Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige 7 september 2010

Landstingsfullmäktige 7 september 2010

Dag:
Tisdag den 07 september 2010
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 5 efter John Ahlberg (M) utse Joar Horn (M)LS 1007-0600
 2. 5.
  Anmälan av revisorernas augustirapport till landstingsfullmäktige över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingenLS 1008-0653

  Anmälan

   

 3. 6.
  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Fullmäktiges val av revisorerLS 1006-0503

  Anmälan

   

 4. 7.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 1005-0453

  Anmälan

   

 5. 8.
  Utvärdering av Stockholms läns landstings insatser i samband med den nya influensanLS 0909-0782

  Anmälan

   

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 9.
  Ny sammanträdestid för landstingsfullmäktiges behandling av budget 2011 för Stockholms läns landsting (förslag 61)LS 1006-0517

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 10.
  Delårsbokslut 2010 för Stockholms läns landsting (förslag 62)LS 1006-0546

  Landstingsstyrelsens förslag

  Tilläggsyrkande från M, FP, KD och C

   

 3. 11.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2007 (förslag 63)LS 0806-0604

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 12.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2008 (förslag 64)LS 0906-0515

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 13.
  Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod och Tobias Registret (förslag 65)LS 1004-0389

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 14.
  Samordning av verksamheterna i ALMI Företagspartner Stockholm AB och ALMI Företagspartner Sörmland AB (förslag 66) LS 1005-0424

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 15.
  Reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB (förslag 67)LS 1005-0456

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager (FP)

 1. 16.
  Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus (förslag 68)LS 1003-0198

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 17.
  Valärenden (förslag 69)

  Förslaget

   

Motioner

 1. 18.
  Anmälan av nya motioner

Frågor

 1. 19.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Interpellation 2010:27 av Dag Larsson (S) om brister i vårdval för planerad rehabiliteringLS 1006-0492

  Interpellation 2010:27

  Interpellationssvar 2010:27

   

 2. 21.
  Interpellation 2010:28 av Birgitta Sevefjord (V) om VeramottagningenLS 1006 0493

  Interpellation 2010:28

  Interpellationssvar 2010:28

   

 3. 22.
  Interpellation 2010:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om markföroreningar på landstingets fastigheterLS 1006-0494

  Interpellation 2010:29

  Interpellationssvar 2010:29

   

 4. 23.
  Interpellation 2010:30 av Håkan Jörnehed (V) om hemsjukvårdens roll i vårdval StockholmLS 1006-0495

  Interpellation 2010:30

  Interpellationssvar 2010:30

   

 5. 24.
  Interpellation 2010:31 av Lars Dahlberg (S) om befolkningsökningen och utbyggd kollektivtrafikLS 1006-0496

  Interpellation 2010:31

  Interpellationssvar 2010:31

   

 6. 25.
  Interpellation 2010:32 av Raymond Wigg (MP) om nyttigare mat inom kollektivtrafikenLS 1006-0497

  Interpellation 2010:32

  Interpellationssvar 2010:32

   

Senast uppdaterad:
2010-09-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 7 september 2010

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 5 efter John Ahlberg (M) utse Joar Horn (M)LS 1007-0600

  Anmälan lades till handlingarna

   

 2. 5.
  Anmälan av revisorernas augustirapport till landstingsfullmäktige över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingenLS 1008-0653

  Anmälan lades till handlingarna

   

 3. 6.
  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Fullmäktiges val av revisorerLS 1006-0503

  Anmälan lades till handlingarna

   

 4. 7.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjortsLS 1005-0453

  Anmälan godkändes och lades till handlingarna

   

 5. 8.
  Utvärdering av Stockholms läns landstings insatser i samband med den nya influensanLS 0909-0782

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 9.
  Ny sammanträdestid för landstingsfullmäktiges behandling av budget 2011 för Stockholms läns landsting (förslag 61)LS 1006-0517

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 10.
  Delårsbokslut 2010 för Stockholms läns landsting (förslag 62)LS 1006-0546

  Fullmäktiges beslut

  S-, V- och MP-ledamöternas reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 3. 11.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2007 (förslag 63)LS 0806-0604

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 12.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2008 (förslag 64)LS 0906-0515

  Ärendet utgick

   

 5. 13.
  Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod och Tobias Registret (förslag 65)LS 1004-0389

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 14.
  Samordning av verksamheterna i ALMI Företagspartner Stockholm AB och ALMI Företagspartner Sörmland AB (förslag 66) LS 1005-0424

