Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige 13 april 2010 med tillägg

Landstingsfullmäktige 13 april 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 13 april 2010
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya Motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av Patientnämndens årsrapport 2009LS 1003-0287

  Årsrapporten

   

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 5.
  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 25)LS 0910-0853

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2009 samt ansvarsprövning (förslag 26)LS 1003-0327

  Förslaget

  Revisionsberättelserna

  Bilagor

   

 3. 7.
  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 25)LS 0910-0853

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 8.
  Landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2009 års budget – avrapportering årsbokslut 2009 (förslag 27)LS 1002-0146

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M)

 1. 9.
  Anskaffning av fordon för pendeltågstrafik till Arlanda och Uppsala (förslag 28)LS 0912-1066

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 10.
  Trafikförsörjningsplan 2010 för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB (förslag 29)LS 1001-0079

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 11.
  Genomförande av Kistagrenens spårtunnel under ny E18 (förslag 30)LS 1002-0101

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 12.
  Avtal mellan Banverket och landstinget om tidigareläggning av nytt mötesspår i Nynäsgård på Nynäsbanan (förslag 31)LS 1002-0102

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 13.
  Försäljning av aktier i Stockholms Terminal AB (förslag 32)LS 1002-0115

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 14.
  Anskaffning av begagnade A32 fordon från Haag för spårvagnstrafik (förslag 33)LS 1003-0213

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M)

 1. 15.
  Årsredovisningar och revisionsberättelser 2008 för Samordningsförbunden i Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge (förslag 34)LS 0912-1082

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 16.
  Ombildning av Samordningsförbundet Haninge till Samordningsförbundet Östra Södertörn (förslag 35)LS 1002-0133

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M)

 1. 17.
  Motion 2009:17 av Lars Dahlberg och Erika Ullberg (S) om lånecyklar vid bytespunkter i SL-trafiken (förslag 36)LS 0906-0521

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M)

 1. 18.
  Motion 2009:13 av Kerstin Pettersson m.fl. (V) om insatser för att förebygga fallolyckor bland äldre (förslag 37)LS 0905-0429

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP)

 1. 19.
  Motion 2009:7 av Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska diagnoser (förslag 38)LS 0903-0229

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 20.
  Motion 2009:11 av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem (förslag 39)LS 0904-0330

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 21.
  Motion 2009:19 av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om att inhämta kunskaper för en kompetenshöjning i syfte att förbättra vård och omsorg för äldre invandrare (förslag 40)LS 0906-0523

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 22.
  Valärenden (förslag 41)

  Förslaget

   

Nya Motioner

 1. 23.
  Anmälan av motioner

   

Frågor

 1. 24.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 25.
  Interpellation 2010:12 av Dag Larsson (S) om kvalitetsuppföljningar av vårdvalLS 1003-0245

  Interpellation 2010:12

  Interpellationssvar 2010:12

   

 2. 26.
  Interpellation 2010:13 av Håkan Jörnehed (V) om konsekvenser för familjecentralernas existens och arbete med anledning av Vårdval Stockholms införandeLS 1003-0246

  Interpellation 2010:13

  Interpellationssvar 2010:13

   

 3. 27.
  Interpellation 2010:14 av Lena-Maj Anding (MP) om vård för patienter med ME/Kroniskt trötthetssyndromLS 1003-0247

  Interpellation 2010:14

  Interpellationssvar 2010:14

   

 4. 28.
  Interpellation 2010:15 av Lars Dahlberg (S) om beredskapen med anledning av den senaste tidens kraftiga störningar i SL-trafikenLS 1003-0248

  Interpellation 2010:15

  Interpellationssvar 2010:15

   

   

 5. 29.
  Interpellation 2010:16 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om underhållet av spårfordonLS 1003-0249

  Interpellation 2010:16

  Interpellationssvar 2010:16

   

 6. 30.
  Interpellation 2010:17 av Agnetha Boström (MP) om konstinventeringLS 1003-0250

  Interpellation 2010:17

  Interpellationssvar 2010:17

   

   

Tilläggsärenden

 1. 31.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 4 efter Göran Qvennerstedt (FP) utse Thomas Bäcklin (FP)LS 1003-0308

Anmälan av nya interpellationer

 1. 32.
  Interpellation 2010:18 av Raymond Wigg (MP) om en oberoende uppföljning av kostförsörjningenLS 1004-0350

  Interpellation 2010:18

   

 2. 33.
  Interpellation 2010:19 av Juan Carlos Cebrian (S) om det låga intresset för hälsosamtal med 65-69-åringar i socioekonomiskt svaga områdenLS 1004-0351

  Interpellation 2010:19

   

 3. 34.
  Interpellation 2010:20 av Kerstin Pettersson (V) om förebyggande hälsosamtal för 75-åringarLS 1004-0352

  Interpellation 2010:20

   

 4. 35.
  Interpellation 2010:21 av Lars Dahlberg (S) om Spårväg cityLS 1004-0353

  Interpellation 2010:21

   

Senast uppdaterad:
2010-04-08
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 13 april 2010

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya Motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av Patientnämndens årsrapport 2009LS 1003-0287

  Fullmäktige beslutade lägga Årsrapporten till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 5.
  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 25)LS 0910-0853

  Fullmäktige överlade i ärendet

   

 2. 6.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2009 samt ansvarsprövning (förslag 26)LS 1003-0327

  Beslut enligt: Förslaget

  Revisionsberättelserna

  Bilagor

 3. 7.
  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 25)LS 0910-0853

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

   

 4. 8.
  Landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2009 års budget – avrapportering årsbokslut 2009 (förslag 27)LS 1002-0146

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 9.
  Anskaffning av fordon för pendeltågstrafik till Arlanda och Uppsala (förslag 28)LS 0912-1066

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 10.
  Trafikförsörjningsplan 2010 för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB (förslag 29)LS 1001-0079

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  V-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen

   

 7. 11.
  Genomförande av Kistagrenens spårtunnel under ny E18 (förslag 30)LS 1002-0101

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 8. 12.
  Avtal mellan Banverket och landstinget om tidigareläggning av nytt mötesspår i Nynäsgård på Nynäsbanan (förslag 31)LS 1002-0102

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 9. 13.
  Försäljning av aktier i Stockholms Terminal AB (förslag 32)LS 1002-0115

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 10. 14.
  Anskaffning av begagnade A32 fordon från Haag för spårvagnstrafik (förslag 33)LS 1003-0213

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 11. 15.
  Årsredovisningar och revisionsberättelser 2008 för Samordningsförbunden i Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge (förslag 34)LS 0912-1082

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen

   

 12. 16.
  Ombildning av Samordningsförbundet Haninge till Samordningsförbundet Östra Södertörn (förslag 35)LS 1002-0133

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen

   

Motioner

 1. 17.
  Motion 2009:17 av Lars Dahlberg och Erika Ullberg (S) om lånecyklar vid bytespunkter i SL-trafiken (förslag 36)LS 0906-0521

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 2. 18.
  Motion 2009:13 av Kerstin Pettersson m.fl. (V) om insatser för att förebygga fallolyckor bland äldre (förslag 37)LS 0905-0429

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 3. 19.
  Motion 2009:7 av Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska diagnoser (förslag 38)LS 0903-0229

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 4. 20.
  Motion 2009:11 av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem (förslag 39)LS 0904-0330

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 5. 21.
  Motion 2009:19 av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om att inhämta kunskaper för en kompetenshöjning i syfte att förbättra vård och omsorg för äldre invandrare (förslag 40)LS 0906-0523

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

Valärenden

 1. 22.
  Valärenden (förslag 41)

  Fullmäktiges beslut

   

Nya Motioner

 1. 23.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motion godkändes för remittering:

   

  Motion 2010:3 av Anita Johansson och Anna-Lena Östman (S) om möjlighet för av och påstigning gällande helikoptertransporter

  LS 1004-0362

  Motion 2010:3

   

Frågor

 1. 24.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor ställdes och besvarades:

   

