Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktige 11 maj 2010 med tillägg

Landstingsfullmäktige 11 maj 2010 med tillägg

Dag:
Tisdag den 11 maj 2010
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ledamot i valkrets 3 efter Inga-Britt Backlund (KD) inkalla Luis Abascal (KD) och till ny ersättare utse Ismo Salmi (KD) samt till ny ersättare i valkrets Nord efter Ulf Landström (M) utse Marie Hård (M)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 1. 5.
  Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokument- och arkivhantering (förslag 43)LS 0806-0638

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Strategisk utvecklingsplan för användning av del av nuvarande sjukhusområde i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet för Nya Karolinska Solna (förslag 44)LS 0912-1070

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 7.
  Tilläggsavtal nr 2 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, del kommungränsen Stockholm/Solna – Älvsjö (förslag 45)LS 1003-0318

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M)

 1. 8.
  Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS (förslag 46)LS 1003-0221

  Landstingsstyrelsens förslag

  Förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

   

 2. 9.
  Finansiering och anskaffning av miljöbussar (förslag 47)LS 1003-0288

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M)

 1. 10.
  Avgiftsbefriad hälso- och sjukvårdsverksamhet för hemlösa i Stockholms län (förslag 48)LS 0912-1091

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 11.
  Valärenden

  Förslag

   

Nya motioner

 1. 12.
  Anmälan av nya motioner

Frågor

 1. 13.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 14.
  Interpellation 2010:21 av Lars Dahlberg (S) om Spårväg city LS 1004-0350

  Interpellation 2010:21

  Interpellationssvar 2010:21

   

 2. 15.
  Interpellation 2010:18 av Raymond Wigg (MP) om en oberoende uppföljning av kostförsörjningenLS 1004-0350

  Interpellation 2010:18

  Interpellationssvar 2010:18

   

 3. 16.
  Interpellation 2010:19 av Juan Carlos Cebrian (S) om det låga intresset för hälsosamtal med 65-69-åringar i socioekonomiskt svaga områdenLS 1004-0351

  Interpellation 2010:19

  Interpellationssvar 2010:19

   

 4. 17.
  Interpellation 2010:20 av Kerstin Pettersson (V) om förebyggande hälsosamtal för 75-åringarLS 1004-0352

  Interpellation 2010:20

  Interpellationssvar 2010:20

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 18.
  Ärendet utgick

  Interpellation 2010:22

   

 2. 19.
  Interpellation 2010:23 av Birgitta Sevefjord (V) om beredskap inför ökat tryck på förlossningsverksamhetenLS 1005-0415

  Interpellation 2010:23

   

 3. 20.
  Interpellation 2010:24 av Yvonne Blombäck (MP) om buller från kollektivtrafikenLS 1005-0416

  Interpellation 2010:24

   

 4. 21.
  Interpellation 2010:25 av Håkan Jörnehed (V) om åtgärder mot privata vårdgivares fuskandeLS 1005-0417

  Interpellation 2010:25

   

 5. 22.
  Interpellation 2010:26 av Yvonne Blombäck (MP) om behovet av nya depåerLS 1005-0418

  Interpellation 2010:26

   

Senast uppdaterad:
2010-05-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 11 maj 2010

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ledamot i valkrets 3 efter Inga-Britt Backlund (KD) inkalla Luis Abascal (KD) och till ny ersättare utse Ismo Salmi (KD) samt till ny ersättare i valkrets Nord efter Ulf Landström (M) utse Marie Hård (M)

   

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 5.
  Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokument- och arkivhantering (förslag 43)LS 0806-0638

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Strategisk utvecklingsplan för användning av del av nuvarande sjukhusområde i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet för Nya Karolinska Solna (förslag 44)LS 0912-1070

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 3. 7.
  Tilläggsavtal nr 2 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, del kommungränsen Stockholm/Solna – Älvsjö (förslag 45)LS 1003-0318

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 8.
  Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS (förslag 46)LS 1003-0221

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

  S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  V- och MP-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  Hans Lindqvist (C) antecknade särskilt uttalande

  Tage Gripenstam (C) antecknade särskilt uttalande

   

 5. 9.
  Finansiering och anskaffning av miljöbussar (förslag 47)LS 1003-0288

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V- och MP-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med sitt uttalande i landstingsstyrelsen

   

 6. 10.
  Avgiftsbefriad hälso- och sjukvårdsverksamhet för hemlösa i Stockholms län (förslag 48)LS 0912-1091

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 11.
  Valärenden

   

  Valda av fullmäktige

Nya motioner

 1. 12.
  Anmälan av nya motioner

   

  Inga motioner hade inkommit till mötet

   

Frågor

 1. 13.
  Mellan klockan 13.00 och 14.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor ställldes och besvarades:

  1)
  Johan Sjölander (S) frågade:

   

  Anser du att det är rimligt att SL står för notan för de omfattande förstärkningsarbeten som behövs när Spårväg City ska dras vidare från Hamngatan?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  2)
  Håkan Jörnehed (V) frågade:

   

  Kan kvinnor över 23 år genomföra gynekologisk undersökning i Stockholms läns landsting om de är rullstolsanvändare?

   

  Frågan besvarades av Stig Nyman (KD)

   

  3)
  Erika Ullberg (S) frågade:

   

  Är det den borgerliga majoritetens uppfattning att spårväg är den bästa lösningen för att trafikförsörja Nya Karolinska och Norra stationsområdet?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (M)

   

  4)
  Juan Carlos Cebrian (S) frågade:

   

  Är du nöjd med att endast sju procent av samtliga patienter inskrivna i hemsjukvården har fått en läkemedelsgenomgång när regelboken säger att det ska gälla samtliga patienter?

   

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (KD)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 14.
  Interpellation 2010:21 av Lars Dahlberg (S) om Spårväg city LS 1004-0350

  Interpellation 2010:21

  Interpellationssvar 2010:21

  Interpellationen bordlades

   

 2. 15.
  Interpellation 2010:18 av Raymond Wigg (MP) om en oberoende uppföljning av kostförsörjningenLS 1004-0350

  Interpellation 2010:18

  Interpellationssvar 2010:18

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 16.
  Interpellation 2010:19 av Juan Carlos Cebrian (S) om det låga intresset för hälsosamtal med 65-69-åringar i socioekonomiskt svaga områdenLS 1004-0351

  Interpellation 2010:19

  Interpellationssvar 2010:19

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 17.
  Interpellation 2010:20 av Kerstin Pettersson (V) om förebyggande hälsosamtal för 75-åringarLS 1004-0352

  Interpellation 2010:20

  Interpellationssvar 2010:20

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 18.
  Ärendet utgick
 2. 19.
  Interpellation 2010:23 av Birgitta Sevefjord (V) om beredskap inför ökat tryck på förlossningsverksamhetenLS 1005-0415

  Interpellation 2010:23

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 3. 20.
  Interpellation 2010:24 av Yvonne Blombäck (MP) om buller från kollektivtrafikenLS 1005-0416

  Interpellation 2010:24

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 4. 21.
  Interpellation 2010:25 av Håkan Jörnehed (V) om åtgärder mot privata vårdgivares fuskandeLS 1005-0417

  Interpellation 2010:25

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

 5. 22.
  Interpellation 2010:26 av Yvonne Blombäck (MP) om behovet av nya depåerLS 1005-0418

  Interpellation 2010:26

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa sammanträde

   

Senast uppdaterad:
2010-05-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet