Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse LF den 9 december 2003 med tillägg

Kungörelse LF den 9 december 2003 med tillägg

Dag:
Tisdag den 09 december 2003
Tid:
09:30 - 00:00

Tisdagen den 9 decmber 2003. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behan
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.

Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.
Lokal-tv:
Du kan se sammanträdet på lokal-tv om Du har kabel-tv från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.

Conny Andersson

Fullmäktiges ordförande 

 Förhinder:

Anmälan om förhinder

 

 Info om ärendena:

Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 

 Bilagor som inte finns i elektronisk form:

e-posta beställning till registrator

 

Utskrifter:

Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format

Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning

Beslutsärenden

Valärenden

Nya motioner

Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

Tilläggsärenden

Anmälan av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

 1. 4.
  Annonsering av landstingsfullmäktige under 2004 (förslag 74) LS 0311-2920

  förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 5.
  Borgensförbindelse för landstingsägda bolag vid leasingfinansiering av investeringar 2004 (förslag 75) LS 0310-2648landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 6.
  Sammanläggning av Karolinska sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB (förslag 76)LS 0310-2752 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 7.
  Riktlinjer för hyresrådet samt förändring av hyresrådets sammansättning (förslag 77)LS 0309-2408 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 8.
  Bordlagd motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta patientgrupper (förslag 64)LS 0212-0570 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 9.
  Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal (förslag 78)LS 9804-0385 landstingsstyrelsens förslag
 2. 10.
  Motion 2003:14 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att ta tillvara pensionerade läkares kompetens (förslag 79)LS 0302-0727 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 11.
  Motion 2003:21 av Michael Stjernström m fl (kd) om villkor för flexlinjer och servicelinjer inom färdtjänsten (förslag 80)LS 0302-0735 landstingsstyrelsens förslag
 2. 12.
  Motion 2003:29 av Lars B Strand (fp) om inrättande av en servicelinje i Årsta (förslag 81)LS 0303-1154 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 13.
  Motion 2001:24 av Mare-Louise Sellin (s) om primärvårdens tillgänglighet (förslag 82)LS 0105-0320 landstingsstyrelsens förslag
 2. 14.
  Motion 2003:4 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att utveckla närsjukvården (förslag 83)LS 0201-0122 landstingsstyrelsens förslag
 3. 15.
  Motion 2003:7 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utbyggnad av den avancerade hemsjukvården (förslag 84)LS 0301-0119 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 16.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 85)LS 0302-0605Förslag

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner

Besvarande av frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2003:70 av Birgitta Rydberg (fp) om patientens valfrihetLS 0309-2360 Interpellationen

  Interpellationssvaret
 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2003:71 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin fungerar för barn med autismLS 0309-2361 Interpellationen

  Interpellationssvaret
 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2003:73 av Monica Karlsson (kd) om medborgarservicens betydelse för dialogen med befolkningenLS 0309-2364 Interpellationen

  Interpellationssvaret
 4. 22.
  Bordlagd interpellation 2003:75 av Hans-Erik Malmros (m) om SL:s missade biljettintäkterLS 0309-2363 Interpellationen

  Interpellationssvaret
 5. 23.
  Bordlagd interpellation 2003:81 av Gunilla Helmerson (m) om vårdgarantin för barn med ADHD/DAMP m flLS 0309-2369 Interpellationen

  Interpellationssvaret
 6. 24.
  Bordlagd interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje primärvårdLS 0309-2375 Interpellationen

  Interpellationssvaret
 7. 25.
  Interpellation 2003:83 av Maria Wallhager (fp) om den ekonomiska situationen i landstingetLS 0310-2562Interpellationen

  Interpellationssvaret
 8. 26.
  Interpellation 2003:84 av Christer G Wennerholm (m) om vårdgarantin LS 0310-2563Interpellationen

  Interpellationssvaret
 9. 27.
  Interpellation 2003:85 av Lars Joakim Lundquist (m) om nedläggning av privata husläkarmottagningar LS 0310-2564Interpellationen

  Interpellationssvaret
 10. 28.
  Interpellation 2003:86 av Birgitta Rydberg (fp) om definition av landstingets kärnuppgifter LS 0310-2565Interpellationen

  Interpellationssvaret
 11. 29.
  Interpellation 2003:87 av Andres Käärik (fp) om att ta tillvara lärdomar från Norge för en bättre primärvård i Stockholms län LS 0310-2566Interpellationen

  Interpellationssvaret
 12. 30.
  Interpellation 2003:88 av Cecilia Carpelan (fp) om psykiatrin har byggts ut år 2003 LS 0310-2567Interpellationen

  Interpellationssvaret
 13. 31.
  Interpellation 2003:89 av Olov Lindquist (fp) om nedskärningar inom psykiatrin LS 0310-2568 Interpellationen

  Interpellationssvaret
 14. 32.
  Interpellation 2003:90 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om stopp att ta in personal från bemanningsföretag i landstingets verksamhet LS 0310-2569Interpellationen

  Interpellationssvaret
 15. 33.
  Interpellation 2003:91 av Maria Wallhager (fp) om den ekonomiska situationen i AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0310-2570Interpellationen

  Interpellationssvaret
 16. 34.
  Interpellation 2003:92 av Åke Holmström (kd) om en mer flexibel rutin kring färdtjänstens resegaranti LS 0310-2571Interpellationen

  Interpellationssvaret
 17. 35.
  Interpellation 2003:93 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om att uppvakta regeringen för att motverka en befarad sänkning av alkoholskatterna LS 0311-2820 Interpellationen

  Interpellationssvaret
 18. 36.
  Interpellation 2003:94 av Åke Holmström (kd) om bättre information för synskadade i busstrafiken LS 0311-2851Interpellationen

  Interpellationssvaret
 19. 37.
  Interpellation 2003:95 av Aram El Khoury (kd) om barnperspektivet vid vård av anhörig LS 0311-2907 Interpellationen

  Interpellationssvaret
 20. 38.
  Interpellation 2003:96 av Lars Joakim Lundquist (m) om principer för förlängning av vård- eller samarbetsavtal mellan privata vårdgivare och Stockholms läns landsting LS 0311-2908 Interpellationen

  Interpellationssvaret
 21. 39.
  Interpellation 2003:97 av Margareta Cederfelt (m) om prioritering av sjukvård eller prioritering av möten om sjukvårdLS 0311-2909 Interpellationen

  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 40.
  Återremiss av del av budget för Stockholms läns landsting 2004 och plan för åren 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008 (förslag 86) LS 0304-1498landstingsstyrelsens förslag  Bilaga 2 - 10 i tjänsteutlåtandet finns ej elektroniskt. Finns att hämta i landstingshuset.
 2. 41.
  Bordlagt ärende om att fastställa budget för Stockholms läns landsting för år 2004 samt flerårsberäkningar för åren 2005-2006 samt driftbudget för år 2004 (förslag 72)LS 0304-1498Se budgetmötet 25-26 november 2003

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 42.
  Uppsägning av färdtjänstavtal med länets kommuner (förslag 87)LS 0311-2863landstingsstyrelsens förslag

Anmälan av interpellationer

 1. 43.
  Interpellation 2003:98 av Filippa Reinfeldt (m) om det märkliga i att spara på sjukvården och satsa på fler politiska uppdrag LS 0312-3010 Interpellationen
 2. 44.
  Interpellation 2003:99 av Olov Lindquist (fp) om framtiden för Södertälje sjukhusLS 0312-3011Interpellationen
 3. 45.
  Interpellation 2003:100 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering för barnLS 0312-3012 Interpellationen
 4. 46.
  Interpellation 2003:101 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantinLS 0312-3013 Interpellationen
 5. 47.
  Interpellation 2003:102 av Andres Käärik (fp) om sjuksköterskor i ambulansLS 0312-3014 Interpellationen
 6. 48.
  Interpellation 2003:103 av Margareta Blombäck (fp) om preventivmedelsmottagningar för ungdomar på kvällstidLS 0312-3015Interpellationen
 7. 49.
  Interpellation 2003:104 av Charlotte Broberg (m) om politisk censur i AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0312-3016 Interpellationen
 8. 50.
  Interpellation 2003:105 av Cecilia Carpelan (fp) om klotter som inte tas bortLS 0312-3017 Interpellationen
Senast uppdaterad:

2006-07-18
Ansvarig redaktör:

Kontakta redaktionen

Kort om LF den 9 december 2003

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:

Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format

Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning

Beslutsärenden

Valärenden

Nya motioner

Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

Tilläggsärenden

Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Annonsering av landstingsfullmäktige under 2004 (förslag 74) LS 0311-2920

  Beslut: enligt förslag
 2. 5.
  Borgensförbindelse för landstingsägda bolag vid leasingfinansiering av investeringar 2004 (förslag 75) LS 0310-2648

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Beslut: enligt protokollsutdrag

  Beslutet blev omedelbart justerat

   

 3. 6.
  Sammanläggning av Karolinska sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB (förslag 76)LS 0310-2752

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Beslut: enligt protokollsutdrag

  Beslutet blev omedelbart justerat

 4. 7.
  Riktlinjer för hyresrådet samt förändring av hyresrådets sammansättning (förslag 77)LS 0309-2408

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 5. 8.
  Bordlagd motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta patientgrupper (förslag 64)LS 0212-0570

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig till förmån för motionen

 6. 9.
  Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal (förslag 78)LS 9804-0385

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig till förmån för motionen

 7. 10.
  Motion 2003:14 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att ta tillvara pensionerade läkares kompetens (förslag 79)LS 0302-0727

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig till förmån för motionen

 8. 11.
  Motion 2003:21 av Michael Stjernström m fl (kd) om villkor för flexlinjer och servicelinjer inom färdtjänsten (förslag 80)LS 0302-0735

  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 9. 12.
  Motion 2003:29 av Lars B Strand (fp) om inrättande av en servicelinje i Årsta (förslag 81)LS 0303-1154

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 10. 13.
  Motion 2001:24 av Mare-Louise Sellin (s) om primärvårdens tillgänglighet (förslag 82)LS 0105-0320

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp- och m-ledamöterna reserverade sig till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 11. 14.
  Motion 2003:4 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att utveckla närsjukvården (förslag 83)LS 0201-0122

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 12. 15.
  Motion 2003:7 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utbyggnad av den avancerade hemsjukvården (förslag 84)LS 0301-0119

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-, kd- och m-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp- och kd-reservationen i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 16.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 85)LS 0302-0605

  Förslag

   

  Beslut: enligt valberedningens protokoll

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning


  Motion 2003:73 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om

  distriktssköterskeledda mottagningar

  LS 0312-3041  Motionen

   

  Motion 2003:74 av Margaretha Herthelius och Gunilla Thorsson (fp)

  om att ta tillvara kunskaper från Ericastiftelsen om ungdomars

  depressionstillstånd

  LS 0312-3042  Motionen

   

  Motion 2003:75 av av Lena Huss (fp) om resurscenter för

  behandling av hypokondri

  LS 0312-3043  Motionen

   

  Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om

  skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked

  LS 0312-3044  Motionen

   

  Motion 2003:77 av av Maria Wallhager m fl (fp) om utjämnings-

  systemets effekter på tillväxten och utvecklingsfrågorna i

  stockholmsregionen

  LS 0312-3045  Motionen

   

  Motion 2003:78 av Cecilia Carpelan m fl (fp) och

  Monica Karlsson m fl (kd) om alkoholförebyggande insatser

  i primärvården

  LS0312-3046  Motionen

   

Besvarande av frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågor
  a) Bordlagd fråga av Janne Stefanson (kd) om de geografiska beredningarnas arbetsordning och kompetensområde  Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  b) Bordlagd fråga av Pia Lidwall (kd) om tydligare vårdprocesser/vårdkedjor  Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  c) Bordlagd fråga av Åke Holmström (kd) om stängning av urologen på KS  Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  d) Bordlagd fråga av Pia Lidwall(kd) om besparingar på kort sikt  Frågan återtagen

   
  e) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om den mobila enheten för ögonbottenfotografering  Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  f) Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om Danderyds barnakut  Frågan bordlades

   
  g) Fråga av Lars Joakim Lundquist (m) om Gärdets geriatriska enhet  Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  h) Fråga av Stig Nyman (kd) om projektet med donationssköterska  Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  i) Fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om organdonation  Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  j) Fråga av Pia Lidwall (kd) om finansieringen via folkhälsoanslaget av pappagrupper för blivande pappor  Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  k) Fråga av Stig Nyman (kd) om beslutet om dialogkonferenser under hösten och vintern  Frågan besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg (s)

   
  l) Fråga av Stig Nyman (kd) om koncemtrationen av brännskadevården  Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2003:70 av Birgitta Rydberg (fp) om patientens valfrihetLS 0309-2360

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2003:71 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin fungerar för barn med autismLS 0309-2361

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2003:73 av Monica Karlsson (kd) om medborgarservicens betydelse för dialogen med befolkningenLS 0309-2364

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 22.
  Bordlagd interpellation 2003:75 av Hans-Erik Malmros (m) om SL:s missade biljettintäkterLS 0309-2363

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 5. 23.
  Bordlagd interpellation 2003:81 av Gunilla Helmerson (m) om vårdgarantin för barn med ADHD/DAMP m flLS 0309-2369

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 24.
  Bordlagd interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje primärvårdLS 0309-2375

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

   

 7. 25.
  Interpellation 2003:83 av Maria Wallhager (fp) om den ekonomiska situationen i landstingetLS 0310-2562

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 26.
  Interpellation 2003:84 av Christer G Wennerholm (m) om vårdgarantin LS 0310-2563

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 27.
  Interpellation 2003:85 av Lars Joakim Lundquist (m) om nedläggning av privata husläkarmottagningar LS 0310-2564

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 28.
  Interpellation 2003:86 av Birgitta Rydberg (fp) om definition av landstingets kärnuppgifter LS 0310-2565

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 29.
  Interpellation 2003:87 av Andres Käärik (fp) om att ta tillvara lärdomar från Norge för en bättre primärvård i Stockholms län LS 0310-2566

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 12. 30.
  Interpellation 2003:88 av Cecilia Carpelan (fp) om psykiatrin har byggts ut år 2003 LS 0310-2567

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 31.
  Interpellation 2003:89 av Olov Lindquist (fp) om nedskärningar inom psykiatrin LS 0310-2568

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 14. 32.
  Interpellation 2003:90 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om stopp att ta in personal från bemanningsföretag i landstingets verksamhet LS 0310-2569

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 15. 33.
  Interpellation 2003:91 av Maria Wallhager (fp) om den ekonomiska situationen i AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0310-2570

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 16. 34.
  Interpellation 2003:92 av Åke Holmström (kd) om en mer flexibel rutin kring färdtjänstens resegaranti LS 0310-2571

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 17. 35.
  Interpellation 2003:93 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om att uppvakta regeringen för att motverka en befarad sänkning av alkoholskatterna LS 0311-2820

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 18. 36.
  Interpellation 2003:94 av Åke Holmström (kd) om bättre information för synskadade i busstrafiken LS 0311-2851

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 19. 37.
  Interpellation 2003:95 av Aram El Khoury (kd) om barnperspektivet vid vård av anhörig LS 0311-2907

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 20. 38.
  Interpellation 2003:96 av Lars Joakim Lundquist (m) om principer för förlängning av vård- eller samarbetsavtal mellan privata vårdgivare och Stockholms läns landsting LS 0311-2908

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 21. 39.
  Interpellation 2003:97 av Margareta Cederfelt (m) om prioritering av sjukvård eller prioritering av möten om sjukvårdLS 0311-2909

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Tilläggsärenden

Ev tilläggsärenden publiceras senare

 1. 40.
  Återremiss av del av budget för Stockholms läns landsting 2004 och plan för åren 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008 (förslag 86) LS 0304-1498

  landstingsstyrelsens förslag  Bilaga 2 - 10 i tjänsteutlåtandet finns ej elektroniskt. Finns att hämta i landstingshuset.

   

  Beslut: enligt protokollsutdrag

  Beslutet blev omedelbart justerat

 2. 41.
  Bordlagt ärende om att fastställa budget för Stockholms läns landsting för år 2004 samt flerårsberäkningar för åren 2005-2006 samt driftbudget för år 2004 (förslag 72)LS 0304-1498

  Se budgetmötet 25-26 november 2003

   

  Beslut: enligt protokollsutdrag

  Beslutet blev omedelbart justerat

 3. 42.
  Uppsägning av färdtjänstavtal med länets kommuner (förslag 87)LS 0311-2863

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Beslut: enligt protokollsutdrag

  Beslutet blev omedelbart justerat

Anmälan av interpellationer

 1. 43.
  Interpellation 2003:98 av Filippa Reinfeldt (m) om det märkliga i att spara på sjukvården och satsa på fler politiska uppdrag LS 0312-3010

  Interpellationen
 2. 44.
  Interpellation 2003:99 av Olov Lindquist (fp) om framtiden för Södertälje sjukhusLS 0312-3011

  Interpellationen
 3. 45.
  Interpellation 2003:100 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering för barnLS 0312-3012

  Interpellationen
 4. 46.
  Interpellation 2003:101 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantinLS 0312-3013

  Interpellationen
 5. 47.
  Interpellation 2003:102 av Andres Käärik (fp) om sjuksköterskor i ambulansLS 0312-3014

  Interpellationen
 6. 48.
  Interpellation 2003:103 av Margareta Blombäck (fp) om preventivmedelsmottagningar för ungdomar på kvällstidLS 0312-3015

  Interpellationen
 7. 49.
  Interpellation 2003:104 av Charlotte Broberg (m) om politisk censur i AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0312-3016

  Interpellationen
 8. 50.
  Interpellation 2003:105 av Cecilia Carpelan (fp) om klotter som inte tas bortLS 0312-3017

  Interpellationen
Senast uppdaterad:

2006-07-18
Ansvarig redaktör:

Kontakta redaktionen

Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.