)

 1. 20.
  Karolinska Solna Universitetssjukhus – nytt förslag till tilldelningsbeslut avseende funktionsupphandling i offentlig - privat samverkan (OPS) (förslag 58)LS 1003-0255(Sekretess råder för delar av ärendet)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 21.
  Interpellation 2010:27 av Dag Larsson (S) om brister i vårdval för planerad rehabiliteringLS 1006-0492

  Interpellation 2010:27

   

 2. 22.
  Interpellation 2010:28 av Birgitta Sevefjord (V) om VeramottagningenLS 1006 0493

  Interpellation 2010:28

   

 3. 23.
  Interpellation 2010:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om markföroreningar på landstingets fastigheterLS 1006-0494

  Interpellation 2010:29

   

 4. 24.
  Interpellation 2010:30 av Håkan Jörnehed (V) om hemsjukvårdens roll i vårdval StockholmLS 1006-0495

  Interpellation 2010:30

   

 5. 25.
  Interpellation 2010:31 av Lars Dahlberg (S) om befolkningsökningen och utbyggd kollektivtrafikLS 1006-0496

  Interpellation 2010:31

   

 6. 26.
  Interpellation 2010:32 av Raymond Wigg (MP) om nyttigare mat inom kollektivtrafikenLS 1006-0497

  Interpellation 2010:32

   

Senast uppdaterad:
2010-06-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid fullmäktige den 8 juni 2010

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya Motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om Förlängning av Tiohundraprojektet i NorrtäljeLS 1004-0340

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 

 1. 5.
  Årsredovisning 2009 och budget för 2011 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 50)LS 1003-0310

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Markförorening i anslutning till f.d. Söderby sjukhus, fastigheten Salem 5:29 i Salems kommun (förslag 51)LS 1003-0326

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 7.
  Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2010 (förslag 52)LS 1004-0367

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 8.
  Förslag till ny personalpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 53)LS 0909-0750

  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet

   

 5. 9.
  Bidragsutredning 2009 – utredning om bidrag till ideella organisationer, pensionärsorganisationer och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län (förslag 54)LS 0901-0047

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 10.
  Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare (förslag 55)LS 1004-0369

  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet

   

 7. 11.
  Miljöredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting (förslag 56)LS 0911-0959

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

Valärenden

 1. 12.
  Valärenden (förslag 57)

  Valda av fullmäktige

   

Nya Motioner

 1. 13.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes och remitterades till landstingsstyrelsen för beredning

   

  Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskrimineringen av ledamöter i övervakningsnämnderna  LS 1006-0509

  Motion 2010:4

   

  Motion 2010:5 av Vivianne Gunnarsson m fl (MP) om behov av etiska riktlinjer i finanspolicyn  LS 1006-0510

  Motion 2010:5

   

  Motion 2010:6 av Raymond Wigg m fl (MP) om att permanenta Earth Hour arbetet i Stockholms läns landsting  LS 1006-0511

  Motion 2010:6

   

  Motion 2010:7 av Raymond Wigg m fl (MP) om att Stockholms läns landsting ska verka för en marin nationalpark i stockholms skärgård  LS 1006-0512

  Motion 2010:7

   

Frågor

 1. 14.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor ställdes och besvarades:

  1)
  Dag Larsson (S) frågade:

   

  Kommer du att bjuda in till blocköverskridande diskussioner om ändrat ersättningssystem i primärvården?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

   

  2)
  Birgitta Sevefjord (V) frågade:

   

  Anser du att vi har tillräckligt med neonatalresurser för att klara behoven under sommarmånaderna?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

  3)
  Yvonne Blombäck (MP) frågade:

   

  Anser du att det är det rätt att bussentreprenörerna ska betala viten vid extratrafik?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  4)
  Curt Hansson (S) frågade:

   

  Kan landstingsrådets löften om valårsleverans av ljusa, snygga och trygga busshållplatser/väderskydd enkelt bara avfärdas?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

  5)
  Birgitta Sevefjord (V) frågade:

   

  Anser du att uppdraget från beställaren till Veramottagningen är tillräckligt tydligt för att de ska kunna göra ett bra jobb nu och i framtiden?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (FP)

   

   

  6)
  Åke Askensten (MP) frågade:

   

  Avser du att göra något för att påskynda reparerandet av rulltrappor som står stilla vecka efter vecka?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  7)
  Lars Dahlberg (S) frågade:

   

  Tycker du det är rimligt att Nya Karolinska och Norra stationsområdet måste avsätta mer mark till parkeringsplatser, bilar och tung busstrafik för att få en fungerande trafik i avsaknad av en tunnelbana?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

  8)
  Vivianne Gunnarsson (MP) frågade:

   

  Kommer WÅAB i framtiden att lägga anbud på båtlinjen mellan södra och norra Hammarbyhamnen?

   

  Frågan besvarades av Mikael Freimuth (M)

   

  9)
  Erika Ullberg (S) frågade:

   

  Ska 150 meter spårväg som nyss anlagts rivas upp igen när Sergels torg ska tätas?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 15.
  Bordlagd interpellation 2010:21 av Lars Dahlberg (S) om Spårväg city LS 1004-0353

  Interpellation 2010:21

  Interpellationssvar 2020:21

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 16.
  Interpellation 2010:23 av Birgitta Sevefjord (V) om beredskap inför ökat tryck på förlossningsverksamhetenLS 1005-0415

  Interpellation 2010:23

  Interpellationssvar 2010:23

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 17.
  Interpellation 2010:24 av Yvonne Blombäck (MP) om buller från kollektivtrafikenLS 1005-0416

  Interpellation 2010:24

  Interpellationssvar 2010:24

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 18.
  Interpellation 2010:25 av Håkan Jörnehed (V) om åtgärder mot privata vårdgivares fuskandeLS 1005-0417

  Interpellation 2010:25

  Interpellationssvar 2010:25

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 19.
  Interpellation 2010:26 av Yvonne Blombäck (MP) om behovet av nya depåerLS 1005-0418

  Interpellation 2010:26

  Interpellationssvar 2010:26

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Tilläggsärenden

 1. 20.
  Karolinska Solna Universitetssjukhus – nytt förslag till tilldelningsbeslut avseende funktionsupphandling i offentlig - privat samverkan (OPS) (förslag 58)LS 1003-0255

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 21.
  Interpellation 2010:27 av Dag Larsson (S) om brister i vårdval för planerad rehabiliteringLS 1006-0492

  Interpellation 2010:27

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie sammanträde

   

 2. 22.
  Interpellation 2010:28 av Birgitta Sevefjord (V) om VeramottagningenLS 1006 0493

  Interpellation 2010:28

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie sammanträde

 3. 23.
  Interpellation 2010:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om markföroreningar på landstingets fastigheterLS 1006-0494

  Interpellation 2010:29

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie sammanträde

   

 4. 24.
  Interpellation 2010:30 av Håkan Jörnehed (V) om hemsjukvårdens roll i vårdval StockholmLS 1006-0495

  Interpellation 2010:30

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie sammanträde

   

 5. 25.
  Interpellation 2010:31 av Lars Dahlberg (S) om befolkningsökningen och utbyggd kollektivtrafikLS 1006-0496

  Interpellation 2010:31

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie sammanträde

   

 6. 26.
  Interpellation 2010:32 av Raymond Wigg (MP) om nyttigare mat inom kollektivtrafikenLS 1006-0497

  Interpellation 2010:32

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie sammanträde

   

Senast uppdaterad:
2010-06-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet