Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse LF den 11 maj 2004 med tillägg

Kungörelse LF den 11 maj 2004 med tillägg

Dag:
Tisdag den 11 maj 2004
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:

Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 4.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 43)LS 0403-0728 landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Fastställande av direktiv för budget 2005 och planering för 2006-2007 samt investeringsplan 2005-2009 (förslag 44) LS 0403-0490 landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Reviderat regionavtal med Gotlands kommun (förslag 45) LS 0402-0396 landstingsstyrelsens förslag
 4. 7.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Stockholms läns sjukvårdsområde (förslag 46) LS 0403-0652landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 8.
  En modern nationell storstadspolitik – remissutfall om behovet av en storstadspolitik och om fortsatt process samt förslag till ställningstagande (förslag 47) LS 0403-0605 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 9.
  Motion 2003:32 av Andres Käärik m fl (fp) om fler utbildningsplatser för distriktssköterskor (förslag 48) LS 0304-1483 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 10.
  Motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda samverkan mellan olika trafikformer i landsbygdstrafiken (förslag 49)LS 0210-0431 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 11.
  Motion 2003:6 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om läkemedelsinformation(förslag 50) LS 0301-0127 landstingsstyrelsens förslag
 2. 12.
  Motion 2003:33 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om rehabiliteringshem för vårdkrävande långtidssjuka (förslag 51) LS 0304-1484 landstingsstyrelsens förslag
 3. 13.
  Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av personer som har genetiska anlag för diabetes (förslag 52) LS 0306-1881 landstingsstyrelsens förslag
 4. 14.
  Motion 2003:57 av Lars Joakim Lundquist (m) om att förenkla för blodgivare att lämna blod (förslag 53) LS 0309-2406 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 15.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 54)Förslag

Nya motioner

 1. 16.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 17.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 18.
  Bordlagd interpellation 2004:23 av Christer G Wennerholm (m) om fortsatt avtal med S:t Görans sjukhus ABLS 0403-0546 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 19.
  Bordlagd interpellation 2004:24 av Stig Nyman (kd) om sammanslagningen av Huddinge Universitetssjukhus AB och Karolinska Sjukhuset till Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0403-0547 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 20.
  Bordlagd interpellation 2004:25 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten för de geografiska och medicinska beredningarnaLS 0403-0548 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 21.
  Interpellation 2004:26 av Andres Käärik (fp) om vård på lika villkor för kvinnor och män i Stockholms läns landstingLS 0404-0770Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 22.
  Interpellation 2004:27 av Cecilia Carpelan (fp) om vården för patienter med hjärtproblemLS 0404-0771 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 23.
  Interpellation 2004:28 av Olov Lindquist (fp) om landstingets betalningsansvar för det andra cochleaimplantatet för barnLS 0404-0772 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 24.
  Interpellation 2004:29 av Stig Nyman (kd) om bristerna i intensivvårdsresurserna inom Stockholms läns landstingLS 0404-0773 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 25.
  Interpellation 2004:30 av Lennart Rohdin (fp) om införande av betyg på vårdinrättningLS 0404-0774 Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälningsärenden

 1. 26.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets SO efter Anna Johansson (s) inkalla Wolfgang Ramstedt (s) och till ny ersättare efter Wolfgang Ramstedt (s) utse Carl Melin (s), till ny ersättare i valkrets III efter Stina Morian (fp) utse Urszula Sieradzka (fp)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 27.
  Interpellation 2004:31 av Birgitta Rydberg (fp) om försöksverksamhet med husläkarverksamhet enligt ProtosmodellenLS 0405-0969Interpellationen
 2. 28.
  Interpellation 2004:32 av Stig Nyman (kd) om vårdplatssituationen sommartidLS 0405-0970Interpellationen
 3. 29.
  Interpellation 2004:33 av Cecilia Carpelan (fp) om en centralt belägen STI-mottagning för unga vuxnaLS 0405-0971Interpellationen
 4. 30.
  Interpellation 2004:34 av Margareta Blombäck (fp) om vården inom primärvården är jämställdLS 0405-0973Interpellationen
 5. 31.
  Interpellation 2004:35 av Margaretha Herthelius (fp) om att utöka landstingets medarbetarenkät med frågor om mobbing, kränkande behandling och sexuella trakasserierLS 0405-0974Interpellationen
 6. 32.
  Interpellation 2004:36 av Margareta Cederfelt (m) om tandvårdens resurserLS 0405-0975Interpellationen
 7. 33.
  Interpellation 2004:37 av Margaretha Åkerberg (kd) om utökade möjligheter att ta med cyklar på pendeltågenLS 0405-0977Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om landstingsfullmäktige den 11 maj 2004

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 43)LS 0403-0728

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

   

 2. 5.
  Fastställande av direktiv för budget 2005 och planering för 2006-2007 samt investeringsplan 2005-2009 (förslag 44) LS 0403-0490

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag  med ändring av sista att-satsen som ersätts med: att uppdra till landstingsstyrelsen att under juni månad återkomma till fullmäktige med förslag till beslut avseende budgetdirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till fårmån för sina respektive reservationer i landstingsstyrelsen

 3. 6.
  Reviderat regionavtal med Gotlands kommun (förslag 45) LS 0402-0396

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 4. 7.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Stockholms läns sjukvårdsområde (förslag 46) LS 0403-0652

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 5. 8.
  En modern nationell storstadspolitik – remissutfall om behovet av en storstadspolitik och om fortsatt process samt förslag till ställningstagande (förslag 47) LS 0403-0605

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 6. 9.
  Motion 2003:32 av Andres Käärik m fl (fp) om fler utbildningsplatser för distriktssköterskor (förslag 48) LS 0304-1483

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

   

 7. 10.
  Motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda samverkan mellan olika trafikformer i landsbygdstrafiken (förslag 49)LS 0210-0431

  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 8. 11.
  Motion 2003:6 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om läkemedelsinformation(förslag 50) LS 0301-0127

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

  Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

 9. 12.
  Motion 2003:33 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om rehabiliteringshem för vårdkrävande långtidssjuka (förslag 51) LS 0304-1484

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m- och fp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

 10. 13.
  Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av personer som har genetiska anlag för diabetes (förslag 52) LS 0306-1881

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
   

 11. 14.
  Motion 2003:57 av Lars Joakim Lundquist (m) om att förenkla för blodgivare att lämna blod (förslag 53) LS 0309-2406

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Beslut: enligt m-, fp- och kd-ledamöternas förslag

  att Stockholms läns landsting skall införa ett gemensamt blodgivarregister för hela länet

  att anse motionen i övrigt besvarad

Valärenden

 1. 15.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m(förslag 54)

  Förslag

   

  Beslut: enligt valberedningens förslag och enligt
  ägarutskottets förslag

Nya motioner

 1. 16.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2004:22 av Christer G Wennerholm m fl (m) om den havererade psykiatrin
  LS0405-0997

  Motionen

  Motion 2004:23 av Pia Lidwall m fl (kd) om behovet av musikterapi för barn
  LS 0405-0998

  Motionen

  Motion 2004:24 av Stig Nyman m fl (kd) om vårdprogram för fibromyalgi/generaliserad smärta
  Motionen

  Motion 2004:25 av Stig Nyman m fl (kd) om handlingsplan för ökad kvalitet i vården av personer med demenssjukdom
  LS 0405-1000

  Motionen

  Motion 2004:26 av Carin Håkansson m fl (fp) om hälsoambassadörer på ungdomsmottagningar
  LS 0405-1001

  Motionen

  Motion 2004:27 av Maria Wallhager (fp) om allergiker och astmatiker i
  T-banan
  LS 0405-1002

  Motionen

Frågor

 1. 17.
  Besvarande av frågor

  a) Fråga av Margareta Cederfelt (m) om förändringar av sjuklönesystemet


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg (s)

  b) Fråga av Stig Nyman (kd) om samarbetet med privat eller ideellt drivna sjukhus


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

  c) Fråga av Bo Johansson (fp) om besparingar inom psoriasisvården


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

  d) Fråga av Stig Nyman (kd) om vårdplatser sommaren 2004


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

  e) Fråga av Margareta Blombäck (fp) om högriskpatienter från Stockholms län


  Frågan
  bordlades

  f) Fråga av Rolf Bromme (fp) om möjligheter att beställa ambulans enligt prio 1 direkt från vårdcentral


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)

  g) Fråga av Margareta Åkerberg (kd) om problem med distributionen av hjälpmedel


  Frågan
  utgick på begäran av frågeställaren

  h) Fråga av Stig Nyman (kd) om information på www.sll.se


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)

  i) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om samråd vid tillsättande av sjukhusdirektörer


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)

  j) Fråga av Marita Lärnestad (m) om anställning av sjukhusdirektör vid Södertälje sjukhus


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)

  k) Fråga av Olov Lindquist (fp) om avskedandet och tillsättandet av sjukhusdirektör vid Södertälje sjukhus


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)

  l) Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om nedläggning av mottagning för överviktiga vid Danderyds sjukhus


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

  m) Fråga av Pia Lidwall (kd) om avveckling av vård och behandling till fetmapatienter


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

  n) Fråga av Torbjörn Rosdahl (m) om överviktsenheten på Danderyds sjukhus


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

  o) Fråga av Gunilla Helmerson (m) om nyföddas hörseltest


  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

  p) Fråga av Maria Wallhager (fp) om en kommunal samordningsgrupp för att fatta beslut inom SL


  Frågan
  bordlades

Besvarande av interpellationer

 1. 18.
  Bordlagd interpellation 2004:23 av Christer G Wennerholm (m) om fortsatt avtal med S:t Görans sjukhus ABLS 0403-0546

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 19.
  Bordlagd interpellation 2004:24 av Stig Nyman (kd) om sammanslagningen av Huddinge Universitetssjukhus AB och Karolinska Sjukhuset till Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0403-0547

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   


  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 20.
  Bordlagd interpellation 2004:25 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten för de geografiska och medicinska beredningarnaLS 0403-0548

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 21.
  Interpellation 2004:26 av Andres Käärik (fp) om vård på lika villkor för kvinnor och män i Stockholms läns landstingLS 0404-0770

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 5. 22.
  Interpellation 2004:27 av Cecilia Carpelan (fp) om vården för patienter med hjärtproblemLS 0404-0771

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 23.
  Interpellation 2004:28 av Olov Lindquist (fp) om landstingets betalningsansvar för det andra cochleaimplantatet för barnLS 0404-0772

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 24.
  Interpellation 2004:29 av Stig Nyman (kd) om bristerna i intensivvårdsresurserna inom Stockholms läns landstingLS 0404-0773

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 25.
  Interpellation 2004:30 av Lennart Rohdin (fp) om införande av betyg på vårdinrättningLS 0404-0774

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

Anmälningsärenden

 1. 26.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets SO efter Anna Johansson (s) inkalla Wolfgang Ramstedt (s) och till ny ersättare efter Wolfgang Ramstedt (s) utse Carl Melin (s), till ny ersättare i valkrets III efter Stina Morian (fp) utse Urszula Sieradzka (fp)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 27.
  Interpellation 2004:31 av Birgitta Rydberg (fp) om försöksverksamhet med husläkarverksamhet enligt ProtosmodellenLS 0405-0969
  Interpellationen
 2. 28.
  Interpellation 2004:32 av Stig Nyman (kd) om vårdplatssituationen sommartidLS 0405-0970
  Interpellationen

 3. 29.
  Interpellation 2004:33 av Cecilia Carpelan (fp) om en centralt belägen STI-mottagning för unga vuxnaLS 0405-0971
  Interpellationen
 4. 30.
  Interpellation 2004:34 av Margareta Blombäck (fp) om vården inom primärvården är jämställdLS 0405-0973
  Interpellationen
 5. 31.
  Interpellation 2004:35 av Margaretha Herthelius (fp) om att utöka landstingets medarbetarenkät med frågor om mobbing, kränkande behandling och sexuella trakasserierLS 0405-0974
  Interpellationen
 6. 32.
  Interpellation 2004:36 av Margareta Cederfelt (m) om tandvårdens resurserLS 0405-0975
  Interpellationen
 7. 33.
  Interpellation 2004:37 av Margaretha Åkerberg (kd) om utökade möjligheter att ta med cyklar på pendeltågenLS 0405-0977
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och Protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.