Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse LF den 7 oktober 2003 med tillägg

Kungörelse LF den 7 oktober 2003 med tillägg

Dag:
Tisdag den 07 oktober 2003
Tid:
09:30 - 00:00
Tisdagen den 7 oktober 2003. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.
Lokal-tv:
Du kan se sammanträdet på lokal-tv om Du har kabel-tv från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

 

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 4.
  Förslag till ägarpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 56))LS 0304-1516landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Ny besluts- och hanteringsordning avseende anställningsavtal respektive anställningsvillkor för landstingets förvaltningschefer(förslag 57) LS 0306-2010landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Beslut om rättelse med anledning av länsrättens upphävande av fullmäktiges beslut om budget för 2003 (förslag 58)LS 0309-2378 landstingsstyrelsens förslag
 4. 7.
  Månadsbokslut för juli 2003 samt prognos för helåret 2003 (förslag 59)LS 0308-2271, LS 0309-2417 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 8.
  Hemställan om tilläggsanslag för bygginvesteringar vid Karolinska sjukhuset 2003 (förslag 60)LS 0304-1589 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 9.
  Överföring av ansvar för servicelinjerna till färdtjänstnämnden(förslag 61)LS 0307-2205 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 10.
  Bordlagd motion 2003:1 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster (förslag 50)LS 0301-0103 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 11.
  Motion 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om stockholmarnas rätt till vård inom EU samt 2003:19 av Christer G Wennerholm m fl (m) om europeisk vårdgaranti (förslag 62)LS 0211-0531, LS 0302-0733 landstingsstyrelsens förslag
 2. 12.
  Motion 2002:28 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om stöd till minneshandikappade genom ett fördubblat antal demensutredningar (förslag 63)LS 0212-0569 landstingsstyrelsens förslag
 3. 13.
  Motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta patientgrupper (förslag 64)LS 0212-0570 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 14.
  Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige samt sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (förslag 65)LS 0309-2458 Förslag
 2. 15.
  Nominering av ledamöter och ersättare i viltvårdsnämnden (förslag 66)LS 0301-0415förslag
 3. 16.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 67)Förslag

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner

Besvarande av frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2003:56 av Monica Karlsson (kd) om det ökade behovet av barnsjukvårdLS 0305-1661 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2003:62 av Birgitta Rydberg (fp) om biverkningar av p-pillerLS 0306-1830 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2003:65 av Cecilia Carpelan (fp) om gratis antipsykotiska läkemedelLS 0306-1833 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 22.
  Bordlagd interpellation 2003:67 av Staffan Sjödén (m) om ingånget avtal mellan AB Storstockholms Lokaltrafik och Tidnings AB MetroLS 0306-1835 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 23.
  Interpellation 2003:68 av Andres Käärik (fp) om nya intraprenader inom sjukvårdenLS 0309-2357 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 24.
  Interpellation 2003:69 av Andres Käärik (fp) om tomma lokaler inom sjukvårdens administrationLS 0309-2359 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 25.
  Interpellation 2003:70 av Birgitta Rydberg (fp) om patientens valfrihetLS 0309-2360 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 26.
  Interpellation 2003:71 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin fungerar för barn med autismLS 0309-2361 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 27.
  Interpellation 2003:72 av Cecilia Carpelan (fp) om låg vaccinationstäckning av barn i SödertäljeLS 0309-2362 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 28.
  Interpellation 2003:73 av Monica Karlsson (kd) om medborgarservicens betydelse för dialogen med befolkningenLS 0309-2364 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 29.
  Interpellation 2003:74 av Janne Stefanson (kd) om vårdpersonalens förmåga att hantera olika religioners uttryckssättLS 0309-2358 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 12. 30.
  Interpellation 2003:75 av Hans-Erik Malmros (m) om SL:s missade biljettintäkterLS 0309-2363 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 13. 31.
  Interpellation 2003:76 av Olov Lindquist (fp) om servicelinjerna i SödertäljeLS 0309-2365 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 14. 32.
  Interpellation 2003:77 av Janne Stefanson (kd) om möjligheten att använda betalkort vid köp av SL:s periodkortLS 0309-2366 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 15. 33.
  Interpellation 2003:78 av Inga-Britt Backlund (kd) om personal-situationen på ungdomsmottagningarna i StockholmLS 0309-2372 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 16. 34.
  Interpellation 2003:79 av Gunilla Helmerson (m) om minskade resurser till kvinnosjukvårdenLS 0309-2371 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 17. 35.
  Interpellation 2003:80 av Christer G Wennerholm (m) om konsekvenser av länsrättens dom att upphäva Stockholms läns landstings budget för 2003; att följa lagen, underskott och utjämningsskattLS 0309-2370 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 18. 36.
  Interpellation 2003:81 av Gunilla Helmerson (m) om vårdgarantin för barn med ADHD/DAMP m flLS 0309-2369 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 19. 37.
  Interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje primärvårdLS 0309-2375 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälningsärenden

 1. 38.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets I efter Susanna Brolin (v) inkalla Jan Strömdahl (v) och till ny ersättare efter Jan Strömdahl (v) utse Stina Åström (v), till ny ledamot i valkrets SV efter Håkan Apelkrona (mp) inkalla Margareta Randwall (mp) och till ny ersättare efter Margareta Randwall (mp) utse Kristina Salén (mp), till ny ersättare i valkrets O efter Susann Ronström (s) utse Lennart Ängeby (s), till ny ersättare i valkrets NV efter Sven-Inge Nylund (s) utse Anders Söderberg (s), till ny ersättare i valkrets NO efter Elin Lindqvist (s) utse Catharina Famer Erdtman (s), till ny ersättare i valkrets SO efter Hans Henriksson (fp) utse Alexandra Birk (fp), till ny ersättare i valkrets SO efter Emma Henriksson (kd) utse Berith Jansson (kd), till ny ersättare i valkrets IV efter Kerstin Hobstig (kd) utse Bengt Eriksson (kd) samt till ny ersättare i valkrets SV efter Carl Frick (mp) utse Barbro Svanström (mp)

Beslutsärenden

 1. 39.
  Handlingsplan med förslag till åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balans (förslag 68)LS 0306-2001landstingsstyrelsens förslag
 2. 40.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2004 (förslag 69)LS 0309-2493Förslag

Anmälan av interpellationer

 1. 41.
  Interpellation 2003:83 av Maria Wallhager (fp)om den ekonomiska situationen i landstingetLS 0310-2562Interpellationen
 2. 42.
  Interpellation 2003:84 av Christer G Wennerholm (m) om vårdgarantin LS 0310-2563Interpellationen
 3. 43.
  Interpellation 2003:85 av Lars Joakim Lundquist (m) om nedläggning av privata husläkarmottagningar LS 0310-2564Interpellationen
 4. 44.
  Interpellation 2003:86 av Birgitta Rydberg (fp) om definition av landstingets kärnuppgifter LS 0310-2565Interpellationen
 5. 45.
  Interpellation 2003:87 av Andres Käärik (fp) om att ta tillvara lärdomar från Norge för en bättre primärvård i Stockholms län LS 0310-2566Interpellationen
 6. 46.
  Interpellation 2003:88 av Cecilia Carpelan (fp) om psykiatrin har byggts ut år 2003 LS 0310-2567Interpellationen
 7. 47.
  Interpellation 2003:89 av Olov Lindquist (fp) om nedskärningar inom psykiatrin LS 0310-2568Interpellationen
 8. 48.
  Interpellation 2003:90 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om stopp att ta in personal från bemanningsföretag i landstingets verksamhet LS 0310-2569Interpellationen
 9. 49.
  Interpellation 2003:91 av Maria Wallhager (fp) om den ekonomiska situationen i AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0310-2570Interpellationen
 10. 50.
  Interpellation 2003:92 av Åke Holmström (kd) om en mer flexibel rutin kring färdtjänstens resegaranti LS 0310-2571Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om Lf den 7 oktober 2003

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till ägarpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 56))LS 0304-1516
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Ny besluts- och hanteringsordning avseende anställningsavtal respektive anställningsvillkor för landstingets förvaltningschefer(förslag 57) LS 0306-2010

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

   

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sitt yrkande innebärande ”att i reglementets Allmänna bestämmelser under en ny rubrik Förvaltningschef införa en ny 47a § med följande lydelse: Nämnden beslutar om anställning och anställningsvillkor och därmed sammanhängande frågor för förvaltningschef/direktör under nämnden efter samråd med landstingsstyrelsens ordförande, gruppledarna och landstingsdirektören"

 3. 6.
  Beslut om rättelse med anledning av länsrättens upphävande av fullmäktiges beslut om budget för 2003 (förslag 58)LS 0309-2378

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade dels enligt landstingsstyrelsens dels enligt kd-ledamöternas tilläggsförslag med instämmande av s-, v-, och mp-ledamöterna

  att med hänvisning till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande åberopa kommunallagens 10 kapitel 15 § och konstatera att rättelse med anledning av länsrättens dom inte är praktiskt möjligt avseende budget 2003,

  att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att begära överläggningar med regeringen om förändringar i fråga om kommunallagens regler om budgetbalans.

   

  M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-ledamöternas tilläggsyrkande att landstingsfullmäktige beslutar att begära överläggning med regeringen om skatteutjämningssystemet"

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 4. 7.
  Månadsbokslut för juli 2003 samt prognos för helåret 2003 (förslag 59)LS 0308-2271, LS 0309-2417
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 5. 8.
  Hemställan om tilläggsanslag för bygginvesteringar vid Karolinska sjukhuset 2003 (förslag 60)LS 0304-1589

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Det antecknades att fp-ledamöterna ej deltog i beslutet att bifalla landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sitt återremissyrkande

 6. 9.
  Överföring av ansvar för servicelinjerna till färdtjänstnämnden(förslag 61)LS 0307-2205

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag 

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen.

 7. 10.
  Bordlagd motion 2003:1 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster (förslag 50)LS 0301-0103

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

 8. 11.
  Motion 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om stockholmarnas rätt till vård inom EU samt 2003:19 av Christer G Wennerholm m fl (m) om europeisk vårdgaranti (förslag 62)LS 0211-0531, LS 0302-0733

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionerna.

 9. 12.
  Motion 2002:28 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om stöd till minneshandikappade genom ett fördubblat antal demensutredningar (förslag 63)LS 0212-0569

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

 10. 13.
  Motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta patientgrupper (förslag 64)LS 0212-0570

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

Valärenden

 1. 14.
  Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige samt sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (förslag 65)LS 0309-2458

  Förslag

   

  Beslut enligt valberedningens förslag

 2. 15.
  Nominering av ledamöter och ersättare i viltvårdsnämnden (förslag 66)LS 0301-0415

  förslag

   

  Beslut enligt valberedningens förslag

 3. 16.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 67)

  Förslag

   

  Beslut enligt valberedningens förslag

  Valet till Patientnämnden blev omedelbart justerat

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

   

  Motion 2003:61 av Staffan Sjödén (m) om förslag om

  att i landstingssalen placera Sveriges, Europeiska unionens

  och Förenta nationernas flagga

  LS 0310-2602

  Motionen

  Motion 2003:62 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att tillsätta

  en psykiatrikommission

  LS 0310-2603

  Motionen

  Motion 2003:63 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om överföringsteam

  efter rättspsykiatrisk vård

  LS 0310-2604

  Motionen

  Motion 2003:64 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om riskbedömning

  av patienter inom psykiatrin

  LS 0310-2605

  Motionen

  Motion 2003:65 av Mikael Freimuth (m) om förbättrad vård

  för elöverkänsliga

  LS 0310-2606

  Motionen

  Motion 2003:66 av Christer G Wennerholm och Torbjörn Rosdahl (m)

  om gemensamt psykiatriskt huvudmannaskap

  LS 0310-2607

  Motionen

  Motion 2003:67 av Maria Wallhager m fl (fp) om utjämnings-

  systemets effekter på tillväxten och utvecklingsfrågorna

  i stockholmsregionen

  LS 0310-2608

  Motionen

  Motion 2003:68 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om vårdgaranti

  för rökavvänjning

  LS0310-2609

  Motionen

  Motion 2003:69 av Birgitta Bexelius och Caroline Åkerhielm (fp)

  om en opartisk utredning om rullstolstaxi

  LS 0310-2610

  Motionen

Besvarande av frågor

 1. 18.
  Besvarande av frågor
  a) Bordlagd fråga av Maria Wallhager (fp) om majoriteten kommer att presentera en budget i balans år 2004

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  b) Bordlagd fråga av Christer G Wennerholm (m) om patientsekretess

  Frågan
  bordlades
  c) Fråga av Andres Käärik (fp) om hot om nedskärningar i kulturbudgeten

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  d) Fråga av Janne Stefanson (kd) om de geografiska beredningarnas arbetsordning och kompetensområde

  Frågan
  bordlades
  e) Fråga av Pia Lidwall (kd) om tydligare vårdprocesser/vårdkedjor

  Frågan
  bordlades
  f) Fråga av Åke Holmström (kd) om stängning av urologen på KS

  Frågan
  bordlades
  g) Fråga av Pia Lidwall (kd) om besparingar på kort sikt

  Frågan
  bordlades
  h) Fråga av Torbjörn Rosdahl (m) om nedläggning av vårdplatser inom psykiatrin

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  i) Fråga av Stig Nyman (kd) om konsekvensanalyser

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  j) Fråga av Stig Nyman (kd) om eventuella åtgärder inom psykiatrin med anledning av en rad tragiska händelser under året

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2003:56 av Monica Karlsson (kd) om det ökade behovet av barnsjukvårdLS 0305-1661

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2003:62 av Birgitta Rydberg (fp) om biverkningar av p-pillerLS 0306-1830

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2003:65 av Cecilia Carpelan (fp) om gratis antipsykotiska läkemedelLS 0306-1833

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 22.
  Bordlagd interpellation 2003:67 av Staffan Sjödén (m) om ingånget avtal mellan AB Storstockholms Lokaltrafik och Tidnings AB MetroLS 0306-1835

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 23.
  Interpellation 2003:68 av Andres Käärik (fp) om nya intraprenader inom sjukvårdenLS 0309-2357

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 24.
  Interpellation 2003:69 av Andres Käärik (fp) om tomma lokaler inom sjukvårdens administrationLS 0309-2359

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 25.
  Interpellation 2003:70 av Birgitta Rydberg (fp) om patientens valfrihetLS 0309-2360

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 8. 26.
  Interpellation 2003:71 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin fungerar för barn med autismLS 0309-2361

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 9. 27.
  Interpellation 2003:72 av Cecilia Carpelan (fp) om låg vaccinationstäckning av barn i SödertäljeLS 0309-2362

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 28.
  Interpellation 2003:73 av Monica Karlsson (kd) om medborgarservicens betydelse för dialogen med befolkningenLS 0309-2364

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 11. 29.
  Interpellation 2003:74 av Janne Stefanson (kd) om vårdpersonalens förmåga att hantera olika religioners uttryckssättLS 0309-2358

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 12. 30.
  Interpellation 2003:75 av Hans-Erik Malmros (m) om SL:s missade biljettintäkterLS 0309-2363

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 13. 31.
  Interpellation 2003:76 av Olov Lindquist (fp) om servicelinjerna i SödertäljeLS 0309-2365

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 14. 32.
  Interpellation 2003:77 av Janne Stefanson (kd) om möjligheten att använda betalkort vid köp av SL:s periodkortLS 0309-2366

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 15. 33.
  Interpellation 2003:78 av Inga-Britt Backlund (kd) om personal-situationen på ungdomsmottagningarna i StockholmLS 0309-2372

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 16. 34.
  Interpellation 2003:79 av Gunilla Helmerson (m) om minskade resurser till kvinnosjukvårdenLS 0309-2371

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 17. 35.
  Interpellation 2003:80 av Christer G Wennerholm (m) om konsekvenser av länsrättens dom att upphäva Stockholms läns landstings budget för 2003; att följa lagen, underskott och utjämningsskattLS 0309-2370

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 18. 36.
  Interpellation 2003:81 av Gunilla Helmerson (m) om vårdgarantin för barn med ADHD/DAMP m flLS 0309-2369

  terpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 19. 37.
  Interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje primärvårdLS 0309-2375

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

Anmälningsärenden

 1. 38.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets I efter Susanna Brolin (v) inkalla Jan Strömdahl (v) och till ny ersättare efter Jan Strömdahl (v) utse Stina Åström (v), till ny ledamot i valkrets SV efter Håkan Apelkrona (mp) inkalla Margareta Randwall (mp) och till ny ersättare efter Margareta Randwall (mp) utse Kristina Salén (mp), till ny ersättare i valkrets O efter Susann Ronström (s) utse Lennart Ängeby (s), till ny ersättare i valkrets NV efter Sven-Inge Nylund (s) utse Anders Söderberg (s), till ny ersättare i valkrets NO efter Elin Lindqvist (s) utse Catharina Famer Erdtman (s), till ny ersättare i valkrets SO efter Hans Henriksson (fp) utse Alexandra Birk (fp), till ny ersättare i valkrets SO efter Emma Henriksson (kd) utse Berith Jansson (kd), till ny ersättare i valkrets IV efter Kerstin Hobstig (kd) utse Bengt Eriksson (kd) samt till ny ersättare i valkrets SV efter Carl Frick (mp) utse Barbro Svanström (mp)

Beslutsärenden

 1. 39.
  Handlingsplan med förslag till åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balans (förslag 68)LS 0306-2001

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Beslut: enligt protokollsutdrag.
  Beslutet blev omedelbart justerat

 2. 40.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2004 (förslag 69)LS 0309-2493
  Beslut: enligt Förslag

Anmälan av interpellationer

Interpellationerna skall besvaras vid fullmäktiges sammanträde
den 9 december 2003

 1. 41.
  Interpellation 2003:83 av Maria Wallhager (fp)om den ekonomiska situationen i landstingetLS 0310-2562
  Interpellationen
 2. 42.
  Interpellation 2003:84 av Christer G Wennerholm (m) om vårdgarantin LS 0310-2563
  Interpellationen
 3. 43.
  Interpellation 2003:85 av Lars Joakim Lundquist (m) om nedläggning av privata husläkarmottagningar LS 0310-2564
  Interpellationen
 4. 44.
  Interpellation 2003:86 av Birgitta Rydberg (fp) om definition av landstingets kärnuppgifter LS 0310-2565
  Interpellationen
 5. 45.
  Interpellation 2003:87 av Andres Käärik (fp) om att ta tillvara lärdomar från Norge för en bättre primärvård i Stockholms län LS 0310-2566
  Interpellationen
 6. 46.
  Interpellation 2003:88 av Cecilia Carpelan (fp) om psykiatrin har byggts ut år 2003 LS 0310-2567
  Interpellationen
 7. 47.
  Interpellation 2003:89 av Olov Lindquist (fp) om nedskärningar inom psykiatrin LS 0310-2568
  Interpellationen
 8. 48.
  Interpellation 2003:90 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om stopp att ta in personal från bemanningsföretag i landstingets verksamhet LS 0310-2569
  Interpellationen
 9. 49.
  Interpellation 2003:91 av Maria Wallhager (fp) om den ekonomiska situationen i AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0310-2570
  Interpellationen
 10. 50.
  Interpellation 2003:92 av Åke Holmström (kd) om en mer flexibel rutin kring färdtjänstens resegaranti LS 0310-2571
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.