Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse LF den 12 oktober 2004 med tillägg

Kungörelse LF den 12 oktober 2004 med tillägg

Dag:
Tisdag den 12 oktober 2004
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!

Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:

Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

 1. 4.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2005 (förslag 92)LS 0409-1767 förslag
 2. 5.
  Annonsering av landstingsfullmäktige under 2005 (förslag 93)LS 0409-1768 förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 6.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms lokaltrafiks räkning för nya bussar med anledning av eventuellt försök med trängselskatt(förslag 94)LS 0405-0949 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 7.
  Upphävande av beslut om generellt anställningsstopp samt skrivelse om att snarast upphäva anställningsstoppet (förslag 95)LS 0406-1360, LS 0407-1393 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 8.
  Förslag till strukturella åtgärder i vissa intressebolag (förslag 96)LS 0407-1395 landstingsstyrelsens förslag
 2. 9.
  Bordlagd motion 1997:80 av Andres Käärik (fp) om nya Djurgårdsfärjor(förslag 87)LS 9710-0891 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 10.
  Bordlagd motion 2004:10 av Margareta Cederfelt (m) om organdonationer (förslag 90)LS 0403-0567 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 11.
  Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked(förslag 97)LS 0312-3044 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 12.
  Motion 2002:23 av Sten Erson-Wester (kd) om ökade trygghetsskapande åtgärder i form av ett trygghetspaket för kollektivtrafiken (förslag 98)LS 0210-0439 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 13.
  Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i fullmäktige samt sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (förslag 99)LS 0409-1747 Förslag
 2. 14.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 100)Förslag

Nya motioner

 1. 15.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 16.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 17.
  Bordlagd interpellation 2004:36 av Margareta Cederfelt (m) om tandvårdens resurserLS 0405-0975Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 18.
  Bordlagd interpellation 2004:39 av Mats Larsson (fp) om att bjuda in anbudsgivare från de nya medlemsstaterna i EULS 0406-1183 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 19.
  Bordlagd interpellation 2004:45 av Bo Johansson (fp) om hur journaler ska bli tillgängliga för synskadadeLS 0406-1189 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 20.
  Interpellation 2004:46 av Hans-Erik Malmros (m) om neddragningarna i kollektivtrafikenLS 0409-1685 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 21.
  Interpellation 2004:47 av av Staffan Sjödén (m) om Nämnden för offentlig upphandlings (NOU:s) beslut om AB Storstockholms lokaltrafiks avtal med MetroLS 0409-1687 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 22.
  Interpellation 2004:48 av Olov Lindquist (fp) om pendeltågstrafik till HölöLS 0409-1688 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 23.
  Interpellation 2004:49 av Birgitta Rydberg (fp) om hur många husläkare det finns i Stockholms länLS 0409-1689 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 24.
  Interpellation 2004:50 av av Pia Lidwall (kd) om landstingets strategi att tillgodose vårdbehoven vid Stockholms stads nedläggning av servicehusLS 0409-1690 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 25.
  Interpellation 2004:51 av Cecilia Carpelan (fp) om rätt att remittera patienter till kurator inom primärvårdenLS 0409-1691 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 26.
  Interpellation 2004:52 av Anita Hagelbeck (fp) om bristen på personal inom barnsjukvårdenLS 0409-1692 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 27.
  Interpellation 2004:53 av Stig Nyman (kd) om den psykiatriska vårdpolitiken i Stockholms läns landstingLS 0409-1693 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälan av nya interpellationer

 1. 28.
  Interpellation 2004:54 av Lars-Joakim Lundquist (m) om varför landstinget får sälja privat vård men inte privatägda S:t Görans sjukhusLS 0410-1856 Interpellationen
 2. 29.
  Interpellation 2004:55 av Stig Nyman (kd) om Allmäntjänstgöring (AT) i Stockholms läns landstingLS 0410-1857 Interpellationen
 3. 30.
  Interpellation 2004:56 av Birgitta Rydberg (fp) om rehabilitering för cancerpatienterLS 0410-1858 Interpellationen
 4. 31.
  Interpellation 2004:57 av Andres Käärik (fp) om ersättning för intensivvårdLS 0410-1861 Interpellationen
 5. 32.
  Interpellation 2004:58 av Pia Lidwall (kd) om ojämlik vårdLS 0410-1863 Interpellationen
 6. 33.
  Interpellation 2004:59 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om beredskap vid akutsjukhusen för att hantera NBC-händelserLS 0410-1864 Interpellationen
 7. 34.
  Interpellation 2004:60 av Pia Lidwall (kd) om vården som högriskverksamhetLS 0410-1865 Interpellationen
 8. 35.
  Interpellation 2004:61 av Bo Lagerquist (fp) om brister i arbetsmiljön inom den psykiatriska vårdenLS 0410-1859 Interpellationen
 9. 36.
  Interpellation 2004:62 av Inga-Britt Backlund (kd) om tandvård för hemlösaLS 0410-1860 Interpellationen
 10. 37.
  Interpellation 2004:63 av Lars-Joakim Lundquist (m) om flyttningen av Gärdets husläkarmottagning till Värtahamnen och namnbytet till Östermalms vårdcentralLS 0410-1862 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF den 12 oktober 2004