  1)

  Inger Ros (S) frågade:

   

  Kommer du att agera för att möjligheten till medicinsk abort inte ska försämras i södra delen av länet?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

   

  2)

  Gunilla Roxby Cromvall (V) frågade:

   

  Tycker du att servicen för de kontantbetalande resenärerna förbättrats sedan införandet av iCash?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

  3)

  Dag Larsson (S) frågade:

   

  Anser du att SLL är värda sin del av Kömiljarden när tillvägagångssättet varit att, utan patientens vetskap, placera patienter i en kö där de blir av med sina patienträttigheter?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (M)

   

   

  4)

  Lars Dahlberg (S) frågade:

   

  Kan du garantera att Spårväg city kan dras hela vägen fram till Centralen?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

   

  5)

  Peter Andersson (S) frågade:

   

  Med anledning av överbeläggningarna på Karolinska Huddinge har varit så omfattande att Socialstyrelsen lagt ett vite om 300 000 på sjukhuset – konstigt nog har i media referats att ingen i majoriteten anser sig ha ansvar för den bristande patientsäkerheten - frågar jag ansvarigt landstingsråd om du är ansvarig för att befolkningen har tillgång till den sjukvård de behöver?

   

  Frågan besvarades av Stig Nyman (KD)

   

   

  6)

  Anders Lönnberg (S) frågade:

   

  Avser du vidta åtgärder för att patienter med låg utbildning inte ska få sämre vård i samband med cancersjukdom?

   

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (M)

   

   

Besvarande av interpellationer

 1. 25.
  Interpellation 2010:12 av Dag Larsson (S) om kvalitetsuppföljningar av vårdvalLS 1003-0245

  Interpellation 2010:12

  Interpellationssvar 2010:12

  Interpellationenn förklarades behandlad

   

 2. 26.
  Interpellation 2010:13 av Håkan Jörnehed (V) om konsekvenser för familjecentralernas existens och arbete med anledning av Vårdval Stockholms införandeLS 1003-0246

  Interpellation 2010:13

  Interpellationssvar 2010:13

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 27.
  Interpellation 2010:14 av Lena-Maj Anding (MP) om vård för patienter med ME/Kroniskt trötthetssyndromLS 1003-0247

  Interpellation 2010:14

  Interpellationssvar 2010:14

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 28.
  Interpellation 2010:15 av Lars Dahlberg (S) om beredskapen med anledning av den senaste tidens kraftiga störningar i SL-trafikenLS 1003-0248

  Interpellation 2010:15

  Interpellationssvar 2010:15

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 29.
  Interpellation 2010:16 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om underhållet av spårfordonLS 1003-0249

  Interpellation 2010:16

  Interpellationssvar 2010:16

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 6. 30.
  Interpellation 2010:17 av Agnetha Boström (MP) om konstinventeringLS 1003-0250

  Interpellation 2010:17

  Interpellationssvar 2010:17

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Tilläggsärenden

 1. 31.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 4 efter Göran Qvennerstedt (FP) utse Thomas Bäcklin (FP)LS 1003-0308

  Anmälan lades till handlingarna

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 32.
  Interpellation 2010:18 av Raymond Wigg (MP) om en oberoende uppföljning av kostförsörjningenLS 1004-0350

  Interpellation 2010:18

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie sammanträde

   

 2. 33.
  Interpellation 2010:19 av Juan Carlos Cebrian (S) om det låga intresset för hälsosamtal med 65-69-åringar i socioekonomiskt svaga områdenLS 1004-0351

  Interpellation 2010:19

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie sammanträde

   

 3. 34.
  Interpellation 2010:20 av Kerstin Pettersson (V) om förebyggande hälsosamtal för 75-åringarLS 1004-0352

  Interpellation 2010:20

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie sammanträde

   

 4. 35.
  Interpellation 2010:21 av Lars Dahlberg (S) om Spårväg cityLS 1004-0353

  Interpellation 2010:21

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa ordinarie sammanträde

   

Senast uppdaterad:
2010-04-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Kort om besluten

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet