Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse LF den 13 maj med tillägg

Kungörelse LF den 13 maj med tillägg

Dag:
Tisdag den 13 maj 2003
Tid:
09:30 - 00:00
Tisdagen den 13 maj 2003. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.
Lokal-tv:
Du kan se sammanträdet på lokal-tv om Du har kabel-tv från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

 

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 4.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 26)LS 0304-1398landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Arvoden för landstingsråden under mandatperioden 2003-3006 (förslag 27)LS 0301-0050landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Ändring av bolagsordning avseende Västra Servicegruppen AB (förslag 28)LS 0303-1342landstingsstyrelsens förslag
 4. 7.
  Ändring av bolagsordningar (förslag 29)LS 0303-1358landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 8.
  Delägarskap i Samtrafiken i Sverige AB (förslag 30)LS 0302-0907landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 9.
  Motion 2002:13 av Carl-Johan Ihrfors (m) om översyn av stiftelsestadgar (förslag 31)LS 0210-0424landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 10.
  Bordlagt val av ledamöter i styrelsen för vissa landstingsägda bolag (förslag 25)LS 0303-1036förslag
 2. 11.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 32)LS 0301-0415förslag

Nya motioner

 1. 12.
  Anmälan av motioner

Besvarande av frågor

 1. 13.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 14.
  Bordlagd interpellation 2003:20 av Margareta Cederfelt (m) om sexuellt överförbara sjukdomarLS 0302-0632Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 15.
  Bordlagd interpellation 2003:28 av Aram El Khoury (kd) om att den medicinska forskningen bör inriktas mer mot kvinnors hälsa och att kliniska läkemedelsprövningar ska ha en mer balanserad könsfördelning LS 0303-1088Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 16.
  Interpellation 2003:37 av Christer G Wennerholm (m) om att låta privata kliniker minska kön till konstgjord befruktningLS 0304-1428 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 17.
  Interpellation 2003:38 av Margareta Cederfelt (m) om konkurrens på lika villkorLS 0304-1429 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 18.
  Interpellation 2003:39 av Cecilia Carpelan (fp) om rättsintyg och privat företagLS 0304-1431 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 19.
  Interpellation 2003:40 av Cecilia Carpelan (fp) om hälsokonsekvensbeskrivningar inför politiska beslutLS 0304-1433 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 20.
  Interpellation 2003:41 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om psykiatrisk hjälp på vårdcentralerLS 0304-1435 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 21.
  Interpellation 2003:42 av Olov Lindquist (fp) om asylsökandes valfrihet i vårdenLS 0304-1437 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 22.
  Interpellation 2003:43 av Bo Johansson (fp) om medicinförråd på närakuterLS 0304-1427 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 23.
  Interpellation 2003:44 av Birgitta Rydberg (fp) om situationen vid Vällingby vårdcentralLS 0304-1430 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 24.
  Interpellation 2003:45 av Pia Lidwall (kd) om trygghetsservice för äldre i samverkan med kommunernaLS 0304-1432 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 12. 25.
  Interpellation 2003:46 av Inga-Britt Backlund (kd) om den medicinska utvecklingen inom reumatologinLS 0304-1434 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 13. 26.
  Interpellation 2003:47 av Aram El Khoury (kd) om hanteringen av avlidna personer och platsbristen i länets bårhusLS 0304-1436 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 14. 27.
  Interpellation 2003:48 av Åke Holmström (kd) om hot och våld för personalen inom SLLS 0304-1438 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 15. 28.
  Interpellation 2003:49 av Maria Wallhager (fp) om stopp i tunnelbananLS 0304-1439 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälningsärenden

 1. 29.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets SO efter Jonas Hellberg (s) inkalla Kerstin Hedin Lindholm (s), dels till ny ersättare efter Kerstin Hedin Lindholm utse Lovisa Arvidsson (s) LS 0303-1276

Beslutsärenden

 1. 30.
  Ändring av sammanträdestider för landstingsfullmäktige med anledning av landstingskoncernens nya budgetprocessLS 0305-1652 Förslag

Anmälan av interpellationer

 1. 31.
  Interpellation 2003:50 av Christer G Wennerholm (m) om situationen inom barnsjukvårdenLS 0305-1655 Interpellationen
 2. 32.
  Interpellation 2003:51 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin kan upprätthållas inom den specialiserade ätstörningsvårdenLS 0305-1656 Interpellationen
 3. 33.
  Interpellation 2003:52 av Andres Käärik (fp) om erfarenheter från SARS-epidemin i TorontoLS 0305-1657 Interpellationen
 4. 34.
  Interpellation 2003:53 av Olov Lindquist (fp) om medel för de geografiska beredningarna LS 0305-1658 Interpellationen
 5. 35.
  Interpellation 2003:54 av Cecilia Carpelan (fp) om nedläggning av behandlingshemmet Skonaren i Tumba LS 0305-1659 Interpellationen
 6. 36.
  Interpellation 2003:55 av Cecilia Carpelan (fp) om nedläggning av psykakuten på Huddinge sjukhusLS 0305-1660 Interpellationen
 7. 37.
  Interpellation 2003:56 av Monica Karlsson (kd) om det ökade behovet av barnsjukvårdLS 0305-1661 Interpellationen
 8. 38.
  Interpellation 2003:57 av Andres Käärik (fp) om att läkare lägger ned halva sin arbetstid på administrationLS 0305-1662 Interpellationen
 9. 39.
  Interpellation 2003:58 av Anders Gustâv (m) om planer på ett regionalt byggbolagLS 0305-1663 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF den 13 maj 2003

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 26)LS 0304-1398
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Arvoden för landstingsråden under mandatperioden 2003-3006 (förslag 27)LS 0301-0050

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Ärendet bordlades

 3. 6.
  Ändring av bolagsordning avseende Västra Servicegruppen AB (förslag 28)LS 0303-1342

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag  

 4. 7.
  Ändring av bolagsordningar (förslag 29)LS 0303-1358
  Beslut: enligt  landstingsstyrelsens förslag
 5. 8.
  Delägarskap i Samtrafiken i Sverige AB (förslag 30)LS 0302-0907
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 6. 9.
  Motion 2002:13 av Carl-Johan Ihrfors (m) om översyn av stiftelsestadgar (förslag 31)LS 0210-0424
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 10.
  Bordlagt val av ledamöter i styrelsen för vissa landstingsägda bolag (förslag 25)LS 0303-1036

  förslag

   

  Beslut enligt fullmäktige

 2. 11.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 32)LS 0301-0415

  förslag

   

  Beslut enligt fullmäktige

Nya motioner

 1. 12.
  Anmälan av motioner

  Motion 2003:37 av Lars B Strand (fp) om att utreda vård för

  kroppsbyggare

  LS 0305-1693

  Motionen

   

   

  Motion 2003:38 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att avbolagisera

  Storstockholms Lokaltrafik AB

  LS 0305-1694
  Motionen

  Motion 2003:39 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om resurser för

  medicinsk revision

  LS 0305-1695
  Motionen

  Motion 2003:40 av Bo Lagerquist m fl (fp) om unga som super

  och knarkar

  LS 0305-1696
  Motionen

   

   

  Motion 2003:41 av Bo Johansson och Maria Wallhager (fp) om ett

  policyprogram för att öka homokompetensen inom sjukvården

  LS 0305-1697
  Motionen

  Motion 2003:42 av Andres Käärik m fl (fp) om att det behöves

  fler obduktioner inom sjukvården

  LS 0305-1698
  Motionen

  Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om screening

  för bl a tjocktarmscancer

  LS 0305-1699
  Motionen

Besvarande av frågor

 1. 13.
  Besvarande av frågor
  a) Bordlagd fråga av Stig Nyman (kd) om indragen tandvård för barn

  Frågan
  återtagen
  b) Bordlagd fråga av Margareta Cederfelt (m) om Folktandvårdens priser

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Bengt Cedrenius (mp)
  c) Bordlagd fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om sprutbytesprogram

  Frågan
  bordlades
  d) Fråga av Gunilla Helmerson (m) om medicinska aborter

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  e) Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om behovet av palliativ strålning

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  f) Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om ätstörningsvården

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  g) Fråga av Margareta Cederfelt (m) om sexuellt trakasseri

  Frågan
  besvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 14.
  Bordlagd interpellation 2003:20 av Margareta Cederfelt (m) om sexuellt överförbara sjukdomarLS 0302-0632

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 15.
  Bordlagd interpellation 2003:28 av Aram El Khoury (kd) om att den medicinska forskningen bör inriktas mer mot kvinnors hälsa och att kliniska läkemedelsprövningar ska ha en mer balanserad könsfördelning LS 0303-1088

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 16.
  Interpellation 2003:37 av Christer G Wennerholm (m) om att låta privata kliniker minska kön till konstgjord befruktningLS 0304-1428

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 17.
  Interpellation 2003:38 av Margareta Cederfelt (m) om konkurrens på lika villkorLS 0304-1429

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 18.
  Interpellation 2003:39 av Cecilia Carpelan (fp) om rättsintyg och privat företagLS 0304-1431

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 6. 19.
  Interpellation 2003:40 av Cecilia Carpelan (fp) om hälsokonsekvensbeskrivningar inför politiska beslutLS 0304-1433

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 7. 20.
  Interpellation 2003:41 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om psykiatrisk hjälp på vårdcentralerLS 0304-1435

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 21.
  Interpellation 2003:42 av Olov Lindquist (fp) om asylsökandes valfrihet i vårdenLS 0304-1437

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 22.
  Interpellation 2003:43 av Bo Johansson (fp) om medicinförråd på närakuterLS 0304-1427

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 23.
  Interpellation 2003:44 av Birgitta Rydberg (fp) om situationen vid Vällingby vårdcentralLS 0304-1430

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 24.
  Interpellation 2003:45 av Pia Lidwall (kd) om trygghetsservice för äldre i samverkan med kommunernaLS 0304-1432

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 12. 25.
  Interpellation 2003:46 av Inga-Britt Backlund (kd) om den medicinska utvecklingen inom reumatologinLS 0304-1434

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 26.
  Interpellation 2003:47 av Aram El Khoury (kd) om hanteringen av avlidna personer och platsbristen i länets bårhusLS 0304-1436

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 14. 27.
  Interpellation 2003:48 av Åke Holmström (kd) om hot och våld för personalen inom SLLS 0304-1438

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 15. 28.
  Interpellation 2003:49 av Maria Wallhager (fp) om stopp i tunnelbananLS 0304-1439

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälningsärenden

 1. 29.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets SO efter Jonas Hellberg (s) inkalla Kerstin Hedin Lindholm (s), dels till ny ersättare efter Kerstin Hedin Lindholm utse Lovisa Arvidsson (s) LS 0303-1276

Beslutsärenden

 1. 30.
  Ändring av sammanträdestider för landstingsfullmäktige med anledning av landstingskoncernens nya budgetprocessLS 0305-1652

  Beslut: enligt Förslag

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes anmäldes och besvaras vid nästa sammanträde

 1. 31.
  Interpellation 2003:50 av Christer G Wennerholm (m) om situationen inom barnsjukvårdenLS 0305-1655
  Interpellationen
 2. 32.
  Interpellation 2003:51 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin kan upprätthållas inom den specialiserade ätstörningsvårdenLS 0305-1656
  Interpellationen
 3. 33.
  Interpellation 2003:52 av Andres Käärik (fp) om erfarenheter från SARS-epidemin i TorontoLS 0305-1657
  Interpellationen
 4. 34.
  Interpellation 2003:53 av Olov Lindquist (fp) om medel för de geografiska beredningarna LS 0305-1658
  Interpellationen
 5. 35.
  Interpellation 2003:54 av Cecilia Carpelan (fp) om nedläggning av behandlingshemmet Skonaren i Tumba LS 0305-1659
  Interpellationen
 6. 36.
  Interpellation 2003:55 av Cecilia Carpelan (fp) om nedläggning av psykakuten på Huddinge sjukhusLS 0305-1660
  Interpellationen
 7. 37.
  Interpellation 2003:56 av Monica Karlsson (kd) om det ökade behovet av barnsjukvårdLS 0305-1661
  Interpellationen
 8. 38.
  Interpellation 2003:57 av Andres Käärik (fp) om att läkare lägger ned halva sin arbetstid på administrationLS 0305-1662
  Interpellationen
 9. 39.
  Interpellation 2003:58 av Anders Gustâv (m) om planer på ett regionalt byggbolagLS 0305-1663
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.