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

 

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

 

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2005 (förslag 92)LS 0409-1767

  Beslut: enligt förslag

   

 2. 5.
  Annonsering av landstingsfullmäktige under 2005 (förslag 93)LS 0409-1768

  Beslut: enligt förslag

 3. 6.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms lokaltrafiks räkning för nya bussar med anledning av eventuellt försök med trängselskatt(förslag 94)LS 0405-0949
  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet skall kompletteras med det ingångna avtalet mellan staten och SL och med en juridisk utredning om det överhuvudtaget är lagligt att gå i borgen för ett statligt försök med trängselskatt, samt att en kostnadsberäkning görs för SLL:s ökade räntekostnader i samband med utökat borgensåtagande för SL.

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för landstingsstyrelsens förslag

 4. 7.
  Upphävande av beslut om generellt anställningsstopp samt skrivelse om att snarast upphäva anställningsstoppet (förslag 95)LS 0406-1360, LS 0407-1393

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Särskilt uttalande antecknades av m-, fp- och kd-ledamöterna,
  se förslaget sid 2

  Beslutet blev omedelbart justerat

 5. 8.
  Förslag till strukturella åtgärder i vissa intressebolag (förslag 96)LS 0407-1395

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 6. 9.
  Bordlagd motion 1997:80 av Andres Käärik (fp) om nya Djurgårdsfärjor(förslag 87)LS 9710-0891

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 7. 10.
  Bordlagd motion 2004:10 av Margareta Cederfelt (m) om organdonationer (förslag 90)LS 0403-0567

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag 

 8. 11.
  Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked(förslag 97)LS 0312-3044

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 9. 12.
  Motion 2002:23 av Sten Erson-Wester (kd) om ökade trygghetsskapande åtgärder i form av ett trygghetspaket för kollektivtrafiken (förslag 98)LS 0210-0439

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

Valärenden

 1. 13.
  Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i fullmäktige samt sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (förslag 99)LS 0409-1747
  Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
 2. 14.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 100)

  Förslag

   

  Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 15.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2004:36 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om att erbjuda HER2-test vid bröstcancer vid samtliga sjukhus
  LS 0410-1906

  Motionen

  Motion 2004:37 av Margareta Ling-Vannerus (m) om införande av skriftlig patientinformaion vid sjukhusbesök
  LS 0410-1907

  Motionen

  Motion 2004:38 av Christina Berlin (fp) om sammanhållen vård vid bröstcancer
  LS 0410-1908

  Motionen

  Motion 2004:39 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att öka andelen patienter som tar sina mediciner
  LS 0410-1909

  Motionen

  Motion 2004:40 av Olov Lindquist (fp) om servicelinjer i Södertälje
  LS 0410-1911

  Motionen

Frågor

 1. 16.
  Besvarande av frågor

  1) Christer G Wennerholm (m) frågade:

  Är avsikten att få till stånd en förlängning av avtalet med S:t Görans sjukhus innan den nya stopplagen träder i kraft?

  Frågan besvarades av finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz

  2)
  Rolf Bromme (fp) frågade:

  Kommer du att vidta några åtgärder för att snabbt återställa en fullgod bemanning med kvalificerade läkare och därmed kvaliteten på röntgenavdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg

  3)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Anser du att det finns några bärande skäl att uppmuntra regeringen till en ny stopplag med hänvisning till de erfarenheter Stockholms läns landsting har av samarbetet med Capio om S:t Görans sjukhus?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz

  4)
  Filippa Reinfeldt (m) frågade:

  Kommer Stockholm Care även framledes att erbjuda vård till privatpatienter från utlandet?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz

  5)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

  Tycker du att det är rimligt att äldre kvinnor diskrimineras med att få betala en hög avgift för en undersökning om de känner oro för att de har cancer i underlivet?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord

  6)
  Pia Lidwall (kd) frågade:

  Anser du att patienterna vid mag-/tarmverksamheten vid Ersta sjukhus även i fortsättningen skall få möjlighet till denna dokumenterat kostnadseffektiva och medicinskt högtstående vård på Ersta?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros

  7)
  Olle Reichenberg (m) frågade:

  Avser finanslandstingsrådet lägga en budget där underskottet för 2003 inte återställs?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz

  8)
  Maria Wallhager (fp) frågade:

  Delar du din partikollega Staffan Holmbergs åsikt att den pågående reklamkampanjen för underkläder på SL-bussarna inte är stötande?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner:

  9)
  Inga-Britt Backlund (kd) frågade:

  Är du beredd att göra en översyn av missbrukarvården för att säkerställa att rätt vård ges?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord

  10)
  Marie Ljungberg Schött (m) frågade:

  Kan sjukvårdslandstingsrådet garantera en god tillgång på tolkservice till ett för beställaren bästa möjliga pris?

  Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros

Besvarande av interpellationer

 1. 17.
  Bordlagd interpellation 2004:36 av Margareta Cederfelt (m) om tandvårdens resurserLS 0405-0975

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 18.
  Bordlagd interpellation 2004:39 av Mats Larsson (fp) om att bjuda in anbudsgivare från de nya medlemsstaterna i EULS 0406-1183

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 19.
  Bordlagd interpellation 2004:45 av Bo Johansson (fp) om hur journaler ska bli tillgängliga för synskadadeLS 0406-1189

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 20.
  Interpellation 2004:46 av Hans-Erik Malmros (m) om neddragningarna i kollektivtrafikenLS 0409-1685

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 21.
  Interpellation 2004:47 av av Staffan Sjödén (m) om Nämnden för offentlig upphandlings (NOU:s) beslut om AB Storstockholms lokaltrafiks avtal med MetroLS 0409-1687

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades till mötet i december

 6. 22.
  Interpellation 2004:48 av Olov Lindquist (fp) om pendeltågstrafik till HölöLS 0409-1688

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 23.
  Interpellation 2004:49 av Birgitta Rydberg (fp) om hur många husläkare det finns i Stockholms länLS 0409-1689

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 24.
  Interpellation 2004:50 av av Pia Lidwall (kd) om landstingets strategi att tillgodose vårdbehoven vid Stockholms stads nedläggning av servicehusLS 0409-1690

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 25.
  Interpellation 2004:51 av Cecilia Carpelan (fp) om rätt att remittera patienter till kurator inom primärvårdenLS 0409-1691

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 26.
  Interpellation 2004:52 av Anita Hagelbeck (fp) om bristen på personal inom barnsjukvårdenLS 0409-1692

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 27.
  Interpellation 2004:53 av Stig Nyman (kd) om den psykiatriska vårdpolitiken i Stockholms läns landstingLS 0409-1693

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälan av nya interpellationer

 1. 28.
  Interpellation 2004:54 av Lars-Joakim Lundquist (m) om varför landstinget får sälja privat vård men inte privatägda S:t Görans sjukhusLS 0410-1856
  Interpellationen
 2. 29.
  Interpellation 2004:55 av Stig Nyman (kd) om Allmäntjänstgöring (AT) i Stockholms läns landstingLS 0410-1857
  Interpellationen

 3. 30.
  Interpellation 2004:56 av Birgitta Rydberg (fp) om rehabilitering för cancerpatienterLS 0410-1858
  Interpellationen

 4. 31.
  Interpellation 2004:57 av Andres Käärik (fp) om ersättning för intensivvårdLS 0410-1861
  Interpellationen
 5. 32.
  Interpellation 2004:58 av Pia Lidwall (kd) om ojämlik vårdLS 0410-1863

  Interpellationen

 6. 33.
  Interpellation 2004:59 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om beredskap vid akutsjukhusen för att hantera NBC-händelserLS 0410-1864
  Interpellationen
 7. 34.
  Interpellation 2004:60 av Pia Lidwall (kd) om vården som högriskverksamhetLS 0410-1865
  Interpellationen
 8. 35.
  Interpellation 2004:61 av Bo Lagerquist (fp) om brister i arbetsmiljön inom den psykiatriska vårdenLS 0410-1859
  Interpellationen
 9. 36.
  Interpellation 2004:62 av Inga-Britt Backlund (kd) om tandvård för hemlösaLS 0410-1860
  Interpellationen
 10. 37.
  Interpellation 2004:63 av Lars-Joakim Lundquist (m) om flyttningen av Gärdets husläkarmottagning till Värtahamnen och namnbytet till Östermalms vårdcentralLS 0410-1862
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.