Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Kungörelse den 8 april 2003 med tillägg

Kungörelse den 8 april 2003 med tillägg

Dag:
Tisdag den 08 april 2003
Tid:
09:30 - 00:00
Tisdagen den 8 april 2003. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslisten är genomgången. Kl 13.00 - 14.00 besvaras frågor om ärendepunkten inte har behandlats tidigare.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet!
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88 Mhz, 88,9 Mhz, 94,2 Mhz, 97,8 Mhz, 99,9 Mhz och 101,4 Mhz.
Lokal-tv:

 Du kan se sammanträdet på lokal-tv om Du har kabel-tv från UPC eller Telia Com.hem och tittar i Stockholm stad, Nacka, Huddinge, Tyresö, Solna eller Lidingö. Då hittar du Öppna Kanalen i UPC kanal K8 och Telia com.hem kanal E9.
 

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 
 Förhinder:
Anmälan om förhinder

 
 Info om ärendena:
Monica Spovér, kansliet, tel 08-737 41 14

 
 Bilagor som inte finns i elektronisk form:
e-posta beställning till registrator

 

Utskrifter:
Kungörelsen: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför kungörelsen och välj Skriv ut. Kungörelsen skrivs då ut i A 4-format
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 4.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2002 (förslag 18)LS 0303-1383Hela förslaget

  Förslaget uppdelat

  Förslagsskrivelsen

  Revisorsgrupp I:s granskningsområde

  Revisorsgrupp II:s granskningsområde

  Bolagen

 2. 5.
  Årsredovisning för 2002 för Stockholms läns landsting och dess bolag(förslag 19)LS 0209-0403landstingsstyrelsens förslag
  Årsredovisning
 3. 6.
  Ny budgetprocess för landstingskoncernen(förslag 20)LS 0301-0020landstingsstyrelsens förslag
  Remissvar till tjänsteutlåtandet
 4. 7.
  Fastställande av slutlig finansiell ram år 2002 för SOCSAM i Haninge kommun(förslag 21)LS 0212-0578landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 8.
  Motion 2001:12 av Birgitta Sevefjord och Gerardo Berrios (v) om mångfalds/integrationsplan för Stockholms läns landsting (förslag 22)LS 0103-0170

  landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 9.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 23) LS 0302-0605förslag
 2. 10.
  Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Första (förslag 24)LS 0301-0355förslag
 3. 11.
  Val av ledamöter i styrelsen för vissa landstingsägda bolag (förslag 25)LS 0303-1036förslag

Nya motioner

 1. 12.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2003:31 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förbättringar
  för funktionshindrade inom Stockholms läns landsting
  LS 0304-1482

  Motionen

   

  Motion 2003:32 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om fler
  utbildningsplatser för distriktssköterskor
  LS 0304-1483

  Motionen

   

  Motion 2003:33 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ett
  rehabiliteringshem för vårdkrävande långtidssjuka
  LS 0304-1484

  Motionen

   

  Motion 2003:34 av Andres Käärik m fl (fp) om en anläggning
  i Sverige för protonbehandling av cancer
  LS 0304-1485

  Motionen

   

  Motion 2003:35 av Maria Wallhager (fp) om läckande regnskydd
  LS 0304-1486

  Motionen

Besvarande av frågor

 1. 13.
  Besvarande av frågor

Besvarande av interpellationer

 1. 14.
  Bordlagd interpellation 2003:20 av Margareta Cederfelt (m) om sexuellt överförbara sjukdomarLS 0302-0632Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 15.
  Interpellation 2003:36 av Christer G Wennerholm (m) om hotet mot sjukvården i Stockholms länLS 0303-1096

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

   

 3. 16.
  Interpellation 2003:30 av Birgitta Rydberg (fp) om stängning av Stenhamra vårdcentralLS 0303-1090 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 17.
  Interpellation 2003:32 av Andres Käärik (fp) om dålig kännedom hos allmänheten om vårdgarantin och valfriheten inom vårdenLS 0303-1092Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 18.
  Interpellation 2003:29 av Lars B Strand (fp) om samverkan med kommunerna LS 0303-1089Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 19.
  Interpellation 2003:27 av Pia Lidwall (kd) om utveckling av vården av de demenssjuka LS 0303-1087 Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 20.
  Interpellation 2003:31 av Birgitta Rydberg (fp) om brist på välutbildad personal inom barnsjukvårdenLS 0303-1091Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 21.
  Interpellation 2003:33 av Andres Käärik (fp) om ST-läkare i allmänmedicin LS 0303-1093Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 22.
  Interpellation 2003:28 av Aram El Khoury (kd) om att den medicinska forskningen bör inriktas mer mot kvinnors hälsa och att kliniska läkemedelsprövningar ska ha en mer balanserad könsfördelning LS 0303-1088Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 23.
  Interpellation 2003:34 av Bo Johansson (fp) om bussförbindelse till Närakuten vid Löwenströmska sjukhusetLS 0303-1094Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 24.
  Interpellation 2003:35 av Olov Lindquist (fp) om varför inte Djurgårdslinjen förlängs till CentralenLS 0303-1095Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälan av interpellationer