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 15.
  Reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB (förslag 67)LS 1005-0456

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 8. 16.
  Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus (förslag 68)LS 1003-0198

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

Valärenden

 1. 17.
  Valärenden (förslag 69)

  Fullmäktiges beslut

   

Motioner

 1. 18.
  Anmälan av nya motioner

   

  Följande motion godkändes för remittering:

   

  Motion 2010:8 av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjamde psykiatri

  LS 1009-0683

  Motion 2010:8

   

Frågor

 1. 19.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor ställdes och besvarades:

   

  1)

  Lars Dahlberg (S) frågade:

   

  Kan du idag ge ett klart besked om när Spårväg City kan gå genom city?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

  2)

  Håkan Jörnehed (V) frågade:

   

  Tycker du att en lön på ca 20 500 kr/månad är en bra och rimlig lön för nyutexaminerade sjuksköterskor?

   

  Frågan besvarades av Maria Wallhager (FP)

   

   

  3)

  Åke Askensten (MP) frågade:

   

  Har landstingsrådet någon åsikt om när byggandet av Spårväg City i riktning mot Ropsten bör starta?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

  4)

  Anders Lönnberg (S) frågade:

   

  Kommer du att bjuda in till blocköverskridande diskussioner om ändrat ersättningssystem för primärvården?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

   

   

  5)

  Håkan Jörnehed (V) frågade:

   

  Är du nöjd med hur landstingets folkhälsoarbete har utvecklats inom ramen för den nya organisationen KFA (Karolinska folkhälsoakademin)?

   

  Frågan besvarades av Stig Nyman (KD)

   

   

  6)

  Åke Askensten (MP) frågade:

   

  Har landstingsrådet någon plan för att påskynda reparerandet av stillastående rulltrappor och hissar i SL-trafiken?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

  7)

  Johan Sjölander (S) frågade:

   

  Tycker du det är acceptabelt att tillgänglighetsåret 2010 inviga en otillgänglig spårvagn?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

  8)

  Kerstin Pettersson (V) frågade:

   

  Kan du garantera tillgången till rehabilitering, sjukgymnastik och arbetsterapi inom ramen för Samrehab LOK även efter att landstinget sagt upp avtalet och dragit sig ur landstingets åtagande?

   

  Frågan besvarades av Olov Lindquist (FP)

   

   

  9)

  Dan Westin (MP) frågade:

   

  Vill trafiklandstinsgrådet göra något för att förbättra den mycket dåliga planeringen för busstrafiken på den eventuella förbifarten, Förbifart Stockholm?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

  10)

  Inger Ros (S) frågade:

   

  Tycker du att det är rätt att äldre går miste om läkarbesök i hemmet på grund av att vårdcentralerna, inom ramen för Vårdval Stockholm, måste lägga all kraft på korta mottagningsbesök?

   

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (KD)

   

   

  11)

  Christina Enocson-Mårtensson (S) frågade:

   

  Med anledning av landstingsrevisorernas granskningsrapport om äldres stora vårdbehov, tycker du att det är rättvist att äldres hemadress ska avgöra deras möjligheter till optimalt anpassad vård?

   

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (KD)

   

   

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Interpellation 2010:27 av Dag Larsson (S) om brister i vårdval för planerad rehabiliteringLS 1006-0492

  Interpellation 2010:27

  Interpellationssvar 2010:27

  Interpellationen förklarades bahandlad

   

 2. 21.
  Interpellation 2010:28 av Birgitta Sevefjord (V) om VeramottagningenLS 1006 0493

  Interpellation 2010:28

  Interpellationssvar 2010:28

  Interpellationen bordlades

   

 3. 22.
  Interpellation 2010:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om markföroreningar på landstingets fastigheterLS 1006-0494

  Interpellation 2010:29

  Interpellationssvar 2010:29

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 23.
  Interpellation 2010:30 av Håkan Jörnehed (V) om hemsjukvårdens roll i vårdval StockholmLS 1006-0495

  Interpellation 2010:30

  Interpellationssvar 2010:30

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 24.
  Interpellation 2010:31 av Lars Dahlberg (S) om befolkningsökningen och utbyggd kollektivtrafikLS 1006-0496

  Interpellation 2010:31

  Interpellationssvar 2010:31

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 6. 25.
  Interpellation 2010:32 av Raymond Wigg (MP) om nyttigare mat inom kollektivtrafikenLS 1006-0497

  Interpellation 2010:32

  Interpellationssvar 2010:32

  Interpellationen bordlades

   

Senast uppdaterad:
2009-11-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet