Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse LF den 10 februari 2004 med tillägg

Kungörelse LF den 10 februari 2004 med tillägg

Dag:
Tisdag den 10 februari 2004
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!

Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

Förhinder:
Anmälan om förhinder

Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ledamot i valkrets O efter Ralph Lédel (m) inkalla Rune Wikström (m) och till ny ersättare efter Rune Wikström (m) utse Camilla Jacobsson (m), till ny ledamot i valkrets I efter Alf T Samuelsson (kd) inkalla Bo Lantz (kd) och till ny ersättare efter Bo Lantz (kd) utse Bojan Ticic (kd), till ny ersättare i valkrets SV efter Britt Stadener (fp) utse Elsy Johansson (fp), till ny ersättare i valkrets SO efter Thomas Tillström (fp) utse Helena Landahl (fp), till ny ersättare i valkrets NV efter Jonas Källman (fp) utse Lars Bergstig (fp)

Beslutsärenden

 1. 5.
  Rättelse av landstingsfullmäktiges justerade protokoll avseende budgetsammanträdet 25-26 november 2003, § 331 (förslag 1) LS 0401-0131Förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 6.
  Översyn av arbetsordning för landstingsfullmäktige (förslag 2) LS 0310-2550landstingsstyrelsens förslag
 2. 7.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 3)LS 0401-0016 landstingsstyrelsens förslag
 3. 8.
  Förslag till policy och regler för representation, resor, kurser och konferenser inom Stockholms läns landsting (förslag 4)LS 0309-2339 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 9.
  Förslag till personalpolicy för landstingskoncernen (förslag 5) LS 0309-2515 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 10.
  Färdtjänstberättigades rätt till sjukresa (förslag 6) LS 0306-1972 landstingsstyrelsens förslag
 2. 11.
  Vårdavtal med specialistläkare avseende rituell omskärelse av pojkar (förslag 7)LS 0305-1702 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 12.
  Bordlagd motion 2003:21 av Michael Stjernström m fl (kd) om villkor för flexlinjer och servicelinjer inom färdtjänsten (förslag 80)LS 0302-0735 landstingsstyrelsens förslag
 2. 13.
  Bordlagd motion 2003:29 av Lars B Strand (fp) om inrättande av en servicelinje i Årsta (förslag 81)LS 0303-1154 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 14.
  Motion 2000:34 av Mehdi Oguzsoy (v) om långtidssjukskrivningar inom landstinget samt införande av kortare arbetstid med bibehållen lön (förslag 8)LS 0006-0406 landstingsstyrelsens förslag
 2. 15.
  Motion 2001:11 av Håkan Jörnehed (v) om att landstingets anställda skall få utökade möjligheter till fysisk aktivitet och att personalen skall ges utbildning om sambandet fysisk aktivitet – hälsa (förslag 9)LS 0103-0169 landstingsstyrelsens förslag
 3. 16.
  Motion 2001:27 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om personalens situation inom Stockholms läns landsting (förslag 10)LS 0106-0357 landstingsstyrelsens förslag
 4. 17.
  Motion 2002:3 av Janet Mackegård m fl (s) om arbetsmiljön och jämställdheten inom hälso- och sjukvården (förslag 11)LS 0205-0230 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 18.
  Motion 2003:39 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om resurser för medicinsk revision (förslag 12)LS 0305-1695 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner (s)

 1. 19.
  Motion 2003:17 av Maria Wallhager (fp) om pendeltågstation i Uttran (förslag 13)LS 0302-0731 landstingsstyrelsens förslag
 2. 20.
  Motion 2003:35 av Maria Wallhager (fp) om läckande regnskydd (förslag 14)LS 0304-1486 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 21.
  Motion 2003:22 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om information om ultraljudsundersökning för tidig upptäckt av höftledsdislokation(förslag 15)LS 0303-1147 landstingsstyrelsens förslag
 2. 22.
  Motion 2003:26 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ersättningssystem som understödjer vårdutvecklingen (förslag 16)LS 0303-1149 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 23.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 17)LS 0601-0044 Förslag

Nya motioner

 1. 24.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 25.
  Besvarande av frågorFråga av Lennart Rohdin (fp) om besparingar på Norrtälje sjukhus
  Fråganbesvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 26.
  Bordlagd interpellation 2003:75 av Hans-Erik Malmros (m) om SL:s missade biljettintäkterLS 0309-2363 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 27.
  Bordlagd interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje primärvårdLS 0309-2375 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 28.
  Bordlagd interpellation 2003:91 av Maria Wallhager (fp) om den ekonomiska situationen i AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0310-2570Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 29.
  Bordlagd interpellation 2003:92 av Åke Holmström (kd) om en mer flexibel rutin kring färdtjänstens resegaranti LS 0310-2571Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 30.
  Bordlagd interpellation 2003:94 av Åke Holmström (kd) om bättre information för synskadade i busstrafikenLS 0311-2851Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 31.
  Interpellation 2003:98 av Filippa Reinfeldt (m) om det märkliga i att spara på sjukvården och satsa på fler politiska uppdragLS 0312-3010

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 7. 32.
  Interpellation 2003:99 av Olov Lindquist (fp) om framtiden för Södertälje sjukhusLS 0312-3011

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 8. 33.
  Interpellation 2003:100 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering för barn LS 0312-3012

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 9. 34.
  Interpellation 2003:101 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantinLS 0312-3013

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 10. 35.
  Interpellation 2003:102 av Andres Käärik (fp) om sjuksköterskor i ambulansLS 0312-3014

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 11. 36.
  Interpellation 2003:103 av Margareta Blombäck (fp) om preventivmedelsmottagningar för ungdomar på kvällstidLS 0312-3015

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 12. 37.
  Interpellation 2003:104 av Charlotte Broberg (m) om politisk censur i AB Storstockholms LokaltrafikLS 0312-3016

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 13. 38.
  Interpellation 2003:105 av Cecilia Carpelan (fp) om klotter som inte tas bortLS 0312-3017

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

Anmälan av nya interpellationer

 1. 39.
  Interpellation 2004:1 av Christer G Wennerholm (m) om europeisk vårdgarantiLS 0402-0312

  Interpellationen

 2. 40.
  Interpellation 2004:2 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja vård i hela landetLS 0402-0313 Interpellationen
 3. 41.
  Interpellation 2004:3 av Olov Lindquist (fp) om införande av trygghetskvitto i hela länetInterpellation 2004:3 av Olov Lindquist (fp) om införande av trygghetskvitto i hela länetInterpellationen
 4. 42.
  Interpellation 2004:4 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om ökad administrativ belastning för vårdpersonalLS 0402-0315 Interpellationen
 5. 43.
  Interpellation 2004:5 av Gunilla Thorsson (fp) om möjligheterna att välja husläkare för invånarna i HökarängenLS 0402-0316 Interpellationen
 6. 44.
  Interpellation 2004:6 av Stig Nyman (kd) om Äldreforskning NordVäst m mLS 0402-0317 Interpellationen
 7. 45.
  Interpellation 2004:7 av Inga-Britt Backlund (kd) om vårdansvar och vårdbehovLS 0402-0318 Interpellationen
 8. 46.
  Interpellation 2004:8 av Lars Joakim Lundquist (m) om uppsägning av privata husläkaravtal på Östermalm och nyanställning av landstingsanställda husläkare på ÖstermalmLS 0402-0319 Interpellationen
 9. 47.
  Interpellation 2004:9 av Margaretha Herthelius (fp) om att locka tillbaka vårdpersonal till vårdenLS 0402-0320 Interpellationen
 10. 48.
  Interpellation 2004:10 av Stig Nyman (kd) om nedläggning av projekt för att få fler läkare till primärvårdenLS 0402-0321 Interpellationen
 11. 49.
  Interpellation 2004:11 av Staffan Sjödén (m) om passagerares säkerhet vid bussfärderLS 0402-0322 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF den 10 februari 2004

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 5.
  Rättelse av landstingsfullmäktiges justerade protokoll avseende budgetsammanträdet 25-26 november 2003, § 331 (förslag 1) LS 0401-0131
  Beslut: enligt Förslag
 2. 6.
  Översyn av arbetsordning för landstingsfullmäktige (förslag 2) LS 0310-2550

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Valda ledamöter i beredningen

 3. 7.
  Arvodering av styrelseuppdrag i Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 3)LS 0401-0016
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 4. 8.
  Förslag till policy och regler för representation, resor, kurser och konferenser inom Stockholms läns landsting (förslag 4)LS 0309-2339
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Förslag till personalpolicy för landstingskoncernen (förslag 5) LS 0309-2515

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M- och fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen i landstingsstyrelsen

 6. 10.
  Färdtjänstberättigades rätt till sjukresa (förslag 6) LS 0306-1972

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 11.
  Vårdavtal med specialistläkare avseende rituell omskärelse av pojkar (förslag 7)LS 0305-1702

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för reservationen i landstingsstyrelsen med inlämnad justering

 8. 12.
  Bordlagd motion 2003:21 av Michael Stjernström m fl (kd) om villkor för flexlinjer och servicelinjer inom färdtjänsten (förslag 80)LS 0302-0735

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen i landstingsstyrelsen

 9. 13.
  Bordlagd motion 2003:29 av Lars B Strand (fp) om inrättande av en servicelinje i Årsta (förslag 81)LS 0303-1154

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 10. 14.
  Motion 2000:34 av Mehdi Oguzsoy (v) om långtidssjukskrivningar inom landstinget samt införande av kortare arbetstid med bibehållen lön (förslag 8)LS 0006-0406
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 11. 15.
  Motion 2001:11 av Håkan Jörnehed (v) om att landstingets anställda skall få utökade möjligheter till fysisk aktivitet och att personalen skall ges utbildning om sambandet fysisk aktivitet – hälsa (förslag 9)LS 0103-0169
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 12. 16.
  Motion 2001:27 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om personalens situation inom Stockholms läns landsting (förslag 10)LS 0106-0357
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 13. 17.
  Motion 2002:3 av Janet Mackegård m fl (s) om arbetsmiljön och jämställdheten inom hälso- och sjukvården (förslag 11)LS 0205-0230
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 14. 18.
  Motion 2003:39 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om resurser för medicinsk revision (förslag 12)LS 0305-1695
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 15. 20.
  Motion 2003:35 av Maria Wallhager (fp) om läckande regnskydd (förslag 14)LS 0304-1486

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen

 16. 21.
  Motion 2003:22 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om information om ultraljudsundersökning för tidig upptäckt av höftledsdislokation(förslag 15)LS 0303-1147

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 17. 22.
  Motion 2003:26 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ersättningssystem som understödjer vårdutvecklingen (förslag 16)LS 0303-1149

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 23.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val(förslag 17)LS 0601-0044
  Beslut enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 24.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2004:1 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förebyggande av kranskärlssjukdomar
  LS 0402-0338

  Motionen

  Motion 2004:2 av Andres Käärik m fl (fp) om stöd till äldre våldsutsatta kvinnor
  LS 0402-0339

  Motionen

  Motion 2004:3 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om abonnemangstandvård och mer förebyggande tandvård
  LS 0402-0340

  Motionen

  Motion 2004:4 av Anita Hagelbeck m fl (fp) om att starta fler familjecentraler i Stockholms län
  LS 0402-0342

  Motionen

  Motion 2004:5 av Maria Wallhager m fl (fp) om tandsköterskeutbildning
  LS 0402-0343

  Motionen

  Motion 2004:6 av Pia Lidwall m fl (kd) om kompensation för inställda operationer
  LS 0402-0344

  Motionen

  Motion 2004:7 av Pia Lidwall m fl (kd) om genusmedicinsk anpassning av läkemedelsanvändning
  LS 0402-0345

  Motionen

  Motion 2004:8 av Pia Lidwall m fl (kd) om inrättande av centralt belägen mottagning för unga vuxna
  LS 0402-0346

  Motionen

  Motion 2004:9 av Stig Nyman m fl (kd) om prioriteringsprinciper för landstingets hälso- och sjukvård
  LS 0402-0347

  Motionen

Frågor

 1. 25.
  Besvarande av frågor

   

  a)  Fråga av Stig Nyman (kd) om demokrati och information
  Fråganbesvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)

   
  b) Bordlagd fråga av Christer G Wennerholm (m) om patientsekretess
  Fråganbordlades

   
  c) Bordlagd fråga av Filippa Reinfeldt (m) om Danderyds barnakut
  Fråganbesvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  d) Fråga av Lars B Strand (fp) om möjligheterna för invånarna i Hökarängen att välja husläkare
  Fråganbordlades

   
  e) Fråga av Stig Nyman (kd) om vissa konsekvenser av remisskravet
  Fråganbesvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  f) Fråga av Lennart Rohdin (fp) om rätt att välja sjukvård i Uppsala
  Fråganbesvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  g) Fråga av Rolf Bromme (fp) om Hörcentralen på Löwenströmska sjukhuset
  Fråganbordlades

   
  h) Fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om amningsmottagningen på Södersjukhuset
  Fråganbesvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  i) Fråga av Pia Lidwall (kd) om väntetid för barn med psykiska problem
  Fråganbesvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  j) Fråga av Cecilia Carpelan (fp) om uppsägning av avtal med barnläkare i Skärholmen
  Fråganbesvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v)

   
  k) Fråga av Maria Wallhager (fp) om sittplatsgaranti i bussar
  Fråganbesvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner (s)

   
  l) Fråga av Jan Liliemark (fp) om riskerna för minskad vidareutbildning av sjukvårdspersonal
  Fråganbesvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg (s)

   
  m) Fråga av Lotta Lindblad-Söderman (m) om Norrtälje sjukhus
  Fråganbesvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg (s)

   
  n) Fråga av Lennart Rohdin (fp) om besparingar på Norrtälje sjukhus
  Fråganbesvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 26.
  Bordlagd interpellation 2003:75 av Hans-Erik Malmros (m) om SL:s missade biljettintäkterLS 0309-2363

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 27.
  Bordlagd interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje primärvårdLS 0309-2375

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 3. 28.
  Bordlagd interpellation 2003:91 av Maria Wallhager (fp) om den ekonomiska situationen i AB Storstockholms Lokaltrafik LS 0310-2570

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 29.
  Bordlagd interpellation 2003:92 av Åke Holmström (kd) om en mer flexibel rutin kring färdtjänstens resegaranti LS 0310-2571

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 30.
  Bordlagd interpellation 2003:94 av Åke Holmström (kd) om bättre information för synskadade i busstrafikenLS 0311-2851

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 31.
  Interpellation 2003:98 av Filippa Reinfeldt (m) om det märkliga i att spara på sjukvården och satsa på fler politiska uppdragLS 0312-3010

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 7. 32.
  Interpellation 2003:99 av Olov Lindquist (fp) om framtiden för Södertälje sjukhusLS 0312-3011

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 8. 33.
  Interpellation 2003:100 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering för barn LS 0312-3012

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 34.
  Interpellation 2003:101 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantinLS 0312-3013

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 35.
  Interpellation 2003:102 av Andres Käärik (fp) om sjuksköterskor i ambulansLS 0312-3014

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 36.
  Interpellation 2003:103 av Margareta Blombäck (fp) om preventivmedelsmottagningar för ungdomar på kvällstidLS 0312-3015

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 12. 37.
  Interpellation 2003:104 av Charlotte Broberg (m) om politisk censur i AB Storstockholms LokaltrafikLS 0312-3016

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 38.
  Interpellation 2003:105 av Cecilia Carpelan (fp) om klotter som inte tas bortLS 0312-3017

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälan av nya interpellationer

 1. 39.
  Interpellation 2004:1 av Christer G Wennerholm (m) om europeisk vårdgarantiLS 0402-0312
  Interpellationen
 2. 40.
  Interpellation 2004:2 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja vård i hela landetLS 0402-0313
  Interpellationen
 3. 41.
  Interpellation 2004:3 av Olov Lindquist (fp) om införande av trygghetskvitto i hela länetInterpellation 2004:3 av Olov Lindquist (fp) om införande av trygghetskvitto i hela länet
  Interpellationen
 4. 42.
  Interpellation 2004:4 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om ökad administrativ belastning för vårdpersonalLS 0402-0315
  Interpellationen
 5. 43.
  Interpellation 2004:5 av Gunilla Thorsson (fp) om möjligheterna att välja husläkare för invånarna i HökarängenLS 0402-0316
  Interpellationen
 6. 44.
  Interpellation 2004:6 av Stig Nyman (kd) om Äldreforskning NordVäst m mLS 0402-0317
  Interpellationen
 7. 45.
  Interpellation 2004:7 av Inga-Britt Backlund (kd) om vårdansvar och vårdbehovLS 0402-0318
  Interpellationen
 8. 46.
  Interpellation 2004:8 av Lars Joakim Lundquist (m) om uppsägning av privata husläkaravtal på Östermalm och nyanställning av landstingsanställda husläkare på ÖstermalmLS 0402-0319
  Interpellationen
 9. 47.
  Interpellation 2004:9 av Margaretha Herthelius (fp) om att locka tillbaka vårdpersonal till vårdenLS 0402-0320
  Interpellationen
 10. 48.
  Interpellation 2004:10 av Stig Nyman (kd) om nedläggning av projekt för att få fler läkare till primärvårdenLS 0402-0321
  Interpellationen
 11. 49.
  Interpellation 2004:11 av Staffan Sjödén (m) om passagerares säkerhet vid bussfärderLS 0402-0322
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.