 1. 25.
  Interpellation 2003:37 av Christer G Wennerholm (m) om att låta privata kliniker minska kön till konstgjord befruktningLS 0304-1428 Interpellationen
 2. 26.
  Interpellation 2003:38 av Margareta Cederfelt (m) om konkurrens på lika villkorLS 0304-1429 Interpellationen
 3. 27.
  Interpellation 2003:39 av Cecilia Carpelan (fp) om rättsintyg och privat företagLS 0304-1431 Interpellationen
 4. 28.
  Interpellation 2003:40 av Cecilia Carpelan (fp) om hälsokonsekvensbeskrivningar inför politiska beslutLS 0304-1433 Interpellationen
 5. 29.
  Interpellation 2003:41 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om psykiatrisk hjälp på vårdcentralerLS 0304-1435 Interpellationen
 6. 30.
  Interpellation 2003:42 av Olov Lindquist (fp) om asylsökandes valfrihet i vårdenLS 0304-1437 Interpellationen
 7. 31.
  Interpellation 2003:43 av Bo Johansson (fp) om medicinförråd på närakuterLS 0304-1427 Interpellationen
 8. 32.
  Interpellation 2003:44 av Birgitta Rydberg (fp) om situationen vid Vällingby vårdcentralLS 0304-1430 Interpellationen
 9. 33.
  Interpellation 2003:45 av Pia Lidwall (kd) om trygghetsservice för äldre i samverkan med kommunernaLS 0304-1432 Interpellationen
 10. 34.
  Interpellation 2003:46 av Inga-Britt Backlund (kd) om den medicinska utvecklingen inom reumatologinLS 0304-1434 Interpellationen
 11. 35.
  Interpellation 2003:47 av Aram El Khoury (kd) om hanteringen av avlidna personer och platsbristen i länets bårhusLS 0304-1436 Interpellationen
 12. 36.
  Interpellation 2003:48 av Åke Holmström (kd) om hot och våld för personalen inom SLLS 0304-1438 Interpellationen
 13. 37.
  Interpellation 2003:49 av Maria Wallhager (fp) om stopp i tunnelbananLS 0304-1439 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om LF-besluten 2003-04-08

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Besvarande av frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2002 (förslag 18)LS 0303-1383

  Hela förslaget

  Förslaget uppdelat

  Förslagsskrivelsen

  Revisorsgrupp I:s granskningsområde

  Revisorsgrupp II:s granskningsområde

  Bolagen

   

  Ärendet bordlades

 2. 5.
  Årsredovisning för 2002 för Stockholms läns landsting och dess bolag(förslag 19)LS 0209-0403

  landstingsstyrelsens förslag
  Årsredovisning

   

  Ärendet bordlades

 3. 6.
  Ny budgetprocess för landstingskoncernen(förslag 20)LS 0301-0020

  landstingsstyrelsens förslag

  Remissvar till tjänsteutlåtandet

   

  Beslut enligt landstingsstyrelsens förslag med följande tilläggsatt-sats "att landstingsfullmäktige nästa år skall fastställa budgetdirektiv för 2005 samt planering för 2006-2007"

   

  Reservation: m- och kd-ledamöterna till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 4. 7.
  Fastställande av slutlig finansiell ram år 2002 för SOCSAM i Haninge kommun(förslag 21)LS 0212-0578
  Beslut: enligt  landstingsstyrelsens förslag
 5. 8.
  Motion 2001:12 av Birgitta Sevefjord och Gerardo Berrios (v) om mångfalds/integrationsplan för Stockholms läns landsting (förslag 22)LS 0103-0170

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 9.
  Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 23) LS 0302-0605
  Beslut: enligt valberedningen
 2. 10.
  Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Första (förslag 24)LS 0301-0355

  förslag

   

  Beslut: enligt valberedningen

 3. 11.
  Val av ledamöter i styrelsen för vissa landstingsägda bolag (förslag 25)LS 0303-1036
  förslag

Nya motioner

 1. 12.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2003:31 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förbättringar
  för funktionshindrade inom Stockholms läns landsting
  LS 0304-1482

  Motionen

   

  Motion 2003:32 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om fler
  utbildningsplatser för distriktssköterskor
  LS 0304-1483

  Motionen

   

  Motion 2003:33 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ett
  rehabiliteringshem för vårdkrävande långtidssjuka
  LS 0304-1484

  Motionen

   

  Motion 2003:34 av Andres Käärik m fl (fp) om en anläggning
  i Sverige för protonbehandling av cancer
  LS 0304-1485

  Motionen

   

  Motion 2003:35 av Maria Wallhager (fp) om läckande regnskydd
  LS 0304-1486

  Motionen

Besvarande av frågor

 1. 13.
  Besvarande av frågor
  a) Bordlagd fråga av Stig Nyman (kd) om indragen tandvård för barn

  Frågan
  bordlades
  b) Fråga av Margareta Cederfelt (m) om Folktandvårdens priser

  Frågan
  bordlades
  c) Fråga av Christer G Wennerholm (m) om det kommande förslaget om kostnadsreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Inger Ros (s)
  d) Fråga av Carin Håkansson (fp) om beredskap mot SAL

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet IngerRos (s)
  e) Fråga av Stig Nyman (kd) om konsekvenser av regeringens krisbudget

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s)
  f) Fråga av Maria Wallhager (fp) om konkurrens mellan tidningar

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner (s)
  g) Fråga av Stig Nyman (kd) om bemanningsföretagens roll

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg (s)
  h) Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om rekrytering av yngre läkare

  Frågan
  besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg (s)
  i) Fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om sprutbytesprogram

  Frågan
  bordlades

Besvarande av interpellationer

 1. 14.
  Bordlagd interpellation 2003:20 av Margareta Cederfelt (m) om sexuellt överförbara sjukdomarLS 0302-0632

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 2. 15.
  Interpellation 2003:36 av Christer G Wennerholm (m) om hotet mot sjukvården i Stockholms länLS 0303-1096

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 16.
  Interpellation 2003:30 av Birgitta Rydberg (fp) om stängning av Stenhamra vårdcentralLS 0303-1090

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 17.
  Interpellation 2003:32 av Andres Käärik (fp) om dålig kännedom hos allmänheten om vårdgarantin och valfriheten inom vårdenLS 0303-1092

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 18.
  Interpellation 2003:29 av Lars B Strand (fp) om samverkan med kommunerna LS 0303-1089

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 19.
  Interpellation 2003:27 av Pia Lidwall (kd) om utveckling av vården av de demenssjuka LS 0303-1087

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 20.
  Interpellation 2003:31 av Birgitta Rydberg (fp) om brist på välutbildad personal inom barnsjukvårdenLS 0303-1091

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 21.
  Interpellation 2003:33 av Andres Käärik (fp) om ST-läkare i allmänmedicin LS 0303-1093

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 22.
  Interpellation 2003:28 av Aram El Khoury (kd) om att den medicinska forskningen bör inriktas mer mot kvinnors hälsa och att kliniska läkemedelsprövningar ska ha en mer balanserad könsfördelning LS 0303-1088

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 10. 23.
  Interpellation 2003:34 av Bo Johansson (fp) om bussförbindelse till Närakuten vid Löwenströmska sjukhusetLS 0303-1094

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 24.
  Interpellation 2003:35 av Olov Lindquist (fp) om varför inte Djurgårdslinjen förlängs till CentralenLS 0303-1095

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälan av interpellationer

 1. 25.
  Interpellation 2003:37 av Christer G Wennerholm (m) om att låta privata kliniker minska kön till konstgjord befruktningLS 0304-1428
  Interpellationen
 2. 26.
  Interpellation 2003:38 av Margareta Cederfelt (m) om konkurrens på lika villkorLS 0304-1429
  Interpellationen
 3. 27.
  Interpellation 2003:39 av Cecilia Carpelan (fp) om rättsintyg och privat företagLS 0304-1431
  Interpellationen
 4. 28.
  Interpellation 2003:40 av Cecilia Carpelan (fp) om hälsokonsekvensbeskrivningar inför politiska beslutLS 0304-1433
  Interpellationen
 5. 29.
  Interpellation 2003:41 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om psykiatrisk hjälp på vårdcentralerLS 0304-1435
  Interpellationen
 6. 30.
  Interpellation 2003:42 av Olov Lindquist (fp) om asylsökandes valfrihet i vårdenLS 0304-1437
  Interpellationen
 7. 31.
  Interpellation 2003:43 av Bo Johansson (fp) om medicinförråd på närakuterLS 0304-1427
  Interpellationen
 8. 32.
  Interpellation 2003:44 av Birgitta Rydberg (fp) om situationen vid Vällingby vårdcentralLS 0304-1430
  Interpellationen
 9. 33.
  Interpellation 2003:45 av Pia Lidwall (kd) om trygghetsservice för äldre i samverkan med kommunernaLS 0304-1432
  Interpellationen
 10. 34.
  Interpellation 2003:46 av Inga-Britt Backlund (kd) om den medicinska utvecklingen inom reumatologinLS 0304-1434
  Interpellationen
 11. 35.
  Interpellation 2003:47 av Aram El Khoury (kd) om hanteringen av avlidna personer och platsbristen i länets bårhusLS 0304-1436
  Interpellationen
 12. 36.
  Interpellation 2003:48 av Åke Holmström (kd) om hot och våld för personalen inom SLLS 0304-1438
  Interpellationen
 13. 37.
  Interpellation 2003:49 av Maria Wallhager (fp) om stopp i tunnelbananLS 0304-1439
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående handlingar finns för mötet.