Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse den 8 oktober 2002

Kungörelse den 8 oktober 2002

Dag:
Tisdag den 08 oktober 2002
Tid:
09:30 - 00:00
Tisdagen den 8 oktober 2002. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslisten är genomgången
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan) Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Lokal-Tv:
Du kan se sammanträdet på lokal-TV om Du har kabel-TV från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.
Webb-Tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV.
Utsändningen på webb-TV är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.

Peggy Lagerström
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:

e-posta anmälan om förhinder till kansliet

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.
 

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Anmälan av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Elwe Nilsson

 1. 4.
  Förlängning av färdtjänstavtal med länets kommuner (förslag 72)LS 0201-0020landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

 1. 5.
  Kärnsjukvårdsprojektet i Södertäljeområdet - utvärderingsrapport (förslag 73)LS 0207-0316landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 6.
  Val av interimsordförande i det vid allmänna val år 2002 nyvalda landstingsfullmäktige (förslag 74)LS 0209-0401valberedningens förslag
 2. 7.
  Bordlagda val

Nya motioner

 1. 8.
  Anmälan av motioner

Besvarande av frågor

 1. 9.
  Besvarande av frågor
  a) Bordlagd fråga av Ingela Nylund Watz (s) om effekter av konkurrensutsättning

  frågan

  b) Bordlagd fråga av Ingela Nylund Watz (s) om klagan till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna

  frågan

Anmälan av interpellationer

 1. 10.
  Inga nya interpellationer har inkommit
Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF-besluten 2002-10-08

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-TVsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

 

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

 

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förlängning av färdtjänstavtal med länets kommuner (förslag 72)LS 0201-0020

  Beslut:enligt landstingsstyrelsens förslag
  Reservation: v till förmån för s- och v-reservationen i landstingsstyrelsen

 2. 5.
  Kärnsjukvårdsprojektet i Södertäljeområdet - utvärderingsrapport (förslag 73)LS 0207-0316

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 6.
  Val av interimsordförande i det vid allmänna val år 2002 nyvalda landstingsfullmäktige (förslag 74)LS 0209-0401

  förslag

   

  Beslut: enligt valberedningen

 2. 7.
  Bordlagda val
  Beslut: enligt valberedningen

Nya motioner

 1. 8.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldesoch överlämnades för beredning:

  Carl-Johan Ihrfors (m) om översyn av stiftelsestadgar

  LS 0210-0424

  motionen

  Sten Erson Wester (kd) och Jan Stefansson (kd) om att utreda

  spårvägstrafik på de mest belastade delarna av stomnätet

  i Stockholms innerstad

  LS 0210-0427

  motionen

  Sten Erson Wester (kd) och Jan Stefansson (kd) om att

  SL-upplysningen får dygnet-runt-öppet

  LS 0210-0428

  motionen

  Sten Erson Wester (kd) och Jan Stefansson (kd) om att utreda

  samverkan mellan olika trafikformer i landsbygdstrafiken

  LS 0210-0431

  motionen

  Sten Erson Wester (kd) om förlängning av Djurgårdslinjen till

  Centralen och införande av ordinarie trafik

  LS 0210-0433

  motionen

  Sten Erson Wester (kd) och Jan Stefansson (kd) om införande av

  studeranderabatt för högskolestuderande i SL-trafiken

  LS 0210-0434

  motionen

  Sten Erson Wester (kd) och Jan Stefansson (kd) om införande av

  natttrafik för pendeltågen

  LS 0210-0435

  motionen

  Sten Erson Wester (kd) och Jan Stefansson (kd) om utredning av en

  spårvägsring runt Stockholm

  LS 0210-0436

  motionen

   

  Sten Erson Wester (kd) om tillgänglighetspaket med

  bl a linjenätskarta för funktionshindrade och personer med begränsad

  rörlighet

  LS 0210-0437

  motionen

  Sten Erson Wester (kd) och Jan Stefansson (kd) om kollektivtrafik på

  Stockholms inre vattenvägar och landstingets deltagande

  i projektet Sjöbussen

  LS 0210-0438

  motionen

  Sten Erson Wester (kd) om ökade trygghetsskapande åtgärder i

  form av ett trygghetspaket för kollektivtrafiken

  LS 0210-0439

  motionen

Besvarande av frågor

 1. 9.
  Besvarande av frågor

  a) Bordlagd fråga av Ingela Nylund Watz (s) om effekter av konkurrensutsättning

  Frågan återtagen av frågeställaren

  b) Bordlagd fråga av Ingela Nylund Watz (s) om klagan till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna

  Frågan återtagen av frågeställaren

Anmälan av interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och skall besvaras vid nästa sammanträde:

 1. 10.
  Inga nya interpellationer har inkommit

   Fanns inga interpellationer

Senast uppdaterad:
2006-07-19
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.