Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse LF den 25-26 november 2003 med tillägg

Kungörelse LF den 25-26 november 2003 med tillägg

Dag:
Tisdag den 25 november 2003
Tid:
09:30 - 00:00
Börjar tisdagen den 25 november och fortsätter onsdagen den 26 november 2003. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.
Lokal-tv:
Du kan se sammanträdet på lokal-tv om Du har kabel-tv från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

 

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Bordlagda frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets II efter Bo Ehlin (m) inkalla Curt Linderoth (m) och till ny ersättare efter Curt Linderoth (m) utse Staffan Ingvarsson (m), till ny ersättare i valkrets III efter Anita Hallberg Egervall (kd) utse Carina Björk (kd)
 2. 5.
  Revisorernas höstrapport till landstingsfullmäktige 2003LS 0310-2727

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 6.
  Delårsbokslut 2003 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 70) LS 0305-1790landstingsstyrelsens förslag
 2. 7.
  Åtgärder angående lagstiftningens krav på budgetbalans (förslag 71) LS 0310-2587landstingsstyrelsens förslag
 3. 8.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2004 och plan för åren 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008 (förslag 72)LS 0304-1498 Budgeten behandlas i följande ordning:
  Dag 1 – den 25 november 2003
  Allmänpolitisk debatt
  Trafik (SL, Färdtjänstnämnden och WÅAB)
  Kulturnämnden
  Regionplane- och trafiknämnden
  Revisorskollegiet
  Valärenden
  Dag 2 – den 26 november 2003
  Sjukvård inkl tandvård och patientnämnden
  Landstingsstyrelsen: personalfrågor, ägarfrågor, finansiering, investering och miljöfrågor

  Överenskommelse om debattregler under budgetmötet 25 - 26 november 2003

  landstingsstyrelsens förslag

  MBL-protokoll. Bilaga 9

  Reviderad sid 10 i landstingsstyrelsens förslag

  Reviderade sidor, Investeringsbilaga 4 i landstingsstyrelsens förslag

  Moderaternas förslag

  Folkpartiets förslag

  Kristdemokraternas förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 9.
  Bordlagd motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta patientgrupper (förslag 64)LS 0212-0570 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 10.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 73)LS 0302-0605Förslag

Nya motioner

 1. 11.
  Anmälan av motioner

Bordlagda frågor

 1. 12.
  Frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 13.
  Bordlagd interpellation 2003:70 av Birgitta Rydberg (fp) om patientens valfrihetLS 0309-2360 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 14.
  Bordlagd interpellation 2003:71 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin fungerar för barn med autismLS 0309-2361 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 15.
  Bordlagd interpellation 2003:73 av Monica Karlsson (kd) om medborgarservicens betydelse för dialogen med befolkningenLS 0309-2364 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 16.
  Bordlagd interpellation 2003:75 av Hans-Erik Malmros (m) om SL:s missade biljettintäkterLS 0309-2363 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 17.
  Bordlagd interpellation 2003:81 av Gunilla Helmerson (m) om vårdgarantin för barn med ADHD/DAMP m flLS 0309-2369 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 18.
  Bordlagd interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje primärvårdLS 0309-2375 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälan av interpellationer

 1. 19.
  Interpellation 2003:93 av Carl-Anders Ifvarsson (fp)om att uppvakta regeringen för att motverka en bafarad sänkning av alkoholskatternaLS 0311-2820Interpellationen
 2. 20.
  Interpellation 2003:94 av Åke Holmström (kd) om bättre information för synskadade i busstrafikenLS 0311-2851Interpellationen
 3. 21.
  Interpellation 2003:95 av Aram El Khoury (kd) om barnperspektivet vid vård av anhörigLS 0311-2907Interpellationen
 4. 22.
  Interpellation 2003:96 av Lars Joakim Lundquist (m) om principer för förlängning av vård- eller samarbetsavtal mellan privata vårdgivare och Stockholms läns landstingLS 0311-2908Interpellationen
 5. 23.
  Interpellation 2003:97 av Margareta Cederfelt (m) om prioritering av sjukvård eller prioritering av möten om sjukvårdLS 0311-2909Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF den 25-26 november 2003

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Bordlagda frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 6.
  Delårsbokslut 2003 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 70) LS 0305-1790

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag

  Det antecknades att Karl-Axel Boström ej deltog i beslutet.

 2. 7.
  Åtgärder angående lagstiftningens krav på budgetbalans (förslag 71) LS 0310-2587

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag 

   

  M- och kd-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut. Som röstförklaring hänvisades till respektive partis särskilda uttalande i landstingsstyrelsen.

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen.

 3. 8.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2004 och plan för åren 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008 (förslag 72)LS 0304-1498

  Budgeten behandlas i följande ordning:
  Dag 1 – den 25 november 2003
  Allmänpolitisk debatt
  Trafik (SL, Färdtjänstnämnden och WÅAB)
  Kulturnämnden
  Regionplane- och trafiknämnden
  Revisorskollegiet
  Valärenden
  Dag 2 – den 26 november 2003
  Sjukvård inkl tandvård och patientnämnden
  Landstingsstyrelsen: personalfrågor, ägarfrågor, finansiering, investering och miljöfrågor

  Överenskommelse om debattregler under budgetmötet 25 - 26 november 2003

  landstingsstyrelsens förslag

  MBL-protokoll. Bilaga 9

  Reviderad sid 10 i landstingsstyrelsens förslag

  Reviderade sidor, Investeringsbilaga 4 i landstingsstyrelsens förslag

  Moderaternas förslag

  Folkpartiets förslag

  Kristdemokraternas förslag

   

  Beslut om budget publiceras efter att protokollet blivit justerat
  den 9 december 2003. (Se beslutsprotokollet)

 4. 9.
  Bordlagd motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta patientgrupper (förslag 64)LS 0212-0570

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

Valärenden

 1. 10.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 73)LS 0302-0605

  Förslag

   

  Beslut enl fullmäktige

Nya motioner

 1. 11.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

   

  Motion 2003:70 av Staffan Sjödén (m) om åtgärdsprogram

  med anledning av att Europeiska unionen utvidgas från

  den 1 maj 2004

  LS0311-2936

  Motionen

  Motion 2003:71 av Aram El Khoury (kd) om förslag att förse

  alla tunnelbane- och pendeltågsstationer inom Stockholms län

  med sifferkoder

  LS 0311-2937

  Motionen

  Motion 2003:72 av Maria Wallhager och John Glas (fp) om

  AB Storstockholms lokaltrafik och det offentliga rummet

  LS0311-2938

  Motionen

Bordlagda frågor

 1. 12.
  Frågor
  a) Bordlagd fråga av Christer G Wennerholm (m) om patientsekretess

  Frågan
  bordlades
  b) Bordlagd fråga av Janne Stefanson (kd) om de geografiska beredningarnas arbetsordning och kompetensområde

  Frågan
  bordlades
  c) Bordlagd fråga av Pia Lidwall (kd) om tydligare vårdprocesser/vårdkedjor

  Frågan
  bordlades
  d) Bordlagd fråga av Åke Holmström (kd) om stängning av urologen på KS

  Frågan
  bordlades
  e) Bordlagd fråga av Pia Lidwall (kd) om besparingar på kort sikt

  Frågan
  bordlades

Besvarande av interpellationer

 1. 13.
  Bordlagd interpellation 2003:70 av Birgitta Rydberg (fp) om patientens valfrihetLS 0309-2360

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 2. 14.
  Bordlagd interpellation 2003:71 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin fungerar för barn med autismLS 0309-2361

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 3. 15.
  Bordlagd interpellation 2003:73 av Monica Karlsson (kd) om medborgarservicens betydelse för dialogen med befolkningenLS 0309-2364

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 4. 16.
  Bordlagd interpellation 2003:75 av Hans-Erik Malmros (m) om SL:s missade biljettintäkterLS 0309-2363

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 5. 17.
  Bordlagd interpellation 2003:81 av Gunilla Helmerson (m) om vårdgarantin för barn med ADHD/DAMP m flLS 0309-2369

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 6. 18.
  Bordlagd interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje primärvårdLS 0309-2375

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

Anmälan av interpellationer

 1. 19.
  Interpellation 2003:93 av Carl-Anders Ifvarsson (fp)om att uppvakta regeringen för att motverka en bafarad sänkning av alkoholskatternaLS 0311-2820
  Interpellationen
 2. 20.
  Interpellation 2003:94 av Åke Holmström (kd) om bättre information för synskadade i busstrafikenLS 0311-2851
  Interpellationen
 3. 21.
  Interpellation 2003:95 av Aram El Khoury (kd) om barnperspektivet vid vård av anhörigLS 0311-2907
  Interpellationen
 4. 22.
  Interpellation 2003:96 av Lars Joakim Lundquist (m) om principer för förlängning av vård- eller samarbetsavtal mellan privata vårdgivare och Stockholms läns landstingLS 0311-2908
  Interpellationen
 5. 23.
  Interpellation 2003:97 av Margareta Cederfelt (m) om prioritering av sjukvård eller prioritering av möten om sjukvårdLS 0311-2909
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.