Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse LF den 9 mars 2004 med tillägg

Kungörelse LF den 9 mars 2004 med tillägg

Dag:
Tisdag den 09 mars 2004
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:

Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 4.
  Justering av investeringsbudget 2004 avseende Karolinska Universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus AB och landstingsstyrelsen samt anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2004 (förslag 18)LS 0312-3094 landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2001 och 2002 (förslag 19)LS 0204-0182, LS 0304-1576 landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (förslag 20)LS 0108-0422 landstingsstyrelsens förslag
 4. 7.
  IT-policy för samtliga verksamheter inom Stockholms läns landsting (förslag 21)LS 0310-2623 landstingsstyrelsens förslag
 5. 8.
  Inrättande av styrelse för Stockholms läns sjukvårdsområde (förslag 22)LS 0401-0244 landstingsstyrelsens förslag
 6. 9.
  Avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvård, Regionalt ALF-avtal (förslag 23)LS 0402-0270 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 10.
  Bordlagd motion 2003:29 av Lars B Strand (fp) om inrättande av en servicelinje i Årsta (förslag 81)LS 0303-1154 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 11.
  Motion 2001:33 av Boel Carlsson (s) om försöksetablering av Äldrevårdscentraler (förslag 24)LS 0111-0627 landstingsstyrelsens förslag
 2. 12.
  Motion 2003:16 av Andres Käärik m fl (fp) om information om gratis influensa- och pneumokockvaccinering för äldre (förslag 25)LS 0302-0730 landstingsstyrelsens förslag
 3. 13.
  Motion 2003:24 av Anna-Lena Östman (s) om ökat samarbete med länsstyrelsens trafikenhet för diabetikers läkarintyg för att få behålla körkortstillstånd (förslag 26)LS 0303-1150 landstingsstyrelsens förslag
 4. 14.
  Motion 2003:28 av Birgitta Rydberg och Jan Liliemark (fp) om en fullvärdig äldrevårdscentral vid Seniorstaden Hallen i Solna (förslag 27)LS 0303-1152 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 15.
  Motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda samverkan mellan olika trafikformer i landsbygdstrafiken (förslag 28)LS 02100431 landstingsstyrelsens förslag
 2. 16.
  Motion 2003:59 av Andres Käärik m fl (fp) om bemanning av T-banestation Hägerstensåsen (förslag 29)LS 0309-2410 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 17.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 30)LS 0601-0044 Förslag

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 19.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Bordlagd interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje primärvårdLS 0309-2375 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 21.
  Bordlagd interpellation 2003:94 av Åke Holmström (kd) om bättre information för synskadade i busstrafikenLS 0311-2851Punkten utgår. Behadlades på LF den 10 februari 2004
 3. 22.
  Bordlagd interpellation 2003:98 av Filippa Reinfeldt (m) om det märkliga i att spara på sjukvården och satsa på fler politiska uppdragLS 0312-3010 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 23.
  Bordlagd interpellation 2003:99 av Olov Lindquist (fp) om framtiden för Södertälje sjukhusLS 0312-3011Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 24.
  Interpellation 2004:1 av Christer G Wennerholm (m) om europeisk vårdgarantiLS 0402-0312 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 25.
  Interpellation 2004:2 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja vård i hela landetLS 0402-0313 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 26.
  Interpellation 2004:3 av Olov Lindquist (fp) om införande av trygghetskvitto i hela länetLS 0402-0314 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 27.
  Interpellation 2004:4 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om ökad administrativ belastning för vårdpersonalLS 0402-0315 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 28.
  Interpellation 2004:5 av Gunilla Thorsson (fp) om möjligheterna att välja husläkare för invånarna i HökarängenLS 0402-0316 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 29.
  Interpellation 2004:6 av Stig Nyman (kd) om Äldreforskning NordVästm mLS 0402-0317 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 30.
  Interpellation 2004:7 av Inga-Britt Backlund (kd) om vårdansvar och vårdbehovLS 0402-0318 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 12. 31.
  Interpellation 2004:8 av Lars Joakim Lundquist (m) om uppsägning av privata husläkaravtal på Östermalm och nyanställning av landstingsanställda husläkare på ÖstermalmLS 0402-0319 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 13. 32.
  Interpellation 2004:9 av Margaretha Herthelius (fp) om att locka tillbaka vårdpersonal till vårdenLS 0402-0320 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 14. 33.
  Interpellation 2004:10 av Stig Nyman (kd) om nedläggning av projekt för att få fler läkare till primärvårdenLS 0402-0321 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 15. 34.
  Interpellation 2004:11 av Staffan Sjödén (m) om passagerares säkerhet vid bussfärderLS 0402-0322 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälan av nya interpellationer

 1. 35.
  Interpellation 2004:12 av Michael Stjernström (kd) om miljövänlig kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägarLS 0403-0532 Interpellationen
 2. 36.
  Interpellation 2004:13 av Hans-Erik Malmros (m) om hur mycket trängselskatten kostar för färdtjänstenLS 0403-0534 Interpellationen
 3. 37.
  Interpellation 2004:14 av Elisabeth Dingertz (m) om missnöjda patienter LS 0403-0536 Interpellationen
 4. 38.
  Interpellation 2004:15 av Pia Helleday (m) om Vårdguiden på telefonLS 0403-0538 Interpellationen
 5. 39.
  Interpellation 2004:16 av Birgitta Rydberg (fp) om effekter av att särskilt boende omvandlas till eget boendeLS 0403-0539 Interpellationen
 6. 40.
  Interpellation 2004:17 av Andres Käärik (fp) om indragna akutbilarLS 0403-0540 Interpellationen
 7. 41.
  Interpellation 2004:18 av Lennart Rohdin (fp) om indragning av den extra ambulanshelikoptern under sommarenLS 0403-0541 Interpellationen
 8. 42.
  Interpellation 2004:19 av Margaretha Herthelius (fp) om bristande samverkan, som medför att barn inte får psykiatrisk vårdLS 0403-0542 Interpellationen
 9. 43.
  Interpellation 2004:20 av Rolf Bromme (fp) om hur många personer som fått del av rehabiliteringsgarantinLS 0403-0543 Interpellationen
 10. 44.
  Interpellation 2004:21 av Pia Lidwall (kd) om Ersta sjukhusLS 0403-0544 Interpellationen
 11. 45.
  Interpellation 2004:22 av Monica Karlsson (kd) om nya medel till barn- och ungdomspsykiatrinLS 0403-0545 Interpellationen
 12. 46.
  Interpellation 2004:23 av Christer G Wennerholm (m) om fortsatt avtal med S:t Görans sjukhus ABLS 0403-0546 Interpellationen
 13. 47.
  Interpellation 2004:24 av Stig Nyman (kd) om sammanslagningen av Huddinge Universitetssjukhus AB och Karolinska Sjukhuset till Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0403-0547 Interpellationen
 14. 48.
  Interpellation 2004:25 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten för de geografiska och medicinska beredningarnaLS 0403-0548 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF den 9 mars 2004

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Justering av investeringsbudget 2004 avseende Karolinska Universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus AB och landstingsstyrelsen samt anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2004 (förslag 18)LS 0312-3094

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-ledamöterna deltog inte i fullmäktiges beslut

  Särskilt uttalande från m-ledamöterna

 2. 5.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2001 och 2002 (förslag 19)LS 0204-0182, LS 0304-1576
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (förslag 20)LS 0108-0422

  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet

 4. 7.
  IT-policy för samtliga verksamheter inom Stockholms läns landsting (förslag 21)LS 0310-2623

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 5. 8.
  Inrättande av styrelse för Stockholms läns sjukvårdsområde (förslag 22)LS 0401-0244

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 6. 9.
  Avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvård, Regionalt ALF-avtal (förslag 23)LS 0402-0270

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 10.
  Bordlagd motion 2003:29 av Lars B Strand (fp) om inrättande av en servicelinje i Årsta (förslag 81)LS 0303-1154

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 8. 11.
  Motion 2001:33 av Boel Carlsson (s) om försöksetablering av Äldrevårdscentraler (förslag 24)LS 0111-0627

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 9. 12.
  Motion 2003:16 av Andres Käärik m fl (fp) om information om gratis influensa- och pneumokockvaccinering för äldre (förslag 25)LS 0302-0730
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 10. 13.
  Motion 2003:24 av Anna-Lena Östman (s) om ökat samarbete med länsstyrelsens trafikenhet för diabetikers läkarintyg för att få behålla körkortstillstånd (förslag 26)LS 0303-1150
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 11. 14.
  Motion 2003:28 av Birgitta Rydberg och Jan Liliemark (fp) om en fullvärdig äldrevårdscentral vid Seniorstaden Hallen i Solna (förslag 27)LS 0303-1152

  Beslut: att bifalla motionen, efter ändrings av att-satsen enligt följande lydelse; att tillsammans med Solna stad inrätta en äldrevårdscentral i Solna

  landstingsstyrelsens förslag

 12. 15.
  Motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda samverkan mellan olika trafikformer i landsbygdstrafiken (förslag 28)LS 02100431

  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet

 13. 16.
  Motion 2003:59 av Andres Käärik m fl (fp) om bemanning av T-banestation Hägerstensåsen (förslag 29)LS 0309-2410

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M- och kd-ledamöterna resrverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp-ledamöterna resrverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 17.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 30)LS 0601-0044

  Förslag

   

  Beslut: enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2004:10 av Margareta Cederfelt (m) om organdonation
  LS 0403-0567

  Motionen

  Motion 2004:11 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering på lika villkor
  LS 0403-0568

  Motionen

  Motion 2004:12 av Gunilla Thorsson m fl (fp) om ett regionalt resursteam för döva
  LS 0403-0569

  Motionen

  Motion 2004:13 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om effekter av införandet av avgifter för gynekologisk screening m m
  LS 0403-0570

  Motionen

  Motion 2004:14 av av Monica Karlsson m fl (kd) om resurs-/kompetenscentrum för livsstilsfrågor
  LS 0403-0571

  Motionen

  Motion 2004:15 av Åke Holmström och Michael Stjernström (kd) om åldersgräns för ungdomsrabatt på Waxholmsbolaget
  LS 0403-0573

  Motionen

  Motion 2004:16 av Pia Lidwall m fl (kd) om inrättande av ett program och en handlingsplan för anställda som utsatts för våld
  LS 0403-0574

  Motionen

Frågor

 1. 19.
  Besvarande av frågor
  a) Bordlagd fråga av Christer G Wennerholm (m) om patientsekretess

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  b) Bordlagd fråga av Lars B Strand (fp) om möjligheterna för invånarna i Hökarängen att välja husläkare

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  c) Bordlagd fråga av Rolf Bromme (fp) om Hörcentralen på Löwenströmska sjukhuset

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  d) Fråga av Lars Joakim Lundquist (m) om fortsatt samarbete med S:t Görans sjukhus AB

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  e) Fråga av Cecilia Carpelan (fp) om risk för turbulens på Karolinska Universitets sjukhuset

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  f) Fråga av Margareta Cederfelt (m) om landstingets stöd till unga filmare

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  g) Fråga av Stig Nyman (kd) om nationella handlingsplanen och SLL

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  h) Fråga från Pia Lidwall (kd) om kostnadseffektiv ideell verksamhet

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  i) Fråga av Rune Wikström (m) om ambulanshelikopter sommartid

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  j) Fråga av Andres Käärik (fp) om akutläkare på motorcykel under sommaren 2004

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  k) Fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om mångfaldsarbetet inom primärvården

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  l) Fråga av Andres Käärik (fp) om det finns utbildning för sjukhusläkare till allmänläkare

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg (s)
  m) Fråga av Christer G Wennerholm(m) om stängda operationssalar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Frågan
  bordlades
  n) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om väntetider för barnkirurgiska ingrepp

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  o) Fråga av Gunilla Helmerson (m) om barnens rätt att få operation inom rimlig tid

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  p) Fråga från Pia Lidwall (kd) om väntetiderna inom barnsjukvården

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  q) Fråga av Gunilla Helmerson (m) om gynekologiska hälsokontroller

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  r) Fråga av Margareta Cederfelt (m) om tandvård som del av sjukvård

  Frågan
  besvarades av ordföranden i Medicinsk programberedning 3, Lena-Maj Anding (mp)

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Bordlagd interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje primärvårdLS 0309-2375

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 21.
  Bordlagd interpellation 2003:94 av Åke Holmström (kd) om bättre information för synskadade i busstrafikenLS 0311-2851

  Punkten utgår. Behadlades på LF den 10 februari 2004

 3. 22.
  Bordlagd interpellation 2003:98 av Filippa Reinfeldt (m) om det märkliga i att spara på sjukvården och satsa på fler politiska uppdragLS 0312-3010

  Interpellationen
  Interpellationssvaret


   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 23.
  Bordlagd interpellation 2003:99 av Olov Lindquist (fp) om framtiden för Södertälje sjukhusLS 0312-3011

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 24.
  Interpellation 2004:1 av Christer G Wennerholm (m) om europeisk vårdgarantiLS 0402-0312

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 6. 25.
  Interpellation 2004:2 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja vård i hela landetLS 0402-0313

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 26.
  Interpellation 2004:3 av Olov Lindquist (fp) om införande av trygghetskvitto i hela länetLS 0402-0314

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 27.
  Interpellation 2004:4 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om ökad administrativ belastning för vårdpersonalLS 0402-0315

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 28.
  Interpellation 2004:5 av Gunilla Thorsson (fp) om möjligheterna att välja husläkare för invånarna i HökarängenLS 0402-0316

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 29.
  Interpellation 2004:6 av Stig Nyman (kd) om Äldreforskning NordVästm mLS 0402-0317

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 30.
  Interpellation 2004:7 av Inga-Britt Backlund (kd) om vårdansvar och vårdbehovLS 0402-0318

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 12. 31.
  Interpellation 2004:8 av Lars Joakim Lundquist (m) om uppsägning av privata husläkaravtal på Östermalm och nyanställning av landstingsanställda husläkare på ÖstermalmLS 0402-0319

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 32.
  Interpellation 2004:9 av Margaretha Herthelius (fp) om att locka tillbaka vårdpersonal till vårdenLS 0402-0320

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 14. 33.
  Interpellation 2004:10 av Stig Nyman (kd) om nedläggning av projekt för att få fler läkare till primärvårdenLS 0402-0321

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 15. 34.
  Interpellation 2004:11 av Staffan Sjödén (m) om passagerares säkerhet vid bussfärderLS 0402-0322

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

Anmälan av nya interpellationer

 1. 35.
  Interpellation 2004:12 av Michael Stjernström (kd) om miljövänlig kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägarLS 0403-0532
  Interpellationen
 2. 36.
  Interpellation 2004:13 av Hans-Erik Malmros (m) om hur mycket trängselskatten kostar för färdtjänstenLS 0403-0534
  Interpellationen
 3. 37.
  Interpellation 2004:14 av Elisabeth Dingertz (m) om missnöjda patienter LS 0403-0536
  Interpellationen
 4. 38.
  Interpellation 2004:15 av Pia Helleday (m) om Vårdguiden på telefonLS 0403-0538
  Interpellationen
 5. 39.
  Interpellation 2004:16 av Birgitta Rydberg (fp) om effekter av att särskilt boende omvandlas till eget boendeLS 0403-0539
  Interpellationen
 6. 40.
  Interpellation 2004:17 av Andres Käärik (fp) om indragna akutbilarLS 0403-0540
  Interpellationen
 7. 41.
  Interpellation 2004:18 av Lennart Rohdin (fp) om indragning av den extra ambulanshelikoptern under sommarenLS 0403-0541
  Interpellationen
 8. 42.
  Interpellation 2004:19 av Margaretha Herthelius (fp) om bristande samverkan, som medför att barn inte får psykiatrisk vårdLS 0403-0542
  Interpellationen
 9. 43.
  Interpellation 2004:20 av Rolf Bromme (fp) om hur många personer som fått del av rehabiliteringsgarantinLS 0403-0543
  Interpellationen
 10. 44.
  Interpellation 2004:21 av Pia Lidwall (kd) om Ersta sjukhusLS 0403-0544
  Interpellationen
 11. 45.
  Interpellation 2004:22 av Monica Karlsson (kd) om nya medel till barn- och ungdomspsykiatrinLS 0403-0545
  Interpellationen
 12. 46.
  Interpellation 2004:23 av Christer G Wennerholm (m) om fortsatt avtal med S:t Görans sjukhus ABLS 0403-0546
  Interpellationen
 13. 47.
  Interpellation 2004:24 av Stig Nyman (kd) om sammanslagningen av Huddinge Universitetssjukhus AB och Karolinska Sjukhuset till Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0403-0547
  Interpellationen
 14. 48.
  Interpellation 2004:25 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten för de geografiska och medicinska beredningarnaLS 0403-0548
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.