Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse LF den 14 september 2004 med tillägg

Kungörelse LF den 14 september 2004 med tillägg

Dag:
Tisdag den 14 september 2004
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:

Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ersättare i valkrets 3 efter Jenny Salaj (s) utse Henry Mähl (s)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 5.
  Försök med ny ordning för interpellationer, frågor och beslutsärenden vid fullmäktiges sammanträden (förslag 72)LS 0310-2550 landstingsstyrelsens förslag
 2. 6.
  Specifika ägardirektiv för Locum AB (förslag 73)LS 0402-0330landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Stockholm AB, AISAB(förslag 74)LS 0402-0332 landstingsstyrelsens förslag
 4. 8.
  Redovisningsperiod 2004 för Stockholms läns sjukvårdsområde(förslag 75)LS 0403-0646 landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Anmälan till fullmäktige om motioner vilka ej är färdigbehandlade (förslag 76)LS 0406-1150 landstingsstyrelsens förslag
 6. 10.
  Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Stockholms Läkarförening samt Vårdförbundet och Läkemedelsindustriföreningen (förslag 77)LS 0406-1198 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius (mp)

 1. 11.
  Landstingets handikapprogram 2004-2006 (förslag 78)LS 0302-0728 landstingsstyrelsens förslag
 2. 12.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer (förslag 79)LS 0312-2997 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 13.
  Ny ersättningsmodell för husläkarmottagningar (förslag 80)LS 0309-2381 landstingsstyrelsens förslag
 2. 14.
  Hanteringsordning för förnyade avtal om primärvård (förslag 81)LS 0403-0638 landstingsstyrelsens förslag
 3. 15.
  Förslag till övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting (förslag 82)LS 0404-0819 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 16.
  Motion 2003:36 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om balans i landstingets budget (förslag 83)LS 0304-1615 landstingsstyrelsens förslag
 2. 17.
  Motion 2003:70 av Staffan Sjödén (m) om åtgärdsprogram med anledning av att Europeiska unionen utvidgas från den 1 maj 2004 (förslag 84)LS 0311-2936 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 18.
  Motion 1998:33 av Hans Westling (fp) om handikappanpassning av Landstingshuset (förslag 85)LS 9810-0806 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 19.
  Motion 2003:51 av Stig Nyman och Bo Lantz (kd) om att uppmuntra läkare under specialistutbildning till utlandspraktik (förslag 86)LS 0306-1886 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 20.
  Motion 1997:80 av Andres Käärik (fp) om nya Djurgårdsfärjor(förslag 87)LS 9710-0891 landstingsstyrelsens förslag
 2. 21.
  Motion 2002:18 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om införande av studeranderabatt för högskolestuderande i SL-trafiken (förslag 88)LS 0210-0434 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 22.
  Motion 2003:10 av Marie Ljungberg Schött (m) om åtgärder för att öka antalet organdonationer (förslag 89)LS 0301-0128 landstingsstyrelsens förslag
 2. 23.
  Motion 2004:10 av Margareta Cederfelt (m) om organdonationer (förslag 90)LS 0403-0567 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 24.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 91)Förslag

Nya motioner

 1. 25.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 26.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 27.
  Bordlagd interpellation 2004:34 av Margareta Blombäck (fp) om vården inom primärvården är jämställdLS 0405-0973Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 28.
  Bordlagd interpellation 2004:36 av Margareta Cederfelt (m) om tandvårdens resurserLS 0405-0975Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 29.
  Interpellation 2004:38 av Staffan Sjödén (m) om oklarheter om landstingets konstnämnd disponerar cirka fyra miljoner kronor för inköp av ”lös konst”LS 0406-1182 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 30.
  Interpellation 2004:39 av Mats Larsson (fp) om att bjuda in anbudsgivare från de nya medlemsstaterna i EULS 0404-0770Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 31.
  Interpellation 2004:40 av Karin Ekdahl Wästberg (fp) om samordning ave-tidskrifter och databaser inom sjukvårdenLS 0404-0771 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 32.
  Interpellation 2004:41 av Stig Nyman (kd) om konsekvenser för Stockholms läns landsting med anledning av förslag till nytt balanskrav m mLS 0406-1185 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 33.
  Interpellation 2004:42 av Bo Lagerquist (fp) om chefstillägg till chefer som avgåttLS 0406-1186 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 34.
  Interpellation 2004:43 av Margaretha Herthelius (fp) om barnkonventionen avspeglas i vårdenLS 0406-1187 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 35.
  Interpellation 2004:44 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om framtiden för melanomdagarnaLS 0406-1188 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 36.
  Interpellation 2004:45 av Bo Johansson (fp) om hur journaler ska bli tillgängliga för synskadadeLS 0406-1189 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälan av nya interpellationer

 1. 37.
  Interpellation 2004:46 av Hans-Erik Malmros (m) om neddragningarna i kollektivtrafikenLS 0409-1685 Interpellationen
 2. 38.
  Interpellation 2004:47 av av Staffan Sjödén (m) om Nämnden för offentlig upphandlings (NOU:s) beslut om AB Storstockholms lokaltrafiks avtal med MetroLS 0409-1687 Interpellationen
 3. 39.
  Interpellation 2004:48 av Olov Lindquist (fp) om pendeltågstrafik till HölöLS 0409-1688 Interpellationen
 4. 40.
  Interpellation 2004:49 av Birgitta Rydberg (fp) om hur många husläkare det finns i Stockholms länLS 0409-1689 Interpellationen
 5. 41.
  Interpellation 2004:50 av av Pia Lidwall (kd) om landstingets strategi att tillgodose vårdbehoven vid Stockholms stads nedläggning av servicehusLS 0409-1690 Interpellationen
 6. 42.
  Interpellation 2004:51 av Cecilia Carpelan (fp) om rätt att remittera patienter till kurator inom primärvården LS 0409-1691 Interpellationen
 7. 43.
  Interpellation 2004:52 av Anita Hagelbeck (fp) om bristen på personal inom barnsjukvårdenLS 0409-1692 Interpellationen
 8. 44.
  Interpellation 2004:53 av Stig Nyman (kd) om den psykiatriska vårdpolitiken i Stockholms läns landstingLS 0409-1693 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF den 14 september 2004

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 5.
  Försök med ny ordning för interpellationer, frågor och beslutsärenden vid fullmäktiges sammanträden (förslag 72)LS 0310-2550

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

   

 2. 6.
  Specifika ägardirektiv för Locum AB (förslag 73)LS 0402-0330

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 3. 7.
  Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Stockholm AB, AISAB(förslag 74)LS 0402-0332

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Till protokollet antecknades särskilt uttalande av m-ledamöterna, likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen

 4. 8.
  Redovisningsperiod 2004 för Stockholms läns sjukvårdsområde(förslag 75)LS 0403-0646

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 5. 9.
  Anmälan till fullmäktige om motioner vilka ej är färdigbehandlade (förslag 76)LS 0406-1150
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 6. 10.
  Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Stockholms Läkarförening samt Vårdförbundet och Läkemedelsindustriföreningen (förslag 77)LS 0406-1198

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 7. 11.
  Landstingets handikapprogram 2004-2006 (förslag 78)LS 0302-0728

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag 
  med tillägget att handlingsplanen sid 9, 4:e stycket skall kompletteras med "Färdtjänsten ska också kunna ersätta färd med egen bil eller cykel samt gående, d v s att hela resan ska kunna fungera från port till port"

  Beslutet blev omedelbart justerat

 8. 12.
  Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer (förslag 79)LS 0312-2997

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet med motiveringen "Ärendet återremitteras i syfte att erbjuda föredragande landstingsråd möjlighet att samråda med oppositionspartierna innan beslut fattas av landstingsfullmäktige"

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för landstingsstyrelsens förslag

 9. 13.
  Ny ersättningsmodell för husläkarmottagningar (förslag 80)LS 0309-2381

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen i landstingsstyrelsen

 10. 14.
  Hanteringsordning för förnyade avtal om primärvård (förslag 81)LS 0403-0638

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 11. 15.
  Förslag till övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting (förslag 82)LS 0404-0819

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 12. 16.
  Motion 2003:36 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om balans i landstingets budget (förslag 83)LS 0304-1615

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 13. 17.
  Motion 2003:70 av Staffan Sjödén (m) om åtgärdsprogram med anledning av att Europeiska unionen utvidgas från den 1 maj 2004 (förslag 84)LS 0311-2936
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 14. 18.
  Motion 1998:33 av Hans Westling (fp) om handikappanpassning av Landstingshuset (förslag 85)LS 9810-0806

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 15. 19.
  Motion 2003:51 av Stig Nyman och Bo Lantz (kd) om att uppmuntra läkare under specialistutbildning till utlandspraktik (förslag 86)LS 0306-1886

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen i landstingsstyrelsen

 16. 20.
  Motion 1997:80 av Andres Käärik (fp) om nya Djurgårdsfärjor(förslag 87)LS 9710-0891

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 17. 21.
  Motion 2002:18 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om införande av studeranderabatt för högskolestuderande i SL-trafiken (förslag 88)LS 0210-0434

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen i landstingsstyrelsen

 18. 22.
  Motion 2003:10 av Marie Ljungberg Schött (m) om åtgärder för att öka antalet organdonationer (förslag 89)LS 0301-0128

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 19. 23.
  Motion 2004:10 av Margareta Cederfelt (m) om organdonationer (förslag 90)LS 0403-0567

  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

Valärenden

 1. 24.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 91)

  Förslag

   

  Beslut: enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 25.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2004:32 av Curt Linderoth och Christer G Wennerholm (m) om förebyggande av demenssjukdom, speciellt Alzheimers sjukdom
  LS 0409-1724

  Motionen

  Motion 2004:33 av Bo Lagerqist och Margareta Blombäck (fp) om inrättande av ett forkningscenter inom området transportfordon och logistik
  LS 0409-1725

  Motionen

  Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre
  LS 0409-1726

  Motionen

  Motion 2004:35 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om en processorienterad styrning av sjukvården
  LS 0409-1728

  Motionen

Frågor

 1. 26.
  Besvarande av frågor

  a) Bordlagd fråga av Margareta Blombäck (fp) om högriskpatienter från Stockholms län


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

  b) Fråga av Stig Nyman (kd) om St Görans sjukhus m m


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)

  c) Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om nattstängning av barnakuten på Danderyds sjukhus


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

  d) Fråga av Olle Reichenberg (m) om sjukvårdsberedningarnas roll


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

  e) Fråga av Monica Karsson (kd) om tillgänglig närsjukvård för invånarna i Sorunda


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

  f) Fråga av Gunilla Helmerson (m) om avgiften för gynekologiska hälsokontroller


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

  g) Fråga av Anita Hagelbeck (fp) om utrymme för förebyggande insatser inom BUP 2005


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

  h) Fråga av Monica Karlsson (kd) om vård för barn med tvångssyndrom


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

  i) Fråga av Margareta Åkerberg (kd) om åldersgränser i vården


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

  j) Fråga av Lars B Strand (fp) om behandlingsinsatser för vissa kroppsbyggare


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

  k) Fråga av Gunilla Helmerson (m) om könsneutral samtalsterapi


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

  l) Fråga av Åke Holmström (kd) om utbildning av busschaufförer


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner (s)

  m) Fråga av Sten Erson-Wester (kd) om trängselbussarna


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 27.
  Bordlagd interpellation 2004:34 av Margareta Blombäck (fp) om vården inom primärvården är jämställdLS 0405-0973

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 28.
  Bordlagd interpellation 2004:36 av Margareta Cederfelt (m) om tandvårdens resurserLS 0405-0975

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   


  Interpellationen bordlades

 3. 29.
  Interpellation 2004:38 av Staffan Sjödén (m) om oklarheter om landstingets konstnämnd disponerar cirka fyra miljoner kronor för inköp av ”lös konst”LS 0406-1182

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 30.
  Interpellation 2004:39 av Mats Larsson (fp) om att bjuda in anbudsgivare från de nya medlemsstaterna i EULS 0404-0770

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 31.
  Interpellation 2004:40 av Karin Ekdahl Wästberg (fp) om samordning ave-tidskrifter och databaser inom sjukvårdenLS 0404-0771

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 6. 32.
  Interpellation 2004:41 av Stig Nyman (kd) om konsekvenser för Stockholms läns landsting med anledning av förslag till nytt balanskrav m mLS 0406-1185

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 33.
  Interpellation 2004:42 av Bo Lagerquist (fp) om chefstillägg till chefer som avgåttLS 0406-1186

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 34.
  Interpellation 2004:43 av Margaretha Herthelius (fp) om barnkonventionen avspeglas i vårdenLS 0406-1187

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 35.
  Interpellation 2004:44 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om framtiden för melanomdagarnaLS 0406-1188

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 36.
  Interpellation 2004:45 av Bo Johansson (fp) om hur journaler ska bli tillgängliga för synskadadeLS 0406-1189

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

Anmälan av nya interpellationer

 1. 37.
  Interpellation 2004:46 av Hans-Erik Malmros (m) om neddragningarna i kollektivtrafikenLS 0409-1685
  Interpellationen
 2. 38.
  Interpellation 2004:47 av av Staffan Sjödén (m) om Nämnden för offentlig upphandlings (NOU:s) beslut om AB Storstockholms lokaltrafiks avtal med MetroLS 0409-1687
  Interpellationen

 3. 39.
  Interpellation 2004:48 av Olov Lindquist (fp) om pendeltågstrafik till HölöLS 0409-1688

  Interpellationen

 4. 40.
  Interpellation 2004:49 av Birgitta Rydberg (fp) om hur många husläkare det finns i Stockholms länLS 0409-1689
  Interpellationen
 5. 41.
  Interpellation 2004:50 av av Pia Lidwall (kd) om landstingets strategi att tillgodose vårdbehoven vid Stockholms stads nedläggning av servicehusLS 0409-1690

  Interpellationen

 6. 42.
  Interpellation 2004:51 av Cecilia Carpelan (fp) om rätt att remittera patienter till kurator inom primärvården LS 0409-1691
  Interpellationen
 7. 43.
  Interpellation 2004:52 av Anita Hagelbeck (fp) om bristen på personal inom barnsjukvårdenLS 0409-1692
  Interpellationen
 8. 44.
  Interpellation 2004:53 av Stig Nyman (kd) om den psykiatriska vårdpolitiken i Stockholms läns landstingLS 0409-1693
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.