Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse LF den 9 september 2003 med tillägg

Kungörelse LF den 9 september 2003 med tillägg

Dag:
Tisdag den 09 september 2003
Tid:
09:30 - 00:00
Tisdagen den 9 september 2003. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.
Lokal-tv:

Du kan se sammanträdet på lokal-tv om Du har kabel-tv från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

 

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ersättare i valkrets IV efter Lars-Göran Lindgren (kd) utse Kerstin Hobstig (kd)LS 0306-1809

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 5.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting samt placeringspolicy för pensionsmedel samt anvisningar för finansförvaltningen (förslag 43)LS 0211-0528landstingsstyrelsens förslag
 2. 6.
  Rapport om Uppdelning i mindre enheter inom psykiatrin och geriatriken (förslag 44)LS 0203-0148 landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) (förslag 45)LS 0306-2064 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 8.
  Förslag till investeringsprocess inom Stockholms läns landsting(förslag 46)LS 0305-1636 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 9.
  Landstingets hälsoplan 2003-2006 – ett stöd för förvaltningarnas och bolagens arbetsmiljö- och hälsoarbete (förslag 47)LS 0305-1730 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 10.
  Principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen(förslag 48)LS 0304-1487 landstingsstyrelsens förslag
 2. 11.
  Handlingsplan med förslag till åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balans (förslag 49)LS 0306-2001 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 12.
  Motion 2003:1 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster (förslag 50)LS 0301-0103 landstingsstyrelsens förslag
 2. 13.
  Motion 2003:18 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om åtgärder mot fusk i sjukförsäkringen (förslag 51)LS 0302-0732 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 14.
  Motioner 2003:3 av Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m) och 2002:27 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ytterligare en strålbehandlingsklinik inom länet (förslag 52)LS 0301-0120, LS 0212-0568 landstingsstyrelsens förslag
 2. 15.
  Motion 2003:13 av Cecilia Carpelan (fp) om distriktssköterskor på apotek (förslag 53)LS 0302-0726 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 16.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 54)LS 0302-0605Förslag

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner

   

Besvarande av frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2003:56 av Monica Karlsson (kd) om det ökade behovet av barnsjukvårdLS 0305-1661 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2003:57 av Andres Käärik (fp) om att läkare lägger ned halva sin arbetstid på administrationLS 0305-1662 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2003:58 av Anders Gustâv (m) om planer på ett regionalt byggbolagLS 0305-1663 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 22.
  Interpellation 2003:59 av Hans Erik Malmros (m) om nedskärningar inom AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0305-1755 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 23.
  Interpellation 2003:60 av Andres Käärik (fp) om generaldirektör Jane Cederqvists uttalande om landstingets ekonomi kan tas på allvarLS 0306-1828 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 24.
  Interpellation 2003:61 av Andres Käärik (fp) om antalet husläkareLS 0306-1829 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 25.
  Interpellation 2003:62 av Birgitta Rydberg (fp) om biverkningar av p-pillerLS 0306-1830 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 26.
  Interpellation 2003:63 av Birgitta Rydberg (fp) om skillnader mellan akutsjukhusen av antalet dödsfall vid hjärtinfarktLS 0303-1093Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 27.
  Interpellation 2003:64 av Pia Lidwall (kd) om kompensation för inställda operationerLS 0306-1832 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 28.
  Interpellation 2003:65 av Cecilia Carpelan (fp) om gratis antipsykotiska läkemedelLS 0306-1833 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 29.
  Interpellation 2003:66 av Birgitta Rydberg (fp) om införande av hjälpmedelsguideLS 0306-1834 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 12. 30.
  Interpellation 2003:67 av Staffan Sjödén (m) om ingånget avtal mellan AB Storstockholms Lokaltrafik och Tidnings AB MetroLS 0306-1835 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälningsärenden

 1. 31.
  Ny revisionsberättelse den 17 juni 2003 och granskningsrapport den 16 juni 2003 för AB Storstockholms Lokaltrafik för år 2002LS 0307-2084

Beslutsärenden

 1. 32.
  Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 november 2003 ställs in med anledning av landstingets nya budgetprocess (förslag 55)LS 0309-2338 Förslag

Anmälan av interpellationer

 1. 33.
  Interpellation 2003:68 av av Andres Käärik (fp) om nya intraprenader inom sjukvårdenLS 0309-2357 Interpellationen
 2. 34.
  Interpellation 2003:69 av Andres Käärik (fp) om tomma lokaler inom sjukvårdens administrationLS 0309-2359 Interpellationen
 3. 35.
  Interpellation 2003:70 av Birgitta Rydberg (fp) om patientens valfrihetLS 0309-2360 Interpellationen
 4. 36.
  Interpellation 2003:71 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin fungerar för barn med autismLS 0309-2361 Interpellationen
 5. 37.
  Interpellation 2003:72 av Cecilia Carpelan (fp) om låg vaccinationstäckning av barn i SödertäljeLS 0309-2362 Interpellationen
 6. 38.
  Interpellation 2003:73 av Monica Karlsson (kd) om medborgarservicens betydelse för dialogen med befolkningenLS 0309-2364 Interpellationen
 7. 39.
  Interpellation 2003:74 av Janne Stefansson (kd) om vårdpersonalens förmåga att hantera olika religioners uttryckssättLS 0309-2358 Interpellationen
 8. 40.
  Interpellation 2003:75 av Hans-Erik Malmros (m) om SL:s missade biljettintäkterLS 0309-2363 Interpellationen
 9. 41.
  Interpellation 2003:76 av Olov Lindquist (fp) om servicelinjerna i SödertäljeLS 0309-2365 Interpellationen
 10. 42.
  Interpellation 2003:77 av Janne Stefanson (kd) om möjligheten att använda betalkort vid köp av SL:s periodkortLS 0309-2366 Interpellationen
 11. 43.
  Interpellation 2003:78 av Inga-Britt Backlund (kd) om personalsituationen på ungdomsmottagningarna i StockholmLS 0309-2372 Interpellationen
 12. 44.
  Interpellation 2003:79 av Gunilla Helmerson (m) om minskade resurser till kvinnosjukvårdenLS 0309-2371 Interpellationen
 13. 45.
  Interpellation 2003:80 av Christer G Wennerholm (m) om konsekvenser av länsrättens dom att upphäva Stockholms läns landstings budget för 2003; att följa lagen, underskott och utjämningsskattLS 0309-2370 Interpellationen
 14. 46.
  Interpellation 2003:81 av Gunilla Helmerson (m) om vårdgarantin för barn med ADHD/DAMP m fl LS 0309-2369 Interpellationen
 15. 47.
  Interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje primärvårdLS 0309-2375 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF den 9 september 2003

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ersättare i valkrets IV efter Lars-Göran Lindgren (kd) utse Kerstin Hobstig (kd)LS 0306-1809

Beslutsärenden

 1. 5.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting samt placeringspolicy för pensionsmedel samt anvisningar för finansförvaltningen (förslag 43)LS 0211-0528

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 2. 6.
  Rapport om Uppdelning i mindre enheter inom psykiatrin och geriatriken (förslag 44)LS 0203-0148

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M- odh fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m- och fp-reservationen i landstingsstyrelsen

   

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen i landstingsstyrelsen

 3. 7.
  Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) (förslag 45)LS 0306-2064

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 4. 8.
  Förslag till investeringsprocess inom Stockholms läns landsting(förslag 46)LS 0305-1636
  Beslut: enligt  landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Landstingets hälsoplan 2003-2006 – ett stöd för förvaltningarnas och bolagens arbetsmiljö- och hälsoarbete (förslag 47)LS 0305-1730

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sitt återremissyrkande

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 6. 10.
  Principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen(förslag 48)LS 0304-1487
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 7. 11.
  Handlingsplan med förslag till åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balans (förslag 49)LS 0306-2001

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktiga beslutade att bifalla första att-satsen innebärande "att höja egenavgiften för färdtjänstresa från 50 till 70 kronor fr o m den 1 oktober 2003"

   

  att återremittera andra att-satsen innebärande "att avgiften för resa med rullstolstaxi skall överensstämma med avgiften för bil för eget bruk - 50 procent av taxameterbeloppet dock minst 50 kronor"

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för landstingsstyrelsens förslag i sin helhet

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för delar i respektive reservationer i landstingstyrelsen som ej bifallits

 8. 12.
  Motion 2003:1 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster (förslag 50)LS 0301-0103

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 9. 13.
  Motion 2003:18 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om åtgärder mot fusk i sjukförsäkringen (förslag 51)LS 0302-0732

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för landstingsstyrelsens förslag

   

   

   

 10. 14.
  Motioner 2003:3 av Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m) och 2002:27 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ytterligare en strålbehandlingsklinik inom länet (förslag 52)LS 0301-0120, LS 0212-0568

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M- och fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sina respektive motioner

   

  Kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för kd-reservationen i hälso- och sjukvårdsutskottet

 11. 15.
  Motion 2003:13 av Cecilia Carpelan (fp) om distriktssköterskor på apotek (förslag 53)LS 0302-0726

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 16.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 54)LS 0302-0605

  Förslag

   

  Beslut enligt fullmäktige

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2003:53 av Andres Käärik m fl (fp) om att sjukvårdens
  behov bättre ska tas tillvara vid högskoleutbildningar
  LS 0309-2402

  Motionen

   

  Motion 2003:54 av Birgitta Rydberg m fl om gemensamma
  vårdenheter inom missbrukarvården
  LS 0309-2403

  Motionen

   

  Motion 2003:55 av Monica Karlsson (kd) om handlingsplan för
  förebyggande av oönskade tonårsgraviditeter
  LS 0309-2404

  Motionen

   

  Motion 2003:56 av Anita Hagelbeck m fl (fp) om ny vårdcentral
  på Västra Sicklaön mellan Stockholms stad och Nacka kommun
  LS 0309-2405

  Motionen

   

  Motion 2003:57 av Lars Joakím Lundquist (m) om att förenkla
  för blodgivare att lämna blod
  LS 0309-2406

  Motionen

   

  Motion 2003:58 av Leiph Berggren (fp) om styrning av offentliga
  verksamheters samhällsuppdrag genom nyttobaserade
  nyckeltal
  LS 0309-2409

  Motionen

   

  Motion 2003:59 av Andres Käärik m fl (fp) om bemanning av
  T-banestation Hägerstensåsen
  LS 0309-2410

  Motionen

   

  Motion 2003:60 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om jämförelser
  av sjukvården mellan olika delar av Stockholms län
  LS 0309-2411

  Motionen

Besvarande av frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågor
  a) Fråga av Maria Wallhager (fp) om konsekvenser av att bli inlåst på någon av SL:s stationer

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner (s)
  b) Fråga av Christer G Wennerholm (m) om diskussion med bemanningsföretag

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg (s)
  c) Fråga av Stig Nyman (kd) om ”lönespiralen” i sjukvårdskostnaderna

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg (s)
  d) Fråga av Margaretha Åkerberg (kd) om Stockholmsprojektet för utländska sjuksköterskor

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg (s)
  e) Fråga av Anders Gustâv (m) om nedläggning av Karolinska sjukhuset

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  f) Fråga av Lars Joakim Lundquist (m) om nedläggning av S:t Görans sjukhus

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  g) Fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om nedläggning av Södersjukhuset

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  h) Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om nedläggning av Danderyds sjukhus

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  i) Fråga av Lena Cronvall Morén (m) om nedläggning av Norrtälje sjukhus

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  j) Fråga av Gunilla Helmerson (m) om nedläggning av Huddinge sjukhus

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  k) Fråga av Lennart Kalderén (m) om nedläggning av Södertälje sjukhus

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  l) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om landstingets majoritet avser att uppfylla lagens krav på en budget i balans år 2003

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  m) Fråga av Maria Wallhager (fp) om majoriteten kommer att presentera en budget i balans år 2004

  Frågan
  bordlades
  n) Fråga av Stig Nyman (kd) om landstingets upphävda budget och möjlighet att ge ägartillskott till trafiken

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  o) Frågan utgick
  p) Fråga av Christer G Wennerholm (m) om patientsekretess

  Frågan
  bordlades
  q) Fråga av Aram El Khoury (kd) om valfrihet i vården

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  r) Fråga av Stig Nyman (kd) om besparingar inom hjälpmedelsverksamheten

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Bengt Cedrenius (mp)
  s) Fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om öppethållande på Södersjukhusets amningsmottagning

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  t) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om stopp att delta i kurser

  Frågan
  besvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg (s)
  u) Fråga av Andres Käärik (fp) om anställningsstopp för husläkare

  Frågan
  besvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2003:56 av Monica Karlsson (kd) om det ökade behovet av barnsjukvårdLS 0305-1661

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2003:57 av Andres Käärik (fp) om att läkare lägger ned halva sin arbetstid på administrationLS 0305-1662

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2003:58 av Anders Gustâv (m) om planer på ett regionalt byggbolagLS 0305-1663

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 22.
  Interpellation 2003:59 av Hans Erik Malmros (m) om nedskärningar inom AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0305-1755

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 23.
  Interpellation 2003:60 av Andres Käärik (fp) om generaldirektör Jane Cederqvists uttalande om landstingets ekonomi kan tas på allvarLS 0306-1828

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 24.
  Interpellation 2003:61 av Andres Käärik (fp) om antalet husläkareLS 0306-1829

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 25.
  Interpellation 2003:62 av Birgitta Rydberg (fp) om biverkningar av p-pillerLS 0306-1830

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 8. 26.
  Interpellation 2003:63 av Birgitta Rydberg (fp) om skillnader mellan akutsjukhusen av antalet dödsfall vid hjärtinfarktLS 0303-1093

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 27.
  Interpellation 2003:64 av Pia Lidwall (kd) om kompensation för inställda operationerLS 0306-1832

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 28.
  Interpellation 2003:65 av Cecilia Carpelan (fp) om gratis antipsykotiska läkemedelLS 0306-1833

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 11. 29.
  Interpellation 2003:66 av Birgitta Rydberg (fp) om införande av hjälpmedelsguideLS 0306-1834

  Interpellationen
  Interpellationssvaret
   

  Interpellationen förklarades behandlad

 12. 30.
  Interpellation 2003:67 av Staffan Sjödén (m) om ingånget avtal mellan AB Storstockholms Lokaltrafik och Tidnings AB MetroLS 0306-1835

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

Anmälningsärenden

 1. 31.
  Ny revisionsberättelse den 17 juni 2003 och granskningsrapport den 16 juni 2003 för AB Storstockholms Lokaltrafik för år 2002LS 0307-2084

Beslutsärenden

 1. 32.
  Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 november 2003 ställs in med anledning av landstingets nya budgetprocess (förslag 55)LS 0309-2338
  Beslut: enligt Förslag

Anmälan av interpellationer

 1. 33.
  Interpellation 2003:68 av av Andres Käärik (fp) om nya intraprenader inom sjukvårdenLS 0309-2357
  Interpellationen
 2. 34.
  Interpellation 2003:69 av Andres Käärik (fp) om tomma lokaler inom sjukvårdens administrationLS 0309-2359
  Interpellationen
 3. 35.
  Interpellation 2003:70 av Birgitta Rydberg (fp) om patientens valfrihetLS 0309-2360
  Interpellationen
 4. 36.
  Interpellation 2003:71 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin fungerar för barn med autismLS 0309-2361
  Interpellationen
 5. 37.
  Interpellation 2003:72 av Cecilia Carpelan (fp) om låg vaccinationstäckning av barn i SödertäljeLS 0309-2362
  Interpellationen
 6. 38.
  Interpellation 2003:73 av Monica Karlsson (kd) om medborgarservicens betydelse för dialogen med befolkningenLS 0309-2364
  Interpellationen
 7. 39.
  Interpellation 2003:74 av Janne Stefansson (kd) om vårdpersonalens förmåga att hantera olika religioners uttryckssättLS 0309-2358
  Interpellationen
 8. 40.
  Interpellation 2003:75 av Hans-Erik Malmros (m) om SL:s missade biljettintäkterLS 0309-2363
  Interpellationen
 9. 41.
  Interpellation 2003:76 av Olov Lindquist (fp) om servicelinjerna i SödertäljeLS 0309-2365
  Interpellationen

 10. 42.
  Interpellation 2003:77 av Janne Stefanson (kd) om möjligheten att använda betalkort vid köp av SL:s periodkortLS 0309-2366
  Interpellationen
 11. 43.
  Interpellation 2003:78 av Inga-Britt Backlund (kd) om personalsituationen på ungdomsmottagningarna i StockholmLS 0309-2372
  Interpellationen
 12. 44.
  Interpellation 2003:79 av Gunilla Helmerson (m) om minskade resurser till kvinnosjukvårdenLS 0309-2371
  Interpellationen
 13. 45.
  Interpellation 2003:80 av Christer G Wennerholm (m) om konsekvenser av länsrättens dom att upphäva Stockholms läns landstings budget för 2003; att följa lagen, underskott och utjämningsskattLS 0309-2370

  Interpellationen

 14. 46.
  Interpellation 2003:81 av Gunilla Helmerson (m) om vårdgarantin för barn med ADHD/DAMP m fl LS 0309-2369
  Interpellationen
 15. 47.
  Interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje primärvårdLS 0309-2375
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.