Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige 16 mars 2010 med tillägg

Landstingsfullmäktige 16 mars 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 16 mars 2010
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

 

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar år 2010LS 0911-0928

  Anmälan

   

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 5.
  Översyn av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder samt redogörelse för andra åtgärder för att förtydliga uppgifter och ansvar (förslag 17)LS 0912-1004

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Upphandlingsfrågor, ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder, reviderad policy och nya riktlinjer (förslag 18)LS 0912-1005

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 7.
  Ändring av bolagsordning för dotterbolaget AB SLL Internfinans (förslag 19)LS 1001-0089

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 8.
  Överenskommelse med Lidingö stad om Lidingöbanans upprustning och ombyggnad (förslag 20)LS 1001-0090

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 9.
  Kompensation till SL:s resenärer (förslag 21)LS 1002-0196

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD)

 1. 10.
  Nytt program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning – Handikapprogram Mer än bara trösklar (förslag 22)LS 0902-0179

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 11.
  Motion 2008:29 av Inger Ros och Dag Larsson (S) om den fysiska tillgängligheten inom vården (förslag 23)LS 0806-0588

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 12.
  Valärenden (förslag 24)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 13.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 14.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 15.
  Bordlagd interpellation 2009:48 av Raymond Wigg (MP) om landstingets miljöprogramLS 0910-0841

  Interpellation 2009:48

  Interpellationssvar 2009:48

   

   

 2. 16.
  Bordlagd interpellation 2009:53 av Lena-Maj Anding (MP) om psykospatienters rätt till stöd för livsstilsförändringarLS 0912-1020

  Interpellation 2009:53

  Interpellationssvar 2009:53

   

 3. 17.
  Bordlagd interpellation 2009:54 av Jakob Dencker (MP) om alarmerande hög frekvens av autism bland somaliska barnLS 0912-1021

  Interpellation 2009:54

  Interpellationssvar 2009:54

   

 4. 18.
  Interpellation 2010:4 av Lars Dahlberg (S) om pendeltågstrafikenLS 1002-0124

  Interpellation 2010:4

  Interpellationssvar 2010:4

   

   

 5. 19.
  Interpellation 2010:5 av Sverre Launy (V) om bristande trafikinformation vid förseningarLS 1002-0125

  Interpellation 2010:5

  Interpellationssvar 2010:5

   

 6. 20.
  Interpellation 2010:6 av Yvonne Blombäck (MP) om information i kollektivtrafikenLS 1002-0126

  Interpellation 2010:6

  Interpellationssvar 2010:6

   

 7. 21.
  Interpellation 2010:9 av Erika Ullberg (S) om den bristande störningsinformationen i SL-trafikenLS 1002-0129

  Interpellation 2010:9

  Interpellationssvar 2010:9

   

 8. 22.
  Interpellation 2010:10 av Sverre Launy (V) om stora brister i snöröjningenLS 1002-0130

  Interpellation 2010:10

  Interpellationssvar 2010:10

   

 9. 23.
  Interpellation 2010:1 av Ingela Nylund Watz (S) om patientens rätt till vård i tidLS 1002-0121

  Interpellation 2010:1

  Interpellationssvar 2010:1

   

 10. 24.
  Interpellation 2010:2 av Birgitta Sevefjord (V) om svårigheten att genomföra handlingsprogrammet Omhändertagande av våldsutsatta kvinnorLS 1002-0122

  Interpellation 2010:2

  Interpellationssvar 2010:2

   

 11. 25.
  Interpellation 2010:3 av Raymond Wigg (MP) om inrättande av en kommission för patientsäkerhet vid Astrid Lindgrens BarnsjukhusLS 1002-0123

  Interpellation 2010:3

  Interpellationssvar 2010:3

   

 12. 26.
  Interpellation 2010:7 av Håkan Jörnehed (V) om hanteringen av Äldreteam Huddinge och dess framtidLS 1002-0127

  Interpellation 2010:7

  Interpellationssvar 2010:7

   

 13. 27.
  Interpellation 2010:8 av Raymond Wigg (MP) om projektet Äldreteamet i HuddingeLS 1002-0128

  Interpellation 2010:8

  Interpellationssvar 2010:8

   

 14. 28.
  Interpellation 2010:11 av Sverre Launy (V) om ökade sjukvårdskostnader till följd av bristande snöröjningLS 1002-0131

  Interpellation 2010:11

  Interpellationssvar 2010:11

   

Tilläggsärenden

 1. 29.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 6 efter Zelal Ölcer (FP) utse Lotta Gravenius (FP) och till ny ersättare i valkrets SV efter Johan Settersjö (MP) utse Gabrielle Gjerswold (MP)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 30.
  Interpellation 2010:12 av Dag Larsson (S) om kvalitetsuppföljningar av vårdvalLS 1003-0245

  Interpellation 2010:12

   

 2. 31.
  Interpellation 2010:13 av Håkan Jörnehed (V) om konsekvenser för familjecentralernas existens och arbete med anledning av Vårdval Stockholms införandeLS 1003-0246

  Interpellation 2010:13

   

 3. 32.
  Interpellation 2010:14 av Lena-Maj Anding (MP) om vård för patienter med ME/Kroniskt trötthetssyndromLS 1003-0247

  Interpellation 2010:14

   

 4. 33.
  Interpellation 2010:15 av Lars Dahlberg (S) om beredskapen med anledning av den senaste tidens kraftiga störningar i SL-trafikenLS 1003-0248

  Interpellation 2010:15

   

 5. 34.
  Interpellation 2010:16 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om underhållet av spårfordonLS 1003-0249

  Interpellation 2010:16

   

 6. 35.
  Interpellation 2010:17 av Agnetha Boström (MP) om konstinventeringLS 1003-0250

  Interpellation 2010:17

   

Senast uppdaterad:
2010-03-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten från fullmäktigemötet den 16 mars 2010

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar år 2010LS 0911-0928

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 5.
  Översyn av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder samt redogörelse för andra åtgärder för att förtydliga uppgifter och ansvar (förslag 17)LS 0912-1004

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V och MP-ledamöterna reserverade sig

   

 2. 6.
  Upphandlingsfrågor, ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder, reviderad policy och nya riktlinjer (förslag 18)LS 0912-1005

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna reserverade sig

   

 3. 7.
  Ändring av bolagsordning för dotterbolaget AB SLL Internfinans (förslag 19)LS 1001-0089

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 8.
  Överenskommelse med Lidingö stad om Lidingöbanans upprustning och ombyggnad (förslag 20)LS 1001-0090

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 9.
  Kompensation till SL:s resenärer (förslag 21)LS 1002-0196

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 10.
  Nytt program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning – Handikapprogram Mer än bara trösklar (förslag 22)LS 0902-0179

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

 1. 11.
  Motion 2008:29 av Inger Ros och Dag Larsson (S) om den fysiska tillgängligheten inom vården (förslag 23)LS 0806-0588

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och V-ledamöterna samt MP-ledamöterna reserverade sig

   

Valärenden

 1. 12.
  Valärenden (förslag 24)

  Förslaget

  Fullmäktiges beslut

   

Nya motioner

 1. 13.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motion godkändes för remittering:

   

  Motion 2010:2 av Lena-Maj Anding (MP) om fokusrapport om matens och näringsterapins betydelse för psykisk hälsa

  LS 1003-0261

  Motion 2010:2

   

   

Frågor

 1. 14.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor ställdes och besvarades:

   

  1)

  Erika Ullberg (S) frågade:

   

  Har du dragit lärdom av revisorernas svidande kritik mot Spårväg city vad gäller t.ex. bristande affärsmässighet?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

  2)

  Birgitta Sevefjord (V) frågade:

   

  Kommer du se till att utlovad tillgänglighetsanpassning av landstingshuset genomförs under 2010?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

   

   

  3)

  Raymond Wigg (MP) frågade:

   

  Finns det en beredskap inom kollektivtrafiken vid de platser som kan komma att beröras av en kraftig avsmältning när vårfloden kommer igång?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

  4)

  Lars Dahlberg (S) frågade:

   

  Borde inte krisledningsutskottet ha sammankallats när kollektivtrafiken var nästan helt utslagen i flera dagar?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (M)

   

   

  5)

  Vivianne Gunnarsson (MP) frågade:

   

  Kommer landstinget genom Waxholmsbolaget att utnyttja de nya tilläggspunkter inom Stockholms hamnområde som nu öppnas?

   

  Frågan besvarades av Mikael Freimuth (M)

   

   

  6)

  Curt Hansson (S) frågade:

   

  Har städpatrullerna till Slussens bussterminal frusit fast i den undermåliga snöröjningen?

                                      

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

  7)

  Åke Askensten (MP) frågade:

   

  Anser landstingsrådet att det finns möjligheter att förbättra SL: s information om trafikförändringar, exempelvis p.g.a. idrottstävlingar?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

  8)

  Janet Mackegård (S) frågade:

   

  Avser du vidta åtgärder för att ändra Vårdval Stockholm så att samverkan om vård och omsorg mellan stadsdelarna/kommunerna och landstinget förbättras?

   

  Frågan besvarades av Marie Ljungberg Schött (M)

   

   

  9)

  Erika Ullberg (S) frågade:

   

  Har du försäkrat dig om att SL sett över säkerheten med anledning av den dödsolycka kopplad till så kallad ”urban exploration” som skedde vid Slussen nyligen?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

Besvarande av interpellationer

 1. 15.
  Bordlagd interpellation 2009:48 av Raymond Wigg (MP) om landstingets miljöprogramLS 0910-0841

  Interpellation 2009:48

  Interpellationssvar 2009:48

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 16.
  Bordlagd interpellation 2009:53 av Lena-Maj Anding (MP) om psykospatienters rätt till stöd för livsstilsförändringarLS 0912-1020

  Interpellation 2009:53

  Interpellationssvar 2009:53

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 17.
  Bordlagd interpellation 2009:54 av Jakob Dencker (MP) om alarmerande hög frekvens av autism bland somaliska barnLS 0912-1021

  Interpellation 2009:54

  Interpellationssvar 2009:54

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 18.
  Interpellation 2010:4 av Lars Dahlberg (S) om pendeltågstrafikenLS 1002-0124

  Interpellation 2010:4

  Interpellationssvar 2010:4

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 19.
  Interpellation 2010:5 av Sverre Launy (V) om bristande trafikinformation vid förseningarLS 1002-0125

  Interpellation 2010:5

  Interpellationssvar 2010:5

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 6. 20.
  Interpellation 2010:6 av Yvonne Blombäck (MP) om information i kollektivtrafikenLS 1002-0126

  Interpellation 2010:6

  Interpellationssvar 2010:6

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 7. 21.
  Interpellation 2010:9 av Erika Ullberg (S) om den bristande störningsinformationen i SL-trafikenLS 1002-0129

  Interpellation 2010:9

  Interpellationssvar 2010:9

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 8. 22.
  Interpellation 2010:10 av Sverre Launy (V) om stora brister i snöröjningenLS 1002-0130

  Interpellation 2010:10

  Interpellationssvar 2010:10

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 9. 23.
  Interpellation 2010:1 av Ingela Nylund Watz (S) om patientens rätt till vård i tidLS 1002-0121

  Interpellation 2010:1

  Interpellationssvar 2010:1

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 10. 24.
  Interpellation 2010:2 av Birgitta Sevefjord (V) om svårigheten att genomföra handlingsprogrammet Omhändertagande av våldsutsatta kvinnorLS 1002-0122

  Interpellation 2010:2

  Interpellationssvar 2010:2

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 11. 25.
  Interpellation 2010:3 av Raymond Wigg (MP) om inrättande av en kommission för patientsäkerhet vid Astrid Lindgrens BarnsjukhusLS 1002-0123

  Interpellation 2010:3

  Interpellationssvar 2010:3

  Interpellationen förklatades behandlad

   

 12. 26.
  Interpellation 2010:7 av Håkan Jörnehed (V) om hanteringen av Äldreteam Huddinge och dess framtidLS 1002-0127

  Interpellation 2010:7

  Interpellationssvar 2010:7

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 13. 27.
  Interpellation 2010:8 av Raymond Wigg (MP) om projektet Äldreteamet i HuddingeLS 1002-0128

  Interpellation 2010:8

  Interpellationssvar 2010:8

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 14. 28.
  Interpellation 2010:11 av Sverre Launy (V) om ökade sjukvårdskostnader till följd av bristande snöröjningLS 1002-0131

  Interpellation 2010:11

  Interpellationssvar 2010:11

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Tilläggsärenden

 1. 29.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 6 efter Zelal Ölcer (FP) utse Lotta Gravenius (FP) och till ny ersättare i valkrets SV efter Johan Settersjö (MP) utse Gabrielle Gjerswold (MP)

   

  Anmälan lades till handlingarna

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 30.
  Interpellation 2010:12 av Dag Larsson (S) om kvalitetsuppföljningar av vårdvalLS 1003-0245

  Interpellation 2010:12

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 2. 31.
  Interpellation 2010:13 av Håkan Jörnehed (V) om konsekvenser för familjecentralernas existens och arbete med anledning av Vårdval Stockholms införandeLS 1003-0246

  Interpellation 2010:13

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 3. 32.
  Interpellation 2010:14 av Lena-Maj Anding (MP) om vård för patienter med ME/Kroniskt trötthetssyndromLS 1003-0247

  Interpellation 2010:14

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 4. 33.
  Interpellation 2010:15 av Lars Dahlberg (S) om beredskapen med anledning av den senaste tidens kraftiga störningar i SL-trafikenLS 1003-0248

  Interpellation 2010:15

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 5. 34.
  Interpellation 2010:16 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om underhållet av spårfordonLS 1003-0249

  Interpellation 2010:16

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 6. 35.
  Interpellation 2010:17 av Agnetha Boström (MP) om konstinventeringLS 1003-0250

  Interpellation 2010:17

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

Senast uppdaterad:
2010-03-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet