Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse LF den 8 juni 2004 med tillägg 2

Kungörelse LF den 8 juni 2004 med tillägg 2

Dag:
Tisdag den 08 juni 2004
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!

Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:

Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälningsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 4.
  Överenskommelse med staten om särskilt ekonomiskt stöd (förslag 55)LS 0402-0326 landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landsting Internfinans (förslag 56)LS 0402-0331 landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting samt riktlinjer för intern kommunikation, webbplatser och pressarbete (förslag 57)LS 0404-0775 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 7.
  Borgensåtagande inför bolagens tecknande av kollektivavtalet AGF-KL(förslag 58)LS 0403-0558landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 8.
  Bordlagd motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda samverkan mellan olika trafikformer i landsbygdstrafiken (förslag 49) LS 0210-0431 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 9.
  Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar (förslag 59) LS 9910-0548 landstingsstyrelsens förslag
 2. 10.
  Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets konstinnehav (förslag 60)LS 9911-0615 landstingsstyrelsens förslag
 3. 11.
  Motion 2003:45 av Anita Hagelbeck och Mats Larsson (fp) om representation från regionala beredningarna i hälso- och sjukvårdsutskottet (förslag 61)LS 0306-1880 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 12.
  Motion 2002:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget (förslag 62) LS 0209-0376 landstingsstyrelsens förslag
 2. 13.
  Motion 2003:44 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ökad tid för patientarbete för sjuksköterskor och läkare (förslag 63) LS 0306-1877 landstingsstyrelsens förslag
 3. 14.
  Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare (förslag 64) LS 0306-1885 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 15.
  Motion 2001:36 av Johan Sjölander (s) om att återinföra generell rätt till ledsagare i färdtjänsten (förslag 65) LS 0111-0631 landstingsstyrelsens förslag
 2. 16.
  Motion 2002:15 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att SL-upplysningen får dygnet-runt-öppet (förslag 66) LS 0210-0428 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 17.
  Motion 2001:16 av Saime Bilici och Susanna Brolin (v) om att landstinget skall utöka sitt arbete för att minska rökningen, i synnerhet bland de grupper där rökning är vanligast (förslag 67)LS 0104-0221 landstingsstyrelsens förslag
 2. 18.
  Motion 2003:37 av Lars B Strand (fp) om att utreda vård för kroppsbyggare (förslag 68)LS 0305-1693 landstingsstyrelsens förslag
 3. 19.
  Motion 2003:54 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om gemensamma vårdenheter inom missbrukarvården (förslag 69)LS 0309-2403 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 20.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 70)LS 0601-0044 Förslag
  Kompletterande förslag

Nya motioner

 1. 21.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 22.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 23.
  Bordlagd interpellation 2004:26 av Andres Käärik (fp) om vård på lika villkor för kvinnor och män i Stockholms läns landstingLS 0404-0770Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 24.
  Bordlagd interpellation 2004:30 av Lennart Rohdin (fp) om införande av betyg på vårdinrättningLS 0404-0774 Interpellationen
  Interpellationssvaret

 3. 25.
  Interpellation 2004:31 av Birgitta Rydberg (fp) om försöksverksamhet med husläkarverksamhet enligt ProtosmodellenLS 0405-0969Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 26.
  Interpellation 2004:32 av Stig Nyman (kd) om vårdplatssituationen sommartidLS 0405-0970Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 27.
  Interpellation 2004:33 av Cecilia Carpelan (fp) om en centralt belägen STI-mottagning för unga vuxnaLS 0405-0971Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 28.
  Interpellation 2004:34 av Margareta Blombäck (fp) om vården inom primärvården är jämställdLS 0405-0973Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 29.
  Interpellation 2004:35 av Margaretha Herthelius (fp) om att utöka landstingets medarbetarenkät med frågor om mobbing, kränkande behandling och sexuella trakasserierLS 0405-0974Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 30.
  Interpellation 2004:36 av Margareta Cederfelt (m) om tandvårdens resurserLS 0405-0975Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 31.
  Interpellation 2004:37 av Margaretha Åkerberg (kd) om utökade möjligheter att ta med cyklar på pendeltågenLS 0405-0977Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 32.
  Interpellation 2004:18 av Lennart Rohdin (fp) om indragning av den extra ambulanshelikoptern under sommarenLS 0403-0541 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 33.
  Interpellation 2004:19 av Margaretha Herthelius (fp) om bristande samverkan, som medför att barn inte får psykiatrisk vårdLS 0403-0542 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 12. 34.
  Interpellation 2004:20 av Rolf Bromme (fp) om hur många personer som fått del av rehabiliteringsgarantinLS 0403-0543 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 13. 35.
  Interpellation 2004:21 av Pia Lidwall (kd) om Ersta sjukhusLS 0403-0544 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 14. 36.
  Interpellation 2004:22 av Monica Karlsson (kd) om nya medel till barn- och ungdomspsykiatrinLS 0403-0545 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 15. 37.
  Interpellation 2004:23 av Christer G Wennerholm (m) om fortsatt avtal med S:t Görans sjukhus ABLS 0403-0546 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 16. 38.
  Interpellation 2004:24 av Stig Nyman (kd) om sammanslagningen av Huddinge Universitetssjukhus AB och Karolinska Sjukhuset till Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0403-0547 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 17. 39.
  Interpellation 2004:25 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten för de geografiska och medicinska beredningarnaLS 0403-0548 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 40.
  Förslag till budgetdirektiv år 2005 för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 71) LS 0405-1079landstingsstyrelsens förslag

Anmälningsärenden

 1. 41.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ersättare i valkrets NV efter Anders Söderberg (s) utse Monica Styhr (s)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 42.
  Interpellation 2004:38 av Staffan Sjödén (m) om oklarheter om landstingets konstnämnd disponerar cirka fyra miljoner kronor för inköp av ”lös konst”LS 0406-1182 Interpellationen
 2. 43.
  Interpellation 2004:39 av Mats Larsson (fp) om att bjuda in anbudsgivare från de nya medlemsstaterna i EU LS 0406-1183 Interpellationen
 3. 44.
  Interpellation 2004:40 av Karin Ekdahl Wästberg (fp) om samordning av e-tidskrifter och databaser inom sjukvårdenLS 0406-1184Interpellationen
 4. 45.
  Interpellation 2004:41 av Stig Nyman (kd) om konsekvenser för Stockholms läns landsting med anledning av förslag till nytt balanskrav m m LS 0406-1185 Interpellationen
 5. 46.
  Interpellation 2004:42 av Bo Lagerquist (fp) om chefstillägg till chefer som avgåttLS 0406-1186 Interpellationen
 6. 47.
  Interpellation 2004:43 av Margaretha Herthelius (fp) om barnkonventionen avspeglas i vårdenLS 0406-1187 Interpellationen
 7. 48.
  Interpellation 2004:44 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om framtiden för melanomdagarnaLS 0406-1188 Interpellationen
 8. 49.
  Interpellation 2004:45 av Bo Johansson (fp) om hur journaler ska bli tillgängliga för synskadadeLS 0406-1189 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om landstingsfullmäktige den 8 juni 2004

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

 

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

 

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälningsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Överenskommelse med staten om särskilt ekonomiskt stöd (förslag 55)LS 0402-0326

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 2. 5.
  Specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landsting Internfinans (förslag 56)LS 0402-0331

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag 

 3. 6.
  Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting samt riktlinjer för intern kommunikation, webbplatser och pressarbete (förslag 57)LS 0404-0775

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 4. 7.
  Borgensåtagande inför bolagens tecknande av kollektivavtalet AGF-KL(förslag 58)LS 0403-0558

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 5. 8.
  Bordlagd motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda samverkan mellan olika trafikformer i landsbygdstrafiken (förslag 49) LS 0210-0431

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 6. 9.
  Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar (förslag 59) LS 9910-0548

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 7. 10.
  Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets konstinnehav (förslag 60)LS 9911-0615
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 8. 11.
  Motion 2003:45 av Anita Hagelbeck och Mats Larsson (fp) om representation från regionala beredningarna i hälso- och sjukvårdsutskottet (förslag 61)LS 0306-1880

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

 9. 12.
  Motion 2002:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget (förslag 62) LS 0209-0376

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 10. 13.
  Motion 2003:44 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ökad tid för patientarbete för sjuksköterskor och läkare (förslag 63) LS 0306-1877

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 11. 14.
  Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare (förslag 64) LS 0306-1885
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 12. 15.
  Motion 2001:36 av Johan Sjölander (s) om att återinföra generell rätt till ledsagare i färdtjänsten (förslag 65) LS 0111-0631
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 13. 16.
  Motion 2002:15 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att SL-upplysningen får dygnet-runt-öppet (förslag 66) LS 0210-0428

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån kd-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

 14. 17.
  Motion 2001:16 av Saime Bilici och Susanna Brolin (v) om att landstinget skall utöka sitt arbete för att minska rökningen, i synnerhet bland de grupper där rökning är vanligast (förslag 67)LS 0104-0221

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

 15. 18.
  Motion 2003:37 av Lars B Strand (fp) om att utreda vård för kroppsbyggare (förslag 68)LS 0305-1693

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

 16. 19.
  Motion 2003:54 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om gemensamma vårdenheter inom missbrukarvården (förslag 69)LS 0309-2403

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 20.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 70)LS 0601-0044

  Förslag
  Kompletterande förslag

   

  Beslut: enligt valberedningens förslag och enligt
  ägarutskottets förslag

Nya motioner

 1. 21.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2004:28 av Pia Lidwall m fl (kd) om landstingets arbete mot alkohol
  LS 0406-1224

  Motionen

  Motion 2004:29 av Irene Johansson (fp) om en aldrevårdscentral i Huddinge
  LS 0406-1225

  Motionen

  Motion 2004:30 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om enhetlig avgift för rökavvänjning
  LS 0406-1226

  Motionen

  Motion 2004:31 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om kultur som hälsobringare
  LS 0406-1227

  Motionen

Frågor

 1. 22.
  Besvarande av frågor

  a) Bordlagd fråga av Maria Wallhager (fp) om en kommunal samordningsgrupp för att fatta beslut inom SL


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner (s)

  b) Bordlagd fråga av Margareta Blombäck (fp) om högriskpatienter från Stockholms län


  Frågan
  bordlades

  c) Fråga av Stig Nyman (kd) om brännskadevården


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)

  d) Fråga av Karin Ekdahl Wästberg (fp) om konstnämndens budget


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)

  e) Fråga av Anita Hagelbeck (fp) om BUP:s förebyggande arbete


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

  f) Fråga av Margaretha Åkerberg (kd) om den ökande alkoholkonsumtionen


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

  g) Fråga av Charlotte Broberg (m) om antalet vårdplatser i sommar


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

  h) Fråga av Åke Holmström (kd) om uppsalahelikoptern


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 23.
  Bordlagd interpellation 2004:26 av Andres Käärik (fp) om vård på lika villkor för kvinnor och män i Stockholms läns landstingLS 0404-0770

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 24.
  Bordlagd interpellation 2004:30 av Lennart Rohdin (fp) om införande av betyg på vårdinrättningLS 0404-0774

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 25.
  Interpellation 2004:31 av Birgitta Rydberg (fp) om försöksverksamhet med husläkarverksamhet enligt ProtosmodellenLS 0405-0969

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 26.
  Interpellation 2004:32 av Stig Nyman (kd) om vårdplatssituationen sommartidLS 0405-0970

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 27.
  Interpellation 2004:33 av Cecilia Carpelan (fp) om en centralt belägen STI-mottagning för unga vuxnaLS 0405-0971

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 28.
  Interpellation 2004:34 av Margareta Blombäck (fp) om vården inom primärvården är jämställdLS 0405-0973

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 7. 29.
  Interpellation 2004:35 av Margaretha Herthelius (fp) om att utöka landstingets medarbetarenkät med frågor om mobbing, kränkande behandling och sexuella trakasserierLS 0405-0974

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 30.
  Interpellation 2004:36 av Margareta Cederfelt (m) om tandvårdens resurserLS 0405-0975

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 9. 31.
  Interpellation 2004:37 av Margaretha Åkerberg (kd) om utökade möjligheter att ta med cyklar på pendeltågenLS 0405-0977

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 32.
  Interpellation 2004:18 av Lennart Rohdin (fp) om indragning av den extra ambulanshelikoptern under sommarenLS 0403-0541

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 33.
  Interpellation 2004:19 av Margaretha Herthelius (fp) om bristande samverkan, som medför att barn inte får psykiatrisk vårdLS 0403-0542

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 12. 34.
  Interpellation 2004:20 av Rolf Bromme (fp) om hur många personer som fått del av rehabiliteringsgarantinLS 0403-0543

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 35.
  Interpellation 2004:21 av Pia Lidwall (kd) om Ersta sjukhusLS 0403-0544

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 14. 36.
  Interpellation 2004:22 av Monica Karlsson (kd) om nya medel till barn- och ungdomspsykiatrinLS 0403-0545

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 15. 37.
  Interpellation 2004:23 av Christer G Wennerholm (m) om fortsatt avtal med S:t Görans sjukhus ABLS 0403-0546

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 16. 38.
  Interpellation 2004:24 av Stig Nyman (kd) om sammanslagningen av Huddinge Universitetssjukhus AB och Karolinska Sjukhuset till Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0403-0547

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 17. 39.
  Interpellation 2004:25 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten för de geografiska och medicinska beredningarnaLS 0403-0548

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

Tilläggsärenden

Tilläggsärenden

 1. 40.
  Förslag till budgetdirektiv år 2005 för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 71) LS 0405-1079

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M- och kd-ledamöterna deltog inte i fullmäktiges beslut

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen med justering av bidragsbeloppet från 4 491 000 000 kronor till 4 294 000 000 kronor

Anmälningsärenden

 1. 41.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ersättare i valkrets NV efter Anders Söderberg (s) utse Monica Styhr (s)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 42.
  Interpellation 2004:38 av Staffan Sjödén (m) om oklarheter om landstingets konstnämnd disponerar cirka fyra miljoner kronor för inköp av ”lös konst”LS 0406-1182
  Interpellationen
 2. 43.
  Interpellation 2004:39 av Mats Larsson (fp) om att bjuda in anbudsgivare från de nya medlemsstaterna i EU LS 0406-1183
  Interpellationen
 3. 44.
  Interpellation 2004:40 av Karin Ekdahl Wästberg (fp) om samordning av e-tidskrifter och databaser inom sjukvårdenLS 0406-1184
  Interpellationen
 4. 45.
  Interpellation 2004:41 av Stig Nyman (kd) om konsekvenser för Stockholms läns landsting med anledning av förslag till nytt balanskrav m m LS 0406-1185
  Interpellationen
 5. 46.
  Interpellation 2004:42 av Bo Lagerquist (fp) om chefstillägg till chefer som avgåttLS 0406-1186

  Interpellationen

 6. 47.
  Interpellation 2004:43 av Margaretha Herthelius (fp) om barnkonventionen avspeglas i vårdenLS 0406-1187
  Interpellationen
 7. 48.
  Interpellation 2004:44 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om framtiden för melanomdagarnaLS 0406-1188
  Interpellationen
 8. 49.
  Interpellation 2004:45 av Bo Johansson (fp) om hur journaler ska bli tillgängliga för synskadadeLS 0406-1189
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.