Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse LF den 13 april 2004 med tillägg

Kungörelse LF den 13 april 2004 med tillägg

Dag:
Tisdag den 13 april 2004
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!

Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:

Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ersättare i valkrets 3 efter Malin Bergman (m) utse Anders Thureson (m) och till ny ersättare i valkrets 4 efter Bengt Eriksson (kd) utse Yngve Klintmalm (kd)
 2. 5.
  Anmälan av patientnämndens årsrapport 2003LS 0403-0642Årsrapporten

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 6.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2003 (förslag 31)Förslaget

  Hela Revisionsberättelsen
  (flik 20) Revisionsberättelse, AB Storstockholms Lokaltrafik

  Revisionsberättelserna uppdelade på revisorsgrupper

  Revisorsgrupp I

  Revisorsgrupp II

  Revisorsgrupp III

 2. 7.
  Årsredovisning 2003 för Stockholms läns landsting och dess bolag(förslag 32)LS 0310-2614 landstingsstyrelsens förslag
 3. 8.
  Utvidgning av patientnämndens verksamhetsområde samt ändring av reglemente (förslag 33)LS 0312-3089 landstingsstyrelsens förslag
 4. 9.
  Inrättande av utskott under landstingsstyrelsen för FoUU-frågor samt ändring av reglemente (förslag 34)LS 0402-0407landstingsstyrelsens förslag
 5. 10.
  Ökning av eget kapital i Ambulanssjukvården i Stockholm AB (förslag 35) LS 0402-0467landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 11.
  Investering i ny lokal för Syncentral Nord (förslag 36)LS 0401-0219landstingsstyrelsens förslag
 2. 12.
  Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 (förslag 37)LS 0402-0437landstingsstyrelsens förslag
 3. 13.
  Försäljningsuppdrag av del av fastigheten Sabbatsberg 16, Stockholms kommun (förslag 38)LS 0402-0438landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 14.
  Riktlinjer för omställningsåtgärder till följd av strukturförändringar i sjukvården (förslag 39)LS 0402-0269landstingsstyrelsens förslag
  MBL-protokoll

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 15.
  Motion 2002:21 av Sten Erson-Wester (kd) om tillgänglighetspaket med linjenätskarta för funktionshindrade och personer med begränsad rörlighet (förslag 40)LS 0210-0437landstingsstyrelsens förslag
 2. 16.
  Motion 2003:30 av Maria Wallhager (fp) om sittplatsgaranti i buss på motorväg (förslag 41)LS 0303-1155landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 17.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 42)LS 0601-0044 Förslag

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 19.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Bordlagd interpellation 2004:1 av Christer G Wennerholm (m) om europeisk vårdgarantiLS 0402-0312 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 21.
  Bordlagd interpellation 2004:9 av Margaretha Herthelius (fp) om att locka tillbaka vårdpersonal till vårdenLS 0402-0320 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 22.
  Bordlagd Interpellation 2004:11 av Staffan Sjödén (m) om passagerares säkerhet vid bussfärderLS 0402-0322 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 23.
  Interpellation 2004:12 av Michael Stjernström (kd) om miljövänlig kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägarLS 0403-0532 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 24.
  Interpellation 2004:13 av Hans-Erik Malmros (m) om hur mycket trängselskatten kostar för färdtjänstenLS 0403-0534 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 25.
  Interpellation 2004:14 av Elisabeth Dingertz (m) om missnöjda patienter LS 0403-0536 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 26.
  Interpellation 2004:15 av Pia Helleday (m) om Vårdguiden på telefonLS 0403-0538 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 27.
  Interpellation 2004:16 av Birgitta Rydberg (fp) om effekter av att särskilt boende omvandlas till eget boendeLS 0403-0539 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 28.
  Interpellation 2004:17 av Andres Käärik (fp) om indragna akutbilarLS 0403-0540 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 29.
  Interpellation 2004:18 av Lennart Rohdin (fp) om indragning av den extra ambulanshelikoptern under sommarenLS 0403-0541 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 30.
  Interpellation 2004:19 av Margaretha Herthelius (fp) om bristande samverkan, som medför att barn inte får psykiatrisk vårdLS 0403-0542 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 12. 31.
  Interpellation 2004:20 av Rolf Bromme (fp) om hur många personer som fått del av rehabiliteringsgarantinLS 0403-0543 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 13. 32.
  Interpellation 2004:21 av Pia Lidwall (kd) om Ersta sjukhusLS 0403-0544 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 14. 33.
  Interpellation 2004:22 av Monica Karlsson (kd) om nya medel till barn- och ungdomspsykiatrinLS 0403-0545 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 15. 34.
  Interpellation 2004:23 av Christer G Wennerholm (m) om fortsatt avtal med S:t Görans sjukhus ABLS 0403-0546 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 16. 35.
  Interpellation 2004:24 av Stig Nyman (kd) om sammanslagningen av Huddinge Universitetssjukhus AB och Karolinska Sjukhuset till Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0403-0547 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 17. 36.
  Interpellation 2004:25 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten för de geografiska och medicinska beredningarnaLS 0403-0548 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälan av nya interpellationer

 1. 37.
  Interpellation 2004:26 av Andres Käärik (fp) om vård på lika villkor för kvinnor och män i Stockholms läns landstingLS 0404-0770Interpellationen
 2. 38.
  Interpellation 2004:27 av Cecilia Carpelan (fp) om vården för patienter med hjärtproblemLS 0404-0771 Interpellationen
 3. 39.
  Interpellation 2004:28 av Olov Lindquist (fp) om landstingets betalningsansvar för det andra cochleaimplantatet för barnLS 0404-0772 Interpellationen
 4. 40.
  Interpellation 2004:29 av Stig Nyman (kd) om bristerna i intensivvårdsresurserna inom Stockholms läns landstingLS 0404-0773 Interpellationen
 5. 41.
  Interpellation 2004:30 av Lennart Rohdin (fp) om införande av betyg på vårdinrättningLS 0404-0774 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF den 13 april 2004

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 6.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2003 (förslag 31)

  Förslaget

  Hela Revisionsberättelsen
  (flik 20) Revisionsberättelse, AB Storstockholms Lokaltrafik

  Revisionsberättelserna uppdelade på revisorsgrupper

  Revisorsgrupp I

  Revisorsgrupp II

  Revisorsgrupp III

   

  Fullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen samt övriga nämnder och styrelser i revisorsgrupp I - III för verksamheten år 2003

 2. 7.
  Årsredovisning 2003 för Stockholms läns landsting och dess bolag(förslag 32)LS 0310-2614

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sitt förslag innebärande bifall till landstingsstyrelsens förslag med undantag av näst sista att-satsen

 3. 8.
  Utvidgning av patientnämndens verksamhetsområde samt ändring av reglemente (förslag 33)LS 0312-3089

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 4. 9.
  Inrättande av utskott under landstingsstyrelsen för FoUU-frågor samt ändring av reglemente (förslag 34)LS 0402-0407

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 5. 10.
  Ökning av eget kapital i Ambulanssjukvården i Stockholm AB (förslag 35) LS 0402-0467

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 6. 11.
  Investering i ny lokal för Syncentral Nord (förslag 36)LS 0401-0219

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 7. 12.
  Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 (förslag 37)LS 0402-0437

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

 8. 13.
  Försäljningsuppdrag av del av fastigheten Sabbatsberg 16, Stockholms kommun (förslag 38)LS 0402-0438
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 9. 14.
  Riktlinjer för omställningsåtgärder till följd av strukturförändringar i sjukvården (förslag 39)LS 0402-0269

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  MBL-protokoll

   

  M- och kd-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut

  Fp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag innebärande avslag på landstingsstyrelsens förslag

 10. 15.
  Motion 2002:21 av Sten Erson-Wester (kd) om tillgänglighetspaket med linjenätskarta för funktionshindrade och personer med begränsad rörlighet (förslag 40)LS 0210-0437

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 11. 16.
  Motion 2003:30 av Maria Wallhager (fp) om sittplatsgaranti i buss på motorväg (förslag 41)LS 0303-1155

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

Valärenden

 1. 17.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 42)LS 0601-0044

  Förslag

  Beslut: enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor
  LS 0404-0803

  Motionen

  Motion 2004:18 av Bo Johansson och Cecilia Carpelan (fp) om tillgänglighet vid Stockholms läns landstings lesbiska hälsomottagning
  LS 0404-0804

  Motionen

  Motion 2004:19 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om vaccinationsfrekvensen för barn
  LS 0404-0805

  Motionen

  Motion 2004:20 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om samordnad klottersanering
  LS 0404-0807

  Motionen

  Motion 2004:21 av Christer G Wennerholm m fl om ranking inom sjukvården
  LS 0404-0808

  Motionen

Frågor

 1. 19.
  Besvarande av frågor
  a) Bordlagd fråga av Christer G Wennerholm (m) om stängda operationssalar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)
  b) Fråga av Hans-Erik Malmros (m) om att avbryta försöket med öppen spärrlinje

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner (s)
  c) Fråga av Michael Stjernström (kd) om handikappskyltar på SL-bussarna

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner (s)
  d) Fråga av Staffan Sjödén (m) om möjligheterna för rörelsehindrade att färdas med Vagn 2000

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner (s)
  e) Fråga av Christer G Wennerholm (m) om krisen inom intensivvården

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  f) Fråga av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om prioriteringslistor inom vården i Stockholms län

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  g) Fråga av Stig Nyman (kd) om lyssnarkampanj om vården i SLL

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  h) Fråga av Staffan Sjödén (m) om två akutbilar inom Stockholms län, stationerade i Huddinge och i Sollentuna, kommer att hinna ge adekvat akuthjälp till de människor som bor och arbetar i Stockholms stad

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  i) Fråga av Bo Johansson (fp) om landstingets ansvar för den fortsatta rehabverksamheten i Sollentuna

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  j) Fråga av Stig Nyman (kd) om prioriteringslista inom vården i SLL

  Frågan
  besvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg (s)
  k) Fråga av Pia Lidwall (kd) om indragna akutbilar

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Bordlagd interpellation 2004:1 av Christer G Wennerholm (m) om europeisk vårdgarantiLS 0402-0312

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 21.
  Bordlagd interpellation 2004:9 av Margaretha Herthelius (fp) om att locka tillbaka vårdpersonal till vårdenLS 0402-0320

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 22.
  Bordlagd Interpellation 2004:11 av Staffan Sjödén (m) om passagerares säkerhet vid bussfärderLS 0402-0322

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 23.
  Interpellation 2004:12 av Michael Stjernström (kd) om miljövänlig kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägarLS 0403-0532

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 24.
  Interpellation 2004:13 av Hans-Erik Malmros (m) om hur mycket trängselskatten kostar för färdtjänstenLS 0403-0534

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 25.
  Interpellation 2004:14 av Elisabeth Dingertz (m) om missnöjda patienter LS 0403-0536

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 26.
  Interpellation 2004:15 av Pia Helleday (m) om Vårdguiden på telefonLS 0403-0538

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 27.
  Interpellation 2004:16 av Birgitta Rydberg (fp) om effekter av att särskilt boende omvandlas till eget boendeLS 0403-0539

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 28.
  Interpellation 2004:17 av Andres Käärik (fp) om indragna akutbilarLS 0403-0540

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 29.
  Interpellation 2004:18 av Lennart Rohdin (fp) om indragning av den extra ambulanshelikoptern under sommarenLS 0403-0541

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 30.
  Interpellation 2004:19 av Margaretha Herthelius (fp) om bristande samverkan, som medför att barn inte får psykiatrisk vårdLS 0403-0542

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 12. 31.
  Interpellation 2004:20 av Rolf Bromme (fp) om hur många personer som fått del av rehabiliteringsgarantinLS 0403-0543

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 32.
  Interpellation 2004:21 av Pia Lidwall (kd) om Ersta sjukhusLS 0403-0544

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 14. 33.
  Interpellation 2004:22 av Monica Karlsson (kd) om nya medel till barn- och ungdomspsykiatrinLS 0403-0545

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 15. 34.
  Interpellation 2004:23 av Christer G Wennerholm (m) om fortsatt avtal med S:t Görans sjukhus ABLS 0403-0546

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 16. 35.
  Interpellation 2004:24 av Stig Nyman (kd) om sammanslagningen av Huddinge Universitetssjukhus AB och Karolinska Sjukhuset till Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0403-0547

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 17. 36.
  Interpellation 2004:25 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten för de geografiska och medicinska beredningarnaLS 0403-0548

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

Anmälan av nya interpellationer

 1. 37.
  Interpellation 2004:26 av Andres Käärik (fp) om vård på lika villkor för kvinnor och män i Stockholms läns landstingLS 0404-0770
  Interpellationen
 2. 38.
  Interpellation 2004:27 av Cecilia Carpelan (fp) om vården för patienter med hjärtproblemLS 0404-0771
  Interpellationen
 3. 39.
  Interpellation 2004:28 av Olov Lindquist (fp) om landstingets betalningsansvar för det andra cochleaimplantatet för barnLS 0404-0772
  Interpellationen
 4. 40.
  Interpellation 2004:29 av Stig Nyman (kd) om bristerna i intensivvårdsresurserna inom Stockholms läns landstingLS 0404-0773
  Interpellationen
 5. 41.
  Interpellation 2004:30 av Lennart Rohdin (fp) om införande av betyg på vårdinrättningLS 0404-0774

  Interpellationen

Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.